Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

140WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011No. 75 [No. PPT (SDK) 795/2003/RHAM/Wen (2/03)AKTA SYARIKAT-SYARIKAT, 1965NOTIS MENGENAI PELEPASAN PELIKUIDASINama Syarikat:Lambang Khas Sdn. Bhd.(No. Syarikat: 297363-D)Alamat Pejabat Yang Didaftarkan: Tingkat 4, Wisma Ho Weng Kee,138-140, Jalan Petaling,50000 Kuala LumpurMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Perkara: S(28) 3 tahun 2003Nama Pelikuidasi:Pegawai Penerima, MalaysiaTarikh Pelepasan: 23 Disember 2010Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Bilik 1101-1108, Tingkat 11,Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 Januari 2011.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. PPT (SDK) 795/2003/RHAM/Wen (2/03)COMPANIES ACT, 1965NOTICE OF RELEASE OF LIQUIDATORName of Company:Lambang Khas Sdn. Bhd.(Company No.: 297363-D)Address of Registered Office: 4th Floor, Wisma Ho Weng Kee,138-140, Petaling Road,50000 Kuala LumpurCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(28) 3 of 2003Liquidator’s Name:Official Receiver, MalaysiaDate of Release: 23rd December, 2010

More magazines by this user
Similar magazines