Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

104WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PELANTIKAN MEMANGKU - (samb.)[No. SPANS: P. 021882Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikSaili bin Libi untuk memangku jawatan Pegawai Perikanan, Gred G48 untuk tempohmulai 1 September 2010 hingga 31 Ogos 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 017902 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikKaliwon bin Edi untuk memangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G48 untuk tempohmulai 13 November 2010 hingga 12 November 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 014054 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan Puan LimFung Ha untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 untuk tempoh mulai 3Disember 2010 hingga 2 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 011172Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan DatukMatius @ Matthew bin Sator untuk memangku jawatan Setiausaha Tetap, Pegawai Tadbir,Gred Utama C, Gred VU7 untuk tempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku initertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008,Bahagian II.[No. SPANS: P. 06298 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikSairin Melin untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 untuk tempoh mulai1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 019335 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMajid @ Manyi bin Kapili untuk memangku jawatan Pegawai Sains, Gred C48 untuktempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.

More magazines by this user
Similar magazines