Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 105[No. SPANS: P. 001589 Vol. IIISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMohd. Salleh bin Abbas untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G48 untuktempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 025124Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikJohny bin Kissing @ John untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G41untuk tempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatandiisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepadaPeraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 025119Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikRustum bin Mison untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G41 untuktempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 021570 Klt. 3Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikTeo Sin Yin untuk memangku jawatan Jurutera Laut, Gred A41 untuk tempoh mulai1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 007704 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMuluk bin Samad untuk memangku jawatan Setiausaha Tetap, Pegawai Tadbir, GredUtama C, Gred VU7 untuk tempoh mulai 1 Februari 2011 hingga 31 Januari 2012 atausehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku initertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008,Bahagian II.[No. SPANS: P. 021725 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikTam Yin Foon untuk memangku jawatan Jurutera, Gred J44 untuk tempoh mulai 12Februari 2011 hingga 11 Februari 2012 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 005371 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAbd. Halim Hj. Nayan untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 untuktempoh mulai 28 Mac 2011 hingga 27 Mac 2012 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.

More magazines by this user
Similar magazines