PROGRAM KHAS LATIHAN KEMAHIRAN BELIA INDIA TAHUN 2013

mohr.gov.my

PROGRAM KHAS LATIHAN KEMAHIRAN BELIA INDIA TAHUN 2013

PROGRAM KHAS LATIHAN KEMAHIRAN BELIA INDIA TAHUN 2013Dengan Kerjasama:SIDANG AKHBAR OLEH YB MENTERI SUMBER MANUSIA1.0 LATAR BELAKANG PROGRAM:Program Latihan Kemahiran Kepada Belia Masyarakat India sepertimana yangdiumumkan oleh YAB Perdana Menteri semasa ucapan Bajet 2013 merupakan usahaKerajaan bagi memastikan golongan belia masyarakat India mampu memperolehiakses pendidikan kemahiran dan teknikal dengan lebih teratur dan lebih inklusif kearah meningkatkan taraf hidup masyarakat India di negara ini.Lima (5) institusi kemahiran negara telah dikenalpasti untuk menerajui pelaksanaanprogram ini iaitu Institut Latihan Perindustrian (ILP), Pusat Latihan Teknologi Tinggi(ADTEC) dan Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI) di bawah Kementerian SumberManusia; Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) di bawah Kementerian Belia danSukan serta Kolej Komuniti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Kemasukanpertama program ini ialah pada sesi Julai/2013.Ucapan YB Perdana Menteri dalam Bajet 2013 yang menekankan peluang kemahiranbagi:Pelajar miskin masyarakat IndiaPelajar dari estet-estet yang tidak memperolehi keputusan yang baik dalam peperiksaan dantidak berpeluang untuk pekerjaan.Selaras dengan itu, kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak 50 juta ringgituntuk melatih 3,200 pelajar masyarakat India bagi memperlengkapkan mereka dengankemahiran, selaras permintaan pasaran.2.0 AGENSI YANG TERLIBAT:No. Institusi1. ILP (Institusi LatihanPerindustrian) – KementerianSumber Manusia2. ADTEC – Kementerian SumberManusiaBilanganTempatBilangan Kursus Tahap Kursus925 28 -Sijil KemahiranMalaysia (SKM)Tahap 1-3205 22 -Diploma KemahiranL4 (lepasan SKM)-Diploma Kemahiran(lepasan SPM)


3. JMTI – Kementerian SumberManusia80 8 -Diploma Kemahiran(lepasan SPM)-Diploma KemahiranL5 (lepasan SKM)4. IKBN (Institut Kemahiran Belia &Negara) – Kementerian Belia &Sukan5. Kolej Komuniti – KementerianPengajian Tinggi154 16 -Sijil KemahiranMalaysia (SKM)Tahap 1-31,200 15 -Sijil Kolej Komuniti(SKK)-Sijil ModularKebangsaan (SMK)6. Pelbagai Agensi Lain 636 Kursus-Kursus Lain -SijilJUMLAH 3,200 1093.0 KEUNIKAN PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BELIA INDIA 2013Pemantauan berterusan selama 3 tahun untuk memastikan pelajar menamatkankursus dan penempatan pekerjaan bagi pelajar yang layak4.0 TAHAP & JANGKA MASA KURSUSPENGAMBILAN SESI JULAI 2013Sijil SKM Tahap 1-3 : Anggaran 2 tahun (2013-2015)Sijil Kolej Komuniti : Anggaran 2 tahun (2013-2015)Diploma (lepasan SPM) : Anggaran 3 tahun (2013–2016)Diploma L4 (lepasan SKM) : Anggaran 1 tahun 6 bulan (2013-2015)Diploma Lanjutan (L5) : Anggaran 2 tahun 6 bulan (2013-2016)*Sijil Modular Kebangsaan : Kursus Pendek 6 bulan5.0 SENARAI KURSUSKursus-kursus yang dipilih adalah yang mempunyai permintaan tinggi dan lebihpeluang pekerjaan:Antaranya:Kursus Kimpalan (Welding) ● Teknologi Mekanik IndustriElektrik/Elektronik ● Air-cond repairingAutomotif ● Teknologi Binaan BangunanMekatronik ● Teknologi MikroelektronikTeknologi Pemasangan Paip Gas ● Kejuruteraan TelekomunikasiKomputer Multimedia ● Teknologi Jaminan Kualiti (QC)


CADD Mekanikal ● Penyelenggaraan MotorsikalPemesinan CNC ● Perkakasan-(Tool & Die)6.0 KOS PEMBIAYAAN DITANGGUNG SEPENUHNYAKos pembiayaan merangkumi:Yuran Pengajian (termasuk bahan latihan)Yuran PendaftaranPenginapan AsramaMakan dan minum sepanjang pengajianElaun sara hidup (bulanan)Elaun Latihan Industri (LI) – semester akhirPerlindungan Insuran Kemalangan sepanjang pengajianBayaran Sijil Kemahiran Malaysia.7.0 PELAJAR YANG BOLEH MEMOHON:Lepasan SPM/PMR/UPSR/LainBerumur 17-35 tahun8.0 CARA PERMOHONAN:Borang secara manualPermohonan secara online*Borang dan maklumat permohonan online akan diumumkan dalam masa terdekat9.0 Pihak Kerajaaan amat berharap agar program ini akan memperoleh kejayaan danmencapai matlamatnya iaitu meningkatkan tahap kemahiran kepada belia-beliaIndia, meningkatkan kebolehpekerjaan di kalangan belia India dan meningkatkanproduktiviti negara melalui peningkatan tenaga mahir. Program ini jugamembuktikan sebuah lagi janji ditepati Kerajaan bagi menyediakan kehidupan yangsejantera dan pembangunan produktiviti negara.Kementerian Sumber ManusiaPutrajaya9 April 2012

More magazines by this user
Similar magazines