Borang Permohonan - SPAD

spad.gov.my
  • No tags were found...

Borang Permohonan - SPAD

SPAD 3BAHAGIAN D: MAKLUMAT KENDERAAN8. Maklumat KenderaanNo.Saiz BasPendaftaranKenderaanTahundi buatTahundi daftarJumlah TahunPerkhidmatanAnsuranBulananLaluan Operasi* Nota: Sila lampirkan dokumen tambahan sekiranya perluBAHAGIAN E: MAKLUMAT TAMBAHAN9. Maklumat yang perlu dilampirkan bersama borang permohonanPeringatan: Setiap salinan dokumen hendaklah disahkan (“Certified true copy”). Laporan kewangan bulanan (“Management Account”) bagi 6 bulan (terkini)i) Pendapatan setiap laluanii) Kos operasi setiap laluana. Kos Bahan apib. Kos pembaikan dan penyenggaraanc. Kos Insuran dan Cukai Jaland. Kos tol (jika ada)e. Kos pekerja (“manpower cost”)f. Kos pentadbiran (“admin cost”)g. Lain – lain kosiii) Kos Tetap setiap bulana. Kos kewangan (“finance cost”)b. Susut Nilai Laporan Kewangan yang diaudit atau Pulangan Tahunan (“annual return”) yang diserahkan kepadaSSM bagi 3 tahun yang lepas Salinan Permit dan lesen laluan sedia ada Peta laluan perkhidmatan bas – saiz A3 (mengikut „google map‟)3


SPAD 3 Penyata Bank bagi 6 bulan (terkini)Penyata Bank bagi 6 bulan lepas Salinan Perjanjian Jual Beli dan Sewa Bas (sekiranya usia bas kurang dari 6 tahun) Salinan sijil perakuan pemeriksaan Puspakom, cukai jalan dan polisi insuran Laporan bilangan bas beroperasi setiap bulan Ringkasan Borang Angkutan („waybills‟) bagi setiap laluan bagi 6 bulan (terkini)10. Nota Jadual Perjalanan & Jadual Tambang (Beserta dengan maklumat setiap hentian) Jumlah bas yang boleh beroperasi berbanding jumlah keseluruhani. Borang permohonan yang TIDAK diisi dengan lengkap dan betul tidak akan diproses.ii. Penyerahan borang ini TIDAK menjamin kelulusan pemohonan dan keputusan SPAD adalah muktamad.11. PeringatanDi bawah Seksyen 204 (1) Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, pemohon yang didapati melakukankesalahan memalsukan pernyataan atau mengemukakan butir-butir palsu boleh dikenakan denda tidakkurang RM1,000.00 dan tidak melebihi RM10,000.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu(1) tahun atau kedua-duanya sekali.12. Perakuan PemohonSaya/kami mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di dalam borang ini termasuk dokumen yangdisertakan adalah BENAR. Saya/kami memahami jika sekiranya ada di antara maklumat ini didapati PALSU,permohonan saya/kami boleh ditolak.Cop Syarikat / Perniagaan :*Tandatangan Pemohon: ______________________Nama: ______________________No. Kad Pengenalan: _______________________JawatanNo. Telefon Bimbit: _______________________: _______________________Tarikh :*Tandatangan oleh orang yang membuat permohonan. Jika dibuat oleh mana-mana syarikat hendaklah ditandatanganioleh pengarah, pengurus, rakan kongsi atau mana-mana pegawai syarikat yang diberi kuasa untuk menandatangani bagipihaknya.“Dana Sokongan Bas Henti-Henti berjumlah RM 400 juta yang diperuntukan oleh Kerajaan Persekutuan ini dijangka akan memberi manfaat kepada lebih 450,000 pengguna perkhidmatan bas henti-henti di seluruhSemenanjung Malaysia. Walaubagaimanapun, dana ini adalah bersifat jangka pendek. S.P.A.D. akanmerangka satu cadangan jangka panjang sebagai membantu industri ini secara menyeluruh dalammenangani permasalahan yang dihadapi.”4

More magazines by this user
Similar magazines