pembantu tadbir - front.ai - UTM SPACE

utmspace.utm.my

pembantu tadbir - front.ai - UTM SPACE

SINOPSISProgram ini membekalkan alat bantuan pengajaran yang membantu individuserta kakitangan semua sektor untuk menjadikan perubahan atautransformasi sebagai cabaran untuk mereka menguruskan diri sendiri bagimencapai Petunjuk Prestasi Utama (KPI). Disamping itu, penghasilan latihanini dapat mewujudkan individu yang positif, persekitaran yang lebih produktifserta pendorong terbaik yang mampu memberi faedah maksima kepadapeserta dan organisasi.TRANSFORMASIRMPembantuTadbirKecerdasan anMinda d & Kecemerlangan emererlaEmosii16 - 17 Mei 2012Hotel Avillion Legacy,MelakaOBJEKTIF KURSUS- Memahami bagaimana emosi boleh mempengaruhi pemikiran,tingkahlaku, matlamat, membuat keputusan dan kerjaya atauhubungan peribadi.- Menambah pemahaman yang mendalam mengenai kepentingankecemerlangan emosi dan merupakan peranan yang penting dalamkeberkesanan organisasi.- Kesedaran tentang prinsip, idea, strategi yang boleh digunakan untukmeningkatkan tahap kecemerlangan emosi.- Memperkenalkan teknik komunikasi hati (komunikasi hati ke hati)KANDUNGAN KURSUS1. Prinsip Dasar- Kontinum Kematangan- Prinsip, Paradigma, dan Proses- Imbangan P/KP : Prinsip Keberkesanan- Akaun Bank Emosi2. Modul 1 : Jadi Proaktif3. Modul 2 : Mula Dengan Mengingat Matlamat4. Modul 3 : Utamakan Perkara Penting Dahulu5. Modul 4 : Fikirkan Menang- Menang6. Modul 5 : Usaha Memahami Dahulu Kemudian untuk DIfahami7. Modul 6 : Bersinergi8. Modul 7 : Pembaharuan9. Modul 8 : Agenda Kekuatan HidupHASIL PEMBELAJARAN- Menyucikan diri dan melakukan penyemaian yang bersesuaiandengan budaya jati diri yang kental dan bersemangat- Memahami 7 tabiat keberkesanan manusia dan berani melakukantransformasi- Memahami dam mengesan kekuatan, kelemahan, peluang dancabaran (ancaman)- Memperoleh kemahiran berinovasi dan berdaya kreatif.Peserta akan didedahkan dengan pengisian pembelajaran seperti berikut:- Berdasarkan kajian dan penyelidikan ‘Sains of Total Success’ dariNapolean Hill yang meningkatkan tahap kematangan ke paling tertinggidan mengubah pemikiran untuk berjaya sepenuhnya di dalam kerjayayang mencabar.- Mengutamakan keberkesanan lebih dari kecekapan sebagaimana yangdiilustrasikan dalam buku terlaris dunia iaitu ‘The 7 Habits of HighlyEffective People’ oleh Dr. Stephen Covey.- Menyuntik semangat berinovasi dan kewibawaan daya kreativitisebagaimana yang dicadangkan oleh W. Chan Kim dan ReneeMauborgne ‘Blue Ocean Strategy’Untuk melatih dan membentuk seseorang pekerja atau membina pasukankerja, ia memerlukan satu bentuk latihan dan bimbingan yang berterusandan perlu tepat pada keperluan diri seseorang pekerja atau work-team.Walau briefing waktu pagi untuk memotivasikan diri dan semangat kerja stafsudah dilakukan, namun ianya cukup untuk “bekal” sehari atau dua harisahaja kepada prestasi seseorang pekerja. Selebihnya bergantung kepada“Program Pembangunan Diri” yang disusun khusus untuk staf tersebut yangbergantung kepada bidang dan keperluan pengurusan.SASARAN PESERTASemua Pembantu Tadbir sama ada kakitangan kerajaanatau swastaPROFIL FASILITATORZAINAL AKHIRUDDIN DATUK HJ. ZAINAL ALAMAdalah perunding pengurusan serta fasilitator programlatihan kemajuan sumber manusia yangberpengalaman. Beliau adalah pakar dalam teknikpengurusan, fungsi pentadbiran, prinsip kepimpinan,Kecerdasan emosi, serta pengurusan stres danimbangan masa. Zainal pernah bekerja bersama CoveyLeadership Centre sebagai perunding & fasilitator sebelum berkhidmatmenjawat tugas perunding & Ketua Program Kemajuan Kepimpinandisebuah universiti.Sebelum menceburkan diri sepenuh masa dalam ahli khidmat latihan,nasihat dan rundingan, beliau diberi tanggungjawab dalam beberapa misiperhubungan antarabangsa ke serata dunia seperti negara-negara Asean,Timur-Tengah, Eropah dan United Kingdom. Beliau pernah mengendalikanprogram penyiaran membimbing masyarakat dalam rancangan seperti“Warisan Wawasan untuk Remaja”, “Sekacip Pinang - untuk Suri Rumah”,“Usahawan Berjaya – untuk Peniaga” dan “Budaya MalaysiaCemerlang-untuk semua lapisan masyarakat” serta beberapa ceramah danseminar seperti, ‘Literasi Undang-Undang’, ‘Keganasan Rumah tangga’,‘Resolusi Wanita’ diantara pelbagai ceramah dan seminar yang membawamanfaat kepada peserta program.Zainal pernah bekerja bersama firma guaman, agensi media antarabangsa,industri pelancongan dan perhotelan, industri elektronik dan komputermultinasional, dan beberapa firma konsultansi yang berkaitan dalam bidangpengurusan dan kepimpinan.UTMSPACE adalah Penyedia Latihan KELAS A di bawah PSMB (Reg. No. 0902)


BORANG PENDAFTARANUNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGIUNIT PEMBANGUNAN PROFESIONALSekolah Pendidikan Profesional danPendidikan Berterusan (UTMSPACE)Universiti Teknologi Malaysia,No.34 - 50, Jalan Kebudayaan 1,Taman Universiti, 81300 Skudai, JohorTel : (607) 5218170 / 8159Faks : (607) 5211355Portal: www.utmspace.utm.myEmail: husna@utmspace.edu.myPegawai : HusnadihubungiUntuk pengesahan borang ini, sila isi borang ini beserta bayaranYA! Sila daftarkan peserta-peserta berikut untuk kursus ini.Saya Berminat tetapi tidak dapat turut serta. Sila maklumkankursus yang akan datangMAKLUMAT KURSUS :Nama Kursus :Tarikh :Tempat :Yuran :TRANSFORMASI PEMBANTU TADBIR16 - 17 Mei 2012Hotel Avillion Legacy, MelakaRM 790.00 RM 690.00(tanpa penginapan)(Diskaun Penyertaan 3 Orang & Lebih)(tanpa penginapan)termasuk bahan kursus, makan tengahari, minum pagi & petang dan sijil penyertaanMAKLUMAT PESERTA YANG MENGHADIRI KURSUS :No. Nama Peserta & No. Tel JawatanNo. Kad Pengenalan(utk tuntutan PSMB)Yuran (RM)(Sila buat senarai tambahan jika perlu)PEMBIAYAAN : Tajaan Sendiri Tajaan Syarikat / OrganisasiJumlahMAKLUMAT INDIVIDU / ORGANISASI (Untuk tujuan pengeluaran invois) :Organisasi: ________________________________________________________________________________________________________No. Pend. Sykt * : ________________________________________________________________________________________________________*Jika berkenaanAlamat: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pegawai Dihubungi : ________________________________________________________________________________________________________Telefon : _____________________________________ Jawatan : _____________________________________No. Faksimili : _____________________________________ E-mel : _____________________________________Pendaftaran adalah tidak sah tanpa tandatangan pengesahan. Pembayaran hendaklah dibuat tidak lebih daripada 7 hari bekerja sebelum kursus dijalankan. Peserta yang telah mendaftar tetapi gagal untukhadir tanpa makluman bertulis akan dikenakan bayaran. Pembatalan kehadiran secara bertulis hendaklah diterima oleh UTMSPACE tidak kurang daripada 10 hari bekerja dan yuran akan dikembalikansepenuhnya. Pengganti adalah diterima tanpa sebarang caj tambahan.TandatanganPengesahan*: _____________________________________ Tarikh : _____________________________________Nama : _____________________________________ Jawatan : _____________________________________*Ketua Jabatan / Pengurusan AtasanCop SyarikatPEMBAYARANA. Cek Berpalang (Cek Peribadi tidak diterima) atau Draf BankNo. Cek / : _____________________________________ Bank/ Cwgn : _____________________________________No. Draf BankCek berpalang/ bank draf hendaklah dikemukakan kepada UTMSPACE | Nombor Akaun : 0116-0000426-10-7Nama Bank : CIMB Bank Berhad | Cawangan : UTM Skudai, JohorB. Pindahan Telegrafik / Pesanan KerajaanTarikh Urusniaga : _____________________________________ Nombor Rujukan : _____________________________________| Tertakluk kepada terma dan syarat |

More magazines by this user
Similar magazines