JADUAL BILANGAN KP-17 I. GRED GAJI SSM: KP17 II. KOD GAJI ...

registry.usm.my

JADUAL BILANGAN KP-17 I. GRED GAJI SSM: KP17 II. KOD GAJI ...

JADUAL BILANGAN KP-17JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM(PENTADBIRAN KESELAMATAN)SOKONGAN(RM SEBULAN)I. GRED GAJI SSM: KP17II.KOD GAJI KOMPUTER SSM: KP17000III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007JADUAL GAJI SEKARANG: KP17T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24P1 656.30 696.23 736.16 776.09 816.02 855.95 895.88 935.81 975.74 1015.67 1055.60 1095.53 1135.46 1188.70 1241.94 1295.18 1348.42 1401.66 1454.90 1508.14 1561.38 1614.62 1667.86 1721.10P2 697.44 738.58 779.72 820.86 862.00 903.14 944.28 985.42 1026.56 1067.70 1108.84 1149.98 1205.64 1261.30 1316.96 1372.62 1428.28 1483.94 1539.60 1595.26 1650.92 1706.58 1762.24 1817.90P3 739.79 782.14 824.49 866.84 909.19 951.54 993.89 1036.24 1078.59 1120.94 1163.29 1221.37 1279.45 1337.53 1395.61 1453.69 1511.77 1569.85 1627.93 1686.01 1744.09 1802.17 1860.25 1918.33JADUAL GAJI BARU: KP17T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24P1 820.38 870.29 920.20 970.11 1020.02 1069.93 1119.84 1169.75 1219.66 1269.57 1319.48 1369.39 1419.30 1485.85 1552.40 1618.95 1685.50 1752.05 1818.60 1885.15 1951.70 2018.25 2084.80 2151.35P2 871.81 923.24 974.67 1026.10 1077.53 1128.96 1180.39 1231.82 1283.25 1334.68 1386.11 1437.54 1507.12 1576.70 1646.28 1715.86 1785.44 1855.02 1924.60 1994.18 2063.76 2133.34 2202.92 2272.50P3 924.75 977.69 1030.63 1083.57 1136.51 1189.45 1242.39 1295.33 1348.27 1401.21 1454.15 1526.75 1599.35 1671.95 1744.55 1817.15 1889.75 1962.35 2034.95 2107.55 2180.15 2252.75 2325.35 2397.95206


JADUAL BILANGAN KP-19JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM(PENTADBIRAN KESELAMATAN)SOKONGAN(RM SEBULAN)I. GRED GAJI SSM: KP19II.KOD GAJI KOMPUTER SSM: KP19000III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007JADUAL GAJI SEKARANG: KP19T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20P1 917.66 957.59 997.52 1037.45 1077.38 1117.31 1157.24 1197.17 1250.41 1303.65 1356.89 1410.13 1463.37 1516.61 1569.85 1623.09 1676.33 1729.57 1782.81 1836.05P2 958.80 999.94 1041.08 1082.22 1123.36 1164.50 1205.64 1261.30 1316.96 1372.62 1428.28 1483.94 1539.60 1595.26 1650.92 1706.58 1762.24 1817.90 1873.56 1929.22P3 1001.15 1043.50 1085.85 1128.20 1170.55 1212.90 1270.98 1329.06 1387.14 1445.22 1503.30 1561.38 1619.46 1677.54 1735.62 1793.70 1851.78 1909.86 1967.94 2026.02JADUAL GAJI BARU: KP19T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20P1 1147.08 1196.99 1246.90 1296.81 1346.72 1396.63 1446.54 1496.45 1563.00 1629.55 1696.10 1762.65 1829.20 1895.75 1962.30 2028.85 2095.40 2161.95 2228.50 2295.05P2 1198.51 1249.94 1301.37 1352.80 1404.23 1455.66 1507.09 1576.67 1646.25 1715.83 1785.41 1854.99 1924.57 1994.15 2063.73 2133.31 2202.89 2272.47 2342.05 2411.63P3 1251.45 1304.39 1357.33 1410.27 1463.21 1516.15 1588.75 1661.35 1733.95 1806.55 1879.15 1951.75 2024.35 2096.95 2169.55 2242.15 2314.75 2387.35 2459.95 2532.55207


JADUAL BILANGAN KP-22JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM(PENTADBIRAN KESELAMATAN)SOKONGAN(RM SEBULAN)I. GRED GAJI SSM: KP22II.KOD GAJI KOMPUTER SSM: KP22000III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007JADUAL GAJI SEKARANG: KP22T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12P1 1532.34 1585.58 1638.82 1692.06 1745.30 1798.54 1877.19 1955.84 2034.49 2113.14 2191.79 2270.44P2 1646.08 1704.16 1762.24 1820.32 1906.23 1992.14 2078.05 2163.96 2249.87 2335.78 2421.69 2507.60JADUAL GAJI BARU: KP22T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12P1 1915.43 1981.98 2048.53 2115.08 2181.63 2248.18 2346.49 2444.80 2543.11 2641.42 2739.73 2838.04P2 2057.61 2130.21 2202.81 2275.41 2382.80 2490.19 2597.58 2704.97 2812.36 2919.75 3027.14 3134.53208


JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM(PENTADBIRAN KESELAMATAN)SOKONGAN(RM SEBULAN)JADUAL BILANGAN KP-26I. GRED GAJI SSM: KP26II.KOD GAJI KOMPUTER SSM: KP26000III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007JADUAL GAJI SEKARANG: KP26T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9P1 1757.40 1836.05 1914.70 1993.35 2072.00 2150.65 2229.30 2307.95 2386.60P2 1925.59 2011.50 2097.41 2183.32 2269.23 2355.14 2441.05 2526.96 2612.87JADUAL GAJI BARU: KP26T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9P1 2196.75 2295.06 2393.37 2491.68 2589.99 2688.30 2786.61 2884.92 2983.23P2 2406.99 2514.38 2621.77 2729.16 2836.55 2943.94 3051.33 3158.72 3266.11209

More magazines by this user
Similar magazines