KEPUTUSAN MUKTAMAD TENDER DAN SEBUT HARGA TERKINI

docs.jpa.gov.my

KEPUTUSAN MUKTAMAD TENDER DAN SEBUT HARGA TERKINI

SEHINGGA 12 JULAI 2012KEPUTUSAN MUKTAMAD TENDER DAN SEBUT HARGA TERKINIJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIABAGI TAHUN 2012BIL.TAJUK FAILNAMA SYARIKATBERJAYAJUMLAH PEROLEHAN /HARGA TAWARAN (RM)TEMPOH SIAPPENGHANTARANTEMPOH KONTRAKTENDER1.TENDER MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAHPERALATANWEBAPPLICATIONACCELERATOR BAGIJABATAN PERKHIDMATANAWAM MALAYSIAGEOINTELLIGENCE SDNBHD RM1,980,200.0090 HARI TIGA (3) TAHUN2.TENDER PERKHIDMATANPENYENGGARAANPERALATAN ICT BAGIJABATAN PERKHIDMATANAWAM MALAYSIA SEPERTIBERIKUT :PAKEJ A : KOMPUTERPERIBADI, KOMPUTER RIBADAN PENCETAKPAKEJ A : FORESTINTERACTIVE SDN BHDPAKEJ B : SYARIKATMESINIAGA BERHADPAKEJ A : 1,254,130.00PAKEJ B : RM1,902,258.00Tidak berkaitanDUA (2) TAHUNPAKEJ B : SERVER3.TENDER PERKHIDMATANPEMBAHARUAN DANPENYENGGARAANPERALATAN RANGKAIAN DIJABATAN PERKHIDMATANAWAM MALAYSIAFISCAL DIGEST SDN BHDRM3,178,378.88 Tidak berkaitan DUA (2) TAHUN4.TENDER PEMBEKALAN,PENGHANTARAN,PEMASANGAN, PENGUJIANDAN PENTAULIAHANPERALATAN DANPERKAKASAN ICT UNTUKJABATAN PERKHIDMATANAWAM MALAYSIA MENGIKUTPAKEJ BERIKUT :NIGHT ELECTRONICS (M)SDN BHD RM600,000.00 84 HARI TIGA (3) TAHUNPAKEJ A : SERVER5.TENDER PEMBEKALAN,PENGHANTARAN,PEMASANGAN, PENGUJIANDAN PENTAULIAHANPERALATAN DANPERKAKASAN ICT UNTUKINTER XS SDN BHDRM548,565.60 34 HARI TIGA (3) TAHUN1


BIL.TAJUK FAILNAMA SYARIKATBERJAYAJUMLAH PEROLEHAN /HARGA TAWARAN (RM)TEMPOH SIAPPENGHANTARANTEMPOH KONTRAKJABATAN PERKHIDMATANAWAM MALAYSIA MENGIKUTPAKEJ BERIKUT :PAKEJ B : HRMISMONITORING TOOLSBIL.TAJUK FAILNAMA SYARIKATBERJAYAJUMLAH PEROLEHAN /HARGA TAWARAN (RM)TEMPOH SIAPPENGHANTARANTEMPOH KONTRAKSEBUT HARGA1.SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN DANPENGHANTARAN PINGAT ANUGERAHPERKHIDMATAN CEMERLANG (PPC)UNTUK SEMUA AGENSI KERAJAANMALAYSIAMARIWASAKRAFTANGANRM1,353,800.0060 HARISETAHUNBERKUATKUASA10 FEBRUARI 2012SEHINGGA9 FEBRUARI 20132.SEBUT HARGA PERKHIDMATANKAWALAN KESELAMATAN BERSENJATADAN CASH IN TRANSIT UNTUK JABATANPERKHIDMATAN AWAM MALAYSIASECURIFORCESDN BHDRM290,430.00TIDAK BERKENAANPEMBAYARANMELALUI PESANANTEMPATAN3.SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN,PEMBAHARUAN LESEN DANPENYENGGARAAN PERALATANRANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT DIBAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN,JABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIAWORXWARETECHNOLOGYSDN. BHD.RM383,158.6060 HARIDUA (2) TAHUNBERKUATKUASA1 MAC 2012SEHINGGA28 FEBRUARI 20144.SEBUT HARGA MEMBEKAL,MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIDAN MENTAULIAH PERALATAN DANPERKAKASAN ICT (KOMPUTERPERIBADI, KOMPUTER RIBA, PENCETAK)DAN PERALATAN BUKAN ICT(PROJEKTOR) BAGI JABATANPERKHIDMATAN AWAM MALAYSIANIGHTELECTRONICS(M) SDN BHDRM236,600.0058 HARITIGA (3) TAHUNBERKUATKUASA1 MEI 2012SEHINGGA30 APRIL 20155.SEBUT HARGA PERKHIDMATANPENGIKLANAN PROGRAM IJAZAH LUARNEGARA (PILN) DAN PROGRAM IJAZAHDALAM NEGARA (PIDN) BAGI TAHUN2012SHAOUT ACS (M)SDN BHD RM145,656.72 90 HARI Tidak berkaitan2


BIL.TAJUK FAILNAMA SYARIKATBERJAYAJUMLAH PEROLEHAN /HARGA TAWARAN (RM)TEMPOH SIAPPENGHANTARANTEMPOH KONTRAK6.SEBUT HARGA PENYEWAAN EMPAT (4)UNIT MESIN FOTOSTAT DUTI BERAT DANTIGA (3) UNIT MESIN FOTOSTAT DUTISEDERHANA DI BLOK A BANGUNANMKN-EMBASSY TECHZONE, NO. 3200,JALAN TEKNOKRAT 2, CYBERJAYAPURNAMA MAHIRRM392,256.0090 HARITIGA (3) TAHUNBERKUATKUASA1 MEI 2012SEHINGGA 30 APRIL20157.SEBUT HARGA PEMBEKALAN DANPENGHANTARAN BEG UNTUK TUJUANSEMINAR / MESYUARAT DI JABATANPERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAFARLIZENTERPRISESDN BHDRM473,676.0060 HARISATU (1) TAHUNBERKUATKUASA 1MEI 2012 SEHINGGA30 APRIL 20138.SEBUT HARGA PEMBEKALAN,PENGHANTARAN, PEMASANGAN,PENGUJIAN DAN PENTAULIAHANPERALATAN DAN PERKAKASAN ICTBAGI STORAN HRMIS (PENINGKATANKAPASITI) UNTUK JABATANPERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAHLAINTEGRATEDSDN BHDRM153,010.0090 HARITIGA (3) TAHUNBERKUATKUASA 1OGOS 2012SEHINGGA 31 JULAI20159.SEBUT HARGA MEMBINA ' HALL OFFAME' DI RUANG LEGAR BLOK C1, ARAS2, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM,KOMPLEKS C, PUTRAJAYAPEMBINAAN ZULKONTRAKTORKEJURUTERAANAWAMRM457,060.00TIDAK BERKENAAN10 MINGGUBERKUATKUASA 16JULAI 2012SEHINGGA 25SEPTEMBER 2012BIL.TAJUK FAILNAMA SYARIKATBERJAYAJUMLAH PEROLEHAN /HARGA TAWARAN (RM)TEMPOH SIAPPENGHANTARANTEMPOH KONTRAKEbidding1.PEMBEKALAN DAN PENGHANTARANTONER PENCETAK UNTUK JABATANPERKHIDMATAN AWAM MALAYSIABURHANISTATIONRESRM1,389,152.00 - SATU (1) TAHUN3

More magazines by this user
Similar magazines