Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

2,426WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. JIM (SDK) 8094/1999 (RHAM/al 130/99)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Lee Chu YungNRIC No.: 620703-12-5617/H 0417832Address: P. O. Box No. 488,90715 Sandakan, SabahDescription: -Court:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 130 of 1999Date of First Meeting: 6th October, 2010Time:11.00 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.No. 948 [No. JIM (SDK) 9055/2007 (RHAM/al 30/07)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:M. Osman bin MonyingNo. Kad Pengenalan: 670916-12-5683/H 0703659Alamat:D/a. Rahim Monying,Peti Surat No. 1363,Jabatan Penerbangan Awam,90715 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 10 tahun 2007


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,427Tarikh Mesyuarat Pertama: 5 Oktober 2010Waktu:11.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: -RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. JIM (SDK) 9055/2007 (RHAM/al 30/07)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:M. Osman bin MonyingNRIC No.: 670916-12-5683/H 0703659Address:C/o. Rahim Monying,P. O. Box No. 1363,Jabatan Penerbangan Awam,90715 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 10 of 2007Date of First Meeting: 5th October, 2010Time:11.00 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: -RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.


2,428WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH7 Oktober 2010PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 949 [No. JIM (KK) 74/2009AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Florinda binti AhkuiNo. Kad Pengenalan: 680923-12-5138/H 0914643Alamat:A-1-53, Vista Bayu Apartmen,Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana,41200 Klang, SelangorPerihal:Pengurus JualanMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-319 tahun 2008Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 3 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: 14 Ogos 2010.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (KK) 74/2009Debtor’s Name:Florinda binti AhkuiNRIC No.: 680923-12-5138/H 0914643Address:A-1-53, Vista Bayu Apartment,Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana,41200 Klang, SelangorDescription:Sales ManagerCourt:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-319 of 2008


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,429Last Day of Receiving Proofs: 3rd September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 14th August, 2010.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 950 [No. JIM (SDK) 6029/2008/(HMK 20/08)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Sahiba bin Abd. WahabNo. Kad Pengenalan: 730701-12-6103Alamat:D/a. Junaidah binti Datu Engga,IOI Corporation Bhd.,Mayvin Palm Oil Mill,W.D.T. No. 164,90009 SandakanPerihal:Pegawai LadangMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 21 tahun 2008Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 11 Oktober 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 1 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


2,430WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHPUBLIC NOTICES - (cont.)7 Oktober 2010BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 6029/2008/(HMK 20/08)Debtor’s Name:Sahiba bin Abd. WahabNRIC No.: 730701-12-6103Address:C/o. Junaidah binti Datu Engga,IOI Corporation Bhd.,Mayvin Palm Oil Mill,W.D.T. No. 164,90009 SandakanDescription:Plantation OfficerCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 21 of 2008Last Day of Receiving Proofs: 11th October, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 1st September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 951 [No. JIM (SDK) 10933/2008/(HMK 50/08)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Junadan CincoNo. Kad Pengenalan: 720910-12-5941/H 6031597Alamat:Kg. Sungai Batang,Batu 10, Jalan Labuk,Peti Surat No. 638,90707 SandakanPerihal:MekanikMahkamah:Mahkamah Tinggi, Sandakan


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,431No. Kebankrapan: S(29) 72 tahun 2008Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 11 Oktober 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 1 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 10933/2008/(HMK 50/08)Debtor’s Name:Junadan CincoNRIC No.: 720910-12-5941/H 6031597Address:Kg. Sungai Batang,Mile 10, Labuk Road,P. O. Box No. 638,90707 SandakanDescription:MechanicCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 72 of 2008Last Day of Receiving Proofs: 11th October, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 1st September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


2,432WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH7 Oktober 2010No. 952 [No. JIM (SDK) 8170/2008/(HMK 90/1999)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Antanyu bin NulhajiNo. Kad Pengenalan: 620203-12-6007/H 0628711Alamat:No. 75, Lorong 2, Taman Merpati,Batu 7, Jalan Airport,90000 SandakanPerihal:“Broker”Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 70 tahun 1999Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 11 Oktober 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 2 September 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 8170/2008/(HMK 90/1999)Debtor’s Name:Antanyu bin NulhajiNRIC No.: 620203-12-6007/H 0628711Address:No. 75, Lorong 2, Taman Merpati,Mile 7, Airport Road,90000 SandakanDescription:BrokerCourt:High Court, Sandakan


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,433Number of Matter: S(29) 70 of 1999Last Day of Receiving Proofs: 11th October, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 2nd September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 953 [No. JIM (SDK) 11246/2001/(HMK 90/01)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Sharifah Jubaira bt. Sh. MallahNo. Kad Pengenalan: 700101-12-5724/H 0482821Alamat:No. 1463, Taman SamuderaJalan Lumut,32040 Seri Manjung, PerakPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 85 tahun 2001Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 11 Oktober 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 2 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


2,434WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH7 Oktober 2010BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 11246/2001/(HMK 90/01)Debtor’s Name:Sharifah Jubaira bt. Sh. MallahNRIC No.: 700101-12-5724/H 0482821Address:No. 1463, Taman SamuderaJalan Lumut,32040 Seri Manjung, PerakDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 85 of 2001Last Day of Receiving Proofs: 11th October, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 2nd September, 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 954 [No. JIM (SDK) 3680/2008/(HMK (9/08)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Jaafar bin SidikNo. Kad Pengenalan: 660812-12-6105/H 0738079Alamat:D/a. Amir bin Ajak,Peti Surat No. 1198,90713 SandakanPerihal:NelayanMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 15 tahun 2008


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,435Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 11 Oktober 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 2 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 3680/2008/(HMK (9/08)Debtor’s Name:Jaafar bin SidikNRIC No.: 660812-12-6105/H 0738079Address:C/o. Amir bin Ajak,P. O. Box No. 1198,90713 SandakanDescription:FishermanCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 15 of 2008Last Day of Receiving Proofs: 11th October, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 2nd September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


2,436WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH7 Oktober 2010No. 955 [No. JIM (SDK) 8484/2002/(RHAM/JJ 17/02)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Lim Boon PengNo. Kad Pengenalan: 521226-13-5375/K 266565Alamat: Taman Sibuga Lorong 1, MDLD No. 3,90700 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 214 tahun 2001Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 September 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 8484/2002/(RHAM/JJ 17/02)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Lim Boon PengNRIC No.: 521226-13-5375/K 266565Address: Taman Sibuga Lorong 1, MDLD No. 3,90700 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 214 of 2001


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,437Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 956 [No. JIM (SDK) 8464/2002/(RHAM/JJ 68/02)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Loke Chan SangNo. Kad Pengenalan: 421027-14-5011/3131241Alamat:Tingkat 1, Blok 1B, Taman Tshun Nyen,90000 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 59 tahun 2002Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


2,438WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010[No. JIM (SDK) 8464/2002/(RHAM/JJ 68/02)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Loke Chan SangNRIC No.: 421027-14-5011/3131241Address:1st Floor, Block 1B, Taman Tshun Nyen,90000 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 59 of 2002Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 957 [No. JIM (SDK) 1715/2003/(RHAM/JJ 27/03)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Abdullah bin AliNo. Kad Pengenalan: 580730-12-5619/H 0190333Alamat:No. 289, Lorong 4, Taman Merpati,Jalan Airport,90000 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 94 tahun 2002


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,439Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 1715/2003/(RHAM/JJ 27/03)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Abdullah bin AliNRIC No.: 580730-12-5619/H 0190333Address:No. 289, Lorong 4, Taman Merpati,Airport Road,90000 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 94 of 2002Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


2,440WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010No. 958 [No. JIM (SDK) 10464/2003/(RHAM/JJ 117/03)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Goh Beng TatNo. Kad Pengenalan: 500812-07-5587/4081371Alamat:Blok 148, Lot 1703C, Taman Mawar,Jalan Sibuga,90000 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 104 tahun 2003Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 September 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 10464/2003/(RHAM/JJ 117/03)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Goh Beng TatNRIC No.: 500812-07-5587/4081371Address:Block 148, Lot 1703C, Taman Mawar,Sibuga Road,90000 SandakanDescription: -Court:High Court, Sandakan


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,441Number of Matter: S(29) 104 of 2003Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 959 [No. JIM (SDK) 5612/2006/(RHAM/JJ 17/06)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Jominul bin AsimNo. Kad Pengenalan: 650602-12-5367/H 0677914Alamat:D/a. Baby @ Annie Adam,S.K. Nangoh,Peti Surat No. 34, BeluranPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 17 tahun 2006Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


2,442WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010[No. JIM (SDK) 5612/2006/(RHAM/JJ 17/06)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Jominul bin AsimNRIC No.: 650602-12-5367/H 0677914Address:C/o. Baby @ Annie Adam,S.K. Nangoh,P. O. Box No. 34, BeluranDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 17 of 2006Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 960 [No. JIM (SDK) 5260/2007/(RHAM/JJ 8/07)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Awang bin Mansor @ Awang ZainiNo. Kad Pengenalan: 660121-12-5461/H 0667871Alamat:Kampung Tanjung Aru Lama,89450 Tanjung Aru, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 3 tahun 2007


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,443Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 5260/2007/(RHAM/JJ 8/07)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Awang bin Mansor @ Awang ZainiNRIC No.: 660121-12-5461/H 0667871Address:Kampung Tanjung Aru Lama,89450 Tanjung Aru, SabahDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 3 of 2007Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


2,444WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010No. 961 [No. JIM (SDK) 11537/2001/(RHAM/JJ 57/01)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Loo Kon YinNo. Kad Pengenalan: 430919-12-5061/H 0097344Alamat: Taman Pertama, Lot 7, Lorong Pertama 2,Jalan Utara, Batu 5,90000 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 56 tahun 2001Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 7 September 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 11537/2001/(RHAM/JJ 57/01)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Loo Kon YinNRIC No.: 430919-12-5061/H 0097344Address: Taman Pertama, Lot 7, Lorong Pertama 2,North Road, Mile 5,90000 SandakanDescription: -


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,445Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 56 of 2001Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 7th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 962 [No. JIM (SDK) 10652/2001/(RHAM/JJ 168/01)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Lim Kean LeongNo. Kad Pengenalan: 590627-10-6283/5727242Alamat:No. 269, Jalan 5, Kepong Ulu,52100 Kuala LumpurPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 173 tahun 2001Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 7 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


2,446WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010[No. JIM (SDK) 10652/2001/(RHAM/JJ 168/01)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Lim Kean LeongNRIC No.: 590627-10-6283/5727242Address:No. 269, Jalan 5, Kepong Ulu,52100 Kuala LumpurDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 173 of 2001Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 7th September, 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 963 [No. JIM (SDK) 10679/2001/(RHAM/JJ 187/2001)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Tow Ah HonNo. Kad Pengenalan: 521125-01-5227/8041456Alamat: Taman Indah Jaya, Blok 89, No. 946,90725 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 175 tahun 2001


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,447Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 7 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 10679/2001/(RHAM/JJ 187/2001)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Tow Ah HonNRIC No.: 521125-01-5227/8041456Address: Taman Indah Jaya, Block 89, No. 946,90725 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 175 of 2001Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 7th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


2,448WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010No. 964 [No. JIM (SDK) 4113/2003/(RHAM/JJ 57/03)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Lo Hock FuiNo. Kad Pengenalan: 660321-12-5511/H 0648232Alamat: Beg Berkunci No. 1,88990 Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 35 tahun 2003Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 7 September 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 4113/2003/(RHAM/JJ 57/03)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Lo Hock FuiNRIC No.: 660321-12-5511/H 0648232Address: Locked Bag No. 1,88990 Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 35 of 2003


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,449Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 7th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 965 [No. JIM (SDK) 6891/2004/(RHAM/JJ 27/04)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Chung Chun VuiNo. Kad Pengenalan: 710407-12-5259/H 0763617Alamat:No. 1853, Taman Mawar, Jalan Sibuga,90000 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 10 tahun 2004Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 7 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


2,450WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010[No. JIM (SDK) 6891/2004/(RHAM/JJ 27/04)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Chung Chun VuiNRIC No.: 710407-12-5259/H 0763617Address:No. 1853, Taman Mawar, Sibuga Road,90000 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 10 of 2004Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 7th September, 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 966 [No. JIM (SDK) 1021/2005/(RHAM/JJ 8/05)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Abdullah bin KuyungNo. Kad Pengenalan: 500707-12-5087/H 0328257Alamat: Peti Surat No. 3484,90739 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 56 tahun 2004


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,451Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 21 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 7 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 1021/2005/(RHAM/JJ 8/05)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Abdullah bin KuyungNRIC No.: 500707-12-5087/H 0328257Address: P. O. Box No. 3484,90739 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 56 of 2004Last Day of Receiving Proofs: 21st September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 7th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


2,452WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010No. 967 [No. JIM (SDK) 7306/1997/(HMK/19/97)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Ahmad bin Hj. MoksinNo. Kad Pengenalan: 490214-12-5197/H 0017323Alamat:No. 9, Taman Poh Hing, Jalan Batu Sapi,90000 SandakanPerihal:Pemandu TeksiMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 1 tahun 1997Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 18 Oktober 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 8 September 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 7306/1997/(HMK/19/97)Debtor’s Name:Ahmad bin Hj. MoksinNRIC No.: 490214-12-5197/H 0017323Address:No. 9, Taman Poh Hing, Batu Sapi Road,90000 SandakanDescription:Taxi DriverCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 1 of 1997


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,453Last Day of Receiving Proofs: 18th October, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 8th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 968 [No. JIM (KK) 173/2004 (73504/67/2005)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Rubaina MisahNo. Kad Pengenalan: 780209-12-5622/H 0948891Alamat:No. 8, Lorong Ujana 11, Taman Ujana Kingfisher,88450 Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-805 tahun 2004Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 29 September 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


2,454WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010PUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (KK) 173/2004 (73504/67/2005)Debtor’s Name:Rubaina MisahNRIC No.: 780209-12-5622/H 0948891Address:No. 8, Lorong Ujana 11, Taman Ujana Kingfisher,88450 Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-805 of 2004Last Day of Receiving Proofs: 29th September, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia._______No. 969[No. JIM (SDK) 3050/1990 (RHAM/HZ/6/90)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDENNama Siberhutang:Goh Joo PaikNo. Kad Pengenalan: 560710-08-6706/H 0632004Alamat: Peti Surat No. 1370,90715 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Perkara: S(29) 30 tahun 1990


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,455Banyaknya bagi setiapSatu Ringgit:0.18 senPertama atau Akhir atauSelainnya:TerakhirBila Kena Bayar: Oktober 2010Di Mana Kena Bayar:Melalui PosAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 2 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 3050/1990 (RHAM/HZ/6/90)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF DIVIDENDDebtor’s Name:Goh Joo PaikNRIC No.: 560710-08-6706/H 0632004Address: P. O. Box No. 1370,90715 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 30 of 1990Amount Per Ringgit:0.18 senFirst or Final or Otherwise: FinalWhen Payable: October, 2010Where Payable:By PostAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 2nd September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


2,456WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010No. 970 [No. JIM (SDK) 6854/2003 (RHAM/JJ 77/03)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDENNama Siberhutang:Lee Yin YuNo. Kad Pengenalan: 671006-12-5021Alamat:Taman Pak Tak, MDLB 925, Jalan Airport,90008 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Perkara: S(29) 49 tahun 2003Banyaknya bagi setiapSatu Ringgit:0.73 senPertama atau Akhir atauSelainnya:PertamaBila Kena Bayar: September 2010Di Mana Kena Bayar:Melalui PosAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 September 2010.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (SDK) 6854/2003 (RHAM/JJ 77/03)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF DIVIDENDDebtor’s Name:Lee Yin YuNRIC No.: 671006-12-5021Address:Taman Pak Tak, MDLB 925, Airport Road,90008 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 49 of 2003


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,457Amount Per Ringgit:0.73 senFirst or Final or Otherwise: FirstWhen Payable: September, 2010Where Payable:By PostAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 971 [No. JIM (SDK) 1911/2009 (RHAM/JJ 17/09)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDENNama Siberhutang:Chang Kim Len @ Chang Kim LanNo. Kad Pengenalan: 610614-12-5392Alamat:Lot 180, Fasa 2A-3, Taman Grandview,90008 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Perkara: S(29) 112 tahun 2008Banyaknya bagi setiapSatu Ringgit:1.43 senPertama atau Akhir atauSelainnya:PertamaBila Kena Bayar: September 2010Di Mana Kena Bayar:Melalui PosAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 September 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


2,458WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. JIM (SDK) 1911/2009 (RHAM/JJ 17/09)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF DIVIDENDDebtor’s Name:Chang Kim Len @ Chang Kim LanNRIC No.: 610614-12-5392Address:Lot 180, Phase 2A-3, Taman Grandview,90008 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 112 of 2008Amount Per Ringgit:1.43 senFirst or Final or Otherwise: FirstWhen Payable: September, 2010Where Payable:By PostAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th September, 2010.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia._______REPEATED NOTIFICATIONSNo. 926 [No. JKM. PHB. 600-2/3/74/(33)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 3(1)Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengisytiharkanBab 69bahawa pada pendapatnya tanah yang dinyatakan dalam Jadual bersama denganini hendaklah diambil bagi maksud awam iaitu, bagi Projek Bekalan Air dari KampungLawa, Beaufort ke Wilayah Persekutuan Labuan.


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,459Pelan No. 17126737, 17126738, 17127979, 17127980, 17127981, 17127982, 17127983,17127984, 17127985, 17127986, 17127987 dan 17127988 yang menunjukkan kawasanyang hendak diambil boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota Kinabalu,atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Beaufort, pada waktu biasa pejabat.JADUALLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)1. Juslen b. Hj. Bastin}@ Hj. Ismail NT. 173175543 0.951 Kg. Lawa Gadong, 0.074Taip b. TasanBeaufortJamaludin b. Musleh2. Sarawali b. Daud NT. 173171527 3.151 Kg. Lawa,Ali Hassan b. Daud } Beaufort0.0213. Abdul Latip b.}Buderih NT. 173171518 2.887 ,, 0.096Zifriden b. Abd.Rahman4. Rusiah bt. Etam NT. 173025691 1.515 ,, 0.1305. Hasri b. Adir}Sang Kawah b. Adir NT. 17392570 1.546 Kg. Mentulud, 0.188Bundrah bt. AdirBeaufortSiti bt. Adir6. Judin b. Tamin}Juatari bt. Tamin FR. 174024438 4.493 ,, 0.084Niow bt. TaminPiang bt. Tamin7. Matsahak b. Tasan NT. 173097142 2.377 Kg. Bangkalalak, 0.197Beaufort8. Akup b. Kinsung}FR. 174025379 4.951 Kg. Lawa, 0.199Ambai bt. Kinsung BeaufortLipah bt. Ahmad9. Akub b. Kinsang NT. 173223231 1.168 Kg. Bangkalalak, 0.023Beaufort10. Sahak b. Matasan NT. 173223240 1.157 ,, 0.10811. Osman b. Durasit NT. 173223259 1.150 ,, 0.11512. Abdul Rahim bt. NT. 173223268 1.129 ,, 0.116Hj. Abdul Rasit13. Rambang b. Hj. NT. 173223286 1.081 ,, 0.117Mohamat


2,460WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)14. Ramle b. Jais}NT. 173223295 1.061 Kg. Bangkalalak, 0.066Norsinah bt. Abd. BeaufortLatip15. Purulah @ Flora NT. 173140031 3.630 Kg. Padas Damit, 0.285bt. PudukBeaufort16. Purulah @ Flora NT. 173140040 3.740 ,, 0.311bt. Puduk17. Purulah @ Flora NT. 173140059 3.284 ,, 0.133bt. Puduk18. Mohd. Yusoff b. Hj. NT. 173223491 1.162 Kg. Bangkalalak, 0.065SaladinBeaufort19. Mualap b. Sabi NT. 173223508 1.159 ,, 0.19720. Habibah bt. Kadar NT. 173223517 0.979 ,, 0.00221. Talip b. Gidan}@ Jidan NT. 173015453 2.820 ,, 0.238Saniah bt. JidanMaimunah bt. Jidan22. Gapar b. Jadin @ Jidan NT. 173122284Jumat b. Jidah @ Jidan }2.131 ,, 0.22523. Luisa b. Hj. Saladin NT. 173015426 3.835 ,, 0.46924. Romas bt. Majid NT. 173039506 2.731 Kg. Lupak, 0.003Beaufort25. Joseph Paulus Lantip NT. 173119321 3.086 Kg. Bangkalalak, 0.266Beaufort26. David @ Awie Hapsun NT. 173165449 3.998 Kg. Kangsa, 0.471Beaufort27. Victoria Jivinei Mojilip NT. 173167667 1.015 Kg. Mesanggom, 0.080Beaufort28. Agok b. Chukong NT. 173114808 1.344 Kg. Suasa, Beaufort 0.07929. Clara Molijoh NT. 173185110 0.923 Kg. Bangkalalak, 0.082Beaufort30. Doris Liew NT. 173159496 1.217 ,, 0.13531. Laula Joinggang NT. 173159487 1.216 ,, 0.01232. Joseph W. Molijoh NT. 173159567 1.117 ,, 0.00333. Anick Leiking NT. 173159549 1.216 ,, 0.138


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,461JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)34. Betny Chin Sang NT. 173159530 1.216 Kg. Bangkalalak, 0.138@ Elizabeth ChinBeaufort35. Hilis Bangkil NT. 173159521 1.217 ,, 0.11136. Forviana @ Lesley NT. 173159512 1.218 ,, 0.807 meterFrancispersegi37. Lenus Sampil @ NT. 173159763 1.218 ,, 0.087Severinus38. Josephe Skijip NT. 173159674 1.556 ,, 0.19339. Dorie bt. Lojikip NT. 173159665 1.211 ,, 0.133@ Adela40. Chin Fu Chiang NT. 173159656 1.209 ,, 0.10241. Mary Christine NT. 173159647 1.208 ,, 0.10242. Smiuis bt. Spiji NT. 173159638 1.207 ,, 0.10243. Lisia John Goninu NT. 173159629 1.205 ,, 0.10244. Galiban Gumpau@ Robin Golubin NT. 173159610 1.206 ,, 0.102Dumpau45. Annie Joseph NT. 173159601 1.208 ,, 0.10246. Liaw Siew Hoon NT. 173166419 0.937 Kg. Mesanggom, 0.112Beaufort47. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166428 0.837 ,, 0.09148. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166437 0.672 ,, 0.06849. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166446 1.044 ,, 0.04650. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166455 1.313 ,, 0.02351. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166464 0.960 ,, 0.00352. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166473 0.892 ,, 0.00153. Biddurah bt. Abdullah NT. 173147781 1.543 Kg. Kabajang, 0.167Beaufort54. Biddurah bt. Abdullah NT. 173147772 3.877 ,, 0.15655. Anjilin b. Jimbitan NT. 173112671 1.425 Kg. Sumenggum, 0.005Beaufort56. Md. Kassim b. Jubar NT. 173112662 1.146 ,, 0.07057. Rosa bt. Moliun NT. 173112653 1.936 ,, 0.202


2,462WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)58. Walter Molijoh NT. 173112644 1.311 Kg. Sumenggum, 0.122Beaufort59. Loksin bt. Chin Fatt NT. 173112635 1.343 ,, 0.09260. Tosilah Lojikip NT. 173112564 2.079 ,, 0.075@ Prisilla61. Walter Molijoh NT. 173117952 1.144 ,, 0.10762. Salamah bt. Batrik NT. 173147816 2.958 Kg. Kabajang, 0.166Beaufort63. Bakar b. Sallah NT. 173147807 4.828 ,, 0.35464. Walter Molijoh NT. 173143934 1.202 ,, 0.17165. Adnan b. Abd. Karim NT. 173143952 1.212 ,, 0.10866. Hj. Rasid b. Hj. Samat NT. 173114979 2.794 ,, 0.40067. Timas b. Jilon NT. 173038287 0.905 Kg. Lubak, 0.341Beaufort68. Rinih bt. Odin NT. 173038296 0.541 ,, 0.073Gapur b. Odin69. Siti Maisnunah bt. NT. 173171581 1.053 Kg. Kabajang, 0.194Masrih (NT. 173917863) Beaufort70. Matrasid b. Buderi NT. 173017840 1.100 ,, 0.24871. Lee Chin Chang @ NT. 173171563 3.152 ,, 0.006Roger Kim Kuan (NT. 1839)72. Maimunah bt. Anjam@ Maimunah bt. Hj. NT. 173123218 1.189 ,, 0.023AnjamBertarikh di Kota Kinabalu, pada 3 September 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,463[No. JKM. PHB. 600-2/3/74/(33)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DECLARATION UNDER SECTION 3In exercise of the powers conferred upon him by subsection 3(1) of the LandAcquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby declares that heCap. 69considers that the land set out in the Schedule hereto should be acquired for apublic purpose, that is to say, for the Water Supply Project from Kampung Lawa, Beaufortto Labuan Federal Territory.Plan No. 17126737, 17126738, 17127979, 17127980, 17127981, 17127982, 17127983,17127984, 17127985, 17127986, 17127987 and 17127988 showing the area to be acquiredmay be inspected at the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu,or the office of the Assistant Collector of Land Revenue, Beaufort, during normal officehours.SCHEDULEAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)1. Juslen b. Hj. Bastin}@ Hj. Ismail NT. 173175543 0.951 Kg. Lawa Gadong, 0.074Taip b. TasanBeaufortJamaludin b. Musleh2. Sarawali b. Daud NT. 173171527 3.151 Kg. Lawa,Ali Hassan b. Daud } Beaufort0.0213. Abdul Latip b.}Buderih NT. 173171518 2.887 ,, 0.096Zifriden b. Abd.Rahman4. Rusiah bt. Etam NT. 173025691 1.515 ,, 0.1305. Hasri b. Adir}Sang Kawah b. Adir NT. 17392570 1.546 Kg. Mentulud, 0.188Bundrah bt. AdirBeaufortSiti bt. Adir6. Judin b. TaminJuatari bt. TaminNiow bt. TaminPiang bt. Tamin}FR. 174024438 4.493 ,, 0.0847. Matsahak b. Tasan NT. 173097142 2.377 Kg. Bangkalalak, 0.197Beaufort8. Akup b. Kinsung}FR. 174025379 4.951 Kg. Lawa, 0.199Ambai bt. Kinsung BeaufortLipah bt. Ahmad


2,464WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)9. Akub b. Kinsang NT. 173223231 1.168 Kg. Bangkalalak, 0.023Beaufort10. Sahak b. Matasan NT. 173223240 1.157 ,, 0.10811. Osman b. Durasit NT. 173223259 1.150 ,, 0.11512. Abdul Rahim bt. NT. 173223268 1.129 ,, 0.116Hj. Abdul Rasit13. Rambang b. Hj. NT. 173223286 1.081 ,, 0.117Mohamat14. Ramle b. Jais}Norsinah bt. Abd.LatipNT. 173223295 1.061 ,, 0.06615. Purulah @ Flora NT. 173140031 3.630 Kg. Padas Damit, 0.285bt. PudukBeaufort16. Purulah @ Flora NT. 173140040 3.740 ,, 0.311bt. Puduk17. Purulah @ Flora NT. 173140059 3.284 ,, 0.133bt. Puduk18. Mohd. Yusoff b. Hj. NT. 173223491 1.162 Kg. Bangkalalak, 0.065SaladinBeaufort19. Mualap b. Sabi NT. 173223508 1.159 ,, 0.19720. Habibah bt. Kadar NT. 173223517 0.979 ,, 0.00221. Talip b. Gidan}@ Jidan NT. 173015453 2.820 ,, 0.238Saniah bt. JidanMaimunah bt. Jidan22. Gapar b. Jadin @ Jidan NT. 173122284Jumat b. Jidah @ Jidan }2.131 ,, 0.22523. Luisa b. Hj. Saladin NT. 173015426 3.835 ,, 0.46924. Romas bt. Majid NT. 173039506 2.731 Kg. Lupak, 0.003Beaufort25. Joseph Paulus Lantip NT. 173119321 3.086 Kg. Bangkalalak, 0.266Beaufort26. David @ Awie Hapsun NT. 173165449 3.998 Kg. Kangsa, 0.471Beaufort27. Victoria Jivinei Mojilip NT. 173167667 1.015 Kg. Mesanggom, 0.080Beaufort


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,465SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)28. Agok b. Chukong NT. 173114808 1.344 Kg. Suasa, Beaufort, 0.07929. Clara Molijoh NT. 173185110 0.923 Kg. Bangkalalak, 0.082Beaufort30. Doris Liew NT. 173159496 1.217 ,, 0.13531. Laula Joinggang NT. 173159487 1.216 ,, 0.01232. Joseph W. Molijoh NT. 173159567 1.117 ,, 0.00333. Anick Leiking NT. 173159549 1.216 ,, 0.13834. Betny Chin Sang NT. 173159530 1.216 ,, 0.138@ Elizabeth Chin35. Hilis Bangkil NT. 173159521 1.217 ,, 0.11136. Forviana @ Lesley NT. 173159512 1.218 ,, 0.807 Sq.FrancisMetre37. Lenus Sampil @ NT. 173159763 1.218 ,, 0.087Severinus38. Josephe Skijip NT. 173159674 1.556 ,, 0.19339. Dorie bt. Lojikip NT. 173159665 1.211 ,, 0.133@ Adela40. Chin Fu Chiang NT. 173159656 1.209 ,, 0.10241. Mary Christine NT. 173159647 1.208 ,, 0.10242. Smiuis bt. Spiji NT. 173159638 1.207 ,, 0.10243. Lisia John Goninu NT. 173159629 1.205 ,, 0.10244. Galiban Gumpau@ Robin Golubin NT. 173159610 1.206 ,, 0.102Dumpau45. Annie Joseph NT. 173159601 1.208 ,, 0.10246. Liaw Siew Hoon NT. 173166419 0.937 Kg. Mesanggom, 0.112Beaufort47. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166428 0.837 ,, 0.09148. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166437 0.672 ,, 0.06849. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166446 1.044 ,, 0.04650. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166455 1.313 ,, 0.02351. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166464 0.960 ,, 0.00352. Biddurah bt. Abdullah NT. 173166473 0.892 ,, 0.00153. Biddurah bt. Abdullah NT. 173147781 1.543 Kg. Kabajang, 0.167Beaufort


2,466WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)54. Biddurah bt. Abdullah NT. 173147772 3.877 Kg. Kabajang, 0.156Beaufort55. Anjilin b. Jimbitan NT. 173112671 1.425 Kg. Sumenggum, 0.005Beaufort56. Md. Kassim b. Jubar NT. 173112662 1.146 ,, 0.07057. Rosa bt. Moliun NT. 173112653 1.936 ,, 0.20258. Walter Molijoh NT. 173112644 1.311 ,, 0.12259. Loksin bt. Chin Fatt NT. 173112635 1.343 ,, 0.09260. Tosilah Lojikip NT. 173112564 2.079 ,, 0.075@ Prisilla61. Walter Molijoh NT. 173117952 1.144 ,, 0.10762. Salamah bt. Batrik NT. 173147816 2.958 Kg. Kabajang, 0.166Beaufort63. Bakar b. Sallah NT. 173147807 4.828 ,, 0.35464. Walter Molijoh NT. 173143934 1.202 ,, 0.17165. Adnan b. Abd. Karim NT. 173143952 1.212 ,, 0.10866. Hj. Rasid b. Hj. Samat NT. 173114979 2.794 ,, 0.40067. Timas b. Jilon NT. 173038287 0.905 Kg. Lubak, 0.341Beaufort68. Rinih bt. Odin NT. 173038296 0.541 Kg. Lubak, 0.073Gapur b. OdinBeaufort69. Siti Maisnunah bt. NT. 173171581 1.053 Kg. Kabajang, 0.194Masrih (NT. 173917863) Beaufort70. Matrasid b. Buderi NT. 173017840 1.100 ,, 0.24871. Lee Chin Chang @ NT. 173171563 3.152 ,, 0.006Roger Kim Kuan (NT. 1839)72. Maimunah bt. Anjam@ Maimunah bt. Hj. NT. 173123218 1.189 ,, 0.023AnjamDated at Kota Kinabalu, this 3rd day of September, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,467No. 927 [No. JKM. PHB. 600-2/76/(60)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 3(1)Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengisytiharkanBab 69bahawa pada pendapatnya tanah yang dinyatakan dalam Jadual bersama denganini hendaklah diambil bagi maksud awam iaitu, bagi Hab Pendidikan Sandakan, Sandakan.Pelan No. 07125894 yang menunjukkan kawasan yang hendak diambil boleh diperiksadi pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota Kinabalu, atau di pejabat Penolong PemungutHasil Tanah, Sandakan, pada waktu biasa pejabat.JADUALLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)1. Chai Voo Loi}Chai Fah Yin CL. 075121489 2.510 Sandakan 0.263Chai Fah Pau2. Sarimah bintiMohammedBariah @ Maniahbinti KupahHasnah binti KupahDayang @ Dg. Hanahbinti KupahDayang Hamidah bintiKupah }CL. 075151807 1.295 ,, 0.881Sadiah binti KupaJariah binti KopaAhmad Rajim bin KopaDayang @ DayangMaimunah binti KopaDayang Zarina bintiKopaDayang Raiyani bt.Kopa3. Chin Tain Kui CL. 075153767 0.813 ,, 0.8134. Lok Kim Man}Lok Foo Kwok CL. 075144768 3.406 ,, 0.117Lok Foo VuiLok Foo Sim


2,468WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHREPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)7 Oktober 2010LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)5. Ng Yu ThiamNg Yoke HingNg Nyuk MinNg Ma Foh @Ng YongNg Yen JinNg Yen PingNg Yan Len @Ng Yan Nyuk }CL. 075126733 3.305 Sandakan 1.254Ng Yen TauNg Yen KhunNg Yen FonNg Yen FunNg Kee FahNg Chee VuiChung Lee MeePeggy Ng Peck KhiEdward Ng Gin Kuin}6. Hjh. Aminah bte TaoHjh. Hadizab bteAbdullahAbdul Rahman binAbdullah SallehZahara bte Hj. S.Abdullah SallehAbdul Sabul bin Hj. CL. 075204885 1.159 ,, 1.080Abdullah SallehSafiah bte ShikhAbdullahAbdul Salam binS. AbdullahAbd. Karim binS. Abdullah7. Springfield Farm CL. 075113049 2.929 ,, 2.894Sdn. Bhd.8. Wong Kon Hee CL. 075110673 4.398 ,, 4.3989. Heng AnnDevelopment Co. CL. 075204670 0.779 ,, 0.779(Sandakan) Sdn. Bhd.


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHJADUAL - (samb.)2,469LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)10. Springfield Farm CL. 075114493 5.690 Sandakan 5.690Sdn. Bhd.11. Chong Chin Yong CL. 075133167 2.021 ,, 2.02112. Inting bin Ahmad @ CL. 075133265 2.719 ,, 2.719Idrus bin Ahmad13. Chin Tain Kui CL. 075126859 5.544 ,, 5.544Ng Fui Ying14. Teo Chee MingTeo Choon MingTeo Soon Ming CL. 075321667 21.533 Batu 13, 21.533Teo Wah MingJalan LabukTeo Lee MingTeo Hee Ming15. Teo Choon MingTeo Wah MingTeo Soon Ming}CL. 075412538 2.524 ,, 2.52416. Chok Kang MingChok Siew WeiChok Kang YuChok Yen LiYong Nyuk KuenCL. 075412529 2.523 ,, 2.523@ Yong Sui Lan17. Chok Siew Wei}Chin Vui Kiong CL.Chin Yit WingChin Si Yin18. Yap Chong SuiAmy Yap Boon HongLawrence J. YapChen VunWinnie YapStephanie Yap Rui Vun19. Chok Siew Wei}Yong Nyuk Kuen CL.@ Yong Sui LanChok Kang Yu20. Chok Kong Ming}Yong Nyuk Kuen@ Yong Sui LanChok Kang Yu}}CL.075321569 4.771 ,, 4.771}CL. 075321578 4.731 ,, 4.731075321587 1.493 ,, 1.493075321596 1.469 ,, 1.469


2,470WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHREPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)7 Oktober 2010LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)21. Chok Kong Ming}Yong Nyuk Kuen CL. 075321603 1.344 Batu 13, 1.344@ Yong Sui LanJalan LabukChok Kang Yu22. Chok Kang Yu}CL. 075321612 2.100 ,, 2.100Yong Nyuk Kuen@ Yong Sui Lan23. Lee Khuen Yuen CL. 075321621 1.125 ,, 1.12524. Lee Khuen Yuen CL. 075321630 1.198 ,, 1.19825. Chin Kaiau Nyen}CL. 075321649 4.674 ,, 4.674Chin Chen Fung26. Lo Cheong Ang @Lo Cheong MingLee Sui MoiLo Chang Ling}CL.075321658 3.998 ,, 3.99827. Trushidup Properties CL. 075171809 5.479 Sandakan 5.479Sdn. Bhd.28. Sabaria bte Hj.AbdullahSarama bte Hj.AbdullahSarima bte Hj. }CL. 075171792 3.590 ,, 3.590Abdullah29. Ahmad Mansor bin}Osir CL. 075171783 5.617 ,, 5.617Japar bin SamijanIsmail bin Aluwisos30. Usir bin Kamis CL. 075171774 4.897 ,, 4.89731. Leong See Yuen CL. 075314279 5.188 ,, 5.188@ Moktar Leong32. Mohd. Rohim bin CL. 075313601 6.515 ,, 6.515Hj. Sutrisnoh33. Sulastri bte Hj.SutrisnohSarifa Halisa bteHabib Saleh}CL. 075313316 6.192 ,, 6.191


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHBertarikh di Kota Kinabalu, pada 3 September 2010.2,471Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/76/(60)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DECLARATION UNDER SECTION 3In exercise of the powers conferred upon him by subsection 3(1) of the LandAcquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby declares that heCap. 69considers that the land set out in the Schedule hereto should be acquired for apublic purpose, that is to say, for the Sandakan Education Hub, Sandakan.Plan No. 07125894 showing the area to be acquired may be inspected at the office ofthe Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the AssistantCollector of Land Revenue, Sandakan, during normal office hours.SCHEDULEAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)1. Chai Voo LoiChai Fah Yin CL. 075121489 2.510 Sandakan 0.263Chai Fah Pau2. Sarimah bintiMohammedBariah @ Maniahbinti KupahHasnah binti KupahDayang @ Dg. Hanahbinti KupahDayang Hamidah bintiKupah CL. 075151807 1.295 ,, 0.881Sadiah binti KupaJariah binti KopaAhmad Rajim bin KopaDayang @ DayangMaimunah binti KopaDayang Zarina bintiKopaDayang Raiyani bt.Kopa}


2,472WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)3. Chin Tain Kui CL. 075153767 0.813 Sandakan 0.8134. Lok Kim Man}Lok Foo Kwok CL. 075144768 3.406 ,, 0.117Lok Foo VuiLok Foo Sim5. Ng Yu ThiamNg Yoke HingNg Nyuk MinNg Ma Foh @Ng YongNg Yen JinNg Yen PingNg Yan Len @Ng Yan Nyuk CL. 075126733 3.305 ,, 1.254Ng Yen TauNg Yen KhunNg Yen FonNg Yen FunNg Kee FahNg Chee VuiChung Lee MeePeggy Ng Peck KhiEdward Ng Gin Kuin}6. Hjh. Aminah bte TaoHjh. Hadizab bteAbdullahAbdul Rahman binAbdullah SallehZahara bte Hj. S.Abdullah SallehAbdul Sabul bin Hj. CL. 075204885 1.159 ,, 1.080Abdullah SallehSafiah bte ShikhAbdullahAbdul Salam binS. AbdullahAbd. Karim binS. Abdullah7. Springfield Farm CL. 075113049 2.929 ,, 2.894Sdn. Bhd.8. Wong Kon Hee CL. 075110673 4.398 ,, 4.398}


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHSCHEDULE - (cont.)2,473AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)9. Heng AnnDevelopment Co. CL. 075204670 0.779 Sandakan 0.779(Sandakan) Sdn. Bhd.10. Springfield Farm CL. 075114493 5.690 ,, 5.690Sdn. Bhd.11. Chong Chin Yong CL. 075133167 2.021 ,, 2.02112. Inting bin Ahmad @ CL. 075133265 2.719 ,, 2.719Idrus bin Ahmad13. Chin Tain Kui CL. 075126859 5.544 ,, 5.544Ng Fui Ying}14. Teo Chee MingTeo Choon MingTeo Soon Ming CL. 075321667 21.533 Mile 13, 21.533Teo Wah MingLabuk RoadTeo Lee MingTeo Hee Ming15. Teo Choon MingTeo Wah MingTeo Soon Ming}CL. 075412538 2.524 ,, 2.52416. Chok Kang MingChok Siew WeiChok Kang YuChok Yen LiYong Nyuk Kuen }CL. 075412529 2.523 ,, 2.523@ Yong Sui Lan17. Chok Siew Wei}Chin Vui Kiong CL. 075321569 4.771 ,, 4.771Chin Yit WingChin Si Yin18. Yap Chong SuiAmy Yap Boon HongLawrence J. Yap CL. 075321578 4.731 ,, 4.731Chen VunWinnie YapStephanie Yap Rui Vun19. Chok Siew Wei}Yong Nyuk Kuen CL. 075321587 1.493 ,, 1.493@ Yong Sui LanChok Kang Yu20. Chok Kong Ming}Yong Nyuk Kuen CL. 075321596 1.469 ,, 1.469@ Yong Sui LanChok Kang Yu}


2,474WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)21. Chok Kong Ming}Yong Nyuk Kuen CL. 075321603 1.344 Mile 13, 1.344@ Yong Sui LanLabuk RoadChok Kang Yu22. Chok Kang YuYong Nyuk Kuen@ Yong Sui Lan}CL. 075321612 2.100 ,, 2.10023. Lee Khuen Yuen CL. 075321621 1.125 ,, 1.12524. Lee Khuen Yuen CL. 075321630 1.198 ,, 1.19825. Chin Kaiau NyenChin Chen Fung }CL. 075321649 4.674 ,, 4.67426. Lo Cheong Ang @}Lo Cheong Ming CL. 075321658 3.998 ,, 3.998Lee Sui MoiLo Chang Ling27. Trushidup Properties CL. 075171809 5.479 Sandakan 5.479Sdn. Bhd.28. Sabaria bte Hj.AbdullahSarama bte Hj.AbdullahSarima bte Hj. }CL. 075171792 3.590 ,, 3.590Abdullah29. Ahmad Mansor bin}Osir CL. 075171783 5.617 ,, 5.617Japar bin SamijanIsmail bin Aluwisos30. Usir bin Kamis CL. 075171774 4.897 ,, 4.89731. Leong See Yuen CL. 075314279 5.188 ,, 5.188@ Moktar Leong32. Mohd. Rohim bin CL. 075313601 6.515 ,, 6.515Hj. Sutrisnoh33. Sulastri bte Hj.SutrisnohSarifa Halisa bteHabib Saleh}CL. 075313316 6.192 ,, 6.191


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,475Dated at Kota Kinabalu, this 3rd day of September, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 928 [No. JKM. PHB. 600-2/2/73/(20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. AFA/P414/2007/CW/AC/01 Rev. 7 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksudawam, iaitu bagi pembinaan Rancangan Mencegah Banjir Sungai Telipok Fasa I (BinaungSub-Catchment), Kota Kinabalu; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yangBab 69diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-PertuaNegeri dengan ini mengumumkan bahawa tanah yang dinyatakan di dalam Jadualbersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeriadalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Kota Kinabalu, pada waktubiasa pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)1. Lo Pin YinLo Chee KhiunLo Yee Nan (dgnTho Kee Muisebagai Penjaga)Annie Lo Fui LiGeorge Lo Chee TzinCatherine Lo Fui PhinFrancisca Lo Fui KhiunAnthony Lo CheeChungCL.}Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 3 September 2010.015027595 2.966 Telipok 0.081Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


2,476WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4[No. JKM. PHB. 600-2/2/73/(20)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.AFA/P414/2007/CW/AC/01 Rev. 7 is likely to be required for a public purpose, that is tosay for the Construction of Sungai Telipok Flood Mitigation Scheme Phase I (BinaungSub-Catchment), Kota Kinabalu; now, therefore, in exercise of the powers conferred uponhim by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua NegeriBab 69hereby notifies that the land set out in the Schedule hereto is likely to be requiredfor a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Kota Kinabalu, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)1. Lo Pin YinLo Chee KhiunLo Yee Nan (withTho Kee Muias guardian)Annie Lo Fui Li CL. 015027595 2.966 Telipok 0.081George Lo Chee TzinCatherine Lo Fui PhinFrancisca Lo Fui KhiunAnthony Lo CheeChung}Dated at Kota Kinabalu, this 3rd September, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2,477No. 929 [No. JKM.PHB. 600-2/96/(38)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69NOTIS PENINGGALAN PENGAMBILAN TANAHDI BAWAH SEKSYEN 10Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya di bawah subseksyen 10(1) OrdinanPengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengisytiharkan bahawaBab 69pengambilan tanah yang dicadangkan bagi tanah-tanah yang dinyatakan dalamjadual berikut adalah ditinggalkan.JADUALAnggaranLuas KawasanNo. No. Hakmilik Yang HendakDiambil(Ekar)1. 023178994 0.3092. 023116252 0.3003. 023900665 0.4754. 023178029 1.475. 023116305 0.3706. 023900754 0.6067. 023900745 0.9258. 023235467 0.0592. Cadangan pengambilan tanah ke atas hakmilik yang tersebut di atas yang diwartakandalam Pemberitahuan Warta No. 616 tahun 2008 dan 704 tahun 2008 adalah dengan inidibatalkan.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 3 September 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


2,478WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTICE OF ABANDONMENT OF ACQUISITIONUNDER SECTION 10[No. JKM.PHB. 600-2/96/(38)In exercise of the powers conferred upon him by subsection 10(1) of the LandAcquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby declares that theCap. 69intended acquisition of the land set out in the following Schedule is abandoned.No.Title No.SCHEDULEApproximateArea to beAcquiredin Acre(s)1. 023178994 0.3092. 023116252 0.3003. 023900665 0.4754. 023178029 1.475. 023116305 0.3706. 023900754 0.6067. 023900745 0.9258. 023235467 0.0592. The intended acquisition on the titles stated above published in Gazette NotificationNo. 616 of 2008 and 704 of 2008 are hereby revoked.Dated at Kota Kinabalu, this 3rd day of September, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,479No. 930 [No. JKM.PHB. 600-2/96/(38)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69NOTIS PENINGGALAN PENGAMBILAN TANAHDI BAWAH SEKSYEN 10Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya di bawah subseksyen 10(1) OrdinanBab 69Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengisytiharkan bahawapengambilan tanah yang dicadangkan bagi tanah-tanah yang dinyatakan dalamjadual berikut adalah ditinggalkan.JADUALAnggaranLuas KawasanNo. No. Hakmilik Yang HendakDiambil(Ekar)1. 025061018 2.002. 023900594 0.6873. 025007854 2.004. 023900692 1.3255. 025013923 3.4062. Cadangan pengambilan tanah ke atas hakmilik yang tersebut di atas yang diwartakandalam Pemberitahuan Warta No. 720 tahun 2008 dan 97 tahun 2009 adalah dengan inidibatalkan.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 3 September 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTICE OF ABANDONMENT OF ACQUISITIONUNDER SECTION 10[No. JKM.PHB. 600-2/96/(38)In exercise of the powers conferred upon him by subsection 10(1) of the LandAcquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby declares that theCap. 69intended acquisition of the land set out in the following Schedule is abandoned.


2,480WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH7 Oktober 2010REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)No.Title No.SCHEDULEApproximateArea to beAcquiredin Acre(s)1. 025061018 2.002. 023900594 0.6873. 025007854 2.004. 023900692 1.3255. 025013923 3.4062. The intended acquisition on the titles stated above published in Gazette NotificationNo. 720 of 2008 and 97 of 2009 are hereby revoked.Dated at Kota Kinabalu, this 3rd day of September, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuatkuasa mulai daripada 1 Januari 2010 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2010Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 100.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... ... 150.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.00Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri,Pekeliling dan lain-lain.Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.50Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.00Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 2.50Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.00


7 Oktober 2010WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,481Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 3.50Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 4.50Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 6.00 dan tambahRM1.00untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua sertaindeks 2009 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 35.00Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.RM________________________________________________________________________P.K. 0001 (L) - 2010DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,TUAN HAJI SALSIDU BIN HAJI IBRAHIM, J.P., JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.2010.

More magazines by this user
Similar magazines