Muat Turun Borang Permohonan Bantuan Mengurus Jenazah

jpapencen.gov.my

Muat Turun Borang Permohonan Bantuan Mengurus Jenazah

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIABAHAGIAN PASCA PERKHIDMATANJPA.BP.UMUM.BMJPERMOHONAN BANTUAN MENGURUS JENAZAHARAHAN1. Borang ini mengandungi 2 muka surat. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU.2. Sila gunakan “ HURUF BESAR”.AMAKLUMAT PESARANama:Nombor Kad Pengenalan Semasa:Nombor Kad Pengenalan Dahulu:Nombor Akaun Pencen:Tarikh Kematian:BMAKLUMAT PEMOHON1. Nama Pemohon2. Nombor Kad Pengenalan Semasa3. Nombor Kad Pengenalan Dahulu4. Hubungan5. Nombor Akaun Bank6. Nama Bank7. Alamat8. Poskod 9. Bandar 10. Negeri11. Nombor Telefon 12. E-mel (jika ada)


CPENGAKUANSaya ………………………………………………………………………………………………… (Nama)Nombor Kad Pengenalan ………………………………………………… mengesahkan bahawamaklumat seperti bahagian A dan B adalah benar dan mengaku sesungguhnya saya adalah individu yangmenguruskan jenazah pesara seperti di Bahagian A. Saya akan bertanggungjawab ke atas tuntutankepada kerajaan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak berkenaan Bantuan Mengurus Jenazahgemulah selepas ini.(Tandatangan pemohon)Tarikh:Dokumen yang perlu dilampirkan *1. Salinan sijil kematian2. Salinan Kad Pengenalan Pesara3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon..4. Salinan muka surat hadapan buku akaun bank pemohon5. Surat Pengesahan Jabatan Akhir atau lain-lain dokumen yang boleh mengesahkan perkhidmatangemulah sebagai penjawat awam (bagi pesara kerajaan di bawah Skim KWSP)6. Dokumen yang menunjukkan hubungan antara pesara dan penerima:PemohonBalu atau DudaAnakIbu atau AyahLain-lainDokumenSalinan Sijil NikahSalinan Sijil KelahiranSalinan Sijil Kelahiran PesaraSurat Akuan Bersumpah*Salinan dokumen hendaklah disahkan oleh Kadi, Imam, Paderi, Penghulu, Penggawa, Ketua Kampung, Ketua Komuniti, KetuaBalai Polis, Guru Besar, Pegawai Kerajaan (Jawatan Utama, Jawatan Khas dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional), atauKetua Anak Negeri

More magazines by this user
Similar magazines