smka sultan muhammad 1

ppusmkst.files.wordpress.com

smka sultan muhammad 1

TAJUK : TAHAP PENGETAHUAN KAEDAH JUAL BELI TEMPAHBERDASARKAN KONSEP AL-ISTIHSAN DALAM KALANGANMASYARAKAT MELAYU KAMPUNG SOLOK GAUNG, AYER MOLEK,MELAKANama : 1. Nurul Aminah binti Abd Razak (920403-04-5476)2. Bainun binti Abu Bakar (920411-04-5396)3. Norraihan binti Josli (921210-04-5140)4. Nur Khairati binti Sulaiman (921104-05-5150)5. Siti Noraisyah binti Norizan (910327-05-5306)


Nama Guru : En. Mohd Nizam MokhtarIsi KandunganKandunganMuka suratAbstrak1Pengenalan2Latar belakang kajian3-4Penyataan masalah4-5Objektif kajian5Kepentingan kajian5Skop kajian5Kajian literature5-8Metodologi kajian8Dapatan kajian9-18Rumusan dan cadangan19Rujukan19Lampiran20-21

More magazines by this user
Similar magazines