Sayangi Diri Anda Utamakan Kesihatan - PrimaNora Medical Centre

primanora.com

Sayangi Diri Anda Utamakan Kesihatan - PrimaNora Medical Centre

Profesor Datuk Dr. Aminuddin nuddinAhmadrawatan tersebut,Topik ketiga bertajukLife Monagement For A Better Life tidak kuranghebat dan menarik hati peserta. Ceramah yangdisampaikan oleh Pakar Perunding KananGastroenterologi, Profesor Datu k Dr: Am i nudd i nAhmad menyentuh perr penting menguruskankehidupan dengan teratur:Betapa sebuah kehidupan menjadr sangatindah jika pengurusan hidup dilakukan secaraoptimum bagi mencapai potensi diri yangsebenan Pende kata, keiayaan bukan datangbergolek tetapi melalui usaha untuk menjayakanobjektif yang telah kita tetapkan sendiri.Pelbagai ilmu dikongsikan bersam antaranyacara mengira'jangka hayat', mengurus diri secarapersonal dan profesional dan banyak lagi.Sesi berikutnya diteruskan dengan topik keempat I Love My Bocterto,.. Probiotics For AHeolthier Llfe juga dibentangkan oleh ProfesorDatuk Dr:Aminuddin Ahmad. Para pesertaseminar diberi penjelasan tentang perananprobiotik sebagai bakteria baik yang berada didinding usus bagi membantu manusia sihat dancergas.Mungkin ramai yang tidak tahu bahawaprobiotrk merupakan bakteria yang bertindakmembantu mengekalkan kesihatan dan ramembantu fungsi pencernaan sertamengurangkan kehadiran organisma berbahaya.Ceramah berikutnya kendalian PakarPerbidanan dan Sakit Puan, Dn Ho Choon Moy,cukup mencuit hati dengan tajuk Red HotMoma's - UnderstondingThe Chonges lnTheGolden Yeors. la berkaitan dengan wanita yangsudah menopos. Menopos terbahagi kepada tigaperingkat iaitu post-menopous, menopous danoerr-menoDous.Padanya menopos bukanlah akhirankehidupan seorang wanita sebalrknya ia adalahpermulaan pada satu kehidupan yang baru.Namun masalah yang timbul bila seseorangwanita itu menopous boleh diatasi denganmengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam.Sementara itu, Pakar Perunding Dr: JeyarajahSivalingam dengan topiknya Wonder Of Stem Cel/spula menekankan tentang topik yang agak barudi pendengaran masyarakat. Stem Cells ialah'mosterce//s' kerana dari 'sel master' inilahterbentuknya pelbagai tisu, organ dan sistem didalam keseluruhan sistem tubuh kita. Sel stemmempunyai kemampuan untuk berubah menjadrkebanyakan jenis sel atau tisu dalam badanmanusia yang lain.Menutup tirai seminar ini membawakantema yang agak berbeza, namun cukup menarikuntuk dikongsi bersama. Good Heolth, Greot Sexyang disampaikan oleh Datuk Dr: Nora Ashikin,memberi tumpuan ke arah kesihatan yang baikserta mempengaruhi kualiti hubungan intimbersama pasangan.Sesuatu yang istimewa untuk dikongsibersama, dikatakan hubungan intim secara tidaklangsung berupaya membantu mengurangkantekanan, masalah iantung dan beberapa masalahlarn.Malah, hasil kaji selidik yang dilakukanmendapati hubungan intim yang baik bukanhanya memberi manfaat dari segi keseronokankepada pasangan tetapi dalam waktu yang samaturut meningkatkan tahap kesihatan danmemanlangklan usia. 0

More magazines by this user
Similar magazines