TOT: SURPASSING DEMAND - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

TOT: SURPASSING DEMAND - Kementerian Sumber Manusia

TOT: SURPASSING DEMAND

CIAST SHAH ALAM


2

Kandungan


3

Tujuan

• Roadmap rancangan latihan diperlukan

oleh tenaga pengajar kemahiran awam

dan swasta

• Program untuk menyokong TheYear

of Employment and Employability


4

Latar Belakang


5

STRUKTUR PERSIJILAN KEMAHIRAN

Managerial,

R&D

Managerial

& Design

Middle

Managerial,

Supervisory &

Operation

Operation &

Production

JPK

MALAYSIA

Knowledge

Core Abilities/ Supervisory

Skills

Kelayakan Kelayakan

Akademik Kemahiran

PhD

Master

Degree

Diploma

SKM L8

SKM L7

SKM L6

SKM L5

( Adv. Diploma )

SKM L4

( Diploma )

SKM L3

SKM L2

SKM L1

5

5


6

Isu dan Cabaran

Kesukaran

menjalankan

latihan dalam

perkhidmatan

Galakan SPH

tenaga pengajar

serta menjamin

kualiti pengajaran

Mengelakkan

pertindihan

latihan di antara

agensi

Keseragaman &

pemusatan

latihan kemahiran

kepada tenaga

pengajar


7

Statistik Keperluan Tenaga

Pengajar


8

Pusat Bertauliah (PB) JPK

� Jumlah (terkini, 22 Jan. 09) = 901 buah

� PB Awam = 361 buah

� PB Swasta = 540 buah

� Jumlah Program = 5,761

� Program di institusi Awam = 2,805

� Program di institusi Swasta = 2,956


9

Keperluan Pengajar

� Keperluan Semasa

� Anggaran jumlah pengajar diperlukan = 17,283 orang

� 1 prog. = 30 pelajar ; 1pengajar : 10 pelajar

� Memerlukan 3 orang pengajar

� Program didaftarkan 5,761 program

� Coach Industri

Telah dilatih = 739 coaches

Keperluan (2020) = 10,639 coaches

� Coach perlu dilatih 900 orang/tahun

� Keperluan Sehingga 2020

� 53,000 orang (Pelan Induk SDT)


BIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Others

Bilangan Program Mengikut Sektor & Tahap

Agro-based & Food Product

Biotechnology

Building And Construction

Chemical

Electrical, Electronic, Telecommunication & Broadcasting

ICT

Machinery & Equipment

Transportation

M&E Services and Maintenance (Kod Dikongsi Dengan Bil. 7)

Hospitality & Tourism

Business Management

Material

Printing

Packaging

Landscaping & Environment

Textile & Apparel

Resources Based

Education & Training Services

Interior Decoration

Medical & Pharmaceutical

Souvenir & Small Enterprise

Nota: Sehingga September 2008

SEKTOR

JUMLAH KESELURUHAN

BILANGAN PROGRAM YANG DITAWARKAN

MENGIKUT TAHAP SKM

1

20

0

145

25

451

4

539

414

0

453

13

3

29

18

0

206

91

0

0

0

2

0

2413

2

24

0

108

31

327

666

354

293

0

563

13

0

26

18

0

154

42

0

0

0

0

4

2623

3

12

0

46

43

102

521

127

105

0

215

6

0

9

9

0

21

11

54

0

0

0

92

1373

4

4

0

3

27

8

82

0

4

0

6

7

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

142

5

0

0

0

10

1

17

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

JUMLAH

60

0

302

136

889

1290

1020

817

0

1237

41

3

64

45

0

382

144

54

0

0

2

96

6582

ANGGARAN KEPERLUAN

TENAGA PENGAJAR

(1 program: 30 pelajar:3 pengajar)

180

0

906

408

2667

3870

3060

2451

0

3711

123

9

192

135

0

1146

432

162

0

0

6

288

19746


BIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Agro-based & Food Product

Biotechnology

Building And Construction

Chemical

ICT

Machinery & Equipment

Transportation

Hospitality & Tourism

Business Management

Material

Printing

Packaging

Landscaping & Environment

Textile & Apparel

Resources Based

Education & Training Services

Interior Decoration

Medical & Pharmaceutical

Souvenir & Small Enterprise

Others

Keperluan Tenaga Pengajar

Mengikut Sektor & Tahap

SEKTOR

Electrical, Electronic, Telecommunication & Broadcasting

M&E Services and Maintenance (Kod Dikongsi Dengan Bil. 7)

JUMLAH KESELURUHAN

BILANGAN PENGAJAR DIPERLUKAN MENGIKUT TAHAP SKM

2

60

0

435

75

1353

12

1617

1242

0

1359

39

9

87

54

0

618

273

0

0

0

6

0

7239

3

72

0

324

93

981

1998

1062

879

0

1689

39

0

78

54

0

462

126

0

0

0

0

12

7869

4

36

0

138

129

306

1563

381

315

0

645

18

0

27

27

0

63

33

162

0

0

0

276

4119

5

12

0

9

81

24

246

0

12

0

18

21

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

426

6

0

0

0

30

3

51

0

3

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

JUMLAH

180

0

906

408

2667

3870

3060

2451

0

3711

123

9

192

135

0

1146

432

162

0

0

6

288

19746


12

Roadmap

Latihan Tenaga Pengajar


13

Roadmap Latihan Pengajar

Nota: Tahap 6, 7 dan 8 tertumpu kepada ‘Research & Development in

Skill & Technology Application’ di CIAST Bukit Tinggi, Pahang


14

Modul Latihan Umum

A

B

C

D

E

Modul

1 2 3 4

Integriti, Etika

Kerja & Nilai

Positif

Pengurusan

Masa

Kerja

Berpasukan

Persembahan &

Komunikasi

Berkesan

Pembangunan

Personaliti

Kemahiran

Interpersonel

Kaunseling

Latihan, Personel

& Kerjaya

Psikologi Latihan Pemikiran Kreatif

Kemahiran Berfikir

Pengajaran

Berkesan -

Pemudahcara,

Mentor & Jurulatih

Kemahiran Aplikasi

e-Training

F - Metodologi Ujian

Pengurusan

Kewangan

Pembangunan

Multimedia

Latihan

Analisa Keperluan

Latihan

Pembangunan

Kandungan e-

Training

Membuat

Keputusan

Berkesan

Pengurusan

Strategik

Kepimpinan &

Penyeliaan

Rangkaian &

Hubungan Industri

Strategi

Pembangunan

Prasarana

Kemahiran

Pengurusan

Institusi Latihan

Berkesan

G - - Penilaian Latihan -


15

Modul Latihan Khusus

A

Modul

1 2 3 4

Peningkatan

Kemahiran

Tahap 3

Mengikut

Bidang

Masing-

Masing Secara

Modular

Peningkatan

Kemahiran

Tahap 4

Mengikut

Bidang

Masing-

Masing Secara

Modular

Peningkatan

Kemahiran

Tahap 5

Mengikut

Bidang

Masing-

Masing Secara

Modular

Peningkatan

Kemahiran

Tahap 6

Mengikut

Bidang

Masing-

Masing Secara

Modular


Kumpulan Sasar

16 Tahap Kemasukan Kelayakan Pengalaman

Akademik

Kemahiran

Diperlukan

Pengajar Baru ���� Minimum

SKM2 + VTO

Pengajar Sedia

Ada

���� Berdasarkan

pengalaman

(Profiling)

SKM/DKM

a) SKM

b) VTO

Pengajar Baru ���� • VTO sahaja

Pengajar Sedia

Ada

• SKM yang lebih

tinggi

���� ���� a) VTO

b) SKM yang lebih

tinggi

Kaedah Latihan

• Full Time T1-T2 +

VTO;

• Upgrading secara

Modular T3 dan

seterusnya

• PPT & Upgrading

secara Modular

• Modular VTO

• Full Time VTO

• Upgrading SKM

secara Modular

• VTO secara

Modular

• SKM Modular


17

Fasa Pelaksanaan

Fasa Jangkamasa Bidang Institusi Terlibat Catatan

Fasa 1 2009-2011 22 sektor;

145 bidang

mengikut

pengkelasan

NOSS

CIAST , ILJTM &

IKBN

Fasa 2 2011-2013 PB Awam lain &

Ahli FeMAC

Fasa 3 2013 dan

seterusnya

PB Swasta lain

Bidang ; CIAST

10, ILJTM 56 &

IKBN 40

(106 bidang)


18

Pendekatan Latihan

� Pembelajaran Berterusan (Lifelong Learning)

� Institutional Based

� Sepenuh Masa

� Modular

� PPT

� Profiling Kemahiran

� Pentauliahan Pencapaian Terdahulu

� E-Training/Blended Learning

� Teori - Modul e-Training

� Praktikal - di institut latihan mengikut COE


19

The Year of Employment and

Employability 2009


20

Projek CESS-CIAST

J52

keatas

(10 PB)

J48 (8 PB)

J44 (6 PB)

J41/42 (4 PB)

J29/36/38 (2 PB)

� Pengajar – PB Alliance

� Setiap pengajar mesti ada

hubungan dengan beberapa PB

mengikut gred jawatan

� Employment Partner

� Ahli FeMAC

� 200 ahli

� Pengajar – Pelajar Alliance

� Nisbah - 1 Pengajar : 5 Pelajar

� Penempatan OJT

� Penempatan Internship

� Penempatan Pekerjaan


21

Program Train and Place for Trainers


22

PELAN TRAINING OF TRAINERS

2009


Pelan Strategik CIAST

23

MEMPERKASAKAN PENGAJAR

KEMAHIRAN MALAYSIA


Strategi 1

Memperkukuhkan program untuk melahirkan tenaga pengajar bagi memenuhi

keperluan institusi latihan kemahiran negara

Program 1

Mengendalikan 24

program-program latihan bagi melahirkan pengajar-pengajar kemahiran

baru

Aktiviti

1. Melaksanakan

Kursus Sijil

Pengajar

Vokasional (VTO)

Perkara

1.1. Melaksanakan pengambilan

pelajar yang telah memiliki Sijil

Kemahiran Malaysia (SKM)

sekurang-kurangnya Tahap 3.

Tempoh kursus selama 9 bulan

(3 bulan latihan institusi dan 6

bulan latihan Internship)

1.2. Mengurus pelaksanaan

Internship di Pusat Bertauliah

Awam dan Swasta

1.3 Melaksanakan kajian

kebolehkerjaan kepada lepasan

pelajar VTO

Sasaran

• 300 pelajar setahun

• Pengambilan Feb, April &

Ogos 2009

Tindakan

CIAST


Aktiviti

2. Melaksanakan

Kursus

SKM Tahap 3

dengan Sijil

Pengajar

Vokasional (VTO)

2.1. Melibatkan 10 bidang-bidang

sedia ada seperti berikut :

– Mekatronik

– Elektronik

c

– Komputer Sistem

– Komputer Rangkaian

– Telekomunikasi

– Plastik

Perkara

– Pembuatan

– Kimpalan

– Automotif

– Jaminan Kualiti

2.2. Bidang-bidang lain dengan

kerjasama Pusat Bertauliah

Awam dan Swasta

• 150 pelajar

• 10 bidang

• Julai 2009

• ILJTM

• 56 bidang

• 840 pelajar

• Julai 2009

Sasaran

25

Tindakan

CIAST

CIAST, ILJTM


26

Aktiviti

3. Melaksanakan

Kursus Diploma

Lanjutan

Pengajar

Vokasional

(DLPV)

Perkara

3.1. Bidang kemahiran yang

dijalankan:

3.1.1 Lanjutan kepada Kursus

DPV sedia ada di CIAST dan

ILJTM

- Mekatronik

- Kimpalan

- Pengeluaran

- Komputer Sistem

- Plastik

- Penyejukbekuan dan

Penyaman Udara

- Automotif

- Jaminan Mutu

3.1.2 Bidang hospitaliti dengan

kerjasama IKBN Alor Gajah

dalam bidang Pengurus

Makanan & Minuman dan

Eksekutif Penyediaan Makanan

3.2. Bidang-bidang lain dengan

kerjasama Pusat Bertauliah

Awam dan Swasta

Sasaran

• Pengambilan April 2009 / 4

program / 64 pelajar

• Pengambilan Julai 2009 / 2

program / 32 pelajar di ILP

Jitra & ADTEC Shah Alam

• Pengambilan Okt 2009 / 2

program / 32 pelajar

• Pengambilan Julai 2009 / 2

program / 32 pelajar

• Perbincangan dengan

FeMAC

Tindakan

CIAST

CIAST, ILJTM

CIAST

CIAST, IKBN

CIAST,

FeMAC


Aktiviti

4. Melaksanakan

Kursus Diploma

Pengajar

27Vokasional

(DPV)

4.1. Melibatkan 18 bidang-bidang

sedia ada seperti berikut :

– Mekatronik

– Elektronik

– Komputer Sistem

– Komputer Rangkaian

– Telekomunikasi

– Plastik

– Elektrik Kuasa

– Penyejukbekuan dan

Penyamanan Udara

– Pembuatan

– Kimpalan

– Automoti

– Jaminan Kualiti

– Foundri

Perkara

– Fabrikasi Logam

– Pembuat Acuan dan Alat

Pemotong

– Teknologi Binaan

– Instrumentasi

– Percetakan Grafik

Sasaran

• Tempoh 3 ½ tahun

• Pengambilan terakhir pada

Julai 2007

• CIAST/309 pelajar

• ILJTM/115 pelajar

• Kumpulan pelajar terakhir

akan tamat pada Disember

2010

Tindakan

CIAST, ILJTM


Program 2

Melaksanakan program latihan pemantapan kemahiran bagi meningkatkan kemahiran

teknikal bagi pengajar lantikan baru

28

Aktiviti

1. Mengendalikan

kursus

Pemantapan

Kemahiran bagi

pengajar lantikan

baru yang tidak

mempunyai

kelayakan SKM

dan VTO

Perkara

1.1. Melaksanakan kursus

berasaskan NOSS:

• Tahap 1 dan Tahap 2

(6 bulan)

• VTO (3 bulan)

• Internship (6 bulan)

• Feb. 2009

• 75 peserta

• Okt. 2009

• 75 peserta

Sasaran

Tindakan

CIAST, ILJTM,

IKBN


Strategi 2

Mempergiatkan program pembelajaran sepanjang hayat bagi meningkatkan kemahiran

teknikal dan metodologi latihan seiring dengan perkembangan teknologi

Program 3

Mengendalikan 29

program-program latihan lanjutan bagi meningkatkan kemahiran

teknikal pengajar-pengajar sedia ada

Aktiviti

1. Melaksanakan

kursus – kursus

modular bagi

membolehkan

pengajarpengajar

sedia

ada memperolehi

persijilan Sijil

Kemahiran

Malaysia (SKM)

Perkara

1.1. Mengenalpasti pengajarpengajar

sedia ada ILKA/ILKS

yang tidak memiliki SKM bagi

semua bidang kemahiran

1.2. Melaksanakan kursus SKM

secara modular kepada

pengajar ILKA/ILKS

1.3. Mewujudkan sistem database

bagi mengenalpasti 'regular

customer' bagi setiap modul

SKM

Sasaran

• Mac 2009

• Sepanjang tahun 2009 /

238 modul / 1785peserta.

Tindakan

CIAST


Program 4

Mengendalikan program-program metodologi latihan bagi meningkatkan kemahiran

Teknik Mengajar pengajar-pengajar

Aktiviti Perkara Sasaran Tindakan

1. Melaksanakan kursus

VTO bagi pengajarpengajar

sedia ada yang

tidak mempunyai Sijil

VTO

2. Melaksanakan kursus

VTO mengikut

pecahan modul bagi

pengajar-pengajar

sedia ada yang tidak

mempunyai Sijil VTO

3. Melaksanakan

Kursus-kursus

Training of Trainer

jangka pendek.

1.1 Melaksanakan kursus :

•Latihan Pedagogy – TM001

(3 bulan)

•Internship (6 bulan)

2.1 Melaksanakan kursus VTO Modular

3.1 Menjalankan Kursus-Kursus Latihan

Pengajar Jangka Pendek

(Modular/Customised)

• 5 siri / 200

peserta

• 3 siri /tahun/45

peserta

• 9 siri / 135 peserta

CIAST


Program 5

Meningkatkan profesionalisme, pengiktirafan dan kewibawaan Profesional Kemahiran

Aktiviti Perkara Sasaran Tindakan

1. Mengendalikan

programprogram

peningkatan

Profesional

Kemahiran

1.1. Mengurus dan melaksanakan

program peningkatan melalui

Kursus Effective Multimedia

Development for Trainers

1.2 Mengendalikan kursus-kursus

Latihan Penyeliaan

1.3. Mengurus dan melaksanakan

a. Latihan Personel SLDN

b. Mengurus dan melaksanakan

latihan SLDN secara jangka

pendek (5 Modular)

– DS001, DS002, DS003, DS004

& DS005

• 24 siri / 360 peserta

• 8 Kursus/160 peserta

• 15 Siri/560 peserta

• 3 Siri /45 peserta

CIAST, ILJTM

CIAST


Aktiviti

2. Mengendalikan

Seminar

‘Knowledge

Sharing’

Perkara

1.4 Kursus Induksi Pentauliahan

Sijil Kemahiran Malaysia

(KIPKM).

- PP-PPD

- PP-PPT

- PPL

1.5 Kursus Induksi

- Dual System Experts

(DSE)

- PP-PPA

- PPL-VTO

2.1 Seminar Pengajar Pusat-Pusat

Bertauliah JPK

2.2 Persidangan CEO Pusat

Bertauliah

• 60 Siri / tahun

• 3 Siri / tahun

• 500 peserta

• 1,000 peserta

Sasaran

Tindakan

CIAST

32


Program 6

Menguruskan Latihan Industri tenaga pengajar bagi refreshing dan updating kemahiran

Aktiviti Perkara Sasaran Tindakan

1. Mengurus

penempatan

Latihan Industri

bagi tenaga

pengajar

kemahiran

1.1. Mengenalpasti pengajar yang

akan mengikuti Latihan Industri

mengikut bidang

1.2. Mengenalpasti industri yang

bersesuaian dengan bidang

pengajar

1.3. Menguruskan lawatan

pemantauan dan menyelaras

laporan Latihan Industri yang

disediakan oleh pengajar yang

terlibat

30 orang pengajar / tahun

30 Industri/tahun

2 siri lawatan industri

CIAST


Program 7

Mengurus Kursus dan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan

Aktiviti Perkara Sasaran Tindakan

1. Mengurus

pelaksanaan

Kursus dan

Peperiksaan

Penilaian Tahap

Kecekapan

1.1 Mengenalpasti dan mengurus

penceramah, tempat, soalan

dan keputusan bagi Kursus dan

Penilaian Tahap Kecekapan

Tertakluk kepada Kalendar

JPA (PTK PLV/PPLV)

CIAST,

INTAN


35

Rumusan

• Melaksanakan & memperkasakan tenaga pengajar

dengan kemahiran seimbang ‘soft skills’ dan ‘hard

skills’

• Pembelajaran secara berterusan ke arah

merealisasikan keperluan semasa negara bagi

menghadapi cabaran global

• Merealisasikan perancangan NAPE dan Pelan Induk

Latihan & Pembangunan Kemahiran Pekerjaan

Malaysia 2008-2020

• Menyokong projek The Year of Employment &

Employability 2009, Kementerian Sumber Manusia


TERIMA KASIH

CIAST, SHAH ALAM

More magazines by this user
Similar magazines