PELAN STRATEGIK JPM 2015-2020_28012016

ayunnisa

Kandungan

PELAN PELAN STRATEGIK STRATEGIK JABATAN JABATAN PERDANA PERDANA MENTERI MENTERI 2015 : 2015 2020

:

Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan JPM (4)

Ringkasan Eksekutif (5)

BAB 1: PENDAHULUAN

Objektif Pelan Strategik (7)

Sumber Perundangan (8)

Stakeholders dan Pelanggan (9)

Struktur Organisasi (10)

Senarai Jabatan/Agensi di bawah JPM (11-15)

Fungsi JPM (16-17)

BAB 2: SENARIO PERSEKITARAN

Isu dan Cabaran Kritikal (19-22)

BAB 3: HALA TUJU JPM 2015-2020

Visi, Misi dan Slogan JPM (25)

Kod Etika (26-27)

Teras Strategik dan Pelan Tindakan (28-50)

Elemen Penentu Kejayaan (51)

Mekanisme Pelaksanaan (52)

Struktur Jawatankuasa Pemandu Pelan Strategik JPM (53)

The Way Forward (56)

BAB 4: PENUTUP

Rumusan (57)

3

More magazines by this user
Similar magazines