BMPP EDISI 1-1 PDF (1)_2

shaiksar

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 1


PERKARA

MUKA SURAT

Warga SMK Alam Beraja 3

Kata-Kata Aluan Pengetua 4

BAHAGIAN 1

Sejarah Sekolah 5

Visi dan Misi KPM (Sekolah) 7

Piagam Sekolah 8

Lencana Sekolah 9

Bendera, Moto Sekolah dan Lagu Sekolah 10

Peta Sekolah 11

Pelan Sekolah 12

Takwim Percutian Sekolah 13

Kalender 2017 14

Takwim Sekolah 15

Senarai Nama Pengurusan Dan Pentadbiran 39

Senarai Nama Staf Sokongan 40

Senarai Maklumat Staf Sekolah 41

Enrolmen Pelajar 43

Arahan Pentadbiran Untuk Guru dan Kakitangan SMK Alam

44

Beraja

BAHAGIAN 2

Jawatankuasa Pentadbiran Dan Pengurusan 55

BAHAGIAN 3

Jawatankuasa Kurikulum 65

BAHAGIAN 4

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 75

BAHAGIAN 5

Jawatankuasa Kokurikulum 79

LAMPIRAN

Bidang dan Senarai Tugas 96

Jadual Bertugas Guru Mingguan 112

Jadual Pembayaran Dan Tarikh Gaji 2017 117

Borang Rumusan Agihan Tugas Tahun 2017 118

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 2


SMK ALAM BERAJA, GEMAS Sesi 2017

‘SMK ALAM BERAJA .... NAMAMU DIKAGUMI’

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 3


Alhamdulillah, dan syukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan segala rahmat dan nikmat yang

dikurniakan serta dengan izin- Nya, kita dapat lagi meneruskan tanggungjawab yang diamanahkan

kepada kita sebagai pendidik di SMK Alam Beraja.

Syabas dan setinggi-tinggi tahniah serta jutaan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Pengurusan

Sekolah SMK Alam Beraja kerana telah berjaya menyiapkan buku Pengurusan Sekolah untuk tahun

2017. Buku pengurusan sekolah ini diterbitkan setiap tahun oleh AJK Pengurusan sekolah untuk

dijadikan rujukan dan garis panduan kepada guru-guru untuk mengetahui senarai tugas dan

melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan berkesan. Insya-Allah.

Sistem Pendidikan negara sedang menghadapi satu perubahan semasa dengan pengenalan KSSR,

KSSM dan memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris serta pemansuhan

PPSMI. Kesemua perubahan pendidikan ini beroperasi di sekolah, oleh itu sewajarnyalah warga

pendidik yang menjadi pelaksana agar dapat melaksanakan amanah ini ke arah kejayaan

transformasi pendidikan negara. Pendidikan menjadi peneraju dalam membangunkan modal insan

yang berpengetahuan, berkemahiran dan berkeperibadian mulia. Situasi ini telah menuntut warga

pendidik lebih prihatin dan mempunyai daya juang yang tinggi dalam mencapai sasaran-sasaran yang

ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Tidak ada kepuasan yang terulung selain melihat

anak-anak bangsa yang kita didik berjaya dalam semua aspek: cemerlang dalam akademik, di

samping gemilang sahsiah dan budi pekertinya ke arah menjadi insan yang terbilang. Saya amat

yakin guru-guru dan kakitangan di sekolah ini berupaya untuk merealisasikan harapan Kementerian

Pelajaran Malaysia dan sekolah ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti.

Oleh itu, marilah kita bekerja dengan seikhlas hati tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana

segala keikhlasan dan pengorbanan kita dilihat dan dinilai oleh-Nya.

Sesungguhnya, guru-guru SMK Alamm Beraja, berkudrat dan boleh membuktikan bahawa kita

mampu membangun dan melahirkan modal insan yang diingini oleh bangsa dan negara. Marilah

samasama kita berazam dan mengaplikasikan wawasan negara sepenuhnya bermula 3 Januari 2017.

Sekian, terima kasih.

Wasallam.

PN HJH ROSNI BT ROSLI

Pengetua

SMK ALAM BERAJA

Gemas, NSDK

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 4


Sekolah Menengah Kebangsaan Palong Sebelas atau SMKPSe, ditubuhkan pada sesi

persekolahan 1996, 4 Disember 1995. Ketika itu, sekolah ini menumpah di bangunan SK

Palong Empat Belas. Sesi persekolahan tahun tersebut dijalankan dengan dedikasi 11

orang guru tetap dan 3 guru sandaran dan mengajar 28 orang murid Tingkatan Satu.

Mulai sesei 1997, bangunan di tapak sekarang telah mula dimasuki dan digunakan.

Sesi yang bermula pada 6 Januari ini memenuhi impian penduduk sekitar dengan

prasarana yang lengkap serta ruang yang mencukupi. Sesi ini mengumpulkan semua

lepasan Sekolah kebangsaan Palong Sembilan, Palong Dua Belas dan Palong Empat Belas

serta pelajar dari Tembangau, Pahang dan Serting Hilir Kompleks sebagai penghuni

pertama. Sesi ini melihat pertambahan guru menjadi 60 orang serta dibantu 8 orang

kakitangan sokongan.

Tuan Haji Razak bin Abu Samah merupakan pengetua pertama yang berkhidmat

mulai sesi persekolahan 1996 hingga 31 Januari 1996, kemudian diterajui pula oleh Tuan

Haji Alias bin Tijad mulai 1 Februari 1996 hingga 31 Oktober 1998. En. Zakaria bin Md Zin

mengambil alih mulai 1 November 1998, selama setahun sehinggalah 15 November 1999

dan diganti oleh Puan Maznah binti Yusof pada 16 November 1999 hingga 31 Januari 2001.

Era berikutnya diterajui pula oleh En. Mohd Isah bin Ismail mulai 1 Februari 2001 hingga 20

Ogos 2004, Puan Hamidah binti Burok mengambil giliran sebagai pengetua mulai 1

November 2004 hingga 31 Mei 2007, kemudian jawatan pengetua yang ketujuh ini

diterajui pula oleh Tuan Haji Ab. Kadir bin Nordin mulai 1 Jun 2007 hingga Mac 2010 dan

jawatan beliau telah diambil alih oleh Pn. Rosni binti Rosli mulai Mac 2010 hingga

sekarang.

Perubahan demi perubahan telah dilakukan kepada sekolah ini, kini SMKPSe

mempunyai 2 buah asrama harian untuk putera dan puteri dengan 4 orang warden dan 1

orang penyelia, juga pada tahun ini seramai 72 orang guru telah menabur bakti beserta 12

orang staf sokongan.Sekolah ini juga telah mewujudkan kelas KRK dan aliran Bahasa Arab

(KAA) disamping terdapat kelas bagi murid berkebolahan dalam Kokurikulum iaitu bola

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 5


sepak, sepak takraw dan bola jaring. Sekolah ini juga telah murid berkemahiran vokasional

melalui kelas MPV.

Kejayaan kecemerlangan murid dalam bidang Kokurikulum telah terbukti melalui

pencapaian pelbagai peringkat daripada aktiviti yang disertai malahan pencapai murid

dalam Kurikulum juga boleh dibangga daripada keputusan PMR dan SPM hasil usaha gigih

dan semangat tinggi guru sekolah ini bagi menambur ilmu dan bakti kepada kawasan

Palong.

Pihak sekolah sentiasa merealisaikan harapan dan cita-cita yang ingin menjadikan

sekolah ini tempat bermulanya segala hasrat dan perjuangan hidup, permata akan terus

dilahirkan walau penat dan jerih bukan jadi penghalang supaya Visi sekolah tercapai.

Sekolah ini sinilah semuanya berrmula.

Sejarah bermula....... Nama SMK Alam Beraja dipilih kerana kawasan Palong Sebelas

terletak dalam daerah Jempol yang mengamalkan Sistem Adat Perpatih di Negeri

Sembilan. Menurut buku sejarah yang ditulis oleh Buyung Adil nama ”Alam Beraja” berasal

daripada nama asal orang besar keturunan Minangkabau sebagai seorang penguasa di

kawasan ini dan juga digelar Raja Melingkar Alam. Kawasan pemerintahannya termasuk

kawasan Palong dan Pasir Besar. Tambahan pula, penguasa ini mengamalkan adat perpatih

yang pembilang adatnya Alam Beraja, Luak Berpenghulu, Lingkungan Bertua, Anak Buah

Berbuapak dan Orang Semenda bertempat Semenda. Oleh yang demikian, pemilihan nama

sekolah SMK Alam Beraja sangat sesuai sempena dengan kedudukan sekolah yang mana

penguasanya mengamal Sistem Adat Perpatih.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 6


SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 7


PIAGAM

PELANGGAN

(GURU & STAF

SOKONGAN)

• MEMASTIKAN KEBAJIKAN GURU DAN STAF SOKONGAN

TERBELA DALAM PERSEKITARAN KERJA YANG SELESA

•MEMASTIKAN AGIHAN TUGAS DIBERI MENGIKUT

BIDANG KEPAKARAN MASING- MASING

•MEMBINA BUDAYA KERJA DAN SAHSIAH YANG

UNGGUL DAN CEMERLANG

PIAGAM

PELANGGAN

(MURID)

•MEMASTIKAN SEMUA MURID MENDAPAT

PENDIDIKAN YANG SEIMBANG DARI ASPEK

KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

• MEMASTIKAN SEMUA MURID MENDAPAT LAYANAN

YANG MESRA DAN ADIL

•MEMASTIKAN SEMUA MURID DAPAT BELAJAR DALAM

PERSEKITARAN YANG KONDUSIF DAN SELAMAT

PIAGAM

PELANGGAN

(IBU BAPA/PENJAGA)

• MEMASTIKAN IBU BAPA/PENJAGA YANG

BERURUSAN DENGAN PIHAK SEKOLAH DILAYAN

DENGAN BAIK, MESRA, CEPAT DAN MEMUASKAN

• MEMASTIKAN SEGALA ADUAN DARIPADA IBUBAPA/

PENJAGA AKAN MENDAPAT PERHATIAN DAN

TINDAKAN SEGERA

• MEWUJUDKAN KERJASAMA DAN HUBUNGAN YANG

ERAT ANTARA IBUBAPA/PENJAGA DENGAN

WARGA SEKOLAH

PIAGAM PELANGGAN

(KOMUNITI)

• MEMBERI RUANG KEPADA KOMUNITI MEMBERI

PANDANGAN DALAM MENYELESAIKAN PEMASALHAN

MURID

•MEWUJUDKAN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN

KOMUNITI DALAM MENJAYAKAN PROGRAM SEKOLAH

•MEMUPUK SEMANGAT KEKELUARGAAN ANTARA

KOMUNITI DENGAN WARGA SEKOLAH

PIAGAM

PELANGGAN

(STAKEHOLDER)

• MEMASTIKAN SEMUA URUSAN DARIPADA PIHAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN PEJABAT

PELAJARAN DAERAH DAPAT DISEMPURNAKAN DALAM

MASA YANG DITETAPKAN

• MEMATUHI SEPENUHNYA PEKELILING DAN ARAHAN

YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN, JEMAAH

NAZIR SEKOLAH, JABATAN PELAJARAN NEGERI DAN

PEJABAT PELAJARAN DAERAH

• MEMASTIKAN SETIAP PEGAWAI YANG BERURUSAN

MENDAPAT LAYANAN YANG MESRA

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 8


WARNA KUNING

Berdasarkan prinsip Rukun

Negara, memberi

penghormatan kepada Raja dan

Negara terutama kepada Yang

Dipertuan Besar Negeri

Sembilan dan Yang Dipertuan

Agong.

WARNA HITAM

Warna ini melambangkan

kekuatan dan ketegasan yang

dimiliki oleh seluruh warga

sekolah samada masa belajar

serta Kokurikulum. Semangat ini

diterap sejajar dengan hasrat

kerajaan Negeri Sembilan yang

ingin melihat kejayaan

menyeluruh seluruh rakyatnya.

BULATAN

Teras kecemerlangan negara,

sains dan teknologi yang

dilambangkan ini mencerminkan

pelajar yang menyahut cabaran

negara untuk menjadi negara

yang cemerlang, gemilang dan

terbilang serta menyahut cabaran

Wawasan 2020.

WARNA MERAH

Warna ini melambangkan

keberanian menempuh

cabaran tidak kira semasa

mencari ilmu atau mencari

kemenangan dalam semua

situasi yang diwakili pelajar.

BUKU

Buku melambangkan ilmu

yang dituntut dan kejayaan

yang akan diraih.

Meninggalkan buku bermakna

kejayaan akan jatuh

tertinggal. Warga sekolah

dimestikan mementingkan

buku untuk kejayaan masa

hadapan.

GELUNG ROTAN

Tidak bermakna sekolah ini luar

bandar, kita tidak cemerlang,

sejarah membuktikan sekolah ini

cemerlang dalam Kokurikulum

dalam setiap acara yang

diceburinya.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 9


WARNA BIRU

Warna ini melambangkan perpaduan yang wujud dikalangan warga SMKPSe yang merangkumi

pelajar Melayu, Cina dan India melalui pelbagai aktiviti.

BERILMU BERUSAHA BERJAYA

• SMK ALAM BERAJA

• MAJU KE DEPAN BERGERAK PANTAS

• PELAJAR CERGAS GURU TANGKAS

• SEKOLAH BERKUALITI BERVISI TINGGI

• BERSINAR CAHAYA GEMERLAP

• BUTIRAN BINTANG SEDANG DIGILAP

• ILMU DAN AMAL SERENTAK DITERAP

• SEMANGAT CEKAL HADAPI WAWASAN

• DEMI TUHAN, AGAMA DAN BANGSA

• BERGANDING BAHU KITA BERSAMA

• GIAT BERUSAHA DIIRINGI DOA

• HINGGA ILMU PENUH DIDADA

• MAJU SEKOLAHKU

• MAJU BANGSAKU

• MAJU SMK ALAM BERAJA

• MAJU SMK ALAM BERAJA

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 10


SMK ALAM BERAJA

FELDA PALONG SEBELAS

73430 GEMAS, N.SEMBILAN

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 11


1 NIL B.KHAS 1 INT 1 BER

B.KHAS

4 BER 4 INT 5 NIL 5 INT 5 BER

3 BER 3 INT 3 NIL 3 DEL

PPKI

4 DEL 5 DEL

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 12


SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 13


SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 14


JANUARI

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

Mesyuarat Pengurusan

& Pentadbiran (1)

Mesyuarat

Kurikulum (1)

Mesyuarat HEM (1) Mesyuarat

Kokurikulum (1)

1/1/17

Ahad CUTI TAHUN BAHARU 2017

2/1/17

Pendaftaran Murid

Isnin

3/1/17

Selasa

Program Amalan Guru

Penyayang

Tingkatan 1

Pendaftaran Murid

Asrama

4/1/17

Rabu

5/1/17

Khamis

Minggu Tautan Kasih

(Orentasi Tingkatan 1)

Minggu Tautan Kasih

(Orentasi Tingkatan 1)

Minggu Tautan Kasih

(Orentasi Tingkatan 1)

6/1/17

Jumaat

7/1/17

Sabtu

8/1/17

Ahad

9/1/17

Isnin

10/1/17

Selasa

11/1/17

Rabu

Ceramah Penjagaan

Buku Teks (T1)

Program Orentasi Murid

Tingkatan 4

Program Orentasi Murid

Tingkatan 4

Mesyuarat Disiplin 1

Minggu Orentasi Murid

Asrama

Mesyuarat Agung Unit

Beruniform

12/1/17

Khamis

13/1/17

Jumaat

14/1/17

Sabtu

15/1/17

Ahad

16/1/17

Isnin

HARI KEPUTERAAN YDP BESAR NEGERI

SEMBILAN

Ceramah PDRM

Minggu Orentasi Murid

Asrama

Minggu Orentasi Murid

Asrama

Minggu Orentasi Murid

Asrama

Sambutan Maulidur

Rasul (Asrama)

Program Iqra’ Asrama

(16-22/1)

HARI KEPUTERAAN

YDP BESAR NEGERI

SEMBILAN

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 15


17/1/17

Selasa

18/1/17

Rabu

19/1/17

Khamis

20/1/17

Jumaat

21/1/17

Sabtu

22/1/17

Ahad

Watikah Pelantikan

Pemimpin Murid (1)

Ceramah PDRM

(Jenayah Membawa

Padah)

Mesyuarat Agung

Kelab & Persatuan

Kejohanan Merentas

Desa Peringkat

Sekolah

23/1/17

Isnin

24/1/17

Selasa

25/1/17

Rabu

26/1/17

Khamis

27/1/17

Jumaat

Pencerapan &

Pemantauan PDP

(Fasa 1)

Projek Megemaskini Fail

Panitia

Ceramah Manisnya

Menjadi Gadis (T1 & T2)

Mesyuarat Agung

Sukan & Permainan

Program Gotong-royong

(Asrama)

28/1/17

Sabtu SAMBUTAN TAHUN BARU CINA 2017

29/1/17

Ahad

30/1/17

Isnin

31/1/17

Selasa

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 16


FEBRUARI

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/2/17

Rabu

Program Amalan Guru

Penyayang

Program Mentormentee

(T3 & T5)

Suntikan HPV

(Feb-Ogos)

Mesyuarat ALK

Koperasi

2/2/17

Khamis

3/2/17

Jumaat

4/2/17

Sabtu

Pemilihan Calon PRS

(4-12 Feb)

5/2/17

Ahad

6/2/17

Isnin

7/2/17

Selasa

8/2/17

Rabu

9/2/17

Khamis

10/2/17

Jumaat

11/2/17

Sabtu

12/2/17

Ahad

13/2/17

Isnin

14/2/17

Selasa

15/2/17

Rabu

16/2/17

Khamis

17/2/17

Jumaat

18/2/17

Sabtu

19/2/17

Ahad

Audit Tugasan Murid

Program Motivasi

dan Kecemerlangan

Murid Ting 5

Ceriajaya (Keceriaan

Kelas)

Program Smart Huffaz

(6-12/2)

HARI THAIPUSAM

Kursus Kepimpinan

Pengawas Sekolah

Kursus Kepimpinan

Pengawas Sekolah

Kursus Kepimpinan

Pengawas Sekolah

Kursus Kepimpinan

Kokurikulum

Kursus Kepimpinan

Kokurikulum

Kursus Kepimpinan

Kokurikulum

20/2/17

Isnin

Latihan kawat

kebakaran (Asrama)

Pertandingan Nasyid

Antara Dorm

(20-26/2)

Mesyuarat

Jawatankuasa

Pembangunan Sekolah

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 17


21/2/17

Selasa

22/2/17

Rabu

23/2/17

Khamis

24/2/17

Jumaat

25/2/17

Sabtu

26/2/17

Ahad

27/2/17

Isnin

28/2/17

Selasa

Bulan Kaunseling Dan

Kerjaya (24/2 – 31/3)

Program Motivasi &

Kecemerlangan

Murid Ting 5

Kemahiran Belajar

Ting 3

Mesyuarat Agung PIBG Fire Drill (1)

Program Hafazan dan

Ceramah Kesihatan)

(27/2-5/3)

Ceramah Bahaya

Dadah/Rokok/Vape

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 18


1/3/17

Rabu

MAC

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

Program Amalan Guru Program Mentormentee

Penyayang

(T3 & T5)

2/3/17

Khamis

3/3/17

Jumaat

4/3/17

Sabtu

5/3/17

Ahad

6/3/17

Isnin

7/3/17

Selasa

8/3/17

Rabu

9/3/17

Khamis

10/3/17

Jumaat

11/3/17

Sabtu

12/3/17

Ahad

13/3/17

Isnin

14/3/17

Selasa

15/3/17

Rabu

16/3/17

Khamis

17/3/17

Jumaat

Mesyuarat Pengurusan

& Pentadbiran (2)

Kelas Tambahan

“ We Care, We Love”

(Mac –Okt)

Seminar Teknik

Menjawab Soalan

PT3 dan SPM

(Mac – Sept)

Audit Tugasan Murid

Seminar

Keibubapaan dan

Majlis Penetapan

Azam Calon PT3 dan

SPM

UJIAN 1

Program Engkau Masih

Ada Yang Sayang

(EMAS)

Program Pewaris dan

Homeroom/Angkat

(Asrama)

(6-12/3)

Semakan Penerima

BKP/BRN

Program “ Kantin

Bersih, Kesihatan

Terpelihara”

Ceramah/Kem

Motivasi/ Qiamullail

(Asrama)

13-17/3

Kejohanan Olahraga &

Balapan Peringkat

Sekolah

Mesyuarat ALK

Koperasi

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 19


18/3/17

Sabtu

19/3/17

Ahad

20/3/17

Isnin

21/3/17

Selasa

22/3/17

Rabu

CUTI PERTENGGAHAN PENGGAL 1

23/3/17

Khamis

24/3/17

Jumaat

25/3/17

Sabtu

26/3/17

Ahad

27/3/17

Isnin

28/3/17

Selasa

29/3/17

Rabu

30/3/17

Khamis

31/3/17

Jumaat

Majlis Anugerah

Akademik Bidang

Ceramah

Perkembangan Remaja

Mesyuarat HEM (2)

Gotong-Royong Perdana

Mesyuarat

Kokurikulum (2)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 20


APRIL

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/4/17

Sabtu

Program Amalan Guru

Penyayang

Program Mentormentee

(T3 & T5)

2/4/17

Ahad

Fire Drill dan Program

Anti Dadah (27/3-2/4)

3/4/17 Bulan Bahasa Audit Tugasan Murid

Isnin

(3-30/4)

4/4/17

Selasa

Program Smart

Touch (PT3 & SPM)

5/4/17

Rabu

Mesyuarat

Kurikulum (2)

6/4/17

Khamis

7/4/17

Jumaat

8/4/17

Sabtu

9/4/17

Ahad

10/4/17

Isnin

11/4/17

Selasa

12/4/17

Rabu

13/4/17

Khamis

14/4/17

Jumaat

Lawatan Ilmiah ke

IPTA/IPTS

15/4/17

Sabtu

Lawatan Ilmiah ke

IPTA/IPTS

16/4/17

Ahad

Kursus Kepimpinan Biro

dan Softskills (10-16/4)

Lawatan Ilmiah ke

IPTA/IPTS

17/4/17

Isnin

18/4/17

Selasa

19/4/17

Rabu

20/4/17

Khamis

21/4/17

Jumaat

22/4/17

Sabtu

23/4/17

Ahad

Pelancaran Program

Homeroom (Asrama)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 21


24/4/17

Isnin

25/4/17

Selasa

26/4/17

Rabu

27/4/17

Khamis

28/4/17

Jumaat

29/4/17

Sabtu

30/4/17

Ahad

ISRAK DAN MIKRAJ

Lawatn Ilmiah ke IPTA

Dan IPTS (Asrama)

Kursus Kepimpinan

Kokurikulum (Asrama)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 22


MEI

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/5/17

HARI PEKERJA

Isnin

2/5/17

Selasa

Program Amalan Guru

Penyayang

Program Mentormentee

(T3 & T5)

Suntikan tetanus

(Sepanjang Mei)

3/5/17

Rabu

4/5/17

Khamis

5/5/17

Jumaat

6/5/17

Sabtu

7/5/17

Ahad

8/5/17

Isnin

9/5/17

Selasa

10/5/17

Rabu

11/5/17

Khamis

12/5/17

Jumaat

13/5/17

Sabtu

14/5/17

Ahad

15/5/17

Isnin

16/5/17

selasa

17/5/17

Rabu

18/5/17

Khamis

Bulan Sains dan

Matematik

(2-15/5)

Audit Tugasan Murid

Ceramah Bahaya

Merokok kepada Diri,

Keluarga & Negara

Program Interversi

Murid Berisiko (Asrama)

HARI WESAK

Program

Pembudayaan”Esprit De

Corps” (Asrama)

Program Hari Terbuka

Asrama

Gotong-royong

menceriakan kantin

PENTAKSIRAN & PEPERIKSAAN PERTENGGAHAN TAHUN

Program Motivasi

Puncak

Succes/Persediaan

Menghadapi

Peperiksaan(T3 & T5)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 23


19/5/17

Jumaat

20/5/17

Sabtu

21/5/17

Ahad

22/5/17

Isnin

23/5/17

selasa

24/5/17

Rabu

25/5/17

Khamis

26/5/17

Jumaat

27/5/17

Sabtu

28/5/17

Ahad

29/5/17

Isnin

30/5/17

Selasa

31/5/17

Rabu

PENTAKSIRAN & PEPERIKSAAN PERTENGGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGGAHAN TAHUN

PROGRAM CUTI-CUTI BELAJAR SEPANJANG CUTI PERTENGGAHAN TAHUN

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 24


JUN

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/6/17

Khamis

2/6/17

Jumaat

3/6/17

HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG

Sabtu

4/6/17

Ahad

5/6/17

Isnin

6/6/17

Selasa

7/6/17

Rabu

8/6/17

Khamis

9/6/17

Jumaat

10/6/17

Sabtu

11/6/17

Ahad

12/6/17

Isnin

13/6/17

Selasa

14/6/17

Rabu

15/6/17

Khamis

16/6/17

Jumaat

17/6/17

Sabtu

18/6/17

Ahad

19/6/17

Isnin

20/6/17

Selasa

21/6/17

Rabu

Program Amalan Guru

Penyayang

Bulan Teknik dan

Vokasional

(12-30/6)

Pencerapan &

Pemantauan PDP

(Fasa 2)

Mengemaskini Fail

Panitia

Program Mentormentee

(T3 & T5)

Audit Tugasan Murid

Majlis Anugerah

Akademik Bidang

Taklimat Matrikulasi

Program Engkau Masih

Ada Yang Sayang

(EMAS)

Mengemaskini Fail

Biasiswa

Penghayatan Bulan

Ramadan (Asrama)

Ceramah

Keselamatan/Kesihatan

Mesyuarat ALK

Koperasi

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 25


22/6/17

Khamis

Mesyuarat Pengurusan

& Pentadbiran (3)

23/6/17

Jumaat

24/6/17

Sabtu

25/6/17

Ahad

26/6/17

Isnin

27/6/17

Selasa

28/6/17

Rabu

29/6/17

Khamis

30/6/17

Jumaat

Program Tiga

Penjuru

Tadarrus dan Khatam

Al-Quran

HARI RAYA PUASA

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 26


JULAI

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/7/17

Sabtu

2/7/17

Ahad

3/7/17

Isnin

Program Amalan Guru

Penyayang

Program Mentormentee

(T3 & T5)

4/7/17

Selasa

5/7/17

Rabu

6/7/17

Khamis

7/7/17

Jumaat

8/7/17

Sabtu

9/7/17

Ahad

10/7/17

Isnin

11/7/17

Selasa

12/7/17

Rabu

13/7/17

Khamis

14/7/17

Jumaat

15/7/17

Sabtu

16/7/17

Ahad

17/7/17

Isnin

18/7/17

Selasa

19/7/17

Rabu

20/7/17

Khamis

Bulan Kecergasan

(3-31/7)

Audit Tugasan Murid

Perkampungan Ilmu

2017

Perkampungan Ilmu

2017

Perkampungan Ilmu

2017

Program Bersama

Komuniti (Asrama)

Mesyuarat HEM (3)

Ceramah Kebersihan

Kantin

Mesyuarat

Kokurikulum (3)

Sambutan Koperasi

21/7/17

Jumaat

Mesyuarat

Kurikulum ( 3)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 27


22/7/17

Sabtu

23/7/17

Ahad

24/7/17

Isnin

25/7/17

Selasa

26/7/17

Rabu

27/7/17

Khamis

28/7/17

Jumaat

29/7/17

Sabtu

30/7/17

Ahad

31/7/17

Isnin

Bisikan Kecemerlangan

Bersama Pentadbir (PT3

& SPM)

Jmauan Hari Raya

(Asrama)

Ceramah Kesihatan ‘

Sehari Bersama Doktor’

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 28


OGOS

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/8/17 Program Amalan Guru Program Mentormentee

Suntikan Thalassemia

Selasa Penyayang

(T3 & T5) (Sepanjang

Ogos)

2/8/17

Rabu

3/8/17

Khamis

4/8/17

Jumaat

5/8/17

Sabtu

6/8/17

Ahad

7/8/17

Isnin

8/8/17

Selasa

9/8/17

Rabu

10/8/17

Khamis

11/8/17

Jumaat

12/8/17

Sabtu

13/8/17

Ahad

14/8/17

Isnin

15/8/17

Selasa

16/8/17

Rabu

17/8/17

Khamis

18/8/17

Jumaat

19/8/17

Sabtu

20/8/17

Ahad

21/8/17

Isnin

Bulan Kemanusiaan

(1-31/8)

Program julang Ke

Mercu PT3

Kelas Berfokus Mata

Pelajaran kritikal

SPM (Bermula)

Audit Tugasan Murid

Program Motivasi

Permata Jaya

(Halus PT3 & SPM)

Program Bulan Merdeka

Asrama

Karnival Kokurikulum

Asrama

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 29


22/8/17

Selasa

23/8/17

Rabu

24/8/17

Khamis

25/8/17

Jumaat

26/8/17

Sabtu

27/8/17

Ahad

28/8/17

Isnin

29/8/17

Selasa

30/8/17

Rabu

31/8/17

Khamis

Percubaan SPM

Percubaan SPM

Percubaan SPM

Percubaan SPM

CUTI PERTENGGAHAN PENGGAL 2

HARI KEBANGSAAN

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 30


SEPTEMBER

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/9/17

HARI RAYA KORBAN

Jumaat

2/9/17

Sabtu

3/9/17

Ahad

4/9/17

Isnin

Program Amalan Guru

Penyayang

Percubaan SPM

Audit Tugasan Murid

5/9/17

Percubaan SPM

Selasa

6/9/17

Rabu

7/9/17

Khamis

8/9/17

Jumaat

9/9/17

Sabtu

10/9/17

Ahad

11/9/17

Isnin

12/9/17

Selasa

13/9/17

Rabu

14/9/17

Khamis

15/9/17

Jumaat

16/9/17

Sabtu

17/9/17

Ahad

18/9/17

Isnin

19/9/17

Selasa

20/9/17

Rabu

21/9/17

Khamis

Percubaan SPM

Percubaan SPM

Percubaan SPM

HARI MALAYSIA

Fire Drill (Asrama)

Pemeriksaan Barang

Terlarang Asrama

Sambutan Hari Malaysia

(Asrama)

AWAL MUHARRAM

Pengumpulan Data

Penglibatan Murid

Dalam Kokurikulum &

Sukan

Mesyuarat ALK

Koperasi

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 31


22/9/17

Jumaat

23/9/17

Sabtu

24/9/17

Ahad

25/9/17

Isnin

26/9/17

Selasa

27/9/17

Rabu

28/9/17

Khamis

29/9/17

Jumaat

30/9/17

Sabtu

Program Motivasi

Pecutan Akhir PT3 &

SPM

Majlis Restu Ilmu,

Solat Hajat dan

Ceramah Motivasi

Ibu Bapa dan Guru

(PT3 & SPM)

Program Kembara

Permata Cemerlang

(Asrama)

Fire Drill (2)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 32


OKTOBER

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/10/17

Ahad

Program Amalan Guru

Penyayang

2/10/17

Isnin

3/10/17

Audit Tugasan Murid

Selasa

4/10/17

Rabu

Mesyuarat Pengurusan

& Pentadbiran (4)

5/10/17

Khamis

6/10/17

Jumaat

7/10/17

Sabtu

8/10/17

Ahad

9/10/17

Isnin

Mesyuarat

Kokurikulum (4)

10/10/17

Selasa

11/10/17

Pentaksiran PT3

Rabu

12/10/17

Pentaksiran PT3 Mesyuarat HEM (4)

Khamis

13/10/17

Pentaksiran PT3

Jumaat

14/10/17

Sabtu

15/10/17

Ahad

16/10/17

Isnin

17/10/17

Selasa

18/10/17

Rabu

19/10/17

Khamis

20/10/17

Jumaat

21/10/17

Sabtu

22/10/17

Ahad

Program Gotong-royong

Asrama

HARI DEPAVALI

23/10/17

Isnin

Mesyuarat

Kurikulum (4)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 33


24/10/17

Selasa

25/10/17

Rabu

26/10/17

Khamis

27/10/17

Jumaat

28/10/17

Sabtu

29/10/17

Ahad

30/10/17

Isnin

31/10/17

Selasa

Peperiksaan Akhir

Tahun

Peperiksaan Akhir

Tahun

Peperiksaan Akhir

Tahun

Peperiksaan Akhir

Tahun

Peperiksaan Akhir

Tahun

Peperiksaan Akhir

Tahun

Taklimat Persediaan ke

Tingkatan Satu Sesi

2018

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 34


NOVEMBER

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/11/17 Program Amalan Guru Peperiksaan Akhir

Rabu Penyayang

Tahun

2/11/17

Khamis

3/11/17

Jumaat

4/11/17

Sabtu

5/11/17

Ahad

6/11/17

Isnin

7/11/17

Selasa

Minggu Pengumpulan

Perancangan Strategik

Tahun 2018, Minit

Mesyuarat Panitia &

Laporan aktiviti bagi

Kurikulum, Hem dan

Koko tahun 2017

Peperiksaan Akhir

Tahun

Peperiksaan Akhir

Tahun

Peperiksaan Bertulis

SPM

Program Engkau Masih

Ada Yang Sayang

(EMAS)

Permohonan

Kemasukan Asrama

Tahun 2018

8/11/17

Rabu

9/11/17

Khamis

10/11/17

Jumaat

11/11/17

Sabtu

12/11/17

Ahad

13/11/17

Isnin

14/11/17

Selasa

15/11/17

Rabu

16/11/17

Khamis

17/11/17

Jumaat

18/11/17

Sabtu

Program Titian

Gemilang

( Sepanjang SPM)

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Watikah Pelantikan

Pemimpin Murid (2)

Program Gotong

Royong Asrama

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 35


19/11/17

Ahad

20/11/17

Isnin

21/11/17

Selasa

22/11/17

Rabu

23/11/17

Khamis

24/11/17

Jumaat

25/11/17

Sabtu

26/11/17

Ahad

27/11/17

Isnin

28/11/17

Selasa

29/11/17

Rabu

30/11/17

Khamis

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Majlis Anugerah Pendaftaran Keluar

Akademik Bidang Asrama

CUTI AKHIR TAHUN

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

Peperiksaan Bertulis

SPM

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 36


DISEMBER

TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1/12/17

MAULIDUR RASUL

Jumaat

2/12/17

Sabtu

3/12/17

Ahad

4/12/17

Peperiksaan Bertulis

Isnin

SPM

5/12/17

Peperiksaan Bertulis

Selasa

SPM

6/12/17

Rabu

7/12/17

Khamis

8/12/17

Jumaat

9/12/17

Sabtu

10/12/17

Ahad

11/12/17

Isnin

12/12/17

Selasa

13/12/17

Rabu

14/12/17

Khamis

15/12/17

Jumaat

16/12/17

Sabtu

17/12/17

Ahad

18/12/17

Isnin

19/12/17

Selasa

20/12/17

Rabu

21/12/17

Khamis

22/12/17

Jumaat

23/12/17

Sabtu

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 37


24/12/17

Ahad

25/12/17

Isnin

26/12/17

Selasa

27/12/17

Rabu

28/12/17

Khamis

29/12/17

Jumaat

30/12/17

Sabtu

31/12/17

Ahad

HARI KRISMAS

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 38


PN HJH ROSNI BT. ROSLI

Pengetua Kanan

PN HJH ZAKIAH BT. ABU ZARIN

GPK Akademik & Pentadbiran

EN ZAKARIAH B. SAHID

GPK HEM

PN. CHE KAMARIAH BT YASIM

GPK Kokurikulum

PN FAIZAH BT MUHAMMAD

KB Bahasa

EN. SHAIK ABDUL RAHIM B. SHAIK AKBAR

KB Sains & Matematik

EN TUAN MOHD LUQMAN B. TUAN MAN

KB Kemanusiaan

PN SITI ZALEHA BT. ISMAIL

KB Teknik & Vokasional

EN MOHD AMMUDASIR B. HASHIM

Kaunselor

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 39


KETUA PEMBANTU

TADBIR

PEMBANTU TADBIR

CIK MAIZATULAKMAR BINTI

ABDUL MAJID

JURUTEKNIK ICT

PENYELIA ASRAMA

KANAN

PN. ZURAINI BINTI MAT

LANI

PEMBANTU MAKMAL

EN. AZHAR ISWAMDY

BIN IDRIS

PEMBANTU AM RENDAH

PN. SITI SUMALIAH BINTI

SERIN

PEMBANTU MAKMAL

PN. FARAHIDAH BINTI

AB RAZAK

PEMBANTU AM RENDAH

PN. FAIRIZA NATASYA BINTI

BAHARIM

PEMBANTU MAKMAL

PN. HANIM BINTI ABU

HANAFIAH

PEMBANTU MAKMAL

PN. ZIARATUL WIDA BT AHMAD

SARBINI

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 40


BIL NAMA GURU NO.IC GRED H/P

NO. FAIL

PERIBADI

1 HJH ROSNI BINTI ROSLI 620328-05-5142 DG52 019-6698725 P/19451

2 HJH ZAKIAH BT ABU ZARIN 631018-05-5036 DG48 012-6369274 P/31118

3 ZAKARIAH BIN SAHID 620902-71-5425 DG48 010-3215656 P/36826

4 CHE KAMARIAH BT YASIM 600524-03-5490 DG 48 013-2354975 P/26411

5 FAIZAH BT MUHAMMAD 730926-05-5000 DG 44 013-6394390

6 SHAIK ABDUL RAHIM B. SHAIK AKBAR 7700402-08-6259 DG 44 013-3578877 P/49186

7 TN. MUHAMAD LUKMAN BIN TUAN MAN 750102-06-5431 DG44(KUP) 013-6678322 P/38006

8 SITI ZALEHA BT ISMAIL 770614-05-5518 DG44(KUP) 012-7270064 P/45268

9 MOHD AMMUDASIR BIN HASHIM 840713-03-5249 DG41 019-5821431 P/55569

10 HASSAN NORDIN BIN IBRAHIM 631111-05-5321 DG44(KUP) 012-2711041 P/26894

11 MOHD FARID BIN MESBAH 790604-01-5625 DG44(KUP) 019-6821472 P/42295

12 SUHANA BT AHMAD 720519-01-5336 DG44(KUP) 012-6838852 P/47091

13 ROHANI BT ABD RAHMAN 660314-03-5104 DG44(KUP) 013-2345246 P/35986

14 ZUBAIDAH BT SAMAT 800103-01-5666 DG 44 013-9996903 P/60537

15 NORIZAN BINTI ABDULLAH 800904-11-5448 DG44(KUP) 019-9636255 P/53560

16 MOHD RUSDI BIN SHARUDIN 790429-05-5047 DG44(KUP) 013-7783930 P/44711

17 ANUAR BIN RAHIM 670321-04-5051 DG44 019-7605882 P/58135

18 MOHD KHAIRUL RASHID BIN MOHD MAKPOL 821025-10-5879 DG41 012-3479690 P/48219

19 NASARUDIN BIN MD NOR 820511-02-5335 DG41 012-5876499 P/48894

20 HJ NORDIN BIN ABDULLAH 661210-05-5447 DG41 013-2839722 P/42289

21 NUR SYAHIDAH BT MOHD SALWAL 831214-05-5320 DG41 012-2263942 P/48242

22 AIDAH QURIAH BT AZIZ 830621-11-5234 DG41 019-9766083 P/53560

23 AMILAH BT ZAINAL RASID 800717-10-5092 DG41 013-2177972 P/47478

24 SITI NURAIN BT HAMDAN 831107-05-5114 DG 41 012-2792024 P/60538

25 MOHD AL ASYRAF BIN ABD RAHIM 840423-08-5889 DG41 012-3255624 P/54371

26 SHAH RIZAL BIN ROSLI 870910-06-5938 DG41 013-7950012 P/54375

27 NAGARAJAN A/L SELVARAJOO 870131-35-5055 DG41 016-2544356 P/54372

28 NORSHUHAILA BT ZAHARI 870910-06-5938 DG41 013-9895546 P/54374

29 NORASHIKIN BT MIZAL @ MIZAN 870409-05-5234 DG41 019-7557563 P/54373

30 NORUL FATINI BT SAMION 850501-11-5844 DG41 010-2947339 P/55617

31 NOOR KAMALIAH BT SHAHARIAH 861216-46-5240 DG41 013-3136414 P/56496

32 HILMIYAH BT CHE RANI 850904-03-5048 DG41 017-2129513 P/56494

33 MOHD KHAIRI BIN IBRAHIM 881019-05-5983 DG41 017-9528905 P/57594

34 ASMA SHAHIDA BT AHMAD 861122-38-6082 DG41 012-2569627 P/58365

35 SUZAINA BT ZAKARIA 810326-02-5924 DG41 013-4885623 P/58368

36 MARHAIZAN BT SULAIMAN 800419-11-5292 DG41 012-2467998 P/58367

37 AMREY BIN ZAKARIA 890821-03-5065 DG41 013-6027975 P/59333

38 AZRI ZULFADHLI BIN MOHD ZAKI 900805-04-5163 DG41 013-3633488 P/57494

39 NURUL AMIRAH BT MOHD AZAM 900707-11-5578 DG41 019-9024426 P/59909

40 SITI NAJWA BT ROSLAN 901027-14-6076 DG41 017-5867695 P/29910

41 NORALIA BT MALEK 880125-11-5580 DG41 019-2492501 P/60539

42 ZULHAIRI B CHE MOHAMMAD 900223-11-5459 DG41 014-8012398 P/60627

43 MOHAMMAD SADDAM B HAMBALI 900913-02-5493 DG41 017-2757350 P/60629

44 NIK KHADIJAH BT NIK OMAR 910422-03-5530 DG41 013-4482269 P/60628

45 TEAH YU QIN 820928-14-5578 DG41 012-2753190 P/60680

46 AZLINA BT ZAINAL 800722-04-5514 DG44 011-11519236 P/60989

47 ILMAN BIN OMAR 881008-11-5703 DG41 013-6024945 P/59334

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 41


BIL NAMA STAF SOKONGAN NO.IC GRED H/P

1 KPT

2 MAIZATULAKMAR BT ABDUL MAJID 820210-05-5178 N17 019-3558242

3 ZURAINI BT MAT LANI 741014-05-5300 N17 012-2750143

4 SITI SUMALIAH BT SERIN 920421-05-5280 N1 012-9950843

5 FAIRIZA NATASYS BT BAHARIM 891027-14-5472 N1 013-6152189

BIL NAMA PEMBANTU MAKMAL NO.IC GRED H/P

1 AZHAR ISWANDY BIN IDRIS 850111-04-5297 C17 012-6520763

2 ZIARATUL WIDA BT AHMAD SARBINI 841002-10-6324 C17 011-32421467

3 HANIM BT ABU HANAFIAH 821002-05-5346 C17 017-2354421

4 CIK FARAHIDAH BT ABD RAZAK 891012-23-5264 C17 014-2703632

JUMLAH GURU

BILANGAN

GURU LELAKI

BILANGAN

GURU

PEREMPUAN

47 18 29

JUMLAH STAF

BILANGAN

STAF LELAKI

BILANGAN

STAF

PEREMPUAN

8 1 7

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 42


TINGKATAN

MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN

JUMLAH

L P L P L P L P L P

JUMLAH

PPKI (PERMATA)

1 BERLIAN

4 2 4 2 6

1 INTAN

1 NILAM

JUMLAH 4 2 4 2 6

2 BERLIAN

13 19 13 19 32

2 INTAN

2 NILAM

15 17 15 17 32

16 11 3 1 19 12 31

JUMLAH 39 41 3 1 47 48 95

3 BERLIAN

9 8 9 8 17

3 INTAN

3 NILAM

3 DELIMA

7 12 7 12 19

10 15 10 15 25

13 6 13 6 19

JUMLAH 39 41 39 41 80

4 BERLIAN

4 INTAN

4 NILAM

4 DELIMA

JUMLAH

5 BERLIAN 11 14 11 14 25

5 INTAN 13 15 4 1 13 20 33

5 NILAM 8 15 1 8 16 24

5 DELIMA 20 - 20 - 20

JUMLAH 52 44 4 2 52 50 102

JUMLAH KESELURUHAN 134 128 7 1 2 142 141 283

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 43


ARAHAN TETAP PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN UNTUK GURU-GURU

DAN KAKITANGAN SOKONGAN SMK ALAM BERAJA

1.0 Kehadiran Ke Tempat kerja

1.1 Kehadiran

a) Guru: Lima minit sebelum masa persekolahan bermula (7.30 pagi).

(Melindungi Masa Instruktional-MMI)

b) Staff Sokongan: 7.00 pagi / 8.00 pagi / masa yang telah ditetapkan.

c) Pekerja Pembersihan Swasta dan Kawalan Keselamatan:

7.00 pagi / 7.00 malam(mengikut masa yang telah ditentukan).

1.2 Waktu balik

a) Guru: 2.30 petang /3.10 petang /3.50 petang /4.30 petang

(mengikut mana-mana yang berkenaan) -MMI

b) Staff Sokongan: 3.00 petang /3.30 petang /4.00 petang/5.00 petang

(mengikut mana-mana yang berkenaan).

c) Pekerja Pembersihan Swasta dan Kawalan Keselamatan:

4.00 petang /7.00 pagi /7 malam (mengikut mana-mana yang berkenaan).

1.3 Merakam Kedatangan (Thumprint)

(masa datang dan balik) menggunakan thumprint dan mencatat serta

menandatangani Buku Kehadiran Guru ,Staff Sokongan dan Pekerja Swasta

yang disediakan.

1.4 Hadir lewat / Tidak hadir tanpa sebab;

Tindakan:

a) Teguran lisan

b) Surat tunjuk sebab

c )Direkodkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan.

d) Dilaporkan ke PPD/JPN

e) Rujuk Lembaga Tatatertib

2.0 Peraturan Berpakaian:

(SPI Bil. 6/1985)

(SPI Bil. 2/1985)

(SPI Bil. 7/2001)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 44


Pakaian guru dan staff lelaki :

2.1 Seluar panjang dan berbaju Kemeja.Jika baju berlengan panjang,tangan tidak

boleh dilipat.Baju hendaklah dimasukkan ke dalam.

2.2 Hari Jumaat guru lelaki dikendaki memakai baju Melayu lengkap bersamping

atau baju Melayu yang mirip dengan potongan baju melayu dan dipakai dengan

seluar panjang serta bersongkok hitam.

2.3 Kasut kulit atau lain-lain kasut yang sejenis dengannya.

Pakaian guru dan staff perempuan:

2.4 Pakaian Kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing dan jenis pakaian lain

yang sesuai dan tidak menjolok mata serta tidak jarang.

2.5 Memakai kasut kulit cerpu atau yang sejenis dengannya yang mempunyai bentuk

yang sesuai.

2.6 Pakaian yang terlalu ketat dan terlalu pendek hingga menampakkan susuk tubuh

dilarang sama sekali.

2.7 Setiap hari Khamis semua guru dan staff dikendaki memakai baju batik dan

pakaian yang seumpamanya.

2.8 Perhimpunan rasmi hari Isnin-guru lelaki diwajibkan memakai tali leher.

2.9 Pemakaian baju korporat atau seumpamanya adalah dilarang sama sekali kecuali

hari Rabu dan hari Isnin (minggu ketiga) aktiviti kokurikulum serta perhimpunan

kokurikulum. Pemakaian baju korporat hari Rabu hendaklah baju yang

melambangkan pasukan uniform yang diwakili.

2.10 Pemakaian tanda nama mestilah mengikut peraturan ukuran dan format yang

dibenarkan iaitu lebar 2 cm , panjang 7 cm,berlatar belakang warna hitam, tulisan

berwarna putih.Penulisan gelaran seperti Puan/Tuan/Datin dan sebagainya tidak

dibenarkan.

3.0 Pengambilan Cuti Rehat khas (CRK),Cuti Rehat (CR),Cuti Tanpa Gaji

(CTG),Cuti Menunaikan haji dan lain-lain cuti yang berkaitan

3.1 Berjumpa Tuan Pengetua dan permohonan hendaklah dibuat 3 hari sebelum

tarikh ingin bercuti kecuali cuti haji,cuti tanpa gaji atau cuti-cuti lain yang

berkaitan (Dipohon sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum bercuti).

3.2 Permohonan Cuti Rehat dan Cuti Rehat Khas (CRK) mestilah menggunakan

Hrmis dan borang yang disediakan dengan mencatat sebab-sebab ingin

bercuti.Borang tersebut hendaklah terlebih dahulu ditandatangani oleh GPK 1

untuk sokongan.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 45


3.3 Mencatatkan tarikh-tarikh bercuti di papan putih pergerakan guru dan staff

sokongan di pejabat setelah permohonan cuti diluluskan oleh Tuan Pengetua.

Peringatan

a) Cuti Rehat Khas bagi guru tidak boleh diambil untuk pergi menunaikan umrah,

melancong atau untuk berehat/sakit/menyambung percutian.

b) Cuti bukan merupakan hak mutlak guru/staff sokongan tetapi cuti hanya satu

kemudahan yang diberi untuk waktu kecemasan atau ada sesuatu masalah

yang perlu diselesaikan.

c) Tuan Pengetua berhak membekukan cuti atas kepentingan perkhidmatan

dibawah organisasinya.

4.0 Tuntutan Perjalanan

4.1 Tuntutan perjalanan mestilah diisi dengan lengkap dan mematuhi prosedur serta

kadar yang dibenarkan (Sila rujuk edaran di papan kenyataan).

4.2 Tarikh akhir menghantar borang tuntutan ialah sebelum 5 hb setiap bulan

kepada KPT berserta salinan akaun bank dan lampiran surat panggilan yang telah

dicop sah.

4.3 Tuntutan perjalanan hanya akan dibayar berdasarkan peruntukan sedia ada.

4.4 Tuntutan yang lewat dari tarikh yang telah ditetapkan (5hb) layak dikuiri dan

tidak akan dibuat pembayaran (merujuk maklumat yang diberi oleh unit

Naziran E-SPKB).

5.0 Meninggalkan kawasan sekolah kerana urusan rasmi /tidak rasmi:

*Urusan rasmi (kursus, mesyuarat, taklimat dan hantar murid untuk

pertandingan/aktiviti kokurikulum/sukan dan lain-lain yang berkaitan).

5.1 Memaklumkan kepada Tuan Pengetua /Guru Penolong Kanan/Ketua Bidang.

5.2 Mencatatkan di papan putih pergerakan guru seawal yang mungkin untuk

memudahkan penyediaan guru ganti.

5.3 Kebenaran keluar berdasarkan ketentuan waktu berikut;

a) Dalam N.Sembilan dan Melaka - 12.00 tengahari.

b) Luar N.Sembilan -11.30 pagi

c) Masa-masa selain di atas mengikut budi bicara Tuan Pengetua dan

keperluan semasa.

**Jika melibatkan waktu P&P: Guru mestilah menyediakan modul/bahan P &

P/latihan dan sebagainya untuk edaran kepada murid yang ditinggalkan yang

akan dikawal selia oleh guru ganti(Melindungi Masa Instruktional-MMI)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 46


*Urusan tidak rasmi.

5.4 Memaklumkan / memohon kepada Tuan Pengetua/ Guru Penolong Kanan.

5.5 Mengisi Borang Permohonan Pelepasan keluar mengikut format

yang disediakan.

5.6 Merekodkan dalam Buku Keluar setelah diluluskan oleh Tuan Pengetua/Guru

Penolong Kanan (termasuk menulis di papan putih pergerakan guru dan staff

dipejabat.

5.7 Kebenaran keluar akan diberi berdasarkan keperluan dan kesesuaian semasa

dengan syarat telah berada di sekolah /tempat bertugas selama 2 jam dari

tempoh hadir.

5.8 Kebenaran keluar untuk temujanji doktor kerajaan /swasta dibenarkan

dalam tempoh 4 jam sahaja.Selepas itu,guru dan staff perlu kembali kesekolah/

tempat kerja untuk menyambung semula tugas.

*Sekiranya melebihi 4 jam guru dan staff dinasihatkan mengambil Cuti Rehat

Khas atau Cuti Sakit.

5.9 Kebenaran keluar untuk mengambil anak di sekolah Rendah /Tabika/

Pra Sekolah;mestilah mengemukakan permohonan dengan menulis surat rasmi

kepada Tuan Pengetua berdasarkan tahun semasa dan tidak mengganggu PdP

di bilik darjah dan urusan rasmi di sekolah(Melindungi Masa Instruktional)

5.10 Segala bentuk urusan peribadi hendaklah diselesaikan/dilaksanakan selepas

waktu bertugas/waktu persekolahan/diluar waktu persekolahan kecuali atas

sebab sebab kecemasan.

5.11 Peringatan Khusus:

a. Sekolah adalah kawasan larangan merokok untuk semua guru,staf,pekerja

syarikat keselamatan,pekerja pembersihan,murid,ibu bapa,pelawat atau

sesiapa sahaja yang memasuki kawasan sekolah.

b. Sebarang Program,penggunaan bilik/bahan/peralatan sekolah mestilah

dengan izin Tuan Pengetua.

c. Buku Stok dan inventori bagi unit masing masing hendaklah sentiasa

dikemaskini dan direkodkan mengikut prosedur serta disimpan ditempat

yang sesuai dan selamat.

d. Semua urusan yang hendak dibuat dengan JPN/PPD mestilah melalui

TuanPengetua atau dibincangkan terlebih dahulu dengan Tuan Pengetua.

e. Perlaksanaan program disekolah yang melibatkan NGO/Orang

perseoranganadalah dilarang kecuali telah mendapat kelulusan KPM/

JPN/PPD.Guru perlu memastikan surat kelulusan tersebut telah diperolehi

oleh pihak yang berkenaan.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 47


6.0 Penulisan dan penghantaran Buku Rekod Mengajar (SPI Bil.3/1999)

6.1 Buku Rekod Mengajar (BRM).

BRM merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses P&P di sekolah.

Penyediaan BRM adalah WAJIB dan hendaklah mengandungi 3 unsur iaitu:

a) Rancangan Pelajaran Tahunan,

b) Rancangan Pelajaran Harian,

c) Sukatan Pelajaran

6.2 RPH mesti ditulis mengikut format sedia ada yang mengandungi:

a) Mata pelajaran &tingkatan diajar.

b) Masa

c )Tajuk

d) Objektif

e) Aktiviti

f) BBM

g) Nilai-nilai murni

h) KBAT

i) PBS (Men. Rendah)

j) Refleksi /pencapaian objektif.

6.3 Perkara-perkara lain yang perlu ada di dalam BRM ialah:

a) Jadual semakan BRM

b) Keputusan ujian/peperiksaan murid/senarai nama murid.

c) Headcount dan analisa cocostar

d) Biodata guru

e) Visi,misi dan moto sekolah

f) Jadual waktu kelas/persendirian yang telah ditandangani oleh Puan Pengetua

g) Nama buku dan bahan rujukan

h) Sesi mesyuarat /perbincangan/pertemuan

i) Ulasan penyeliaan

j) Takwim & cuti

6.4 BRM mestilah dihantar pada hari Jumaat atau pada hari akhir persekolahan

setiap minggu untuk semakan Tuan Pengetua/GPK 1/Ketua Bidang mengikut

jadual yang telah ditentukan.

6.5 BRM akan disemak dan dinilai mengikut kriteria-kriteria yang telah disediakan.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 48


7.0 Lawatan Keluar Ke Negara

7.1 Permohonan untuk ke luar Negara mestilah dibuat 1 bulan dari tarikh lawatan

dengan menggunakan Borang Kebenaran Ke Luar Negara berdasarkan format

baru yang sedia ada.

7.2 Borang perlu dirujuk kepada Pembantu Tadbir Perkhidmatan untuk

dipanjangkan ke PDD dan JPNS.

8.0 Penggunaan peralatan pejabat dan Cetakan Bahan Rasmi

(Mesin Fotostat,Riso,Faksimili,komputer,Alat Tulis,Printer dan lain-lain

yang berkaitan)

8.1 Guru-guru dan kakitangan tidak dibenarkan menggunakan mesin fotostat,

faksimili,komputer, printer dan lain-lain yang berkenaan untuk urusan

perbadi.

8.2 Operasi Mesin Fotostat,Riso,Printer,dan Mesin Faksimili akan dilakukan

oleh Pembantu Am Pejabat (PAP) atau kakitangan yang telah diberi

tanggungjawab.Guru-guru tidak dibenarkan menggunakan alat-alat tersebut

secara persendirian.

8.3 Untuk tujuan mencetak bahan P&P perlu dihantar sekuarang-kurangnya 3

hari sebelum tarikh diperlukan dan perlu mengisi Slip/Borang Maklumat

berkaitan bahan yang ungin dicetak.Borang tersebut hendaklah ditandatangani

oleh Tuan Pengetua/Guru Penolong Kanan.

8.4 Bagi cetakan soalan /ujian/peperiksaan perlu dihantar sekurang-kurangnya 1

minggu sebelum tarikh peperiksaan/ujian tersebut.

8.5 Guru-guru dibenarkan berurusan dengan kakitangan pejabat untuk urusan

rasmi sahaja tetapi tidak dibenarkan menggunakan kemudahan di pejabat

seperti komputer kerana ini akan mengganggu tugas kakitangan pejabat.

9.0 Penggunaan Talian Internet/Telefon

9.1 Penggunaan komputer dan talian Internet sewaktu P&P adalah tidak

dibenarkankecuali untuk mendapatkan bahan berkaitan pembelajaran dan

pengajian.

9.2 Membuka laman ‘Facebook’ atau laman-laman lain yang tidak berkaitan

tugas rasmi adalah dilarang.

9.3 Penggunaan telefon sekolah untuk urusan peribadi hendaklah dielakkan

kecuali telah mendapat kebenaran Tuan Pengetua/Guru Penolong Kanan.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 49


10.0 Berurusan dengan Pembekal/Agen Insuran/Orang Perseorangan/lain-lain

10.1 Orang Awam /Agen Insuran/Pembekal/lain-lain tidak dibenarkan

berurusan secara terus dengan guru-guru dan kakitangan.Mereka mestilah

mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari Tuan Pengetua/Guru Penolong

Kanan dengan mengisi borang yang disediakan.

10.2 Guru-guru dan kakitangan perlu menandatangani borang tersebut sebagai

pengesahan telah berurusan dengan pihak berkenaan.

*Peringatan .

-Sila pastikan terlebih dahulu bahawa Orang Awam/Pembekal/Agen Insuran/lain-lain

telah berjumpa Tuan Pengetua/Guru Penolong Kanan dan telah mendapat kebenaran

untuk berurusan dengan guru-guru dan staff.

11.0 Laporan Minit Curai :

11.1 Perlu disediakan selepas menghadiri mesyuarat/kursus/taklimat/lain-lain

yang berkaitan.

11.2 Ditulis/disediakan 2 salinan dalam Borang Minit Curai mengikut format

yang telah disediakan.

11.3 Salinan Minit Curai hendaklah dihantar untuk rujukan ;

a) Tuan Pengetua (1 salinan)-WAJIB.

b) Penolong Kanan 1/Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Koku/Ketua

Bidang/Ketua Bidang/Ketua Panitia atau mana-mana yang berkaitan.

12.0 Buku Rekod Perkhidmatan (BRP)

12.1 Digalakkan menyemak BRP setiap 6 bulanperkhidmatan /bila ada keperluan.

12.2 Untuk menyemak BRP perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari

Tuan Pengetua/Penolong Kanan.(Sila gunakan slip permohonan yang telah

disediakan).

12.3 BRP tidak dibenarkan dibawa keluar dari kawasan pejabat.Sila buat semakan

dalam kawasan pejabat sekolah sahaja dan memulangkan semula kepada

Pembantu Tadbir (PT) yang bertanggungjawab perkhidmatan pada hari

yangsama.

12.4 Sebarang kemusykilan berkaitan maklumat yang ditulis dalam BRP

hendaklahdi rujuk kepada Tuan Pengetua dan PT Perkhidmatan yang

bertanggungjawabsecara langsung terhadap BRP tersebut.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 50


13.0 Sijil Cuti Sakit

13.1 Sijil Cuti Sakit Swasta/Kerajaan mestilah dirujuk kepada Tuan Pengetua

untuk pengesahan dan diserahkan kepada PT untuk tujuan rekod.

13.2 Adalah diingatkan bahawa pengambilan Cuti Sakit Swasta adalah terhad

kepada maksima 14 hari sahaja.Jika melebihi 14 hari,cuti sakit tersebut

hendaklah di rujuk kepada Doktor Kerajaan untuk tujuan pengesahan

tindakan rawatan selanjutnya.

13.3 Kegagalan mengemukan Sijil Cuti Sakit kerana tidak hadir bertugas,ia

merupakan satu kesalahan tatatertib dan Tuan/Puan akan hilang hak

emolument megikut bilangan hari tidak hadir bertugas.Pemotongan gaji akan

dilaksanakan mengikut kadar yang telah ditentukan.

14.0 Penggunaan Bilik Gerakan/ Mesyuarat :

14.1 Penggunaan bilik mesyuarat mestilah dimaklumkan awal (2 hari sebelum

tarikh digunakan)untuk menggelakkan berlaku pertembungan.

14.2 Pesanan ‘Booking’ untuk Bilik Gerakan mestilah direkodkan dalam Buku

Pesanan yang telah disediakan di pejabat.PAP akan mencatat di papan putih

di luar Bilik Gerakan untuk makluman.

14.3 Guru dan staff mestilah memastikan Bilik Gerakan telah tersedia sepenuhnya

sebelum digunakan untuk tujuan mesyuarat dan sebagainya.

14.4 Bilik Gerakan/Mesyuarat tidak boleh sama sekali digunakan untuk tujuan

PdP.

15.0 Tatasusila :

15.1 Terhadap Murid:

a) Bertanggungjawab terhadap disiplin, kemajuan akademik, keselamatan dan

hal-hal berkaitan murid semasa Jadual waktu bertugas, PdP,Kelas ganti,

Kelas tambahan dan lain-lain yang berlangsung waktu persekolahan dan

di luar waktu persekolahan.

b) Sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku keatas murid,guru yang

dipertanggungjawabkan akan dirujuk.

c) Bersikap adil terhadap semua murid.

d) Merahsiakan maklumat ikhtisas/Sulit Murid kecuali kepada mereka yang

berhak mengetahuinya.

e) Menunjukan satu contoh dan tauladan yang baik kepada murid seperti cara

berpakaian,pertuturan dan tingkahlaku.

f) Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 51


15.2 Terhadap Ibubapa:

a) Menghormati ibubapa dan berusaha mewujudkan hubungan mesra dan

kerjasama yang erat demi kemajuan pendidikan.

b) Sentiasa memberi maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anakanak

mereka secara berhemah.

c) Mengelakkan diri dari bersikap kasar/mengeluarkan kata-kata kesat atau

melakukan sesuatu sehingga menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu

bapa mereka.

15.3 Terhadap Masyarakat dan Negara:

a) Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh

merosakkan kepentingan pelajar,masyarakat dan negara.

b) Memupuk sikap dan nilai-nilai yang cemerlang dalam diri murid yang

boleh membimbing mereka menjadiwarganegara yang

bertanggungjawab,taatsetia, berguna,menghormati orang yang lebih tua

dan menghormati adanya keturunan,agama dan kebudayaan.

c) Menghormati masyarakat setempat dan sanggup mengambil bahagian

dalam sebarang kegiatan masyarakat disamping memenuhi tanggungjawab

sebagai seorang warganegara.

d) Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang boleh diterima oleh

masyarakat dan memberi sumbangan cergas untuk meningkatkan

kehidupan moral/kebudayaan dan kecendikiawanan masyarakat.

15.4 Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesionperguruan:

a) Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan/ulasanyang boleh

mencemarkan nama baik seseorang guru dihadapan pelajar/ibubapa/

menjatuhkan maruah seorang guru.

b) Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan

sebagai guru.

c) Berusaha sepenuhnya menunaikan tanggungjawab,rajin dan bersungguhsungguh

serta mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan

sosial.

d) Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat dalam cara apa sekalipun untuk

mencapai kecemerlangan dalam pendidikan.

e) Sentiasa menepati masa untuk memenuhi Tuntutan Pelan Pembangunan

Pendidikan (2013-2025) iaitu melindungi masa Instrutional untuk

menghasilkan insan yang cemerlang dan terbilang dalam semua bidang.

16.0 Perisytiharan harta (Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 2002)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 52


16.1 Kewajipan mengisytiharkan harta;

a) Dilantik ke dalam Perkhidmatan Awam

(Borang JPA (T)1/02 mesti dikemukan tidak lewat daripada 30 hari

selepas tarikh lapor diri)

b) Dikehendaki oleh kerajaan

c) Memperolehi harta tambahan; dan

d) Melupuskan harta

16.2 Tempoh pengisytiharan harta sekurang-kurangya sekali dalam tempoh 5

tahun.Bagi maksud ini, ‛tempoh pengisytiharan’ harta dikira berdasarkan

tarikh terakhir pengisytiharan harta dibuat.

16.3 Sekiranya dalam tempoh pengisytiharan harta yang ditetapkan itu,Tuan/Puan

tidak memperolehi apa-apa harta tambahan/tidak melupuskan apa-apa harta

maka perlu membuat pengakuan mengenainya dengan menggunakan Borang

sedia ada.(Rujuk PT Perkhidmatan)

16.4 Kegagalan mengisytiharkan harta;tindakan tatatertib dibawah peraturanperaturan

pegawai awam (kelakuan dan tatatertib)1993 boleh diambil.

Prosedur tindakan

a)Peringatan Pertama

b)Peringatan Kedua

c)Peringatan Ketiga

d)Amaran

e)Dilaporkan PPD &JPNS untuk tindakan tatatertib.

17.0 OPERASI SECARA ONLINE

17.1 Semua guru dan staff mestilah sentiasa mengambil perhatian serius dan

tindakan segera untuk mengisi dan melengkapkan semua maklumat

berkaitan yang melibatkan operasi secara online.

17.2 Sebarang alasan yang tidak munasabah seperti terlupa atau tidak mahir

komputer tidak boleh diterima lagi.

17.3 Perkara-perkara yang perlu diambil perhatian berkaitan operasi secara online

ialah

a) e-Pangkat

i) EMIS

b) e-Operasi

j) HRMIS

c) e-SPLG

k) APDM

d) e-Perlu (yang berkenaan sahaja) l) SPS (Kehadiran pelajar)

e) eg-Tukar guru dan bukan guru m) SSDM, Cocostar

f) e-Pantau (yang berkenaan sahaja) dan lain-lain yang berkaitan.

g) SPPBS

n) e-Hadir

h) SAPS

Catatan.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 53


1. Perkara 1-17 tertakluk kepada penambahan, perubahan dan pindaan dari

masa ke semasa.

2. Semua guru & kakitangan dikehendaki mematuhi arahan-arahan yang telah

ditetapkan dan arahan-arahan lain yang akan diberi dari masa ke semasa.

3. Sebarang penambahan,perubahan dan pindaan akan dimaklumkan secara

bertulis/lisan dari masa ke semasa berdasarkan pekeliling/surat siaran

terkini dan keperluan semasa.

Sekian,Terima kasih.

“BUDAYA KERJA CEMERLANG PEMANGKIN KEGEMILANGAN”

LAMPIRAN

1.TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA SEBAB DAN TANPA KEBENARAN:

“Pegawai yang tidak hadir bertugas boleh dikenakan tindakan tatatertib selaras

dengan Peraturan 24,Peraturan peratruran Pegawai Awam (Kelakuan dan

Tatatertib))1993,(P.U.(A)385/1993)dan mereka yang bersalah boleh dikenakan

hukuman sehingga buang kerja.”

2. SURAT PEKELILING AM BIL.11 TAHUN1981(SISTEM PENGGUNAAN

KAD PERAKAM WAKTU (PUNCH CARD)/THUMBPRINT DI PEJABAT

PEJABAT KERAJAAN):

“2.4 Jika seaorang pegawai/kakitangan masuk pejabat atau keluar dengan tidak

mengikut waktu biasa dan mendapat catitan merah,ia haruslah menuliskan sebab

sebabnya dengan ringkas dalam ruang yang tersedia pada kad itu.Pengesahan

pegawai atasannya perlu didapati bagi tiap-tiap catitan merah.Pegawai itu akan

menurunkan tanda tangan ringkas jika penerangan yang diberi diterima.Jika

penerangan itu tidak diterima,pegawai/kakitangan dianggap telah melakukan

kesalahan melanggar peraturan kerja.”

3. 4 (2) seseorang pegawai TIDAK BOLEH (g) tidak bertanggungjawab

CONTOH PELANGGARAN;

‣ Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab yang

munasabah

‣ Tidak thumprint

‣ Mengetik Kad Perakam Waktu bagi pegawai lain

4. JENIS- JENIS KETIDAKHADIRAN BERTUGAS

a. Tidak hadir bertugas dan dapat dikesan

b. Tidak hadir 7 hari bekerja berturut turut dan tidak dapat dikesan

c. Tidak Hadir Bertugas:meminda sijil cuti sakit atau mengemukakan sijil

cuti palsu

d. Tidak hadir pada masa dan tempat yang ditetapkan(ponteng kerja)

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 54


PN. HJH ROSNI BT. ROSLI

PENGETUA

PN. HJH ZAKIAH BT. ABU ZARIN

GPK AKADEMIK

EN. ZAKARIAH B.SAHID

GPK HEM

PN. CHE KAMARIAH BT

YASIM

GPK KOKURIKULUM

PN. FAIZAH BT

MUHAMMAD

KB BAHASA

EN. SHAIK ABDUL RAHIM

BIN SHAIK AKBAR

KB SAINS & MATEMATIK

EN. TN. MOHD LUQMAN

B. TN. MAN

KB KEMANUSIAAN

PN. SITI ZALEHA BT. ISMAIL

KB TEKNIK & VOKASIONAL

EN. MOHD AMMUDASIR B.HASHIM

KAUNSELOR

1. AJK PERANCANG SEKOLAH

2. AJK TAKWIM SEKOLAH

3. AJK ASRAMA

4. AJK INDUK TRANSFORMASI ASRAMA

5. AJK KEWANGAN SEKOLAH

6. AJK ICT & PENGKOMPUTERAN

SEKOLAH

7. AJK KAKITANGAN BUKAN GURU

8. AJK LEMBAGA DISIPLIN &

TATATERTIB GURU/STAF

9. AJK ADUAN & SIASATAN

10. AJK DATA & REKOD

11. AJK DEWAN & ALAT SIARAYA

12. AJK PENYELENGGARAAN STOK & INVENTORI

13. AJK ASET ALIH KERAJAAN

14. AJK BALAIRONG SERI

15. AJK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

(LDP)

16. AJK WAKIL GURU DALAM PIBG

17. AJK SARANA SEKOLAH & PIBG

18. AJK KOMUNITI ISLAM/PENGHAYATAN

ISLAM/SURAU ASRAMA

19. AJK KELAB STAF

20. AJK PROTOKOL & UPACARA RASMI

21. AJK PERANCANGAN STRATEGIK

22. AJK DOKUMENTASI, SERANTA, DOKUMENTARI,

TAYANGAN MULTIMEDIA,PROFIL SEKOLAH & FOTO

23. AJK MESYUARAT GURU

24. AJK PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPP)

25. AJK PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BARU (PBGB)

26. AJK PEMANTAUAN BLOK BANGUNAN

27. AJK DIALOG PRESTASI

28. AJK BENCANA

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 55


Pengetua : Pn. Hjh. Rosni Bt. Rosli

Penolong Kanan Akademik : Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin

Penolong Kanan HEM : En. Zakariah B. Sahid

Penolong Kanan Kokurikulum: Pn. Che Kamariah Bt. Yasim

Guru Kanan Bahasa : Pn. Faizah Bt Muhammad

Guru Kanan Sains & Matematik: En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar

Guru Kanan Teknik &Vokasinal: Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail

Guru Kanan Kemanusiaan : En. Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man

Kaunselor : En. Mohd Ammudasir B. Hashim

Ketua Setiausaha : En. Mohd Ammudasir B. Hashim

** Pengetua merangkap Pengerusi dan Penolong Kanan Akademik merangkap Timbalan Pengerusi dan Penolong Kanan

HEM dan Kokurikulum merangkap Naib Pengerusi untuk semua Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah

JAWATANKUASA

SETIAUSAHA

JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH

En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar

JAWATANKUASA TAKWIM SEKOLAH

En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar

JAWATANKUASA ASRAMA

Pn. Amilah Bt. Zainal Rasid

JAWATANKUASA INDUK TRANSFORMASI ASRAMA HARIAN

Pn. Amilah Bt. Zainal Rasid

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

(Ketua Pembantu Tadbir)

JAWATANKUASA ICT & PENGKOMPUTERAN SEKOLAH

En. Hassan Nordin B. Ibrahim

JAWATANKUASA KAKITANGAN BUKAN GURU

Pn. Zuraini Bt. Md. Lani

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN TATATERTIB GURU DAN Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin

KAKITANGAN SEKOLAH

JAWATANKUASA ADUAN DAN SIASATAN

Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail

JAWATANKUASA DATA /REKOD/ARKIB

En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

JAWATANKUASA DEWAN DAN ALAT SIARAYA

En. Mohd Farid B. Mesbah (Siaraya)

En. Mohammad Saddam B. Hambali (Dewan)

JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN / STOK DAN INVENTORI

En. Shah Rizal B. Rosli

(HARTA,BANGUNAN SEKOLAH DAN PERABOT)

JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN

En. Shah Rizal B. Rosli

JAWATANKUASA BALAIRONG SERI

Cik Nik Khatijah Bt. Nik Omar

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad

JAWATANKUASA WAKIL GURU DALAM PIBG SMKAB 2016/2017 En. Mohd Anuar B. Mohd Yusof

JAWATANKUASA SARANA SEKOLAH & SARANA PIBG

En. Mohd Anuar B. Mohd Yusof

JAWATANKUASA KOMUNITI ISLAM/PENGHAYATAN ISLAM/SURAU ASRAMA Pn. Azalina Bt Zainal

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN KAKITANGAN 2016

Cik Siti Najwa Binti Roslan

JAWATANKUASA PROTOKOL & UPACARA RASMI SEKOLAH

En. Anuar Bin Rahim

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Pn. Norashikin Bt. Mizal@Mizan

JAWATANKUASA DOKUMENTASI, SERANTA, DOKUMENTARI,

En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

TAYANGAN MULTIMEDIA, PROFIL SEKOLAH & FOTO (ALBUM SEKOLAH)

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Pn. Rohani Bt. Abd. Rahman

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin

PENDIDIKAN (PBPPP)

JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BARU (PBGB) Cik Norsyuhada Bt. Suif

JAWATANKUASA PEMANTAUAN BLOK BANGUNAN

En. Azhar Iswandy Bin Idris

JAWATANKUASA DIALOG PRESTASI

En. Mohd Ammudasir B. Hashim

JAWATANKUASA BENCANA

En. Mohd Ammudasir B. Hashim

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 56


1. JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH

Setiausaha : En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

Ahli Jawatankuasa : Pn. Faizah Bt Muhammad (KB Bahasa)

: Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail (KB Teknik & Vokasional)

: En. Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man (KB Kemanusiaan)

: En. Mohd Ammudasir B. Hashim (Kaunselor)

: Cik Siti Nurain Bt Hamdan (Penyelaras PPKI)

: Cik Nik Khadijah Bt Nik Omar (Pen. Penyelaras PPKI)

2. JAWATANKUASA TAKWIM SEKOLAH

Setiausaha : En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains& Matematik)

Penolong Setiausaha : Pn. Suhana Bt. Ahmad

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran

Pn. Faizah Bt Muhammad (KB Bahasa)

En. Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man (KB Kemanusiaan)

En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail (KB Teknik & Vok)

En. Mohd Ammudasir B. Hashim (Kaunselor)

3. JAWATANKUASA ASRAMA

Penyelia Asrama : Pn. Zuraini Bt. Mat Lani

Ketua Warden : En. Nasarudin B Mohd. Nor

Setiausaha : Pn. Amilah Bt. Zainal Rasid

Penolong Setiausaha : Cik Norshuhaila Bt Zahari

Ahli Jawatankuasa : En. Nasarudin B. Md Nor

Semua Ketua Bidang

Semua Kaunselor

Semua Guru

4. JAWATANKUASA INDUK TRANSFORMASI ASRAMA HARIAN

Setiausaha : Pn. Amilah Bt. Zainal Rasid

Penolong Setiausaha : En. Mohd Khairi B. Ibrahim (S/U Akademik)

Cik Norshuhaila Bt Zahari (S/U HEM)

En. Anuar Bin Rahim (S/U Kokurikulum)

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Bidang, Kaunselor dan Warden

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 57


5. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Setiausaha : Cik Maizatulakma Bt. Abdul Majid (Pembantu Tadbir)

Penolong Setiausaha : Pn.Zuraini Bt. Md. Lani (Penyelia Asrama)

Ahli Jawatankuasa : En. Zakariah B. Sahid (GPK HEM)

: Pn. Che Kamariah Bt. Yasim (GPK Koku)

: Pn. Faizah Bt Muhammad (KB Bahasa)

: Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail (KB Tek & Vok )

: En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

: En. Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man (KB Kemansusiaan)

: Semua Ketua Panitia

Juru Audit Dalaman : Pn. Norizan Bt. Abdullah

6. JAWATANKUASA ICT & PENGKOMPUTERAN SEKOLAH

Setiausaha : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

Penolong Setiausaha : Pn. Siti Sumaliah Bt Serin

Ahli Jawatankuasa : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

7. JAWATANKUASA KAKITANGAN BUKAN GURU

Setiausaha : Pn. Zuraini Bt. Md. Lani (Penyelia Asrama)

Ahli Jawatankuasa : Cik Maizatulakmar Bt. Abdul Majid (Pembantu Tadbir)

Pn. Hanim Bt Abu Hanafiah

8. JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN TATATERTIB

GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Hjh. Rosni Bt. Rosli (Pengetua Kanan)

Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Kurikulum)

9. JAWATANKUASA ADUAN DAN SIASATAN

Setiausaha : Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail

Penolong Setiausaha : Pn. Faizah Bt Muhammad

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Bidang dan Kaunselor

10. JAWATANKUASA DATA /REKOD/ARKIB

Setiausaha : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

Penyelaras EMIS : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

Penyelaras Borang : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

Penyelaras Arkib : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

OPMEN

Pembantu : Cik Maizatulakmar Bt. Abdul Majid (Pembantu Tadbir)

E-operasi : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 58


11. JAWATANKUASA DEWAN DAN ALAT SIARAYA

Setiausaha Siaraya : En. Mohd Farid B. Mesbah

Setiausaha Dewan : En. Mohammad Saddam B. Hambali

Pen. S/Usaha Dewan : Pn. Noralia Bt Malek

Ahli Jawatankuasa : En. Ilman B. Omar

12. JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN / STOK DAN INVENTORI

(HARTA,BANGUNAN SEKOLAH DAN PERABOT)

Penyelaras : En. Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man (KB Kemanusiaan)

Setiausaha : En. Shah Rizal B. Rosli

Ketua JK

Pembangunan Sekolah : En. Shah Rizal B. Rosli

Ahli Jawatankuasa

AJK (Stok/Logistik) : En. Ilman B. Omar

AJK (Bangunan) : En. Mohd Farid B. Mesbah

AJK (Pusat Sumber) : Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad

AJK (Komputer) : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

AJK (Pejabat) : Pn. Siti Sumaliah Bt Serin

AJK (Makmal) : En. Azhar Iswandy B. Idris

AJK (Perkebunan) : Pn. Hilmiyah Bt. Che Rani

AJK (Perabot) : En. Shah Rizal B. Rosli

AJK (Asrama) : En. Mohd Khirrani B. Mohd Yassin

AJK (Bilik Sukan) : En. Mohd Al Asyraf B. Abd Rahim

13. JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN

Penyelaras Aset : Pn Hjh Zakiah Bt Abu Zarin (GPK Akademik)

Setiausaha : En. Shah Rizal B. Rosli

Pegawai Pemeriksa Aset : Cik Noor Kamaliah Bt. Shahariah (Harta modal)

Pn. Norashikin Bt. Mizal@Mizan (Inventori)

Lembaga Pemeriksaa Pelupusan Aset : En. Mohd Farid B. Mesbah

En. Azhar Iswandy B. Idris

Jawatankuasa Penyiasat Kes Hilang : -dilantik oleh JPNS-

14. JAWATANKUASA BALAIRONG SERI

Setiausaha : Cik Nik Khadijah Bt. Nik Omar

Penolong Setiausaha : Pn. Noralia Bt. Malek

Ahli Jawatankuasa

Unit (Unit Pep. & Penilaian) : Cik Noor Kamaliah Bt Shahariah

Unit (Keceriaan) : En. Mohd Khairul Rashid B. Mohd Makpol

Unit (Maklumat) : En. M. Saddam Bin Hambali

Unit (Suk/Mata Pelajaran) : Pn. Hilmiyah Bt. Che Rani

Unit (Foto/Peristiwa) : En. Zuhairi Bin Che Mohammad

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 59


15. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Setiausaha : Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad

Penolong Setiausaha : En. Mohd Ammudasir B. Hashim

AJK Perkembangan: -

Staff : En. Zakariah B. Sahid

En. Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man

Penyelidikan Dan Inovasi : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

16. JAWATANKUASA WAKIL GURU DALAM PIBG SMKAB 2016/2017

Penasihat : Pn. Hjh. Rosni Bt. Rosli (Pengetua )

Setiausaha : En. Mohd Anuar B. Mohd Yusof

Penolong Setiausha : En. Mohd Ammudasir B. Hashim

Bendahari : Pn. Noralia Bt Malek

Naib Bendahari : Pn. Nor Ashikin Bt Mizal

Ahli Jawatankuasa : Pn Siti Nurain Bt Hamdan

En.Amrey Bin Zakaria

En. Mohammad Saddam Bin Hambali

En. Azri Zulfadhli Bin Mohd Zaki

Pn. Marhaizan Bt Sulaiman

Pn. Suzaina Bt Zakaria

En. Zuhairi Bin Che Muhammad

En. Anuar Bin Rahim

Juru Audit : Pn. Norizan Bt. Abdullah

17. JAWATANKUASA SARANA SEKOLAH & SARANA PIBG

Penasihat : Pn.Hjh. Rosni Bt. Rosli (Pengetua Kanan)

Pengerusi : En. Abdul Kadir B. Ahmad (YDP PIBG)

Timbalan Pengerusi : EN. Mustaza Bin Mustafa (NYDP PIBG)

Setiausaha : En. Mohd Anuar B. Mohd Yusof

Penolong Setiausha : En. Mohd Ammudasir B. Hashim

Bendahari : Pn. Noralia Bt Malek

Naib Bendahari : Pn. Nor Ashikin Bt Mizal

Ahli Jawatankuasa : Pn Siti Nurain Bt Hamdan

En.Amrey Bin Zakaria

En. Mohammad Saddam Bin Hambali

En. Azri Zulfadhli Bin Mohd Zaki

Pn. Marhaizan Bt Sulaiman

Pn. Suzaina Bt Zakaria

En. Zuhairi Bin Che Muhammad

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 60


En. Anuar Bin Rahim

En. Mohd Yahya Bin Treevan

En. Razak Bin Hussin

En. Samat Bin Doboh

En. Shukor Bin Sani

En. Syahrul Azmi Bin Hamid

Pn. Kamariah Bt Mohd Mokhtar

Pn. Rabitah Bt Muhammad Yusof

Pn. Mazlina Bt Abdullah

Juruaudit Luar : En. Ali Bin Abdul

Juru audit dalam : Pn. Norizan Bt Abdullah

18. JAWATANKUASA KOMUNITI ISLAM/PENGHAYATAN ISLAM/

SURAU ASRAMA

Penyelaras : En. Tuan Mohd Lukman B. Tuan Man

Setiausaha : Pn. Azalina Bt Zainal

Bendahari : Pn. Azlina Bt Zainal

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Pendidikan Islam

Ust. Mohd Rusdi B. Sharudin

Ust. Hj. Nordin B. Abdullah

19. JAWATANKUASA KELAB GURU DAN KAKITANGAN 2016

Penasihat : Pn. Hjh. Rosni Bt. Rosli

Pengerusi : Encik Mohd Rusdi Bin Sharuddin

Timbalan Pengerusi : Puan Zubaidah Binti Samad

Setiausaha : Cik Siti Najwa Binti Roslan

Penolong Setiausaha : Puan Azlina Binti Zainal

Bendahari : Cik Nik Khadijah Binti Nik Omar

Penolong Bendahari : En. Mohammad Saddam Bin Hambali

Ahli Jawatankuasa : En. Mohd Khairi Bin Ibrahim

En. Khairul Rasyid Bin Muhd Makpol

Pn. Noralia Binti Malek

Teah Yu Qin

En. Mohd Ammudasir Bin Hashim

En. Mohd Farid Bin Mesbah

Cik Noor Kamaliah Binti Shahariah

20. JAWATANKUASA PROTOKOL & UPACARA RASMI SEKOLAH

Penyelaras : Pn. Che Kamariah Bt. Yasim (GPK Koku)

Setiausaha : En. Anuar Bin Rahim

Penolong Setiausaha : Pn. Aidah Quriah Bt. Aziz

Ahli Jawatankuasa : Semua Pengerusi J/kuasa Kecil Program

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 61


21. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Setiausaha : Pn. Norashikin Bt. Mizal@Mizan

Penolong Setiausaha : Cik Norshuhaila Bt. Zahari

Ahli Jawatankuasa : Pn. Norul Fatini Bt Samion (S/U Kurikulum)

Pn Suhana Bt Ahmad (S/U HEM)

En.Anuar Bin Rahim (S/U KoKu)

En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

En. Tn. Mohd Lukman B. Tn. Man (KB Kemanusiaan)

Pn. Faizah Bt Muhammad (KB Bahasa)

Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail (KB Teknik & Vok)

Semua Ketua Unit

22. JAWATANKUASA DOKUMENTASI, SERANTA,

DOKUMENTARI, TAYANGAN MULTIMEDIA, PROFIL SEKOLAH

& FOTO (ALBUM SEKOLAH)

Penyelaras : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

Setiausaha : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

Penolong Setiausaha : Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

Ahli Jawatankuasa : En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

Penyelaras : Pn. Norul Fatini Bt Samion (S/U Kurikulum)

Dokumentasi

En. Anuar Bin Rahim (S/U Kokurikulum)

Pn. Suhana Bt Ahmad (S/U HEM)

Penyelaras Seranta : En. Mohammad Saddam Bin Hambali

Penyelaras Dokumentari : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

Penyelaras Tayangan Multimedia/Foto : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

Penyelaras Profil Sekolah : Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

23. JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Setiausaha : Pn. Rohani Bt. Abd. Rahman

P/Setiausaha : Cik Norshuhaila Bt. Zahari

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 62


24. JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Setiausaha : Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Kurikulum)

Ahli Jawatankuasa : En. Zakariah B. Sahid (GPK HEM)

Pn. Che Kamariah Bt. Yasim (GPK Koku)

Pn. Faizah Bt Muhammad (KB Bahasa)

En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail (KB Tek & Vok)

En. Tn. Mohd Lukman B. Tn. Man (KB Kemanusiaan)

Urusetia : Cik Maizatulakmar Bt Abdul Majid

25. JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BARU (PBGB)

Penyelaras : Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail (KB Tek & Vok)

Setiausaha : Cik Siti Najwa Bt Roslan

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Bidang

Cik Nurul Amirah Bt Mohd Azam

Cik Nik Khadijah Bt Nik Omar

En. M Saddam Bin Hambali

En. Zuhairi Bin Che Mohammad

26. JAWATANKUASA PEMANTAUAN BLOK BANGUNAN

Setiausaha : En. Azhar Iswandy Bin Idris

Ahli Jawatankuasa:

Blok Melewar & Munawir: Pn. Faizah Bt Muhammad

Blok Antah & Makmal : En. Shaik Abdul Rahim Bin Shaik Akbar

Blok Najihah& SPN : Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail

Blok Durah& Asrama: En. Tn. Mohd Lukman B. Tn. Man

27. JAWATANKUASA DIALOG PRESTASI

Pengerusi : Pn Hjh Rosni Bt Rosli

Naib Pengerusi : Pn. Hjh Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Kurikulum)

En. Zakariah B. Sahid (GPK HEM)

Pn. Che Kamariah Bt. Yasim (GPK Koku)

Setiausaha : SU semua Unit

Ahli Jawatankuasa : Semua guru dan staf

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 63


28. JAWATANKUASA BENCANA

Setiausaha : En. Mohd Ammudasir B. Hashim

Ahli Jawatankuasa : Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man

Tn. Hj Nordin B. Abdullah

En. Mohd Rusdi B. Sharudin

Pn. Azlina Bt. Zainal

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 64


PN. HJH ROSNI BT. ROSLI

PENGERUSI

PN. HJH. ZAKIAH BT. ABU ZARIN

NAIB PENGERUSI I

EN. ZAKARIAH B. SAHI

PN. CHE KAMARIAH BT YASIM

NAIB PENGERUSI II

PN. NORUL FATINI BT SAIMON

SETIAUSAHA

EN. MOHD KHAIRI B IBRAHIM

AHLI JAWATANKUASA

PENOLONG SETIAUSAHA

SEMUA

KETUA

BIDANG

GURU SPBT

SEMUA

KETUA

PANITIA

MOHD AL ASYRAF BIN ABD RAHIM

S/U PEPERIKSAAAN

CIK MAIZATULAKMA BT. ABD MAJID

PEMBANTU TADBIR

SEMUA

KAUNSELOR

PENYELARAS

TUISYEN FELDA

SEMUA

GURU

MATA

PELAJARA

N

PENYELARAS

PBS

PSS GURU

PENGGUBAL

JADUAL WAKTU

1. GURU KANAN & KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

2. AJK PENTAKSIRAN & PENILAIAN

3. AJK JADUAL WAKTU,RELIEF & GERAK GEMPUR

4. AJK TRANSFORMASI ASRAMA (AKADEMIK)

5. AJK INDUK PUSAT SUMBER

6. AJK KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

7. AJK PEMBESTARIAN SEKOLAH

8. AJK PENINGKATAN AKADEMIK & KURIKULUM

9. AJK KECEMERLANGAN PENDIDIKAN FELDA

10. AJK PROGRAM MBMMBI

11. AJK STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

(SKPM)

12. AJK PEMANTAUAN GEMILANG

13. AJK MELINDUNGI MASA INSTRAKTIONAL (MMI)

14. AJK TAMAN SAINS

15. AJK ALAF 21/I-THINK/KBAT

16. AJK PENTADBIRAN KELAS

17. AJK PENGURUSAN KSSM

PENYELARAS

KRK & KAA

PPKI

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 65


Pengerusi : Pn. Hjh Rosni Bt. Rosli (Pengetua Kanan)

Naib Pengerusi : Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Kurikulum)

Naib Pengerusi II : En. Zakariah B. Sahid ( GPK HEM)

Pn. Che Kamariah Bt. Yasim (GPK Koku)

Setiausaha : Pn. Norul Fatini Bt Saimon

Penolong Setiausaha : Pn. Hilmiyah Bt Che Rani

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia

Setiausaha Peperiksaan

Penyelaras PBS

Semua Kaunselor

Semua Guru Mata Pelajaran PBS

Semua Guru Mata Pelajaran SPM

Guru Penggubal Jadual Waktu

Penyelaras PSS

Penyelaras Bestari

Guru SPBT

Penyelaras Tuisyen Felda

Penyelaras KRK & KAA

Cik Maizatulakma Bt. Abdul Majid

Ketua Setiausaha : Pn. Norul Fatini Bt Saimon

** Pengetua merangkap Pengerusi dan Penolong Kanan Akademik merangkap Naib Pengerusi I dan Penolong Kanan HEM

dan Kokurikulum merangkap Naib Pengerusi II untuk semua Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

JAWATANKUASA

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN & PENILAIAN

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU, RELIEF & GERAK GEMPUR

JAWATANKUASA TRANSFORMASI ASRAMA (AKADEMIK)

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH

JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK DAN KURIKULUM

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PENDIDIKAN FELDA

JAWATANKUASA PROGRAM MBMMBI

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA

(SKPM)

JAWATANKUASA PEMANTAUAN GEMILANG

JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKTIONAL(MMI)

JAWATANKUASA TAMAN SAINS

JAWATANKUASA PDP ALAF-21 /KBAT/I-THINK

JAWATANKUASA PENTADBIRAN KELAS

JAWATANKUASA PENGURUSAN KSSM

SETIAUSAHA

Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

En. Mohd Khairi B. Ibrahim

Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad

Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad (Penyelaras)

En. Hassan Nordin B. Ibrahim

Pn. Norul Fatini Bt. Samion

En. Mohd Khairi B. Ibrahim

En. Amrey B. Zakaria (KP Bahasa Melayu)

Pn. Suhana Bt Ahmad(KP Bahasa Inggeris)

Pn Azlina Bt Zainal

Cik Norshuhaila Bt Zahari

Pn. Suzaina Bt. Zakaria

En. Azhar Iswandy B. Idris

En. Nagarajan A/L Selvarajoo

Pn. Marhaizan Bt Sulaiman

Pn. Faizah BT Muhammad

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 66


1. GURU KANAN & KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

KETUA BIDANG BAHASA

: Pn. Faizah Bt Muhammad

Ketua Panitia Bahasa Melayu : En. Amrey B. Zakaria

Ketua Panitia Bahasa Inggeris : Pn. Suhana Bt Ahmad

Ketua Panitia Kesusasteraan Melayu : En. Nasarudin B. Md Nor

Ketua Panitia Bahasa Arab : Ust Hj Nordin Bin Abdullah

KETUA BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL: Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail

Ketua Panitia Perdagangan : Pn. Suzaina Bt Zakaria

Ketua Panitia Prinsip Akaun : Pn. Norizan Bt. Abdullah

Ketua Panitia Sains Pertanian : Cik Noor Kamaliah Bt Shahariah

Ketua Panitia Ekonomi R/Tangga : Pn. Amilah Bt. Zainal Rasid

Ketua Panitia KHB : En. Mohd Farid B. Mesbah

Ketua Panitia PVMA : En. Ilman B. Omar

Ketua Panitia Ekonomi Asas : Pn. Suzaina Bt Zakaria

KETUA BIDANG KEMANUSIAAN

DAN KEMASYARAKATAN :

En. Tn. Mohd Lukman B. Tn. Man

Ketua Panitia Pendidikan Islam : Pn. Azlina Bt Zainal

Ketua Panitia Geografi : Pn. Norul Fatini Bt. Samion

Ketua Panitia Sejarah : Pn. Hilmiyah Bt Che Rani

Ketua Panitia Pendidikan Moral : Mohd Khairi Bin Ibrahim

Ketua Pendidikan Seni Visual : En. Mohd Khairul Rashid B. Mohd Makpol

Ketua Panitia PJK : Anuar Bin Rahim

Ketua Panitia Tassawur Islam : En. Mohd Rusdi B. Sharudin

Ketua Sivik & Kewarnegaraan : Mohammad Saddam Bin Hambali

KETUA BIDANG SAINS

DAN MATEMATIK : En. Shaik Abdul Rahim Bin Shaik Akbar

Ketua Panitia Matematik : En. Nagarajan a/l Selvarajoo

Ketua Panitia Math Tambahan : Pn. Zubaidah Bt Samat

Ketua Panitia Biologi : Pn. Rohani Bt Abd Rahman

Ketua Panitia Fizik : Pn. Norashikin Bt. Mizal@Mizan

Ketua Panitia Kimia : Pn. Nur Syahidah Bt. Mohd Salwal

Ketua Panitia Sains Teras : Pn. Noralia Bt Malek

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 67


2. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN & PENILAIAN

Setiausaha : Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

Penyelaras : Semua Ketua Bidang

Ahli Jawatankuasa Kecil

a) Pentaksiran Berasas Sekolah (PBS)

Setiausaha Menengah Rendah : En. Amrey Bin Zakaria

Setiausaha Menengah Atas : Pn. Norashikin Bt. Mizal@Mizan

Setiausaha PT3

: Cik Nurul Amirah Bt Mohd Azam

Setiausaha SPM

: Cik Noor Kamaliah Bt Shahariah

Jawatankuasa Kanan Penjaminan Kualiti:

Pementoran

: En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar

(KB Sains & Matematik)

Pemantauan

: Pn Faizah Bt Muhammad (KB Bahasa)

Latihan

: Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man

(KB Kemanusiaan)

Penyelarasan

: Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail

(KB Teknik & Vokasional)

: Semua Ketua Panitia

Ahli Jawatankuasa :

Bilik PBS

: Pn. Norashikin Bt. Mizal@Mizan

En. Amrey Bin Zakaria

Pengisian Data & Sijil : En. Amrey B. Zakaria

En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

PPsi

: En. Mohd Ammudasir Bin Hashim

SEGAK/PJSK

: En. Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

En. Anuar Rahim

Semua Jurulatih Utama Sekolah

Semua Guru Matapelajaran

b) Peperiksaan

Setiausaha SPM

: Cik Noor Kamaliah Bt Shahariah

Setiuasaha PT3

: Cik Nurul Amirah Bt Mohd Azam

Setiausaha Peperiksaan Dalaman : Pn. Hilmiyah Bt. Che Rani

Kumpul Bank Soalan Peperiksaan : En. Mohammad Saddam B. Hambali

Ahli Jawatnakuasa

: Semua Ketua Bidang

Semua Ketua Panitia

Semua Guru Matapelajaran

Semua Penyelaras Tingkatan

Semua Guru Tingkatan

Penyelaras KRK dan KAA

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 68


3. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU, RELIEF & GERAK GEMPUR

Penyelaras : Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail

Setiausaha : Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

Penolong Setiausaha : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Bidang

4. JAWATANKUASA TRANSFORMASI ASRAMA (AKADEMIK)

Setiausaha : En. Mohd Khairi B. Ibrahim

Penolong Setiausaha : Cik Siti Najwa Bt. Roslan

Ahli Jawatankuasa

Semua Ketua Bidang

Semua Ketua Panitia

Penyelaras Bestari

Penyelaras PSS

Setiausaha Peperiksaan & PBS

En. Mohd Ammudasir Bin Hashim (Kaunselor)

5. JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Setiausaha : Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad (GPM)

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Bidang

Semua Ketua Panitia

Ketua Unit PSS

Perpustakaan (Balai Bestari)

Galeri Sejarah

Bilik Radio Sekolah

Sudut Sumber Kantin

Makmal Komputer

SALC Corner

Bilik Audio dan Tayangan (APD)

: Pn. Nursyahidah Bt Salwai (K)

En. Mohammad Saddam B. Hambali

Pengawas PSS

: Pn. Hilmiyah Bt Che Rani (K)

En. Anuar B. Rahim

Persatuan Sejarah

: En. Mohd Farid B. Mesbah (K)

Pengawas Sekolah

: Cik Siti Najwa Bt Roslan

En. Mohd Khairi B. Ibrahim

: En. Hassan Nordin B. Ibrahim (K)

Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

En. Zulhairi B. Che Mohammad

: Cik Teah Yu Qin (K)

Pn. Suhana Bt Ahmad

Semua Guru Bahasa Inggeris

: Pn. Norul Fatini Bt. Samion (K)

En. Ilman B. Omar

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 69


Bilik ABM/BBM

Pusat Akses

NILAM

Penyelaras VLE Frog

: Pn. Nursyahidah Bt. Mohd Salwal (K)

Pn. Norashikin Bt Mizal @ Mizan

: En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki (K)

Pn. Zubaidah Bt. Samat

: Cik Teah Yu Qin (K)

Pn. Suhana Bt Ahmad (Murid)

Cik Nurul Amirah Bt Mohd Azam (Guru)

: En. Hassan Nordin B. Ibrahim (K)

En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

Pn. Zubaidah Bt. Samat

6. JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penyelaras : Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad (GPM)

Pembantu Penyelaras : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

(Guru Penyelaras Bestari)

Ahli Jawatankuasa Unit : - Rujuk Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah-

7. JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH

Penyelaras : Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad (GPM)

Setiausaha : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

(Guru Penyelaras Bestari)

Ahli Jawatankuasa Kerja :

Bidang Bahasa

Bidang Sains & Matematik

Bidang Kemanusiaan

Bidang Teknik & Vokasional

Kaunselor

Penyelaras PBS

Penyelaras VLE Frog

Penyelaras Data

Penyelaras LDP

Setiausaha Peperiksaan

Makmal Komputer : En. Hassan Nordin B. Ibrahim (K)

Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

Pusat Akses : En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

ICTL : 1. En. Hassan Nordin B. Ibrahim

2. En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki

3. Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

Perpustakaan (Balai Bestari) :

1. Pn. Nursyahidah Bt. Mohd Salwai

2. Pengawas PSS

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 70


8. JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK DAN KURIKULUM

Penyelaras

Setiausaha Kurikulum

Penolong Setiausaha Kurikulum

Setiausaha Kelas KRK

Setiausaha Kelas KAA

Setiausaha Kelas KKQ

: En. Shaik Abdul Rahim Bin Shaik Akbar

: Pn. Norul Fatini Bt. Samion

: Pn. Hilmiyah Bt Che Rani

: Cik Siti Najwa Bt. Roslan

: Ust Hj Nordin Bin Abdullah

: En. Mohd Rusdi B. Sharudin

Kelas Tambahan :

Tingkatan 3

: Pn. Aidah Quriah Bt. Aziz

Tingkatan 5

: Pn. Suhana Bt. Ahmad

Program Elit

: En. Anuar Bin Rahim (PT3)

En. Nasarudin Bin Mohd Nor (SPM)

Program Pelajar ( Ting.1, Ting.2, Ting.4)

Penyelaras Tingkatan

Tingkatan Satu

: En. Hassan Nordin B. Ibrahim

Tingkatan Dua

: Pn. Rohani Bt Abd Rahman

Tingkatan Tiga

: En. Anuar B. Rahim

Tingkatan Empat

: Pn. Suhana Bt. Ahmad

Tingkatan Lima

: En. Nasarudin B. Md Nor

9. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PENDIDIKAN FELDA

Setiausaha

Penolong Setiausaha

Penyelaras

Ahli Jawatankuasa

: En. Mohd Khairi B. Ibrahim

: En. Mohd Ammudasir B. Ibrahim

: Pn. Faizah Bt Muhammad (KB Bahasa)

En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

En. Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man (KB Kemanusiaan)

Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail (KB Teknik & Vokasional)

: Kelas Tambahan (Pn Faizah Bt Mohamad)

PT3 : Pn. Aidah Quriah Bt. Aziz

SPM : Pn. Suhana Bt. Ahmad

Program Elit

PT3 : En. Anuar Bin Rahim

SPM : En. Nasarudin Bin Mohd Nor

Program Halus (Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man)

PT3 : Cik Siti Najwa Bt. Roslan -

SPM : En. Mohd Khirrani B. Mohd Yassin

Laporan Data (Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin)

Prestasi PT3: Cik Nurul Amirah Bt Mohd Azam

Prestasi SPM: Cik Noor Kamaliah Bt. Shahariah -

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 71


Prestasi Koku: En. Anuar B. Rahim

Laporan Program (Pn. Siti Zaleha Bt. Ismail)

1. Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

2. Pn. Suzaina Bt. Zakaria

Kesahsiahan (En. Zakariah Bin Sahid)

1. En. Ilman B. Omar

10. JAWATANKUASA PROGRAM MBMMBI

Penyelaras

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa:

: Pn. Faizah Bt Muhammad (KB Bahasa)

: En. Amrey B. Zakaria (KP Bahasa Melayu)

Pn. Suhana Bt Ahmad(KP Bahasa Inggeris)

En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

En. Hassan Nordin B. Ibrahim (Penyelaras Bestari)

Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad (Penyelaras PSS)

Pn. Noralia Bt Malek (KP Sains)

En. Nagarajan a/l Selvarajoo (KP Matematik)

Pn. Zubaidah Bt Samat (KP Matematik Tambahan)

Pn. Rohani Bt Abd Rahman (KP Biologi)

Pn. Norashikin Bt. Mizal@Mizan (KP Fizik)

Pn. Nursyahidah Bt. Mohd Salwal (KP Kimia)

Kaunselor

Semua guru Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris

11. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)

Setiausaha : Pn Azlina Bt Zainal

Penolong Setiausaha : Pn. Nur Syahidah Bt. Mohd Salwai

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Bidang

Kaunselor

Cik Maizatulakmar Bt. Abdul Majid (PK)

Jawatankuasa Kecil:

a) SKPM Standard 2 (Pengurusan Organisasi)

Penyelaras

: Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Kurikulum)

En. Zakariah B. Sahid (GPK HEM)

AJK

: En. Shah Rizal B. Rosli

En. Anuar B. Rahim

Cik Maizatulakma Bt. Abdul Majid (PT)

En. Azhar Iswandy B. Idris

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 72


) SKPM Standard 3 (Pengurusan Kurikulum, HEM &Kokurikulum

Penyelaras

: Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Akademik)

En. Zakariah B. Sahid (HEM)

Pn. Che Kamariah Bt. Yasim (GPK Koku)

AJK

: Semua Ketua Bidang

Kaunselor

Pn. Suhana Bt Ahmad (S/U HEM)

En. Anuar B. Rahim (S/U Koku)

En. Mohd Rusdi B.Sharudin (Guru Disiplin)

c) SKPM Standard 4 (Pengajaran & Pembelajaran)

Penyelaras

: Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Akademik)

AJK

: Semua Ketua Bidang

Semua Ketua Panitia

Pn. Norul Fatini Bt Samion (S/U Kurikulum)

d) SKPM Standard 5 (Kemenjadian Murid)

Penyelaras

: Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Akademik)

En. Zakariah B. Sahid (GPK HEM)

Pn. Che Kamariah Bt. Yasim (GPK Koku)

AJK

: Semua Ketua Bidang

Kaunselor

Semua Ketua Panitia

Cik Siti Najwa Bt. Roslan (Penyelaras KRK)

Pn. Azlina Bt Zainal (Penyelaras KAA)

En. Mohd Rusdi B. Sharudin (Guru Disiplin)

Pn. Suhana Bt Ahmad (S/U HEM)

En. Anuar B. Rahim (S/U Koku)

En. Mohd Al Asyraf B. Abd Rahim (S/U Sukan)

12. JAWATANKUASA PEMANTAUAN GEMILANG

Penyelaras : Semua Ketua Bidang

Setiausaha : Cik Nurshuhaila Bt Zahari

Ahli Jawatankuasa : Pn. Suzaina Bt. Zakaria (Bidang Bahasa)

Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

(Bidang Sains & Matematik)

En. Ilman B. Omar (Bidang Tek & Vok)

En. Mohd Al Asyraf B. Abd Rahim (Bidang Kemanusiaan)

Semua Guru Tingkatan

Semua Guru Mata Pelajaran

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 73


13. JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKTIONAL(MMI)

Penyelaras : Semua Ketua Bidang

Setiausaha : Pn. Suzaina Bt. Zakaria

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia

Pn. Norul Fatini Bt. Samion (S/U Kurikulum)

Pn. Asma Shahida Bt. Ahmad (Penyelaras PSS)

En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki (Penyelaras Pusat Akses)

En. Hassan Nordin B. Ibrahim (Penyelaras Bestari)

14. JAWATANKUASA TAMAN SAINS

Penyelaras : En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

Setiausaha : En. Azhar Iswandy B. Idris

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia Sains & Sains Tulen

Semua Guru Matapelajaran Sains & Sains Tulen

Pn. Hanim Bt. Abu Hanapiah

Pn. Ziaratul Wida Bt. Ahmad Sarbini

Pn. Farahidah Bt. Ab. Razak

15. JAWATANKUASA PDP ALAF-21 /KBAT/I-THINK

Penyelaras : En. Shaik Abdul Rahim B. Shaik Akbar (KB Sains & Matematik)

Setiausaha : En. Nagarajan A/L Selvarajoo

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Bidang

Semua Ketua Panitia

Semua Guru Matapelajaran

16. JAWATANKUASA PENTADBIRAN KELAS

Tingkatan Satu : En. Hassan Nordin B. Ibrahim

Tingkatan Dua : Pn. Rohani Bt Abd Rahman

Tingkatan Tiga : En. Anuar B. Rahim

Tingkatan Empat : Pn. Suhana Bt. Ahmad

Tingkatan Lima : En. Nasarudin B. Md Nor

** Senarai Nama Guru Tingkatan dan Pembantu Guru Tingkatan Berdasarkan Jadual Waktu. Sila Rujuk Jadual Waktu .

16. JAWATANKUASA PENGURUSAN KSSM

Setiausaha : Pn. Faizah Bt Muhammad

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Bidang

Semua Ketua Panitia

Semua guru matapelajaran

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 74


PN. ROSNI BT.ROSLI

PENGERUSI

EN. ZAKARIAH B. SAHID

NAIB PENGERUSI I

PN. HJH ZAKIAH BT. ABU ZARIN

PN. CHE KAMARIAH BT YASIM

NAIB PENGERUSI II

PN. SUHANA BT. AHMAD

SETIAUSAHA

CIK NIK KHADIJAH BT NIK OMAR

PENOLONG SETIAUSAHA

AHLI JAWATANKUASA

EN. MOHD RUSDI B. SHARUDIN

S/U DISIPLIN

EN. MOHD AMMUDASIR B. HASHIM

KAUNSELOR

PN. SUZAINA BT. ZAKARIA

PENOLONG S/U DISIPLIN

1. JK PENGURUSAN DISIPLIN MURID

a. Lembaga Disiplin

b. Lembaga Pengawas Sekolah

c. e-PIDP

d. Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM)

d. Kawalan Ponteng Kelas

e. Buku Rekod Penjituan PdP & Keberadaan

Murid

f. Pengurusan Ponteng Kelas

g. Kekemasan Rambut & Pakaian

h. Ketepatan Masa/Kawalan Pintu Pagar

i. Kawalan/Program Bebas Rokok

2. JK PENGURUSAN AM HAL EHWAL MURID

a. Kantin Sekolah

b. APDM

c. Laporan Disiplin e-PIDP

d. Biasiswa dan Kebajikan

e. Perkhidmatan Kesihatan

f. Buku Daftar/BJKM

3. JK TRANSFORMASI ASRAMA (HEM)

4. JK SPBT

5. PERKHIDMATAN BIMBINGAN &

KAUNSELING

6. JK PROGRAM 3K

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 75


Pengerusi

: Pn. Hjh. Rosni Bt. Rosli (Pengetua Kanan)

Tim. Pengerusi

: En. Zakariah B. Sahid (GPK HEM)

N. Pengerusi : Pn. Hjh. Zakiah Bt. Abu Zarin (GPK Kurikulum)

N. Pengerusi : Pn. Che Kamariah Bt. Yasim (GPK Kokurikulum)

Setiausaha

: Pn. Suhana Bt Ahmad

Penolong Setiausaha : Cik Nik Khadijah Bt. Nik Omar

Ketua Guru Disiplin : En. Mohd Rusdi B. Sharudin

Penolong Guru Disiplin : Pn. Suzaina Bt. Zakaria

Kaunselor

: En. Mohd Ammudasir B. Hashim

Guru Data

: En. Azri Zulfadhli B. Mohd Zaki (PM-SPS)

Ketua Setiausaha

: Pn. Suhana Bt Ahmad

** Pengetua merangkap Pengerusi dan Penolong Kanan HEM merangkap Timbalan Pengerusi dan Penolong Kanan

Akademik dan Kokurikulum merangkap Naib Pengerusi untuk semua Jawatankuasa HEM Sekolah.

JAWATANKUASA

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN SMK ALAM BERAJA

JAWATANKUASA LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

JAWATANKUASA PENGURUSAN AM HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA TRANSFORMASI ASRAMA (HEM)

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

JAWATANKUASA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN

KAUNSELING

JAWATANKUASA 3K

SETIAUSAHA

Pn. Suhana Bt Ahmad

Pn Zubaidah Bt Samat

Pn. Suhana Bt Ahmad

Cik Nurshuhaila Bt Zahari

Pn. Aidah Quriah Bt. Aziz

En. Mohd Ammudasir B. Hashim

Pn. Noor Kamaliah Bt Shahariah

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN MURID

1.1. Jawatankuasa Lembaga Disiplin SMK Alam Beraja

Setiausaha

Naib Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Suhana Bt Ahmad

: Cik Nik Khadijah Bt. Nik Omar

: En. Mohd Ammudasir B. Hashim (Kaunselor)

: En. Mohd Rusdi B. Sharudin

: Pn. Suzaina Bt. Zakaria

Sistem Sahsiah Diri Murid : Cik Siti Nuraian Bt. Hamdan

e-PIDP Kes 137

: En. Mohammad Saddam B. Hambali

Buku Daftar Murid : Pn. Noralia Bt. Malek

Kawalan Ponteng Sekolah : En. Amrey B. Zakaria

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 76


Rekod Penjituan PdP & Keberadaan Murid : Pn. Siti Nurain Bt. Hamdan

Pengurusan Ponteng Sekolah

: En. Mohd Ammudasir B. Hashim

(Data/Lawatan Rumah Murid/Surat)

Kekemasan Rambut dan Pakaian : En. Mohd Farid B. Mesbah

Ketepatan Masa & Kawalan Pintu Pagar : En. Shah Rizal B. Rosli

Kawalan/ Program Bebas Rokok : En. Nasarudin B. Md Nor

1.2. Jawatankuasa Lembaga Pengawas Sekolah

Setiausaha

Naib Setiausaha

Tugas Pengawas

: Pn Zubaidah Bt Samat

: En. Anuar B. Rahim

: En. Mohd Rusdi B. Sharudin (Guru Displin)

: Pn. Suzaina Bt Zakaria (Guru Disiplin)

Motivasi dan Kepimpinan : En. Mohd Ammudasir B. Hashim (Kaunselor)

Kawalan Perhimpunan

: Penyelaras mingguan dan guru bertugas

Radio Sekolah/PA Sistem : En. Mohamad Saddam Bin Hambali

: En. Ilman B. Omar

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN AM HAL EHWAL MURID

Setiausaha

Pengurusan Kantin

: Pn. Suhana Bt Ahmad

: Cik Siti Najwa Bt Roslan

Biasiswa dan Kebajikan

BKP & BRN

KWAPM & Takaful

OKU

JAKOA

Zakat/Derma

Kesihatan Murid

: Pn. Rohani Bt. Abd. Rahman

: Pn. Azlina Bt Zainal

: Pn Siti Nurain Bt Hamdan

: Cik Nurul Amirah Bt.Mohd Azam

: Cik Khadijah Bt Nik Omar

: Cik Teah Yu Qin

3. JAWATANKUASA TRANSFORMASI ASRAMA (HEM)

Ketua Warden

: En. Nasarudin B Mohd. Nor

Setiausaha

: Cik Nurshuhaila Bt Zahari

Naib Setiausaha

: Cik Nurul Amirah Bt Mohd Azam

Keselamatan/Kebajikan & Disiplin : Tn. Mohd Luqman B. Tn. Man

Sosial/Kokurikulum/Aktiviti Luar/Riadah : En. Nasarudin B. Md Nor

Kerohanian dan Sahsiah : Pn. Amilah Bt. Zainal Rasid

Dewan makan

: Pn. Zuraini Bt. Mat Lani

Akademik/Keceriaan & Kebersihan : En. Mohd Khairi Bin Ibrahim

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 77


4. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Setiausaha

Naib Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

: Pn. Aidah Quriah Bt. Aziz

: En. Mohd Khairi B. Ibrahim

: En. Shah Rizal B. Rosli

: En. Amrey B. Zakaria

5. JAWATANKUASA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Setiausaha

AJK

: En. Mohd Ammudasir B. Hashim

(Pembentukan Sahsiah,Motivasi Asrama

Kawalan Ponteng,PPDa, Menangani Histeria

Kepemimpinan Asrama)

: Pn Siti Nurain Bt Hamdan

6. JAWATANKUASA 3K

Penyelaras Kebersihan & Keceriaan: En. Mohd Khairul Rashid B. Mohamad Makpol

Setiausaha

: Pn. Noor Kamaliah Bt Shahariah

Guru Kebersihan & Keceriaan Kelas : Pn. Marhaizan Bt. Sulaiman

Guru Kebersihan & Keceriaan Tandas : Tn. Hj. Nordin B. Abdullah

Guru dan Murid

: Pn. Hilmiyah Bt. Che Rani (Perempuan)

: En. Mohammad Saddam B. Hambali (Lelaki)

Guru Penyelaras Mural

: En. Mohd Khairi B. Ibrahim

Guru Penyelaras Taman

: Pn. Noor Kamaliah Bt. Shahariah

: Pn. Hilmiyah Bt. Che Rani

Penyelaras Kesihatan

: En. Hassan Nordin B Ibrahim

Setiausaha

: Cik Teah Yu Qin

Bebas Denggi/Wabak

: En. Zulhairi B. Che Mohammad

Penyelaras Keselamatan : En. Mohd Al Asyraf B. Abd Rahim

Kawat Kecemasan (Fire drill)

Setiausaha

: En. Mohd Farid B. Mesbah

(tanda amaran/lebel/tunjuk arah)

Kawalan Keselamatan Sekolah : En. Amrey B. Zakaria

: Pegawai Perhubungan Polis

: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG)

: JKKK

: RELA

Pemantauan Blok

: Ketua Bidang

: Guru Bertugas Mingguan

: Pengawal Keselamatan

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 78


PN. HJH. ROSNI BT. ROSLI

PENGERUSI

PN. HJH ZAKIAH BT. ABU ZARIN

GPK KURIKULUM

PN. CHE KAMARIAH BT YASIM

NAIB PENGERUSI

EN. ZAKARIAH B. SAHID

GPK HEM

PN. ZUBAIDAH BINTI SAMAT

P/SETIAUSAHA

EN. ANUAR BIN RAHIM

SETIAUSAHA

CIK NURUL AMIRAH BT AHMAD AZAM

P/SETIAUSAHA KOKU ASRAMA

AHLI JAWATANKUASA

EN.MOHD. RUSDI B. SAHARUDIN

PENYELARAS BERUNIFORM

EN.

AGENSI KERAJAAN (GO)

AJK KAPA

AJK KADET BOMBA

AJK KADET POLIS

AGENSI BUKAN KERAJAAN

(NGO)

AJK KRS

AJK PANDU/RENJER

PUTERI

AJK PENGAKAP

AJK BSMM

AJK SILAT

PUTERI ISLAM

AJK PENILAIAN MARKAH

KOKURIKULUM

AJK TRANSFORMASI ASRAMA

AJK KOPERASI

AJK PELANCONGAN SEKOLAH

AJK CEGAH JENAYAH

AJK RIMUP

PN. ZUBAIDAH BINTI SAMAT

PENYELARAS PERSATUAN/KELAB

AJK KELAB KEUSAHAWANAN/KEPENGGUNAAN

AJK KELAB KOMPUTER & BRIGET ICT

AJK KELAB KERJAYA

AJK KELAB RUKUNEGARA

AJK PERSATUAN BAHASA & PERSURATAN

AJK PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM/MORAL

AJK PERSATUAN SAINS & MATEMATIK

AJK KESELAMATAN JALAN RAYA

EN ZUHAIRI BIN CHE

MUHAMAD

PENYELARAS SUKAN

PERMAINAN

AJK BOLA BALING

AJK BOLA JARING

AJK BOLA SEPAK

AJK BOLA TAMPAR

AJK CATUR

AJK HOKI

AJK PETANQUE

AJK SEPAK TAKRAW

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 79


Pengerusi

Pn Hjh Rosni BintiRosli

Naib Pengerusi

Pn Hjh.Zakiah Binti Abu Zarin

Timbalan Pengerusi

Pn Che Kamariah Binti Yasim

Naib Pengerusi

En Zakariah Bin Sahid

Setiausaha Sukan

En Mohammad Saddam Bin Hambali

Pen. Setiausaha Sukan

En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

Penyelaras Merentas Desa

En Hassan Nordin Bin Ibrahim

Penyelaras Permainan

En Zuhairi Bin Che Mohamad

Penyelaras Olahraga (Balapan)

En Mohammad Saddam Bin Hambali

Penyelaras Olahraga (Padang)

En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

Rumah Bendahara(M)

En Nasarudin Bin Md.Nor

Rumah Syahbandar(B)

En Amrey Bin Zakaria

Rumah Laksamana (H)

En Ilman Bin Omar

Rumah Temenggung (K)

En Azri Zulfadhli Bin Mohd Zaki

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 80


Pengerusi: Pn Hjh Rosni Binti Rosli (Pengetua)

Tim. Pengerusi: Pn Che Kamariah Binti Yasim (GPK Koku)

Naib Pengerusi: Pn Hjh. Zakiah Binti Abu Zarin (GPK Kurikulum)

En Zakariah B. Sahid (GPK HEM)

Setiausaha: En Anuar Bin Rahim

Pen. Setiausaha: Pn Zubaidah Binti Samat

Pen. Setiausaha: Cik Nurul Amirah Binti Ahmad Azam (Koku Asrama)

Penyelaras Unit Beruniform: En Mohd. Rusdi Bin Shaharudin

Penyelaras Persatuan/Kelab: Pn Zubaidah Binti Samat

Penyelaras Sukan & Permainan: En Zuhairi Bin Che Mohamad

AJK: Ketua Kelab/Persatuan

Ketua Badan Beruniform

Ketua Sukan dan Permainan

Pemantau Papan Kenyataan

Badan Beruniform: En Mohd Rusdi Bin Shaharudin

Persatuan/ Kelab: Pn Faizah binti Muhammad

En Shaik Abdul Rahim Bin Shaik Akbar

En Tuan Mohd Luqman Bin Tuan Man

Pn Siti Zaleha Binti Ismail

Sukan dan Permainan:En Zuhairi Bin Che Mohamad

** Pengetua merangkap Pengerusi dan Penolong Kanan Kokurikulum merangkap Timbalan Pengerusi dan Penolong

Kanan Akademik dan HEM merangkap Naib Pengerusi untuk semua Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.

JAWATANKUASA

JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM

JAWATANKUASA TRANSFORMASI ASRAMA (KOKURIKULUM)

JAWATANKUASA UNIT KOPERASI

JAWATANKUASA PELANCONGAN SEKOLAH

JAWATANKUASA CEGAH JENAYAH SEKOLAH

JAWATANKUASA PROGRAM RIMUP

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH

SETIAUSAHA

EN ANUAR BIN RAHIM

CIK NURUL AMIRAH BIN AHMAD AZAM

PN ROHANI BINTI ABD RAHMAN

CIK SITI NAJWA BINTI ROSLAN

EN MOHD RUSDI BINTI SHAHARUDIN

EN. NAGARAJAN A/L SELVARAJOO

EN MOHAMMAD SADDAM BIN HAMBALI

EN MOHAMMAD SADDAM BIN HAMBALI

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 81


1. JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM

Setiausaha : En Anuar Bin Rahim

Penolong Setiausaha : Pn Zubaidah Binti Samat

Ahli Jawatankuasa : Semua Penyelaras Badan Beruniform, Kelab/Persatuan,

dan Sukan/Permainan.

Ketua Rumah Sukan

Penyelaras Tingkatan

2. JAWATANKUASA TRANSFORMASI ASRAMA (KOKURIKULUM)

Setiausaha : Cik Nurul Amirah Bin Ahmad Azam

Penolong Setiausaha : En Nasarudin bin Mohd. Nor

Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Penasihat Persatuan/Kelab

Semua Guru Penasihat Badan Beruniform

Semua Guru Penasihat Sukan dan Permainan

3. JAWATANKUASA UNIT KOPERASI

Setiausaha : Pn Rohani Binti Abd Rahman

Bendahari : Pn Norizan Binti Abdullah

Pen Bendahari : Pn Marhaizan Binti Sulaiman

ALK : En Mohd Khairi Bin Ibrahim

En Shah Rizal Bin Rosli

En Anuar Bin Rahim

Pn Asma Shahida Binti Ahmad

Pn Azlina Binti Zainal

4. JAWATANKUASA PELANCONGAN SEKOLAH

Setiausaha : Cik Siti Najwa Binti Roslan

Bendahari : Cik Nurul Amirah Binti Ahmad Azam

AJK : En Mohd Khairul Rashid Bin Mohd Makpol

En Mohd Ammudasir Bin Hashim

5. JAWATANKUASA CEGAH JENAYAH SEKOLAH

Setiausaha : En Mohd Rusdi Binti Shaharudin

Bendahari : En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

AJK : En Amrey Bin Zakaria

Pn Suzaina Binti Zakaria

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 82


6. JAWATANKUASA PROGRAM RIMUP

Setiausaha : En. Nagarajan A/L Selvarajoo

Bendahari : Pn Suhana Binti Ahmad

AJK : En Mohd Ammudasir Bin Hashim

En Azri Zulfadhli Bin Mohd Zaki

Cik Teah Yu Qin

7. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Penaung : Pn Rusni Binti Ab Jalil

Pengarah Pendidikan Negeri

Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

Penasihat : Tn Hj. Mohd. Sazali BinHj. Sam

Pegawai Pelajaran Daerah

Pejabat Pelajaran Daerah Jempol & Jelebu

Pengerusi : Pn Hjh Rosni Binti Rosli

Pengetua , SMK Alam Beraja

Ahli Jawatankuasa : Pn Hjh Zakiah Binti Abu Zarin

Guru Penolong Kanan Pentadbiran

Pengerusi Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia

En Zakariah Bin Sahid

GPK HEM

Pengerusi Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal

Sukan Sekolah

Pn Che Kamariah Binti Yasim

GPK Kokurikulum

Pengerusi Jawatankuasa Kecil Penggalak Sukan

Pn Siti Zaleha Binti Ismail

Ketua Bidang Teknik dan Vokasional

Pengerusi Jawatankuasa Kecil Pemantauan dan

Penilaian

Pn Faizah Binti Muhammad

Ketua Bidang Bahasa

Pengerusi Jawatankuasa Kecil Peningkatan

Professionalisme

En Kadir Bin Ahmad

Pengerusi PIBG

Pengerusi Jawatankuasa Kecil Teknikal

Pengerusi Jawatankuasa Kecil Kewangan

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 83


8. JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH

Setiausaha : En Mohamad Saddam Bin Hambali

Pen. Setiausaha : En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

Ahli : Guru-Guru Ketua Rumah Sukan

Guru-Guru Permainan

BADAN BERUNIFORM

Penyelaras & Pemantau Papan Kenyataan: En Mohd. Rusdi Bin Saharudin

Bil

Badan

Beruniform

1 Bulan Sabit Merah

Malaysia

Nama Guru

1. En Md Khairi Bin Ibrahim (K)

2. En Zuhairi Bin Che Mohammad

3. Pn Suhana BintiAhmad

4. Cik Nurul Amirah Binti Mohd Azam

5. Tn Hj Nordin Bin Abdullah

Tempat

Perjumpaan

DEWAN

(BILIK 1)

Papan

Kenyataan

1

2 Kadet Pertahanan

Awam

1.En Mohd.Rusdi Bin Sharuddin (K)

2. En Mohd Saddam Bin Hambali

3. En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

4. Pn Azlina Binti Zainal

5. Pn Asma Shahida Binti Ahmad

KANTIN/

DATARAN

2

3 Kadet Bomba

4 Kadet Polis

1. En Mohd Farid Bin Mesbah (K)

2. En Ilman bin Omar

3. Pn Norul Fatini Binti Samion

4. Cik Teah Yu Qin

5. En. Azri Zulfadzli Bin Ahmad

1. En Mohd Khairul Rashid Bin Mohd Makpol(K)

2. En Amrey Bin Zakaria

3. Pn Suzaina Binti.Zakaria

4. Cik Siti Najwa Binti Roslan

DEWAN

(BILIK 2) 3

KANTIN 4

5 Kadet Remaja

Sekolah

(KRS)

1. En Nagarajan a/l Selvarajoo(K)

2. En Shah Rizal Bin Rosli

3. En Mohd Ammudasir Bin Hashim

4. Pn Rohani Binti Abd Rahman

5. Cik Norshuhaila Binti Zahari

BILIK

TK

5

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 84


Bil

Badan

Beruniform

6 Pandu Puteri/Renjer

Puteri

Nama Guru

1. Pn Marhaizan Binti Sulaiman (K)

2. Pn Amilah Binti Zainal Rashid

3. Pn Norizan Binti Abdullah

4. Pn Hilmiyah Binti Che Rani

5. Pn Norashikin Binti Mizal@Mizan

Tempat

Perjumpaan

MAKMAL

KOMPUTER

A

Papan

Kenyataan

6

7 Pengakap

1. En Hassan Nordin Bin Ibrahim (K)

2. En Nasarudin Bin Md Nor

3. Pn Aidah Quriah Binti Aziz

4. Pn Siti Nurain Binti Hamdan

5. Cik Nik Khadijah Binti Nik Omar

KAWASAN

REHAT

SURAU

7

8 Puteri Islam

1. Pn Nursyahidah Binti Mohd Salwal (K)

2.

3.

4. Pn. Noralia bt Malek

MAKMAL

KOMPUTER

B

8

9 Silat

1. Pn Noor Kamaliah Binti Shahariah (K)

2. En Anuar Bin Rahim

3. Pn Zubaidah Binti Samat

DEWAN

(BILIK 3) 9

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 85


KELAB/ PERSATUAN

Penyelaras & Pemantau Papan Kenyataan: Pn Zubaidah Binti Samat

Bil Persatuan/ Kelab Nama Guru

Tempat

Perjumpaan

Papan

Kenyataan

1 Kelab Keselamatan

Jalanraya

1. En Shah Rizal Bin Rosli (K)

2. Pn Hilmiyah Binti Che Rani

3. En Ilman Bin Omar

4. En Amrey Bin Zakaria

5. En Mohd Khairul Rashid Bin Mohd Makpol

MAKMAL U1 10

2 Kelab Keusahawanan

/ Kepengunaan

1. Pn Suzaina Binti Zakaria (K)

2. Pn Norizan Binti Abdullah

3. En Mohd Farid Bin Mesbah

4. Pn. Nurain Binti Hamdan

5. Cik Nik Khadijah Binti Nik Omar

KOPERASI 11

3 Kelab Komputer &

Bridget ICT

1. En Azri Zulfadhli Bin Mohd Zaki (K)

2. Pn Zubaidah Binti Samat

3. En Hassan Nordin Bin Ibrahim

4. Pn Marhaizan Binti Sulaiman

MAKMAL

KOMPUTER

A

12

4 Kelab Kerjaya 1.En Mohd Ammudasir Bin Hashim ( K )

2.Pn Amilah Binti Zainal Rashid

3.EnAnuar Bin Rahim

4.EnMohd Khairi Bin Ibrahim

5.Pn Aida Quriah Binti Aziz

BILIK

KAUNSELOR

13

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 86


Bil Persatuan/ Kelab Nama Guru

Tempat

Perjumpaan

Papan

Kenyataan

5

Persatuan Bahasa dan

Persuratan

1. En Amrey Bin Zakaria (K)

2. En Nasarudin Bin Md Nor

3. Pn Azlina Bt Zainal (K)

4. Tn Hj Nordin Bin Abdullah

5. Pn Suhana Binti Ahmad

6. Cik Nurul Amirah Binti Ahmad Azam

7. Cik Siti Najwa Binti Roslan

DEWAN

(BILIK 1)

14

6 Persatuan Pendidikan

Islam/Moral

1. Pn Azlina Binti Zainal (K)

2. En. Mohd Rusdi Bin Sharudin

3. En Nagarajan a/l Selvarajoo

4. Cik Teah Yu Qin

SURAU AR

RAUDHAH

15

7 Persatuan Sains dan

Matematik

1. Pn Rohani Binti Abd Rahman (K)

2. Pn Nursyahidah Binti Mohd Salwal

3. Pn Norashikin Binti Mizal@Mizan

4. Cik Nor Shuhaila Binti Zahari

MAKMAL

U2

16

8 Kelab Rukunegara 1. Pn Norul Fatini Binti Samion (K)

2. En Mohd Saddam Bin Hambali

3. Cik Noor Kamaliah Binti Sahariah

4. En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

5. En. Zulhairi Bin Che Mohamad

MAKMAL

U3

17

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 87


SUKAN/PERMAINAN

Penyelaras & Pemantau Papan Kenyataan: En Zuhairi Bin Che Mohamad

Bil Permainan Nama Guru

Tempat

Perjumpaan

Papan

Kenyataan

1 Bola Baling

1. Pn Norshuhaila Binti Zahari (K)

3. Cik Aidah Quriah Binti Aziz

4. En Mohd Rusdi Bin Sharudin

5. En Zuhairi Bin Che Muhamad

PADANG 18

2 Bola Jaring

1. Pn Norizan Binti Abdullah (K)

2. Pn Azlina Binti Zainal

3. Pn Suzaina Binti Zakaria

4. Pn Rohani Binti Abd Rahman

5. Pn Asma Shahida Binti Ahmad

6.Pn Norsyahida Binti Salwai

HADAPAN

BLOK JEBAT 19

3 Bola Sepak

1. En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

2.En Ilman Bin Omar

3. En Nasarudin Bin Mohd Nor

4. En Hassan Nordin Bin Ibrahim

PADANG 20

4 Bola Tampar

1. En. Saddam Bin Hambali ( K )

2. Pn Suhana Binti Ahmad

2. En Shah Rizal Bin Rosli

3. Cik Nurul Amirah Binti Ahmad Azam

4. Cik Siti Najwa Binti Roslan

GELANGGANG

BOLA TAMPAR 21

5 Catur

1. Pn Zubaidah Binti Samat (K)

2. Pn Amilah Binti Zainal Rashid

3. Pn Marhaizan Binti Sulaiman

4. En Azri Zulfadhli Bin Mohd Zaki

KANTIN

SEKOLAH 22

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 88


Bil Permainan Nama Guru

6 Hoki

1. En Amrey Bin Zakaria ( K)

2. En Nagarajan a/l Selvarajoo

3. Pn Norashikin Binti Mizal@Mizan

4. Pn Hilmiyah Binti Che Rani

5. Pn. Norul Fatini Binti Samion

Tempat

Perjumpaan

Papan

Kenyataan

PADANG 23

7 Petanque 1. Cik Teah Yu Qin (K)

2. Cik Noor Kamaliah Binti Shahariah

3. En. Anuar Bin Rahim

4. Pn Nurain Binti Hamdan

5. Cik Nik Khadijah Binti Nik Omar

GELANGGANG

PETANQUE 24

8 Sepak Takraw

1. Tn Hj Nordin Bin Abdullah (K)

2. En Mohd Farid Bin Mesbah

3. En Mohd Khairul Rashid Bin Mohd Makpol

4.En Mohd Khairi Bin Ibrahim

GELANGGANG

SEPAK

TAKRAW

25

JURULATIH AKTIVITI KOAKADEMIK

Jurulatih

BAHASA MELAYU

Aktiviti

En Nasarudin Bin Md Nor

Pn Faizah Bt Muhammad

En Amrey Bin Zakaria

Pn Noorkamaliah Binti Shahariah

Pn. Suzaina Bt Zakaria

Perbahasan Ala Parlimen

Pidato Diraja

Forum Remaja

Berbalas pantun

Penulisan Esei

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 89


Jurulatih

BAHASA INGGERIS

Aktiviti

Cik Nurul Amirah Binti Mohd Azam

Cik Siti Najwa Binti Roslan

Cik Nurul Amirah Binti Mohd Azam

Pn Suhana Binti Ahmad

Debate

Choral Speaking

Essay Writing

Public Speaking

Jurulatih

Pn Azlina Binti Zainal

BAHASA ARAB

Aktiviti

Ikhtifal Bahasa Arab

En Mohd Khairi Bin Ibrahim

BIDANG KEMANUSIAAN

Jurulatih

En Mohd Khairi Bin Ibrahim/Pn. Noor Kamaliah

En Mohd Rusdi Bin Shaharudin

Pn Hilmiyah Binti Che Rani

En Mohd Farid Bin Mesbah

Cik Nurul Amirah Binti Ahmad Azam

En Ammudasir Bin Hashim

Aktiviti

Puisi dan Lagu

Bicara berirama

MTAQ

Kuiz Sejarah

Kuiz kepenggunaan

Nasyid

Kompang

BIDANG SAINS & MATEMATIK

Jurulatih

Aktiviti

Pn Norashikin Binti. Mizal@Mizan

Pn Nuralia Binti Malik

Pn Rohani Binti. Abd Rahman

Pertandingan Roket

Saintis Muda

EECC

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 90


BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL

Jurulatih

Aktiviti

Pn Asma Shahida Binti Ahmad

En Shah Rizal Bin Rosli

En Mohd Farid Bin Mesbah

Memasak

Inovasi

Usahawan

SENARAI GURU RUMAH SUKAN

RUMAH BENDAHARA (MERAH)

Pn Siti Zaleha Binti Ismail (Penyelaras)

1. En Nasarudin Bin Mohd Nor (K)

2. En Mohd Khairul Rashid Bin Mohd Makpol

3. En Mohd. Farid Bin Mesbah

4. Pn Noorkamaliah Binti Shahariah

5. Pn Nur Syahida Binti Mohd Salwai

6. Pn Rohani Binti Abd Rahman

7.Pn Marhaizan Binti Sulaiman

8. Pn Asma Syahida Binti Ahmad

9. Pn Azlina Binti Zainal

10. En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

RUMAH LAKSAMANA (HIJAU)

Tn Mohd Luqman Bin Tn Man (Penyelaras)

1. En Ilman Bin Omar ( K )

2. En Zuhairi Bin Che Mohamad

3. EnShah Rizal B Rosli

4. En Mohd Khairi Bin Ibrahim

5. PnSiti Nurain Binti Hamdan

6. Pn Amilah Binti Zainal Rashid

7. Cik Siti Najwa Binti Roslan

8.Pn Hilmiyah Binti Che Rani

9. Cik Norshuhaila Binti Zahari

10. Pn Zubaidah Binti Samad

RUMAH SYAHBANDAR (BIRU)

Pn Faizah Binti Muhammad(Penyelaras)

1. En Amrey Bin Zakaria (K)

2. En Hassan Nordin Bin Ibrahim

3.EnMohd Ammudasir Bin Hashim

4. Pn Noralia Binti Abd Malik

5. Pn Norul Fatini Binti Samion

6. Cik Nurul Amirah Binti MohdAzam

7. Pn Suzaina Binti Zakaria

8. Pn Suhana Binti Ahmad

9. Pn Norizan Binti Abdullah

10. En. Anuar Bin Rahim

RUMAH TEMENGGUNG (KUNING)

En Shaik Abdul Rahim Bin Shaik Akbar

(Penyelaras)

1. En Azri Zulfadhli Bin Mohd Zaki (K)

2. En Mohd Rusdi Bin Shaharudin

3. En Nagarajan a/l Selvarajoo

4. Cik Nik Khadijah Binti Nik Omar

5. Tn Hj Nordin Bin Abdullah

6. Pn Norashikin Binti. Mizal@Mizan

7. Pn Aidah Quriah Binti Aziz7

8 .Cik Teah Yu Qin

10. Pn Noralia Binti Malek

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 91


JAWATANKUASA PERINGKAT DAERAH/ NEGERI / KEBANGSAAN

BIDANG SUKAN/ PERMAINAN KATEGORI LELAKI

Bil. Sukan/Permainan Pengurus Jurulatih

1 Merentas Desa En Mohd Al Asyraf B. Abd Rahim En. Anuar B. Rahim

2 Olahraga En Azri Zulfadhli B Mohd. Zaki En Hassan Nordin B Ibrahim

(Balapan)

En. Saddam B Hambali

(Padang)

3 Badminton En Mohd Khairi B. Ibrahim Tn Hj Nordin Bin Abdullah

4 Bola Baling Bawah 18 En Mohd. Rusdi B Saharudin EnZuhairi Bin Che Mohamad

5 Bola Sepak Bawah 15 En Nasarudin B Mohd. Nor En Zuhairi Bin Che Mohamad

6 Bola Sepak Bawah 18 En Zuhairi Bin Che Mohamad En Mohd. Al Asyraf Bin Abd.

Rahim

7 Bola Tampar Bawah 15 En Nagarajan a/l Selvarajoo En Shah Rizal Bin Rosli

8 Bola Tampar Bawah 18 En Hassan Nordin B Ibrahim En Saddam Bin Hambali

9 Catur Pn Amilah Bt. Zainal Rasid En Azri Zulfadhli Bin Mohd. Zaki

10 Hoki Bawah 15 tahun En Nagarajan a/l Selvarajoo En Amrey Bin Zakaria

11 Hoki Bawah 18 tahun En Nagarajan a/l Selvarajoo En Amrey Bin Zakaria

12 Petanque Pn Nookamaliah Bt. Shahariah En Anuar Bin Rahim

13 Sepak Takraw Bawah 15 Tn Hj. Nordin B. Abdullah En Mohd Farid Bin Mesbah

14 Sepak Takraw Bawah 18 En Mohd Khairul Rashid B. Mohd

Makpol

En Ammudasir Bin Hashim

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 92


BIDANG SUKAN/PERMAINAN KATEGORI PEREMPUAN

Bil. Sukan/Permainan Pengurus Jurulatih

1 Merentas Desa Pn Hilmiyah Binti Che Rani En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

2 Olahraga Pn Nursyahidah BintiMohd En Mohd Al Asyraf Bin Abd Rahim

Salwal

3 Bola Baling Bawah 18 Pn Aidah Quriah Binti Aziz Cik Norshuhaila BintiZahari

tahun

4 Bola Jaring Bawah 15 Pn Azlina Binti Zainal

Pn Asma Shahida Binti Ahmad

tahun

5 Bola Jaring Bawah 18 Pn Suzaina Binti Zakaria Pn Norizan Binti Abdullah

tahun

6 Bola Tampar Bawah 15 Cik Teah Yu Qin

En Shahrizal Bin Rosli

tahun

7 Bola Tampar Bawah 18 Pn Suhana Binti Ahmad

En Saddam Bin Hambali

tahun

8 Catur Pn Amilah Binti Zainal Rashid En Azri Zulfadhli Bin Mohd. Zaki

9 Hoki Cik Teah Yu Qin En Amrey Bin Zakaria

JADUAL PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 2017

BIl TARIKH UNIT BERUNIFORM

1 16/01/2017 KADET PERTAHANAN AWAM

2 20/02/2017 KADET POLIS

3 17/04/2017 PUTERI ISLAM

4 22/05/2017 KADET BOMBA

5 19/06/2017 BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

6 17/07/2017 PANDU PUTERI

7 21/08/2017 PENGAKAP

8 18/09/2017 SILAT

9 16/10/2017 KADET REMAJA SEKOLAH

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 93


JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM 2017

MINGGU A

UNIT BERUNIFORM

(7.30 – 8.50) PAGI

MINGGU A

(BADAN BERUNIFORM )

MINGGU B

KELAB DAN PERSATUAN

(7.30 – 8.50) PAGI

MINGGU C

SUKAN DAN PERMAINAN

(7.30 – 8.50) PAGI

AKTIVITI MINGGUAN KOKURIKULUM 2017

MINGGU B

( KELAB/ PERSATUAN )

MINGGU C

(SUKAN & PERMAINAN)

04/01/2017 11/01/2017 18/01/2017

25/01/2017 08/02/2017 15/02/2017

22/02/2017 01/03/2017 08/03/2017

15/03/2017 29/03/2017 05/04/2017

12/04/2017 19/04/2017 26/04/2017

3/05/2017 17/05/2017 24/05/2017

31/05/2017 14/06/2017 21/06/2017

28/06/2017 05/07/2017 12/07/2017

19/07/2017 26/07/2017 02/08/2017

9/08/2017 16/08/2017 23/08/2017

06/09/2017 13/09/2017 20/09/2017

27/09/2017 04/10/2017 11/10/2017

25/10/2017 01/11/2017 08/11/2017

15/11/2017 22/11/2017

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 94


1. SENARAI TUGAS PENGETUA/GPK/KETUA

BIDANG/KETUA PANITIA/GURU/ GURU

KELAS/GURU PENASIHAT/STAF

2. JADUAL GURU TUGAS MINGGUAN

3. JADUAL DAN TARIKH PEMBAYARAN GAJI

2017

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 95


1.0 BIDANG TUGAS PENGETUA

• Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan

pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan.

• Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah.

• Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar.

SENARAI TUGAS PENGETUA

Pengurus Kurikulum —Kerja Ikhtisas

• Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi

Kementerian Pendidikan.

• Menentukan sasaran sekolab, merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran.

• Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan

Pelajaran rnengjkut peruntukan waktu yang ditetapkan.

• Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan buku pelajar.

• Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan.

Data-data analisis peperiksaan digunakan untuk erancangan dan tindakan susulan.

• Menyelia dan mencerap proses P& P.

• Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru, Buku Kemajuan Pelajar, Buku Profil,

Buku Kedatangan Pelajar dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari masa ke masa.

• Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu.

• Menentukan keberkesanan pengguna PSS.

• Memastikan panitia matapelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan

dengan berkesan.

• Memastikan polisi untuk aktiviti kokurikulum.

Pembangunan Diri Pelajar

• Mernastikan pelaksanaan program pembangunan diri pelajar, Kemahiran Mengurus

Diri, Kemahiran Belajar dan Motivasi.

• Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah.

Pengurusan dan Pembangunan

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 96


• Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar.

• Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar.

• Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar

dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan.

• Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik.

• Memastikan polisi peperiksaan awarn dilaksanakan mengikut peraturan.

• Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah.

• Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna.

• Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pembuangan pelajar.

• Mengambil langkah-Iangkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di sekolah.

• Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik.

Pengurusan Personal

• Menentukan proses pendaftaran, perlantikan, pengesahan dalam jawatan, penempatan

ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta sokongan dilaksanakan.

• Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke

semasa mengenai sasaran dan mutu kerja.

• Menentukan tugasan dan bidang kerja serta menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.

• Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawal yang melanggar Arahan Perkhidmatan

di bawah bidang kuasa

• Menjaga kebajikan pegawai.

Kewangan

• Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.

• Mengawal dan menynmak pembenan perkapita, gaji guru dan staf sokongan, rekod

akaun, laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA,KERAJAAN

DAN ASRAMA.

• Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumen-

dokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya.

• Mengawal stok dan harta benda sekolah.

Kemudahan Fizikal

• Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran dalam keadaan baik.

• Mempertingkatkan keceriaan sekolah.

• Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 97


• Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik.

• Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselainatan harta benda sekolah.

Pembangunan Organisasi dan Diri

• Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman.

• Menggalakkan percambahan fikiran, perkongsian maklumat, budaya ilmu serta

memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri.

• Mengawal “Experiences” berdasarkan pemerhatian, data dan seliaan serta

menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan “Learning

Experiences” pelajar.

• Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru.

• Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti.

Pembangunan Kendiri

• Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.

• Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan seko1ah (R&D).

• Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang iktisas dan pengurusan.

• Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.

• Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.

• Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah.

• Menghadiri kursus, seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh kementerian / Jabatan

dan Agensi-agensi Iuar.

• Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion Keguruan.

2.0 BIDANG TUGAS GPK AKADEMIK & PENTADBIRAN

• Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya.

• Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

• Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan

masyarakat dan keselamatan.

• Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran.

• Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

SENARAI TUGAS GPK AKADEMIK & PENTADBIRAN

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 98


Kurikulum

• Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan sebagainya.

• Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.

• Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan

bengkel.

• Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.

• Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru

mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka.

• Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan

tindakan susulan.

• Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat

Pendidikan Daerah, Negeri dan Kementerian Pendidikan.

• Membantu memilih buku teks, bahan pusat sumber dan buku bacaan.

• Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.

Pengurusan

• Membantu beban tugas guru dan staf sokongan sekolah

• Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan guru serta staf

sokongan.

• Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/ maklumat.

• Membantu merancang takwim sekolah.

• Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.

• Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan odit tahunan.

• Menyelaras semua jenis kutipan yuran

• Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.

• Menjadi penandatangani kedua cek sekolah.

• Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah.

Pembangunan Diri Pelajar

• Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah, keceriaan dan kebersihan

sekolah.

• Merancang langkah-langkah keselamatan pelajar.

• Mengadakan kursus kemahiran pelajar.

Pembangunan Organisasi.

• Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 99


• Mengadakan kursus/latihan personal.

Pembangunan Kendiri.

• Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.

• Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.

• Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.

• Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion

perguruan.

3.0 BIDANG TUGAS GPK HAL EHWAL MURID (HEM)


Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Guru Penolong

Kanan.

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal disiplin, bimbingan dan kaunseling,

keselamatan dan kebajikan murid, kesihatan, buku teks, biasiswa, perayaan sekolah,

kantin sekolah, kebersihan dan keceriaan sekolah.

Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam 3 di atas.

Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

Senarai Tugas

Pembangunan Diri Murid

Disiplin


Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni.

Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.

Menjadi ketua guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.

Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan

tatatertib dan salahlaku.

Menyelaras dan menyediakan rekod dan laporan disiplin murid.

Bimbingan dan Kaunseling

Merancang dan menyelaras pelaksanaan Bimbingan dan Kaunseling bersama-sama

dengan guru Bimbingan dan Kaunseling.

Menyelaras dan menyediakan rekod dan kaunseling murid serta menyediakan laporan

yang diperlukan.

Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.

Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi murid-murid baru.

Program Pelindungan Murid

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 100


Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program

lain di peringkat sekolah.

Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah

dilaksanakan.

Kesihatan


Mengurus kemudahan rawatan murid.

Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna.

Menguruskan kad 001/002, Kad Tenaga Asas dan lain-lain.

Menyelaras penyeliaan kantin sekolah.

Menyelaras aktiviti kesihatan murid.

Skim Pinjaman Buku Teks
Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks.

Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik SPBT.

Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks.

Biasiswa dan Bantuan
Menyelenggarakan perakuan-perakauan biasiswa dan bantuan.

Mengemaskini rekod biasiswa dan bantuan.

Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid.

Kebersihan, Keceriaan dan Keindahan Sekolah


Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi kebersihan, keceriaan dan

keindahan sekolah.

Pengurusan

Mengurus dan mengemaskini buku rekod dan pendaftaran murid.

Menguruskan kemasukan dan penempatan murid.

Menguruskan pertukaran murid.

Menyemak buku kedatangan harian murid.

Menguruskan surat akuan,sijil-sijil, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah.

Menyemak kad 001/002 dan kad tenaga asas.

Menyediakan anggaran belanjawan sekolah.

Membantu merancang Takwim Sekolah.

Pembangunan OrganisasiMewujudkan hubungan dua hala sekolah dengan ibu bapa / masyarakat.

Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.

Pembangunan Kendiri

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 101


Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.

Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.

Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).

Menghasilkan artikal-artikal bidang ikhtisas dan pengurusan.

Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang

memerlukannya.

Melibatkan didi secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion

keguruan.

Tugas-tugas lainMenganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa

ke semasa.

Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan yang diberikan oleh Pengetua dari

semasa ke semasa

4.0 BIDANG TUGAS GPK KOKURIKULUM)

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Pengetua/PK Pentadbiran/

PK HEM

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam aspek pengurusan kokurikulum

Menyelia dan menilai aktiviti Kokurikulum sekolah

Membantu Pengetua di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan

kokurikulum sekolah

SENARAI TUGAS (KOKURIKULUM)

BIDANG PERSATUAN / KELAB

Merancang kegiatan persatuan dan kelab

Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab

Menyelia kegiatan persatuan dan kelab

Menyelaras aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah

UNIT BERUNIFORM

Merancang kegiatan persatuan dan kelab

Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab

Menyelia kegiatan persatuan dan kelab

Menyelaras aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah

SUKAN DAN PERMAINAN

Merancang kegiatan persatuan dan kelab

Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab

Menyelia kegiatan persatuan dan kelab

Menyelaras aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah

PENTADBIRAN

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 102


Menyelaras proses penubuhan kelab dan persatuan/Sukan dan permainan serta unit

pakaian seragam

Menyusun, menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum

Menyediakan anggaran perbelanjaan pengurusan kokurikulum

Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam kokurikulum yang diambil

Membantu sekolah dalam segala jenis pengelolaan atau penganjuran dalam program yang

melibatkan kokurikulum

Menyelaras Hari-Hari Perayaan dan Upacara Sekolah

Menyelaras pengagihan murid mengikut aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk

meningkatkan tahap pencapaian

Mengurus alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum

Memastikan rekod dan data kokurikulum dilengkap dan dihantar satu salinan ke Pejabat

Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri

Mengurus kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang kokurikulum

Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan

menyusun serta merancang latihan untuk mereka

Menyelaras tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad bagi kes-kes kamalangan yang layak

dituntut

Merancang aktiviti kokurikulum untuk aktiviti selepas peperiksaan dan semasa cuti

sekolah (jika perlu)

TUGAS-TUGAS LAIN

Menganggotai Jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa

Melaksanakan arahan dan tugas yang diamanahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa

5.0 BIDANG TUGAS KETUA BIDANG

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang

berkaitan dengan bidang.

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kurikulum

yang berkaitan dengan bidang.

Membantu Pengetua menyediakan dan menilai keberkesanan P & P yang berkaitan

dengan bidang.

Mengadakan program peningkatan kecemerlangan akademik, ko-kurikulum dan

sahsiah pelajar.

Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan

yang berkaitan dengan bidang.

Membantu Pengetua menyelaras dengan pihak luar dalam hal yang berkaitan dengan

bidang seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah, latihan mengajar

guru pelatih maktab/universiti dan sebagainya.

Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 103


SENARAI TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN

A. KURIKULUM

Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan Pengajaran Tahunan,

Harian dan yang berkaitan dengan bidang.

Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin perjalanan panitia mata pelajaran di bawah

kawalan.

Menjalankan penyeliaan/pencerapan ke atas aktiviti P & P

Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan diselenggarakan dengan berkesan.

Membantu dan membimbing guru-guru pelatih dalam latihan mengajar, guru baru dan

GSTT dalam menjalankan tugas mereka.

Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidang dan mengambil tindakan

yang sewajarnya.Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan.

Membantu dalam program dan penyelarasan kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh

sekolah, Daerah/Bahagian, Jabatan pendidikan dan Kementerian Pelajaran

5.0 BIDANG TUGAS KAUNSELOR

Menyedia rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan

Kaunseling Sekolah

Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui

kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan pelajar, guru,

pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas pelajar.

Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua

pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan

tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

Merancang, melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara

profesional dan beretika.

Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.

Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian

maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.

Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan

pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol.

Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia

dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian

tinggi dalam dan luar negara.

Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan

konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling, Kerjaya dan Pendidikan

Pencegahan Dadah.

Merancang, melaksanakan, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens

dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan

yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

Membuat penilaian aktiviti, modul, model, instrumen dan pendekatan secara menyeluruh

bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan

dan Kaunseling.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 104


Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan

Kaunseling.

Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman

dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan ibu bapa yang

memerlukannya.

Menjadi personel perhubungan/seranta sekoalh dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah, Disiplin Sekolah dan

Jawatankuasa Lembaga/Badan Pengawas Sekolah.

Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.

Menjadi Penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium,

motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

7.0 BIDANG TUGAS KETUA PANITIA

Tanggungjawab UmumMembantu Pengetua merancang, mengelola dan melaksanakan

program kecemerlangan khusus kepada mata pelajaran berkaitan di sekolah.

Menggalakkan guru-guru mata-pelajaran memperbaiki atau membina kompetensi, sikap,

kepimpinan, pengetahuan, kemahiran dan sahsiah dalam pengurusan kurikulum.

Bidang tugas

Mengetuai panitia mata pelajaran serta menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

Merancang, dengan kerjasama semua ahli panitia, segala aktiviti untuk meningkatkan

pencapaian mata pelajaran berkaitan termasuk pencerapan P&P.

Menjadi pemudahcara di antara panitia mata pelajaran dengan semua pihak yang lain

mengenai segala hal berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan juga pengurusan

mata pelajaran berkaitan.

Menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran bagi kelas-kelas yang

berkenaan.

Berhubungan erat dengan semua anggota ahli panitia untuk mendapat tahu tentang

kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah

yang harus diambil untuk memperbaiki mutu pengajaran dan pencapaian.

Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang betul dan sentiasa mengetahui

perubahan yang berlaku.

Mendapatkan naskah Sukatan Pelajaran yang terbaru daripada Setiausaha

peperiksaan/Pengetua.

Bertanggungjawab tentang rancangan pelajaran bagi semua tingkatan serta memberi

perhatian berat tentang rancangan kerja pelajar-pelajar.

Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dan pemeriksaan kertas jawapan.

Membantu Pengetua memeriksa/menyemak gerakerja pelajar-pelajar dalam mata

pelajaran berkaitan.

Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkaitan

dan memikirkan cara-cara untuk memajukan pencapaian dari semasa ke semasa.

Membekalkan buku-buku rujukan guru kepada guru-guru mata pelajaran serta memungut

kembali pada akhir sesi persekolahan.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 105


Memberikan senarai buku mata pelajaran berkaitan yang ingin dibeli untuk perpustakaan

kepada guru perpustakaan/pusat sumber .

Mengkaji dan menentukan jenis-jenis serta bilangan buku kerja/tambahan yang perlu

digunakan oleh pelajar bagi tiap-tiap tingkatan.

Mengkaji buku-buku contoh yang dikirimkan oleh pihak penerbit dan menentukan

pemilihan buku-buku untuk digunakan sebagai buku teks.

Mengumpulkan sekurang-kurangnya dua salinan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan

luar untuk dijilidkan dengan baik dan seterusnya menyerahkan kepada Guru Pusat

Sumber sebagai bahan rujukan.

Menyelenggarakan dengan sempurna, lengkap dan kemaskini kenyataan khas mata

pelajaran berkaitan.

Mengadakan mesyuarat panitia (formal) sekurang-kurangnya sekali sepenggal atau lebih

kerap lagi, jika perlu (atau mengikut takwim sekolah).

Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan mata pelajaran

berkaitan melalui bacaan, menghadiri kursus/seminar atau mesyuarat yang

berkaitan. Dalam perkataan lain, Ketua Panitia Mata Pelajaran haruslah menunjukkan

kepimpinan yang dinamis dan inovatif sebagai teladan kepada semua ahli panitia.

Menjalankan semua arahan yang diberikan oleh Pengetua/GPK dari semasa ke semasa.

8.0 BIDANG TUGAS GURU MATAPELAJARAN

Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada

Pengetua pada masa yang ditetapkan setiap minggu.

Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan

mata pelajaran yang berkenaan.

Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata

pelajaran

yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari

segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi

tiap tingkatan.

Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajran yang diajar dengan lengkap untuk

tempoh setahun/sepenggal/ seminggu / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut

rancangan pelajaran yang disediakan.

Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan

pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku

latihan murid kepada pengetua/ wakilnya pada masa yang dikehendaki.

Menjalankan ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar . Merekodkan soalan-soalan

dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar.

Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan.

Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan

melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan

oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan dan PPD.

Memastikan keselamatan pelajar di makmal/ bengkel KH/ Bilik ERT/ Sains Pertanian

serta mengawasi penggunaan peralatan.

Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada

yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 106


Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang

sama.

Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata

pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan

pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan,

memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas .

Bertanggungjawab dalam menambahklan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan

Pusat Sumber Sekolah.

Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.

Membantu menguruskan Bank Soalan.

Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan

pelajaran dan huraian mata pelajaran berkenaan.

Memahami dan mematuhi pekeliling –pekeliling dan arahan-arahan yang berkaitan

dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang

harus dicapai iaitu dari segi pengetahuan,pencapaian akademik dan kemahiran yang harus

dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.

Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan menghantarnya kepada

Pengetua untuk ditandatangani pada masa yang ditetapkan iaitu setiap minggu.

Menyediakan rancang pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk

tempoh setahun/sepenggal /seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut

rancangan pelajaran yang ditetapkan.

Menyedia dan memberi latihan yang cukup,memeriksa buku latihan pelajar dan

memulangkan semula secepat mungkin.Menyerahkan buku latihan pelajar kepada

Pengetua /PKP untuk disemak pada masa yang dikehendaki.

Membina soalan ujian atau peperiksaan mengikut JPN .

Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar dari semasa ke semasa.Merekod

soalan-soalan ujian dan penilaian serta markah ujian tersebut ke dalam buku rekod

mengajar.

Mengesan kelemahan pelajar dan mengadakan aktiviti pemulihan .

Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan

melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.


Memastikan buku –buku panduan yang digunakan adalah yang diluluskan oleh

Kementerian Pendidikan /Jabatan Pendidikan /PPD.

9.0 BIDANG TUGAS GURU KELAS

Pengurusan dan Organisasi kelas

Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. Penolong Ketua

Tingkatan, Bendahari, AJK kebersihan dan AJK Keceriaan, memastikan AJK kebersihan

mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam, menyapu lantai, mengelap tingkap,

menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa

mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa,

menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 107


Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas:

(a) Jadual waktu

(b) Jadual Tugas

(c) Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan

papan hitam diiventorikan

(d) Moto Kelas.

(e) Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah.

Menentukan kawal elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat

digunakan.

Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru-guru penyelaras

kursus yang berkenaan.

Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.

Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar.

Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut:

(a)

(b)

Keceriaan kelas.

Kebajikan pelajar.


Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar.

o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama

berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat.

o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas.

o

o

Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.

Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan

seperti yang diarahkan.

(a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan.

(b) Menjamin keselamatan buku tersebut.Laporan pelajaran, sijil berhenti dan surat akuan

o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan

fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal.

o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas

ujian.peperiksaan.

Masalah pembelajaran, kesihatan diri dan disiplin.

o Memberikan galakan, motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap

akademik

o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik. Dan memberikan hadiah (

jika perlu)

o

o

Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.

Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan

pelajar.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 108


o

o

o

Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi

masalah kesihatan

Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin

sekolah.

Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut

(a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang

“ Melanggar Peraturan Sekolah” yang

dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin.

(b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa.

Buku teks, biasiswa dan bantuan

o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan

memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar.

o

o

Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa.

Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama

pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan

senarai itu kepada guru SPBT

o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain

dan melaporkan kepada Guru Kebajikan.

o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di

kalangan pelajar yang mendapat biasiswa.

Kutipan Yuran dan Derma

o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar

kesemua yuran sekaligus.

o Mengutip derma PIBG

o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan.

o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat.

o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku

kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama.

o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG .

Pendaftaran Pelajar Baru

o Menerima kemasukkan pelajar baru, ke dalam buku kemasukan pelajar dan

mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar

daripada daripada Penolong Kanan HEM.

o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang

terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks.

o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan

kepada guru biasiswa.

o Menentukan rumah sukan.

o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.

Murid Keluar

o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5.

o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima.

o Menentukan buku teks telah dipulangkan.

o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat.

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 109


Pendaftaran sukan, persatuan dan lain-lain.

o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan

senarai nama mereka mengikut persatuan, kelab dan badan beruniform yang

dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum.

o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum

10.0 BIDANG TUGAS SETIAUSAHA SUKAN

Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.

Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD,

MSSS, MSSM.

Membantu Pengetua mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.

Menetapkan pelajar dalam rumah sukan

Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.

Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.

Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.

Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan

Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.

Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah

untuk edaran , rujukan dan rekod.

Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan HEM/Penolong

Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.

Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod

Pencapaian Sukan Sekolah.

11.0 BIDANG TUGAS PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM

Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/unit beruniform.

Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.

Menyelaras semua aktiviti.

Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk pelajar memasuki

persatuan/kelab/unit beruniform.

Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.

Memastikan Peraturan Perlembagaan dan Minit Mesyuarat Agung direkodkan dan failkan

Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang

ditetapkan.

Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum:

Mengagihkan Kad Kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada semua pelajar.

Mengutip kembali dari guru pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod di Bilik

Bimbingan dan Kauseling.

Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:

Borang memasuki persatuan

Borang senarai AJK dan ahli

Buku Laporan Kegiatan

Fail-Fail yang diperlukan

Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan dan rekod

Mengumpulkan Laporan Tahunan dan Buku Kegiatan untuk edaran, rujukan dan rekod

Membuat Laporan Tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 110


12.0 BIDANG TUGAS GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB


Membentuk jawatankuasa persatuan/kelab

Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah

Memastikan adanya peraturan/perlembagaan

Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam perlembagaan

Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkan kepada

Penyelaras untuk simpanan dan rekod.

Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan

Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan failkan.

Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum tentang

perkembangan persatuan/kelab.

Bekerjasama dengan pihak untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari Kokurikulum,

Hari Sukan, Hari Upacara, Hari Guru dan lain-lain.

Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.

Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.

Memastikan tidak ada unsur subvertif tersebar/disebarkan di kalangan ahli.

Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada

Jawatankuasa Kokurikulum.

PANDUAN GURU BERTUGAS HARIAN

1. Waktu bertugas bagi sesi pagi bermula dari 7.20 pagi hingga 2.30 petang (Isnin,Selasa & Khamis),bagi

hari Rabu bermula dari 7.20 pagi hingga 3.50 petang dan bagi hari Jumaat bermula dari 7.20 pagi

hingga 12.20 tengahari

2. Guru yang tidak dapat hadir/bertugas hendaklah mencari pengganti yang ditetapkan oleh penyelaras

bertugas harian

3. Mempastikan kelas dan kawasan sekolah sentiasa bersih dan kemas

4. Menilai dan mengisi borang kebersihan kelas (boleh dilaksanakan mengikut

masa kesesuaian guru berkenaan)

5. Mengawasi pergerakan pelajar supaya sentiasa dalam keadaan teratur,tertib,

sopan dan menetapi masa terutama pada masa-masa berikut:

a) Dipintu pagar sekolah & 10 minit sebelum loceng berbunyi

b) Semasa perhimpunan pagi

c) Waktu rehat di kantin

d) 10 minit sebelum loceng balik berbunyi & di pintu pagar sekolah

6. Mempastikan pelajar berpakaian kemas dan mengikut peraturan seperti

yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah

7. Menegur dan mengambil tindakan segera jika perlu bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan

kebersihan, pakaian, disiplin pelajar dan sebagainya

8. Mengurus pelajar yang sakit jika perlu dihantar ke klinik atau pulang

9. Mempastikan pelajar tidak berada di kawasan larangan atau berkeliaran waktu PdP terutama di tandas

atau tangga

10. Menulis laporan aktiviti yang berlaku setiap hari dalam buku laporan

mengikut format dan perlu ditandatangani oleh Penyelaras

11. Mengambil kehadiran pelajar di perhimpunan pada setiap pagi sekiranya

Guru Tingkatan atau Pembantu Guru Tingkatan tidak hadir di sekolah

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 111


MINGGU

2/1/2017

-

6/1/2017

(1)

9/1/2017

-

13/1/2017

(2)

16/1/2017

-

20/1/2017

(3)

23/1/2017

-

27/1/2017

(4)

30/1/2017

-

3/2/2017

(5)

6/2/2017

-

10/2/2017

(6)

13/2/2017

-

17/2/2017

(7)

20/2/2017

-

24/2/2017

(8)

27/2/2017

-

3/3/2017

(9)

6/3/2017

-

10/3/2017

(10)

13/3/2017

-

17/3/2017

(11)

KETUA

GURU BERTUGAS

HASSAN NORDIN BIN IBRAHIM

MOHD FARID BIN

MESBAH

SUHANA BT AHMAD

ROHANI BT ABD RAHMAN

ZUBAIDAH BT SAMAT

NORIZAN BINTI

ABDULLAH

MOHD RUSDI BIN

SHARUDIN

ANUAR BIN RAHIM

MOHD KHAIRUL RASHID BIN

MOHD MAKPOL

NASARUDIN BIN MD NOR

NUR SYAHIDAH BT MOHD

SALWAL

NAMA

GURU BERTUGAS

NIK KHADIJAH BT NIK OMAR

TEAH YU QIN

AZLINA BT ZAINAL

ILMAN BIN OMAR

SITI NAJWA BT ROSLAN

NORALIA BT MALEK

ZULHAIRI B CHE MOHAMMAD

MOHAMMAD SADDAM B HAMBALI

MARHAIZAN BT SULAIMAN

AMREY BIN ZAKARIA

AZRI ZULFADHLI BIN MOHD ZAKI

NURUL AMIRAH BT MOHD AZAM

HILMIYAH BT CHE RANI

MOHD KHAIRI BIN IBRAHIM

ASMA SHAHIDA BT AHMAD

SUZAINA BT ZAKARIA

NORSHUHAILA BT ZAHARI

NORASHIKIN BT MIZAL @ MIZAN

NORUL FATINI BT SAMION

ANUAR BIN RAHIM

SITI NURAIN BT HAMDAN

MOHD AL ASYRAF BIN ABD RAHIM

SHAH RIZAL BIN ROSLI

NAGARAJAN A/L SELVARAJOO

HJ NORDIN BIN ABDULLAH

NUR SYAHIDAH BT MOHD SALWAL

AIDAH QURIAH BT AZIZ

AMILAH BT ZAINAL RASID

MOHD RUSDI BIN SHARUDIN

NOOR KAMALIAH BT SHAHARIAH

MOHD KHAIRUL RASHID BIN MOHD MAKPOL

NASARUDIN BIN MD NOR

ZUBAIDAH BT SAMAT

NORIZAN BINTI ABDULLAH

SUHANA BT AHMAD

ROHANI BT ABD RAHMAN

HASSAN NORDIN BIN IBRAHIM

MOHD FARID BIN MESBAH

AZLINA BT ZAINAL

ILMAN BIN OMAR

ZULHAIRI B CHE MOHAMMAD

MOHAMMAD SADDAM B HAMBALI

NIK KHADIJAH BT NIK OMAR

TEAH YU QIN

PENYELARAS

TN. MUHAMAD LUKMAN

BIN TUAN MAN

KB KEMANUSIAAN

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM B.

SHAIK AKBAR

KB SAINS & MATEMATIK

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK & VOKASIONAL

TN. MUHAMAD LUKMAN

BIN TUAN MAN

KB KEMANUSIAAN

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM B.

SHAIK AKBAR

KB SAINS & MATEMATIK

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK & VOKASIONAL

TN. MUHAMAD LUKMAN

BIN TUAN MAN

KB KEMANUSIAAN

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM B.

SHAIK AKBAR

KB SAINS & MATEMATIK

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 112


MINGGU

27/3/2017

-

31/3/2017

(12)

3/4/2017

-

7/4/2017

(13)

KETUA

GURU BERTUGAS

AIDAH QURIAH BT AZIZ

AMILAH BT ZAINAL RASID

NAMA

GURU BERTUGAS

AZRI ZULFADHLI BIN MOHD ZAKI

NURUL AMIRAH BT MOHD AZAM

SITI NAJWA BT ROSLAN

NORALIA BT MALEK

ASMA SHAHIDA BT AHMAD

SUZAINA BT ZAKARIA

MARHAIZAN BT SULAIMAN

AMREY BIN ZAKARIA

PENYELARAS

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK &

VOKASIONAL

TN. MUHAMAD

LUKMAN BIN TUAN

MAN

KB KEMANUSIAAN

10/4/2017

-

14/4/2017

(14)

17/4/2017

-

21/4/2017

(15)

SITI NURAIN BT HAMDAN

MOHD AL ASYRAF BIN ABD

RAHIM

NORUL FATINI BT SAMION

NOOR KAMALIAH BT SHAHARIAH

HILMIYAH BT CHE RANI

MOHD KHAIRI BIN IBRAHIM

SHAH RIZAL BIN ROSLI

NAGARAJAN A/L SELVARAJOO

NORSHUHAILA BT ZAHARI

NORASHIKIN BT MIZAL @ MIZAN

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM

B. SHAIK AKBAR

KB SAINS &

MATEMATIK

24/4/2017

-

28/4/2017

(16)

1/5/2017

-

5/5/2017

(17)

SHAH RIZAL BIN ROSLI

NAGARAJAN A/L

SELVARAJOO

AIDAH QURIAH BT AZIZ

AMILAH BT ZAINAL RASID

SITI NURAIN BT HAMDAN

MOHD AL ASYRAF BIN ABD RAHIM

MOHD KHAIRUL RASHID BIN MOHD

MAKPOL

NASARUDIN BIN MD NOR

HJ NORDIN BIN ABDULLAH

NUR SYAHIDAH BT MOHD SALWAL

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK &

VOKASIONAL

TN. MUHAMAD

LUKMAN BIN TUAN

MAN

KB KEMANUSIAAN

8/5/2017

-

12/5/2017

(18)

15/5/2017

-

19/5/2017

(19)

22/5/2017

-

26/5/2017

(20)

12/6/2017

-

16/6/2017

(21)

19/6/2017

-

23/6/2017

(22)

26/6/2017

-

30/6/2017

(23)

NORSHUHAILA BT ZAHARI

NORASHIKIN BT MIZAL @

MIZAN

NORUL FATINI BT SAMION

NOOR KAMALIAH BT

SHAHARIAH

HILMIYAH BT CHE RANI

MOHD KHAIRI BIN IBRAHIM

ZUBAIDAH BT SAMAT

NORIZAN BINTI ABDULLAH

MOHD RUSDI BIN SHARUDIN

ANUAR BIN RAHIM

HASSAN NORDIN BIN IBRAHIM

MOHD FARID BIN MESBAH

SUHANA BT AHMAD

ROHANI BT ABD RAHMAN

NIK KHADIJAH BT NIK OMAR

TEAH YU QIN

AZLINA BT ZAINAL

MOHD KHAIRI BIN IBRAHIM

SITI NAJWA BT ROSLAN

NORALIA BT MALEK

ZULHAIRI B CHE MOHAMMAD

MOHAMMAD SADDAM B HAMBALI

AZRI ZULFADHLI BIN MOHD ZAKI

NURUL AMIRAH BT MOHD AZAM

MARHAIZAN BT SULAIMAN

AMREY BIN ZAKARIA

ASMA SHAHIDA BT AHMAD

SUZAINA BT ZAKARIA

HILMIYAH BT CHE RANI

ILMAN BIN OMAR

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM

B. SHAIK AKBAR

KB SAINS &

MATEMATIK

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK &

VOKASIONAL

TN. MUHAMAD

LUKMAN BIN TUAN

MAN

KB KEMANUSIAAN

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM

B. SHAIK AKBAR

KB SAINS &

MATEMATIK

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 113


MINGGU

3/7/2017

-

7/7/2017

(24)

10/7/2017

-

14/7/2017

(25)

KETUA

GURU BERTUGAS

ASMA SHAHIDA BT AHMAD

SUZAINA BT ZAKARIA

NAMA

GURU BERTUGAS

NORSHUHAILA BT ZAHARI

NORASHIKIN BT MIZAL @ MIZAN

NORUL FATINI BT SAMION

NOOR KAMALIAH BT SHAHARIAH

SITI NURAIN BT HAMDAN

MOHD AL ASYRAF BIN ABD RAHIM

SHAH RIZAL BIN ROSLI

NAGARAJAN A/L SELVARAJOO

PENYELARAS

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK &

VOKASIONAL

TN. MUHAMAD

LUKMAN BIN TUAN

MAN

KB KEMANUSIAAN

17/7/2017

-

21/7/2017

(26)

24/7/2017

-

28/7/2017

(27)

31/7/2017

-

4/8/2017

(28)

7/8/2017

-

11/8/2017

(29)

14/8/2017

-

18/8/2017

(30)

21/8/2017

-

25/8/2017

(31)

MARHAIZAN BT SULAIMAN

AMREY BIN ZAKARIA

AZRI ZULFADHLI BIN MOHD

ZAKI

NURUL AMIRAH BT MOHD

AZAM

SITI NAJWA BT ROSLAN

NORALIA BT MALEK

HJ NORDIN BIN ABDULLAH

NUR SYAHIDAH BT MOHD SALWAL

AIDAH QURIAH BT AZIZ

AMILAH BT ZAINAL RASID

MOHD RUSDI BIN SHARUDIN

ANUAR BIN RAHIM

MOHD KHAIRUL RASHID BIN MOHD

MAKPOL

NASARUDIN BIN MD NOR

SUHANA BT AHMAD

ROHANI BT ABD RAHMAN

ZUBAIDAH BT SAMAT

NORIZAN BINTI ABDULLAH

HASSAN NORDIN BIN IBRAHIM

NORALIA BT MALEK

AZLINA BT ZAINAL

ILMAN BIN OMAR

ZULHAIRI B CHE MOHAMMAD

MOHAMMAD SADDAM B HAMBALI

NIK KHADIJAH BT NIK OMAR

TEAH YU QIN

AZRI ZULFADHLI BIN MOHD ZAKI

NURUL AMIRAH BT MOHD AZAM

SITI NAJWA BT ROSLAN

MOHD FARID BIN MESBAH

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM

B. SHAIK AKBAR

KB SAINS &

MATEMATIK

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK &

VOKASIONAL

TN. MUHAMAD

LUKMAN BIN TUAN

MAN

KB KEMANUSIAAN

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM

B. SHAIK AKBAR

KB SAINS &

MATEMATIK

4/9/2017

-

8/9/2017

(32)

11/9/2017

-

15/9/2017

(33)

18/9/2017

-

22/9/2017

(34)

25/9/2017

-

29/9/2017

(35)

ZULHAIRI B CHE

MOHAMMAD

MOHAMMAD SADDAM B

HAMBALI

NIK KHADIJAH BT NIK

OMAR

TEAH YU QIN

ASMA SHAHIDA BT AHMAD

SUZAINA BT ZAKARIA

MARHAIZAN BT SULAIMAN

AMREY BIN ZAKARIA

NORUL FATINI BT SAMION

NOOR KAMALIAH BT SHAHARIAH

HILMIYAH BT CHE RANI

MOHD KHAIRI BIN IBRAHIM

NORSHUHAILA BT ZAHARI

NORASHIKIN BT MIZAL @ MIZAN

SHAH RIZAL BIN ROSLI

NAGARAJAN A/L SELVARAJOO

AIDAH QURIAH BT AZIZ

AMILAH BT ZAINAL RASID

SITI NURAIN BT HAMDAN

MOHD AL ASYRAF BIN ABD RAHIM

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK &

VOKASIONAL

TN. MUHAMAD

LUKMAN BIN TUAN

MAN

KB KEMANUSIAAN

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM

B. SHAIK AKBAR

KB SAINS &

MATEMATIK

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 114


MINGGU

2/10/2017

-

6/10/2017

(36)

KETUA

GURU BERTUGAS

AZLINA BT ZAINAL

NAMA

GURU BERTUGAS

MOHD KHAIRUL RASHID BIN MOHD

MAKPOL

NASARUDIN BIN MD NOR

HJ NORDIN BIN ABDULLAH

NUR SYAHIDAH BT MOHD SALWAL

PENYELARAS

TN. MUHAMAD LUKMAN

BIN TUAN MAN

KB KEMANUSIAAN

9/10/2017

-

13/10/2017

(37)

ILMAN BIN OMAR

ZUBAIDAH BT SAMAT

NORIZAN BINTI ABDULLAH

MOHD RUSDI BIN SHARUDIN

ANUAR BIN RAHIM

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

16/10/2017

-

20/10/2017

(38)

23/10/2017

-

27/10/2017

(39)

30/10/2017

-

3/11/2017

(40)

6/11/2017

-

10/11/2017

(41)

13/11/2017

-

17/11/2017

(42)

20/11/2017

-

24/11/2017

(43)

HJ NORDIN BIN

ABDULLAH

HASSAN NORDIN BIN

IBRAHIM

MOHD FARID BIN

MESBAH

SUHANA BT AHMAD

ROHANI BT ABD

RAHMAN

ZUBAIDAH BT SAMAT

PANDUAN TUGAS KETUA (K1):

1. Menjadi pengacara perhimpunan

2. Membaca laporan

3. Sentiasa berada di perhimpunan setiap waktu pagi

PERINCIAN BIDANG TUGAS GURU BERTUGAS

YANG LAIN:

Guru bertugas 2 : Pintu Pagar

Guru bertugas 3 : Ronda Blok

Guru bertugas 4 : Pantau kantin waktu rehat

Guru bertugas 5 : Pantau Keceriaan kelas

PANDUAN TUGAS GURU BERTUGAS:

1. Menjalankan tanggungjawab mengikut bidang tugas

2. Sentiasa berada di perhimpunan setiap waktu pagi

3. Menghantar murid yang sakit ke klinik

HASSAN NORDIN BIN IBRAHIM

MOHD FARID BIN MESBAH

SUHANA BT AHMAD

ROHANI BT ABD RAHMAN

NIK KHADIJAH BT NIK OMAR

TEAH YU QIN

AZLINA BT ZAINAL

ILMAN BIN OMAR

SITI NAJWA BT ROSLAN

NORALIA BT MALEK

ZULHAIRI B CHE MOHAMMAD

MOHAMMAD SADDAM B HAMBALI

MARHAIZAN BT SULAIMAN

AMREY BIN ZAKARIA

AZRI ZULFADHLI BIN MOHD ZAKI

NURUL AMIRAH BT MOHD AZAM

ASMA SHAHIDA BT AHMAD

SUZAINA BT ZAKARIA

MOHD KHAIRI BIN IBRAHIM

HILMIYAH BT CHE RANI

NOOR KAMALIAH BT SHAHARIAH

NORUL FATINI BT SAMION

NORASHIKIN BT MIZAL @ MIZAN

NORSHUHAILA BT ZAHARI

SHAIK ABDUL RAHIM B.

SHAIK AKBAR

KB SAINS & MATEMATIK

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK & VOKASIONAL

TN. MUHAMAD LUKMAN

BIN TUAN MAN

KB KEMANUSIAAN

FAIZAH BT MOHAMAD

KB BAHASA

SHAIK ABDUL RAHIM B.

SHAIK AKBAR

KB SAINS & MATEMATIK

SITI ZALEHA BT ISMAIL

KB TEKNIK & VOKASIONAL

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 115


SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 116


NAMA GURU: _________________________________________

BIDANG JAWATANKUASA JAWATAN

PENGURUSAN

&

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL

MURID

KOKURIKULUM

LAIN-LAIN TUGAS

SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 117


SMK ALAM BERAJA ....... NAMAMU DIKAGUMI Page 118

More magazines by this user
Similar magazines