PELAN STRATEGIK JPA 2016-2020

norhayati

Penutup

(71)

Perutusan

Ketua

Pengarah

Perkhidmatan

Awam

(02)

Rantaian

Ke Hadapan

(67)

Ringkasan

Eksekutif

(04)

Pelan

Tindakan:

Mengatur

Langkah Demi

Keunggulan

(45)

Lakaran

Senario Masa

Hadapan:

Cerminan

Kemungkinan

Untuk

Tindakan

(25)

KANDUNGAN

Transformasi

Perkhidmatan:

Langkah

Bersepadu

Mencapai

Kegemilangan

(15)

Maklumat

Korporat

JPA

(07)

Similar magazines