Download File

matyie

PELAN LOKASI SK PASIR PANJANG 2018

BLOK D

STOR PUSAT SUMBER SEKOLAH BILIK REKREASI MINDA

B.WUDUK(L)

TANGGA

BILIK JQAF BILIK KEMAHIRAN HIDUP SURAU B.WUDUK(P)

TANGGA

BILIK GERAKAN BILIK SENI BILIK SAINS TANDAS (L)

KANTIN

TANDAS (P)

BLOK C

BILIK MORAL 1 HAMKA 1 ZA'ABA

BILIK PPKI

2 MUNSHI

GALERI

KOKO

LALUAN

IQRA'

KEDAI BUKU

TANGGA TEMPAT LETAK KERETA TAPAK SEMAIAN

BLOK B

TANDAS

BILIK B&K

6 HAMKA

6 ZA'ABA

5 HAMKA 5 ZA'ABA 4 HAMKA

TANDAS BILIK KAP/ BILIK DISIPLIN BILIK MUZIK 4 ZA'ABA

TANGGA

3 HAMKA 3 ZA'ABA BILIK PEMULIHAN

TANGGA

TEMPAT LETAK KERETA

PONDOK JAGA

BILIK PERSALINAN BILIK BBM BILIK SPBT

BILIK KESIHATAN

2 HAMKA

2 ZA'ABA

PUSAT AKSES/ BILIK APD

PADANG

( TEMPAT

BERKUMPUL JIKA

BERLAKU

KECEMASAN /

KEBAKARAN )

BILIK PERSALINAN BILIK OPERASI SUKAN DEWAN SRI NONA

TANGGA DEWAN MAKAN PRASEKOLAH

BLOK A

STOR PEJABAT GURU BESAR PEJABAT BILIK GURU

TANDAS GURU (P) TANDAS GURU (L)

TANGGA

PRA 1 & 2 STOR STOR TANDAS PELAWAT

MAKMAL KOMPUTER

TEMPAT LETAK KERETA

7


KANDUNGAN

1. MAKLUMAT ASAS SEKOLAH 1

2. VISI DAN MISI 2

3. HALA TUJU SEKOLAH & AZAM JUARA 2018 3

4. KOMPOSISI GURU DAN MURID 4

5. SENARAI NAMA GURU 5

6. SENARAI NAMA KAKITANGAN SOKONGAN 5

7. PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2018 6

8. PELAN KEDUDUKAN KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS 7

9. TAKWIM SEKOLAH 8

10. PERATURAN AM GURU 21

11. SENARAI LAMAN-LAMAN WEB UTAMA 23

12. AGIHAN TUGAS GURU 25

13. AGIHAN JADUAL WAKTU GURU TAHUN 2018 27

14. PENGURUSAN KURIKULUM 2018 28

14.1 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM 29

14.2 PENGURUSAN PANITIA 30

14.3 TUGAS-TUGAS KHAS 32

14.4 SENARAI GURU KELAS 35

14.5 SENARAI PENYELARAS TAHUN 35

14.6 TAKWIM PENGURUSAN KURIKULUM 36

14.7 JADUAL PENCERAPAN GURU 38

15. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 40

15.1 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK HEM 41

15.2 SENARAI JAWATANKUASA INDUK HEM 42

15.3 SENARAI TUGAS UNIT HEM 43

15.4 TAKWIM PERANCANGAN HEM 49

15.5 JADUAL GURU BERTUGAS 50

16. PENGURUSAN KOKURIKULUM 55

16.1 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 56

16.2 UNIT BERUNIFORM 57

16.3 KELAB DAN PERSATUAN 59

16.4 SUKAN DAN PERMAINAN 61

16.5 RUMAH SUKAN 63

16.6 PASUKAN ELIT SEKOLAH DAN KO-AKADEMIK 65

16.7 JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM 66

16.8 JADUAL GERAK KERJA KOKURIKULUM 67

16.9 TEMPAT PERJUMPAAN AKTIVITI KOKURIKULUM 68

16.10 SEKTOR PENGURUSAN KOKURIKULUM 70

16.11 CARTA GANTT AKTIVITI KOKURIKULUM 72

16.12 PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 74

16.13 TAKWIM KEJOHANAN SUKAN & PERMAINAN MSSD PD 75

16.14 TAKWIM KEJOHANAN SUKAN & PERMAINAN MSSN NS 76

16.15 TAKWIM KOKURIKULUM / KO AKADEMIK DAERAH 77

16.16 TAKWIM KOKURIKULUM / KO AKADEMIK NEGERI 78

17. PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 79

17.1 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PSS 80

17.2 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KERJA PSS 81

17.3 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT PSS 82

17.4 SENARAI TUGAS DAN HURAIAN BIDANG TUGAS 89

17.5 SENARAI NAMA PENYELARAS BILIK – BILIK KHAS 95

17.6 CARTA GANTT AKTIVITI PSS 96


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SK Pasir Panjang

2. Kod Sekolah : NBA2010

3. Lokasi : Luar bandar

4. Daerah Pentadbiran : Port Dickson

5. JPN : Negeri Sembilan

6. PPD : PPD Port Dickson

7. Jenis Bantuan : Sekolah Kerajaan

8. Gred : A

9. Nama Guru Besar : En. Md Izzuddin bin Mohd Shah

10. Sesi : 1 (Pagi sahaja)

11. Bilangan Guru : 40

12. Enrolmen Murid : 421

13. No telefon : 066619032

14. No faks : 066619032

15. Email sekolah : nba2010@1bestarinet.yes.my

16. SKPM : 2016 – BAND 3

2017 – BAND 3

1


VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT

Menggerakkan Segenap Usaha Dan Kepakaran Setiap Warga Sekolah Demi Menjadikan

Sekolah Ini Sebagai Pusat Pendidikan Yang GLOKAL Supaya Dapat Melahirkan Murid Yang

Mempunyai Ciri – Ciri HOLISTIK, UNIVERSAL dan BERMAKNA Menjelang Tahun 2022

SLOGAN

WE GO WE GROW WE GLOW

SEKOLAH GLOKAL DI SINI BERMULANYA PELAJAR BERNILAI UNIVERSAL

OBJEKTIF SEKOLAH

1. Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada murid, ibu bapa serta komuniti.

2. Memberi penekanan terhadap kepentingan PEMBENTUKAN ADAB DAN SAHSIAH

DALAM SEMUA BIDANG.

3. Mempertingkatkan prestasi kemenjadian murid dalam semua subjek sama ada dari

segi kualiti mahupun kuantiti.

4. Memastikan semua murid dapat menguasai 4M sebelum berada di Tahap 2.

5. Meningkatkan pencapaian sekolah dalam aktiviti kokurikulum sehingga ke

peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

6. Memperlengkapkan kompetensi semua warga dengan ilmu Dunia Digital dalam

bidang pendidikan.

7. Menyediakan persekitaran yang bersih, selamat, kondusif dan ceria kepada semua

warga sekolah.

PIAGAM SEKOLAH

1. Memberi perkhidmatan yang terbaik menerusi pengurusan yang cekap, cepat serta

adil.

2. Memberi maklumbalas tentang perkembangan murid dari semasa ke semasa

kepada ibu bapa atau penjaga.

3. Membudayakan persekitaran kerja yang kondusif, selesa, selamat, bersih dan ceria

kepada semua warga sekolah.

4. Mengamalkan perkhidmatan yang telus dan tulus.

5. Menyediakan peluang dan kemudahan secukupnya untuk perkembangan bakat

murid melalui aktiviti kokurikulum.

6. Memberi didikan duniawi dan ukhrawi dalam usaha melahirkan murid yang

cemerlang.

2


HALA TUJU SEKOLAH 2018

Warga SKPPJ Bermuafakat dan Sepakat Menyediakan Persekitaran PdPc BERMAKNA Dalam

Bidang KURIKULUM, SAHSIAH dan KOKURIKULUM Untuk Meningkatkan KUALITI dan KUANTITI

Kemenjadian Pelajar Supaya Seimbang dan Harmonis Dari Segi JASMANI, EMOSI, ROHANI,

INTELEK dan SOSIAL Supaya Menepati Keperluan IQ, EQ dan SQ mereka.

AZAM JUARA 2018

1. Mengurustadbir dengan penuh komitmen dan kompeten Pelaporan Pentaksiran

Sekolah Rendah (PPSR) supaya menjadi Pelaporan HOLISTIK dan BERMAKNA.

2. Meningkatkan KUALITI dan KUANTITI Kemenjadian Murid dalam Pentaksiran Bilik

Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK),

Pentaksiran Psikometrik (PPSi), Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) dan

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

3. Meningkatkan % kelulusan pencapaian MINIMUM bagi semua pelajar Tahap 1

melebihi 80% dan Tahap 2 melebihi 90%.

4. Melonjakkan keputusan UPSR :

- Meningkatkan bilangan semua A kepada 6 orang

- Meningkatkan % lulus daripada 56.4% kepada 85%

- Merendahkan GPS daripada 3.32 kepada 2.53

5. Meningkatkan kualiti PBD murid Tahap 1 & 2 melepasi sekurang – kurangnya Band 4.

6. Meningkatkan prestasi komitmen dan kompetensi dalam PdPc semua guru ke

peringkat Cemerlang.

7. Menjadikan PdPc DIGITAL sebagai budaya belajar dan mengajar warga SKPPJ.

8. Meningkatkan pencapaian LINUS :

- 100% penguasaan bagi Tahun 3

- Melebihi 90% penguasaan bagi Tahun 2

- Melebihi 80% penguasaan bagi Tahun 1

9. Meningkatkan kualiti dan kuantiti semua pelajar dari segi kehadiran sekurang –

kurangnya 95%.

10. Menjadikan peningkatan Adab, Sahsiah, Budi Pekerti, Nilai Murni, Jati Diri, Budaya,

Patriotisme dan Kesopanan sebagai ASAS UTAMA setiap warga SKPPJ.

11. Meningkatkan kualiti Kemenjadian Unit PPKI SKPPJ.

12. Meningkatkan kreativiti dan inovasi program Kelas Pemulihan SKPPJ.

13. Menjadikan Pra Sekolah SKPPJ sebagai Pusat Pendidikan Awal Kanak – kanak yang

menarik dan menyeronokkan supaya menjadi pilihan utama ibu bapa.

14. Melonjakkan Kecemerlangan Kokurikulum dan Sukan ke peringkat Kebangsaan dan

Antarabangsa.

15. Menjadikan Kokurikulum sebagai PEMANGKIN Kemenjadian Murid dalam semua

bidang supaya bernilai UNIVERSAL.

16. Melahirkan murid sebagai PEMIMPIN MUDA berketrampilan tinggi dalam bidang

Akademik, Sahsiah dan Kokurikulum.

17. Menjadi Johan Kategori Sekolah Cemerlang Kokurikulum – Sekolah Rendah Luar

Bandar dalam Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Peirngkat Kebangsaan.

18. Menjadikan PIBG sebagai PEMUDAHCARA peningkatan hubungan dengan semua

lapisan masyarakat luar khususnya ibu bapa supaya mengikuti setiap azam dan

hala tuju SKPPJ.

19. Meningkatkan sentuhan kejayaan Jaringan dan Jalinan dengan memeterai

perjanjian dan perkongsian pintar dengan semua pihak yang boleh memberi impak

penting kepada SKPPJ.

20. Menjadikan semua staf bukan guru berkomitmen dan berkompetensi tinggi dalam

bidang masing – masing dan memastikan SKPPJ Kembali Cemerlang.

3


KOMPOSISI GURU

BANGSA LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

MELAYU 15 22 38

CINA 0 1 1

INDIA 1 0 1

LAIN-LAIN 0 1 1

JUMLAH 16 24 40

(DATA JANUARI 2018)

KOMPOSISI MURID

TAHUN

BILANGAN

KELAS

ORANG LAIN-

MELAYU CINA INDIA

ASLI LAIN

L P L P L P L P L P

JUMLAH

PRA SEKOLAH 2 17 13 0 0 2 0 2 3 0 0 37

PPKI 2 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9

TAHUN SATU 2 31 24 0 0 0 0 2 2 0 0 59

TAHUN DUA 3 38 32 0 0 6 0 2 8 0 0 86

TAHUN TIGA 2 26 19 0 0 0 1 2 4 0 0 51

TAHUN

EMPAT

2 34 27 0 0 1 0 3 3 0 0 69

TAHUN LIMA 2 23 31 0 0 3 0 2 4 0 0 63

TAHUN ENAM 2 20 23 0 0 1 1 2 0 0 2 47

JUMLAH 17 192 182 1 0 14 6 24 19 0 0 421

(SUMBER: APDM, JANUARI 2018)

4


SENARAI NAMA GURU 2018

BIL NAMA NO. KP GRED OPSYEN

1 MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH 740605016923 DG44 GURU BESAR

2 AHMAD RAZALI BIN SALEH 680123055135 DG34 GPK PENTADBIRAN

3 ZURIDAH BT HAMZAH 700715105488 DG42 GPK HAL EHWAL MURID

4 AZMI BIN YUNUS 630113016225 DG34 GPK KOKURIKULUM

5 MOHD AFFENDDI BIN MD SALLEH 680118055077 DG34 G.BIMBINGAN

6 ABDUL AZIZ BIN SHUKRI 910613145695 DG41 GPI

7 AMIRNUDIN BIN MOHAMAD 801130055449 DG41 PPKI

8 AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA 930425055375 DG41 SEJ/PSV/PJ

9 FADHLINA BT BASIR 830903105114 DG32 BI/MORAL

10 FAIZULNIZAM BIN RAMLI 851231086135 DG41 G.PEMULIHAN

11 FAUZIAH BT SULAIMAN 840207135482 DG32 GPI

12 FAZILAWATI BT ABD MAJID 740217055090 DG34 PRA

13 MOHD HAFIS BIN JASIM 870907055165 DG41 PSV

14 JAHARA BEHAM BT IBRAHIM 701006055400 DG41 SN

15 KASRUL BIN HAMZAH 851115035285 DG41 MZ/KT

16 MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN 830118105119 DG44 PEMULIHAN

17 MOHD NOR QADAR BIN HJ NAWAWI 850610055297 DG41 GPI/PSV

18 MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT 840921045417 DG41 PJK

19 MUHAMAD NUR AZHARI BIN MISRAN 900720015985 DG41 RBT/PJK/BM

20 MUNIRAH BT JAAFAR 800925085006 DG44 GPI /BA

21 NASYATUL SYIMA BT AROBI 860221386104 DG41 GPI /BA

22 NEO LAI KEONG 670118055318 DG44 MT

23 NUR SA’ADAH BT ROSLAN 861006595012 DG41 GPI

24 NORZALILA BT MOHAMED SALIM 670125106582 DG44 BI

25 NUR ADILAH BT YUSOF 810415036158 DG44 BI

26 NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN 900624145210 DG41 PSV/PJK

27 OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN 860613055144 DG41 SN/BI

28 RAMESH KUMAR A/L GOVINDA RAJOO 690707055445 DG42 BM

29 ROHANA BT UMAR 730511055084 DG41 GPI

30 SINRA HANYI 790530135404 DG44 PJK

31 SITI ‘AISAH BT ABD RAZAK 870203035350 DG41 GPI

32 SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA 810626055252 DG41 MZ

33 SITI SARAH BT SULAIMAN 820130025454 DG44 PPKI

34 NOR EZLEEN BT YUNUS 740926105046 DG41 SN

35 SOBIRAH BT YAHYA 850305025884 DG41 PRA/MUZIK

36 SURAYA BT HARUN 710409086118 DG41 BM

37 SYALIZA BT ZAKARIAH 800815025678 DG44 MT

38 YING AEISYAH BT ZAKARIA 841007095126 DG41 SN/PJK/BI

39 ROHAIZAD BIN SULAIMAN 811217105559 DG41 BI/MT

40 SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI 800813055582 DG41 MT

SENARAI NAMA KAKITANGAN SOKONGAN 2018

BIL NAMA JAWATAN GRED

1 ANIZAM BT LASIM PPM N17

2 AZLINA BT MOHD ROS PPM N17

3 AZIAH BT AZALI PPM N17

4 SAKILA BT MOHD ZAINAL PPM N17

5 JULIE MARLINA BT ISAM PT N17

6 IDRIS BIN ABDUL RAZAK PAP N11

7 MOHD ZULFAHMI BIN ABD GHANI JTK FT17

8 MOHD ARIFF BIN ARIFFIN PRA R4

5


PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

Kumpulan B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka,

Negeri Sembilan, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Labuan dan Putrajaya.

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH

MINGGU/HARI

02.01.2018

01.02.2018

31.01.2018

28.02.2018

11 MINGGU

01.03.2018

16.03.2018

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

9 HARI

1

17.03.2018 – 25.03.2018

2

26.03.2018

01.04.2018

01.05.2018

01.06.2018

25.06.2018

01.07.2018

01.08.2018

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

09.06.2018 – 24.06.2018

31.03.2018

30.04.2018

31.05.2018

08.06.2018

30.06.2018

31.07.2018

17.08.2018

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

18.08.2018 – 26.08.2018

27.08.2018

01.09.2018

01.10.2018

01.11.2018

CUTI AKHIR TAHUN

24.11.2018 – 31.12.2018

31.08.2018

30.09.2018

31.10.2018

23.11.2018

11 MINGGU

16 HARI

8 MINGGU

9 HARI

13 MINGGU

38 HARI

6


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

DISEMBER 2017

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

AHAD 71250 ISNIN PORT DICKSON SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

NEGERI SEMBILAN

1

CUTI

AKHIR

TAHUN

2

CUTI

AKHIR

TAHUN

3

CUTI

AKHIR

TAHUN

4

CUTI

AKHIR

TAHUN

5

CUTI

AKHIR

TAHUN

6

CUTI

AKHIR

TAHUN

7

CUTI

AKHIR

TAHUN

8

CUTI

AKHIR

TAHUN

9

CUTI

AKHIR

TAHUN

10

CUTI

AKHIR

TAHUN

11

CUTI

AKHIR

TAHUN

12

CUTI

AKHIR

TAHUN

13

CUTI

AKHIR

TAHUN

14

CUTI

AKHIR

TAHUN

15

CUTI

AKHIR

TAHUN

16

CUTI

AKHIR

TAHUN

17

CUTI

AKHIR

TAHUN

18

CUTI

AKHIR

TAHUN

19

CUTI

AKHIR

TAHUN

20

CUTI

AKHIR

TAHUN

21

CUTI

AKHIR

TAHUN

22

HARI

KRISMAS

23

CUTI

AKHIR

TAHUN

24

CUTI

AKHIR

TAHUN

25

CUTI

AKHIR

TAHUN

26

CUTI

AKHIR

TAHUN

27

MESY GURU 1

MESY KURI 1

28

MESY HEM 1

MESY KOKO 1

MESY PSS 1

29

MESY TRANSISI

MESY TAHUN 6

MESY PANITIA

30

PENDAFTARAN

TAHUN 1—6

PRA SEKOLAH

PPKI

KELAS KAP

AKTIVITI BULAN INI:

1. 27/12 - Mesyuarat Guru 1 / 2018

2. 27/12 - Mesyuarat Kurikulum 1 / 2018

3. 28/12 - Mesyuarat HEM 1 / 2018

4. 28/12 - Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2018

5. 28/12 - Mesyuarat PSS 1 / 2018

5. 29/12 - Mesyuarat Panitia 1 / 2018

Mesyuarat Transisi

Mesyuarat Tahun 6

6. 30/12 - Pendaftaran Tahun 1-6 / PPKI

/ Pra Sekolah / Kelas KAP 2018

NOTA:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

JANUARI 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1

TAHUN

BARU 2017

2

HARI PERTAMA

PERSEKOLAHAN

TAHUN 2018

#PELANCARAN

BULAN SAHSIAH

3 4

MESYUARAT

AJK PIBG

5 6

7 8

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA BM

9

BENGKEL/

TAKLIMAT

APDM

10

PROGRAM

PEMANTAPAN

DISIPLIN

11

MESY.JK BADAN

BERUNIFORM /

KELAB &

PERSATUAN 1

12 13

14

HARI

KEPUTERAAN

YDPB N9

15 16

PROGRAM

DORONGAN

AYAHANDA

BONDA

17

PEMILIHAN

ATLET RUMAH

SUKAN

18

MESYUARAT

AJK PIBG

19 20

21 22

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA BI

23

#LATIHAN

RUMAH SUKAN

24

BENGKEL

KEPIMPINAN

KOKURIKULUM

25

KURSUS

MOTIVASI /

PENGAWAS

26 27

GOTONG

ROYONG

PERDANA

#LATIHAN

RUMAH SUKAN

#MERENTAS

DESA MSSD

(PENGELOLA)

#LATIHAN

RUMAH SUKAN

28 29

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA B.ARAB

30

#LDP

KEMASKINI

APDM

31

CUTI

THAIPUSAM

#LATIHAN

RUMAH SUKAN

#LATIHAN

RUMAH SUKAN

#LATIHAN

RUMAH SUKAN

TEMA BULAN JANUARI :

SAHSIAH

&

PENDETA

NOTA:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

9


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

FEBRUARI 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

4 5

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA MT

6

#LDP

#ACARA AKHIR

(SUKAN)

7

#SEPAK

TAKRAW MSSD

#ACARA AKHIR

(SUKAN)

8

LATIHAN

KEBAKARAN 1

#PROGRAM

REKREASI

ILMU TAHUN 6

9

#PROGRAM

REKREASI ILMU

TAHUN 6

10

MESYUARAT

AGUNG PIBG

11 12

#PING PONG

MSSD

13

#PING PONG

MSSD

14

TEMASYA

SUKAN 2018

15

CUTI TAHUN

BARU CINA

16

CUTI TAHUN

BARU CINA

17

CUTI TAHUN

BARU CINA

#BOLA BALING

MSSD

18

CUTI TAHUN

BARU CINA

19

CUTI TAHUN

BARU CINA

20

PKJR

#LDP

KESELAMATAN

DALAM SUKAN

21

PROGRAM “FIT

FOR HEALTH”

22 23

KEM

KEPIMPINAN

KOKURIKULUM

#PERKHEMAHAN

BSMM (DAERAH)

24

KEM

KEPIMPINAN

KOKURIKULUM

#PERKHEMAHAN

BSMM (DAERAH)

25

#PERKHEMAHAN

BSMM (DAERAH)

26

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA SAINS

27

MESY. JK

BADAN

BERUNIFORM 2

28

BENGKEL

KAWAD KAKI

#PESTA

PANTUN (PD)

NOTA:

TEMA BULAN FEBRUARI :

BESTARI

&

REKREASI

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

10


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

MAC 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

4 5

UJIAN 1

MESY GURU 2

MESY KURI 2

6

UJIAN 1

MESY HEM 2

MESY KOKO 2

7

UJIAN 1

8

#PERKHEMAHAN

TKRS (PD)

9

#PERKHEMAHAN

TKRS (PD)

10

#KARNIVAL

PERPADUAN BI (PD)

(PENGELOLA)

#PERKHEMAHAN

TKRS (PD)

11 12

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA PSV

13

#BALAPAN &

PADANG MSSD

14

#BALAPAN &

PADANG MSSD

15

#BALAPAN &

PADANG MSSD

16

OPS PEMBALUT

BUKU

17

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

# PROGRAM

LONJAKAN

SAUJANA 1

18

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

# PROGRAM

LONJAKAN

SAUJANA 1

19

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

# PROGRAM

LONJAKAN

SAUJANA 1

20

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

# PROGRAM

LONJAKAN

SAUJANA 1

21

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

22

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

23

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

24

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

25

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 1

26

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA

MUZIK

27

PAMERAN PPDA

MESY PSS 2

MESY PANITIA 2

28

KARNIVAL

KEBUDAYAAN &

KESENIAN

(KOKO)

29 30

PROGRAM TEMU

MURNI 1 (MURID

TARGET)

NOTA:

TEMA BULAN MAC :

KESENIAN

&

KEBUDAYAAN

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

11


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

APRIL 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA RBT

#BOLA JARING

MSSD

3

#LDP

POST MORTEM

UJIAN 1

4

#PERTANDINGAN

TEATER (NEG)

BENGKEL

FROG- VLE

(KOKURIKULUM)

5 6 7

KEM

KEPIMPINAN &

SAHSIAH MURID

8

KEM

KEPIMPINAN &

SAHSIAH MURID

9 10

MESY JK KELAB

& PERSATUAN 2

11

BENGKEL &

PERTANDINGAN

IKATAN & GAJET

12

KARNIVAL

KAWAD KAKI

13 14

CUTI ISRA’ &

MIKRAJ

15 16

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA TMK

#BOLA TAMPAR

MSSD

17

TAKLIMAT

PENYEDIAAN

SOALAN

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN

TAHUN

18

BENGKEL

FOTOGRAFI /

VIDEO

19 20

PERKHEMAHAN

BADAN

BERUNIFORM 1

21

PERKHEMAHAN

BADAN

BERUNIFORM 1

22

PERKHEMAHAN

BADAN

BERUNIFORM 1

29

23

30

24

#LDP

25

KARNIVAL

TEKNOLOGI &

REKACIPTA

(KOKO)

26 27 28

#KARNIVAL BM

PD (PIDATO)

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

NOTA:

TEMA BULAN APRIL :

TEKNOLOGI

&

REKACIPTA

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

12


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

MEI 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1

CUTI HARI

PEKERJA

2

#LAWATAN

PENANDA ARAS KE

SBP

3 4

OPS PEMBALUT

BUKU

5

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

6 7

#PROGRAM

REKREASI ILMU

TAHUN 6

8

#PROGRAM

REKREASI ILMU

TAHUN 6

9

#KARNIVAL BM

(BERCERITA)

10

#PROGRAM

REKREASI ILMU

TAHUN 6

11

#PROGRAM

REKREASI ILMU

TAHUN 6

12

#PESTA MUZIK

#FIESTA

KEBUDAYAAN

#BINTANG JPNS

(NYANYIAN SOLO)

#KARNIVAL BM

PD (B.IRAMA)

13 14 15

#LDP

16

SAMBUTAN

HARI GURU

17 18

PELANCARAN

BULAN PAI /

MORAL

19

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

20 21

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN

TAHUN

#CATUR MSSD

22

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN

TAHUN

#CATUR MSSD

23

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN

TAHUN

#CATUR MSSD

24

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN

TAHUN

25

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN

TAHUN

26

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

27 28

CUTI HARI

WESAK

29 30

KARNIVAL

AGAMA ISLAM

(KOKO)

31

NOTA:

TEMA BULAN MEI :

PENDIDIKAN AGAMA

ISLAM

&

PENDIDIKAN MORAL

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

13


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

JUN 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

3 4 5

#LDP

6

PROGRAM BAKTI

RAMADHAN

(KOKO)

#BENGKEL KRAF

KREATIF

7

PROGRAM BAKTI

RAMADHAN

(HEM)

8

PENUTUP

PROGRAM

IHYA

RAMADHAN

9

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

#PROGRAM

LONJAKAN

SAUJANA 2

10

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

#PROGRAM

CHAMPION

TAHUN 6

11

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

#PROGRAM

LONJAKAN

SAUJANA 2

12

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

#PROGRAM

LONJAKAN

SAUJANA 2

13

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

14

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

15

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

HARI RAYA

AIDILFITRI

16

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

HARI RAYA

AIDILFITRI

17

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

18

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

19

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

20

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

21

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

22

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

23

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

24

CUTI

PERTENGAHAN

TAHUN

25 26

PROGRAM

TEMU MURNI

TAHUN 6

#KRIKET MSSNS

27

PROGRAM “FIT

FOR HEALTH”

#DBP (SAHIBBA)

#KRIKET MSSNS

28

POST MORTEM

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN

TAHUN

#KRIKET MSSNS

29

PERJUMPAAN 3

PENJURU

#PROGRAM

JALINAN KASIH T6

#KRIKET MSSNS

30

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

NOTA:

TEMA BULAN JUN :

PENDIDIKAN AGAMA

ISLAM

&

PENDIDIKAN MORAL

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

14


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

JULAI 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2

PELANCARAN

MINGGU

SIHAT D.MUDA

#MEMANAH

MSSD

3

#MEMANAH

MSSD

4

TAKLIMAT

BIMBINGAN &

KERJAYA

#MEMANAH

MSSD

5 6 7

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

8 9 10

MESY GURU 3

MESY KURI 3

11

KARNIVAL

KECERGASAN

(KOKO)

#KASTEK (PD)

12 13

#PERKHEMAHAN

PENGAKAP

(DAERAH)

14

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

#PERKHEMAHAN

PENGAKAP

(DAERAH)

15

#PERKHEMAHAN

PENGAKAP (DAERAH)

16

PELANCARAN

MINGGU

KECERGASAN

(SUKAN)

17

MESY HEM 3

MESY KOKO 3

18

KARNIVAL

SUKAN /

PERMAINAN

19

MESY JK

BADAN

BERUNIFORM /

KELAB &

PERSATUAN 3

20 21

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

22 23

PELANCARAN

MINGGU

PANITIA PJK

24

MESY PANITIA 3

25

LATIHAN

KEBAKARAN 2 &

PAMERAN BOMBA

26

MESY PSS 3

27

PERKHEMAHAN

BADAN

BERUNIFORM 2

PERKHEMAHAN

PANDU PUTERI

TUNAS (DAERAH)

28

PERKHEMAHAN

BADAN

BERUNIFORM 2

PERKHEMAHAN

PANDU PUTERI

TUNAS (DAERAH)

29

PERKHEMAHAN

BADAN

BERUNIFORM 2

30 31

#LDP

NOTA:

TEMA BULAN JULAI :

KESIHATAN

&

KECERGASAN

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

15


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

OGOS 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

5 6

PRA UPSR

7

PRA UPSR

8

PRA UPSR

9

PRA UPSR

10

PROG. JEJAK

GEMILANG

UPSR

11

#BINTANG JPNS

(PENGELOLA) N9

PROG. JEJAK

GEMILANG

UPSR

12

#BINTANG JPNS

(PENGELOLA) N9

PROG. JEJAK

GEMILANG

UPSR

13

PELANCARAN

BULAN

KEBANGSAAN

(PANITIA

SEJARAH)

14

#LDP

15 16 17 18

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

19

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

20

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

21

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

22

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

HARI RAYA

QURBAN

23

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

24

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

25

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

26

CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL 2

27 28 29

KARNIVAL

PATRIOTIK

(KOKURIKULUM)

30

BACAAN YASSIN

& SOLAT HAJAT

PERDANA

(UPSR/UPKK)

31

CUTI HARI

KEBANGSAAN

KE 61

NOTA:

TEMA BULAN OGOS :

PATRIOTIK

&

JATI DIRI

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

16


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

SEPTEMBER 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1

#PROGRAM

INTERAKSI

AKADEMIK

TAHUN 6

2 3

UPSR

4

UPSR

5

UPSR

#KARNIVAL

KAWAD KAKI

(DAERAH)

6

UPSR

7

#PERKHEMAHAN

PUTERI ISLAM

(DAERAH)

8

#PERKHEMAHAN

PUTERI ISLAM

(DAERAH)

9 10 11

CUTI AWAL

MUHARRAM

12 13 14

MAJLIS

PENUTUP

BULAN

KEBANGSAAN

15

16

CUTI HARI

MALAYSIA

17 18

#LDP

19

PROGRAM “FIT

FOR HEALTH”

20 21 22

23

LAWATAN

KECEMERLANGAN

KOKURIKULUM

30

24 25

#LDP

26 27

PROGRAM CEGAH

JENAYAH PDRM /

UNIT PENJARA

28

KEMASKINI

APDM 2

LAWATAN

KECEMERLANGAN

KOKURIKULUM

29

LAWATAN

KECEMERLANGA

N

KOKURIKULUM

NOTA:

TEMA BULAN SEPTEMBER :

CEMERLANG

&

TERBILANG

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

17


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

OKTOBER 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4 5 6

7 8

PELANCARAN

BULAN BAHASA

KEBANGSAAN

9 10

SAMBUTAN

HARI KANAK-

KANAK

11

LAWATAN

KECEMERLANGAN

HEM

12 13

14 15 16 17

PEPERIKSAAN

AKHIR TAHUN

18

PEPERIKSAAN

AKHIR TAHUN

19

PEPERIKSAAN

AKHIR TAHUN

20

21 22

PEPERIKSAAN

AKHIR TAHUN

23

PEPERIKSAAN

AKHIR TAHUN

24 25 26 27

28 29

MESY GURU 4

MESY KURI 4

30

MESY HEM 4

MESY KOKO 4

31

NOTA:

TEMA BULAN OKTOBER :

BAHASA

KEBANGSAAN

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

18


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

NOVEMBER 2018

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1

TAKLIMAT BINA

INSAN

2 3

4 5

CUTI HARI

DEEPAVALI

6

CUTI HARI

DEEPAVALI

7

CUTI HARI

DEEPAVALI

8 9 10

11 12

MESY JK BADAN

BERUNIFORM /

KELAB &

PERSATUAN 4

18

HARI APRESIASI

AKADEMIK /

TAHUN 6 &

GALA

USAHAWAN

19

CUTI

PERISTIWA

13

MESY

POSTMORTEM

PEPERIKSAAN

AKHIR TAHUN

20

MAULIDUR

RASUL

14

MESY PSS 4

15

MESY PANITIA 4

16 17

HARI APRESIASI

SAHSIAH /

KOKURIKULUM

/ SUKAN & GALA

USAHAWAN

21 22 23 24

CUTI

AKHIR

TAHUN

25

CUTI

AKHIR

TAHUN

26

CUTI

AKHIR

TAHUN

27

CUTI

AKHIR

TAHUN

28

CUTI

AKHIR

TAHUN

29

CUTI

AKHIR

TAHUN

30

CUTI

AKHIR

TAHUN

NOTA:

TEMA BULAN NOVEMBER :

APRESIASI

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

NOTA:

19


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

JALAN BESAR PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

DISEMBER 2018

DISEMBER 2017

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

AHAD JALAN ISNIN BESAR PASIR SELASA PANJANG RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

1

CUTI

AKHIR

TAHUN

2

CUTI

AKHIR

TAHUN

3

CUTI

AKHIR

TAHUN

4

CUTI

AKHIR

TAHUN

5

CUTI

AKHIR

TAHUN

6

CUTI

AKHIR

TAHUN

7

CUTI

AKHIR

TAHUN

8

CUTI

AKHIR

TAHUN

9

CUTI

AKHIR

TAHUN

10

CUTI

AKHIR

TAHUN

11

CUTI

AKHIR

TAHUN

12

CUTI

AKHIR

TAHUN

13

CUTI

AKHIR

TAHUN

14

CUTI

AKHIR

TAHUN

15

CUTI

AKHIR

TAHUN

16

CUTI

AKHIR

TAHUN

17

CUTI

AKHIR

TAHUN

18

CUTI

AKHIR

TAHUN

19

CUTI

AKHIR

TAHUN

20

CUTI

AKHIR

TAHUN

21

CUTI

AKHIR

TAHUN

22

CUTI

AKHIR

TAHUN

23

CUTI AKHIR

TAHUN

24

CUTI AKHIR

TAHUN

25

HARI

KRISMAS

26

MESY GURU 1

MESY KURI 1

27

MESY HEM 1

MESY KOKO 1

MESY PSS 1

28

MESY PANITIA

MESY TRANSISI

MESY THUN 6

29

PENDAFTARAN

TAHUN 1—6

PRA SEKOLAH

PPKI

AKTIVITI BULAN INI:

1. 26/12 - Mesyuarat Guru 1 / 2019

2. 26/12 - Mesyuarat Kurikulum 1 / 2019

3. 27/12 - Mesyuarat HEM 1 / 2019

4. 27/12 - Mesyuarat Kokurikulum 1 / 2019

5. 27/12 - Mesyuarat PSS 1 / 2019

6. 28/12 - Mesyuarat Panitia 1 / 2019

7. 28/12 - Mesyuarat Transisi

8. 28/12 - Mesyuarat Tahun 6

9. 29/12- Pendaftaran Thn 1 –6 / PPKI /

Pra Sekolah 2019

NOTA:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

20

21


PERATURAN AM GURU

1. KEHADIRAN GURU

1.1. Guru-guru dikehendaki hadir dan mengetik kad perakam sebelum jam 7:30 pagi.

Catatan kad perakam akan bertukar kepada merah selepas jam 7:30 pagi.

1.2. Guru hanya dibenarkan mengetik kad perakam sendiri. Tidak dibenarkan

mengetik kad perakam guru lain.

1.3. Waktu persekolahan akan bermula pada jam 7:40 pagi. Waktu balik: Isnin hingga

Khamis jam 1:40 tengah hari. Jumaat jam 12:00 tengah hari.

1.4. Guru bertugas perlu datang lebih awal daripada guru-guru lain.

1.5. Guru yang tidak hadir hendaklah memaklumkan kepada GPK1 dengan kadar

segera supaya urusan guru ganti dapat disediakan.

1.6. Kehadiran aktiviti ko-kurikulum dan lain-lain aktiviti sekolah adalah wajib.

1.7. Guru-guru yang balik awal atau terlibat dengan aktiviti luar semasa

persekolahan mestilah mendapat kebenaran Guru Besar terlebih dahulu dan

catat waktu keluar dan masuk semula dalam Buku Rekod Keluar Guru.

1.8. Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali

kecemasan.

2. BUKU REKOD MENGAJAR

2.1. Buku rekod mengajar hendaklah disediakan selengkapnya berdasarkan Surat

Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 – Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.

2.2. Buku rekod mengajar hendaklah dihantar ke pejabat untuk disemak oleh

pentadbir pada setiap hari Jumaat atau hari terakhir persekolahan setiap

minggu.

2.3. Guru yang gagal menghantar buku rekod mengajar 3 minggu berturut-turut

akan diberi surat tunjuk sebab.

3. WAKTU MENGAJAR DAN WAKTU LUANG

3.1. Gunakan waktu mengajar secara maksima. Tidak dibenarkan meninggalkan

kelas tanpa sebab kecuali kecemasan.

3.2. Waktu luang atau waktu tidak mengajar sepanjang waktu persekolahan adalah

waktu bekerja. Gunakan waktu luang dengan kerja-kerja yang memberi faedah

kepada murid khasnya dan sekolah amnya.

4. CUTI

4.1. Cuti rehat khas adalah 7 hari setahun. Cuti mesti dipohon dan mendapat

kelulusan Guru Besar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum bercuti kecuali benarbenar

dalam keadaan kecemasan.

4.2. Cuti sakit kerajaan adalah di bawah pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan.

4.3. Cuti sakit swasta adalah 15 hari setahun.

4.4. Cuti tanpa gaji hanya boleh dipohon atas sebab-sebab persendirian yang

mustahak.

4.5. Slip cuti sakit hendaklah diserahkan kepada Pembantu Tadbir pada keesokan

harinya.

21


5. PAKAIAN

5.1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan

masyarakat timur.

5.2. Peraturan pakaian guru di sekolah mestilah dipatuhi oleh semua guru yang

bertugas di bilik darjah atau luar bilik darjah.

Rujuk surat pekeliling:

i. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985

ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001

iii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/2013

5.3. Pakaian batik, pakaian semasa menghadiri upacara rasmi, atau upacara

separa rasmi juga perlu dipatuhi.

Rujukan:

i. SPP Bil 1/2008

ii. SPP Bil 1/2006 – Pakaian alternatif

6. TANDA NAMA

6.1. Semua guru mesti memakai tanda nama pada sepanjang sesi persekolahan,

majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.

7. KELAB KEBAJIKAN GURU

7.1. Semua guru secara automatik menjadi ahli Kelab Kebajikan Guru.

7.2. Kadar bayaran yuran adalah mengikut keputusan mesyuarat.

7.3. Jawatankuasa kelab adalah dilantik dalam mesyuarat kelab kali pertama setiap

tahun.

8. LAIN-LAIN PERATURAN

8.1. Sekolah adalah kawasan larangan merokok. Semua tempat, bilik-bilik khas,

pejabat, tandas dan stor adalah kawasan larangan merokok.

8.2. Beri kerjasama sepenuhnya untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah.

Semua kerosakan hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar.

8.3. Penggunaan telefon/fax/internet sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja.

8.4. Semua surat rasmi yang ditujukan kepada pihak luar mestilah mendapat

kelulusan daripada Guru Besar.

8.5. Guru adalah dilarang membuat kenyataan akhbar walaupun bertindak atas

nama Guru Besar atau pihak sekolah.

8.6. Setiap surat siaran dalaman, pekeliling dan siaran daripada PPD/JPN/KPM perlu

dibaca dengan teliti dan diambil tindakan dengan kadar segera.

8.7. Setiap kutipan daripada murid/ibu bapa mestilah mendapat kelulusan daripada

Guru Besar. Resit penerimaan bayaran perlu dikeluarkan dan wang kutipan perlu

diserahkan kepada pihak berkenaan dengan kadar segera.

8.8. Setiap guru mestilah prihatin terhadap masalah murid. Beri galakan, motivasi dan

rangsangan kepada murid untuk belajar. Bincang dan laporkan masalah

kemerosotan akademik, kesihatan dan disiplin murid kepada pihak pentadbir.

8.9. Sentiasa amalkan nilai dan etika Profesionalisme Keguruan dan menjadi contoh

kepada murid.

8.10. Sentiasa bekerjasama dan wujudkan hubungan erat dengan pentadbir, rakan

sekerja, ibu bapa dan komuniti.

22


SENARAI LAMAN-LAMAN WEB UTAMA

BIL LAMAN WEB KEPERLUAN

1 Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia

http://www.moe.gov.my/

2 Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Malaysia

http://www.moe.gov.my/lp

3 Portal Rasmi Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

http://www.moe.gov.my/jnjk/

4 Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

http://www.jpns.gov.my/

5 Portal Rasmi Pejabar Pendidikan Daerah Port Dickson

http://www.ppdportdickson.edu.my/

6 EMIS

http://emisonline.moe.gov.my/

7 E-OPERASI

http://apps.moe.gov.my/eoperasi/

(Sistem Maklumat Guru Modul Data Operasi)

8 HRMIS

http://hrmisone.eghrmis.gov.my/

(Aplikasi Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia)

9 E-PANGKAT

http://apps2.moe.gov.my/epangkat/

(Sistem Maklumat Guru: Modul Naik Pangkat)

10 E-GTUKAR

http://apps.moe.gov.my/epgo/

(Modul Pertukaran Guru)

11 SPS (Sistem Pengurusan Sekolah)

http://sps.1bestarinet.net/

12 SAPS (Sistem Analisa Peperiksaan Sekolah)

http://sapsnkra.moe.gov.my/

13 i-THINK

http://www.ithinkonline.org.my/

14 FROGVLE (Sekolah dan Individu)

http://nba2010.1bestarinet.net/

15 FROGVLE ( One Stop Centre DTP PPDPD)

https://ju099.1bestarinet.net/

Login

YES ID : onestopdtp@yes.my

Password : password

23


16 APDM ( Aplikasi Pangkalan Data Murid )

http://apdm.moe.gov.my/

17 SKPM Versi 2010 (Sistem Maklumat Penaziran JNJK)

Pengisian Skor PKS-SKPM

http://apps.moe.gov.my/enazir/

18 SKPM Versi 2003

Pengisian Skor PKS-SKPM

http://nkra.moe.gov.my/

19 LINUS 2.0 ( Pengisian Data LINUS)

http://nkra.moe.gov.my/

Log masuk

ID Pengguna : NO KP (individu)

Kata Laluan : guru

Login

User ID : NBA2010

Password : NBA2010

Login

User ID : PGBNBA2010

Password : 12345678

Login

User ID : PGBNBA2010

Password : 12345678

20 SSDM ( Sistem Salah Laku Disiplin Murid )

http://apps5.moe.gov.my/SSDM/

21 SPL-KPM ( Sistem Pengurusan Latihan KPM )

Modul Individu SPL KPM

http://spps1.moe.gov.my/splg/aplikasi.cfm

22 E-PROFIL ( Sistem Pengurusan Latihan KPM )

Modul Individu e-Profil

http://spps1.moe.gov.my/splg/aplikasi.cfm

23 ZOOM A ( Portal Pembelajaran Interaktif )

http://www.zoom-a.com/

24


AGIHAN TUGASAN GURU 2018

BIL NAMA GURU UNIT KURIKULUM UNIT HEM UNIT KOKURIKULUM

GURU

KELAS

BILIK KHAS KETUA

PANITIA

PENYELARAS S/U PENYELARAS S/U AJK KETUA / GURU

PENASIHAT /

PENYELARAS

S/U

1 EN. MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

( GURU BESAR )

2 EN.AHMAD RAZALI BIN SALEH

( GPK PENTADBIRAN )

3 PN. ZURIDAH BT HAMZAH

( GPK HAL EHWAL MURID)

4 EN. AZMI BIN YUNUS

( GPK KOKURIKULUM )

5 EN. MOHD AFFENDDI BIN MD

SALLEH

BILIK

B&K

6 EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI BILIK

JQAF

PPsi B&K DISIPLIN BSMM/RUKUN

NEGARA/

S.TAKRAW/BIRU

DISIPLIN DENGGI /

PEN. SU

HEM

7 EN. AMIRNUDIN BIN MOHAMAD PPKI 2 PPKI / PASR DADAH/

INVENTORI

AST.FALAK/

SEPAK TAKRAW

PENGAKAP

PPKI

USH.MUDA/

PETANQUE

PPKI/BIRU

AJK

PENGAKAP/

HIJAU

8 EN. AHMAD FADHIL BIN MOHD

SEJARAH

SU

DISIPLIN/ DODGEBALL MERAH D.MUDA/BSMM

RAMZA

BM

DATA

9 PN. FADHLINA BT BASIR 1 HAMKA TAHUN 1 DENGGI KEBERSIHAN/

KANTIN

BAHASA/

MERAH

PENGAKAP/

CATUR

10 EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI LINUS /

PAJSK

INVENTORI

KWAPM/

KESELAMATAN

BSMM

D.MUDA/

OLRAGA/MERAH

11 PN. FAUZIAH BT SULAIMAN SURAU PAI PAFA SU HEM/

KWAPM

DENGGI OLAHRAGA PENGAKAP KEBUDAYAAN/

BIRU

12 PN. FAZILAWATI BT ABD MAJID PRA 1 KEBAJIKAN INVENTORI INOVASI

REKACIPTA

PP TUNAS B.JARING/

HIJAU

13 PN. JAHARA BEHAM BT IBRAHIM BILIK

DISIPLIN

TAHUN 6 /

UPSR

DISIPLIN AST.FALAK BSMM/

D.BALL/HIJAU

14 EN. KASRUL BIN HAMZAH MUZIK SU

DADAH/

TKRS PING PONG/ KEBUDAYAAN

PJK

PS1M

HIJAU

15 EN. MOHD HAFIS BIN JASIM 2 MUNSHI TMK PPSR / PBD INVENTORI FOTO/VIDEO S.TAKRAW TKRS/HIJAU

16 EN. MOHD NOR QADAR BIN HJ

NAWAWI

BILIK

AKSES

GURU DATA DATA & ICT KEBUDAYAAN TKRS B.TAMPAR/

MERAH

17 EN. MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT BILIK SUKAN PJK SU

KEBERSIHAN/ MATEMATIK SU SUKAN PENGAKAP

PAJSK

B&K

18 EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN BILIK

PEMULIHAN KANTIN KESELAMATAN B.TAMPAR/ FOTO/VIDEO

TKRS

PEMULIHAN

HIJAU

19 EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN

MISRAN

MAKMAL

KOMPUTER

RBT FROGVLE DATA KESELAMATAN

/INVENTORI

PENY.UNIFORM

/PING PONG

TKRS/D.MUDA/

BIRU

20 PN. MUNIRAH BT JAAFAR 2 ZA’ABA BA PS1M SPBT P.ISLAM/BAHASA

/B.TAMPAR/

MERAH

25


AGIHAN TUGASAN GURU 2018

BIL NAMA GURU UNIT KURIKULUM UNIT HEM UNIT KOKURIKULUM

GURU

KELAS

BILIK KHAS KETUA

PANITIA

PENYELARAS S/U PENYELARAS S/U AJK KETUA /

GURU

PENASIHAT /

PENYELARAS

S/U

21 PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI 5 HAMKA TAHUN 5 PEN.SU

KURIKULUM

/ SU BA

22 CIK NEO LAI KEONG 6 HAMKA MATE SU

PSV / PPsi

23 PN. NOR EZLEEN BT YUNUS 5 ZA’ABA MAKMAL

SAINS

24 PN. NORZALILA BT MOHAMED

3 ZA’ABA TAHUN 3 SU

SALIM

MORAL

KEBERSIHAN/

KANTIN

PS1M/

KEBERSIHAN

CATUR

BSMM/

MATE/BIRU

SAINS DADAH PPT/AST.FALAK/

B.JARING/HIJAU

DADAH KESELAMATAN SCRABBLE INOVASI PP TUNAS/

REKACIPTA MERAH

25 PN. NUR ADILAH BT YUSOF 4 HAMKA BI MBMMBI KEBERSIHAN SPBT TKRS/INOVASI

REKACIPTA/

SCRABBLE/BIRU

26 CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN 1 ZA’ABA PSV SU KESIHATAN RMT PEN.SU KOKO/ BSMM

TRANSISI

D.MUDA

27 PN. NUR SA’ADAH BT ROSLAN 6 ZA’ABA RMT KANTIN P.ISLAM PEND.ISLAM/ HIJAU

B.JARING

28 EN. RAMESH KUMAR A/L GOVINDA

BILIK MORAL LADAP/ SU KESELAMATAN B&K B.BALING BAHASA PENGAKAP/

RAJOO

MORAL

PLC

RBT

HIJAU

29 PN. ROHANA BT UMAR 4 ZA’ABA TAHUN 4 SU KEBAJIKAN KESIHATAN P.ISLAM/ PEND.ISLAM/

PAI

B.BALING

MERAH

30 PN. SINRA HANYI BM I-THINK / SU KWAPM RMT OLAHRAGA TKRS/

KBAT

PBD

D.MUDA/BIRU

31 PN. SOBIRAH BT YAHYA PRA 2 PRA

KANTIN/ PP TUNAS PEN.SU SUKAN BIRU

SEKOLAH

B&K

/R.NEGARA/

B.TAMPAR

32 PN. SURAYA BT HARUN BILIK

KEBERSIHAN DISIPLIN SCRABBLE PPTUNAS/FILATELI/

GURU

MERAH

33 PN. SITI ’AISAH BT ABD RAZAK BILIK

TAHUN 2 SPBT RMT/ PEND.ISLAM

P.ISLAM/

BOSS

INVENTORI

BBALING/MERAH

34 PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA BILIK

SU

PS1M DISIPLIN PENY.KELAB KEBUDAYAAN/ PING PONG/

MUZIK

KURIKULUM

BSMM

BIRU

35 PN. SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI 3 HAMKA JADUAL SU

RMT FILATELI PEN.PENY

TKRS/

WAKTU MT

KELAB OLRAGA/HIJAU

36 PN. SITI SARAH BT SULAIMAN PPKI 1 SU

INVENTORI RMT USH.MUDA/ PENGAKAP

MERAH

PASR

PETANQUE

37 PN. SYALIZA BT ZAKARIAH PSS PSS/SAPS/

KANTIN/

B.JARING MATEMATIK PP TUNAS/

PROTIM

DADAH

BIRU

38 CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN PER.

SU

KEBAJIKAN/

FILATELI P.ISLAM/D.BALL/

STRATEGIK BI / UPSR

B&K

HIJAU

39 EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN 2 HAMKA SU

SPBT KANTIN PENGAKAP/ PEN.PENY FOTO/VIDEO

SEJARAH

BIRU UNIFORM/D.BALL

40 PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA BILIK

TRANSISI SU

KESIHATAN

D.MUDA/ SU KOKO PENGAKAP

KESIHATAN

SAINS

ELIT

RUKUN

NEGARA

CATUR

AJK

P.ISLAM/

MERAH

26


KELAS BM(11) BI(10) MT(6) SN(3) PAI(6) TS(2) MO(6) PKS(2) BA(3) PJ(2) PK(1) PKS(M) 1 JUM GURU KELAS

SAADAH

FAUZIAH

SAADAH

FAUZIAH

1Z DIYANA FADHLINA SYALIZA YING

HAFIS MUNIRAH YING YING KHADIJAH DIYANA

RAMESH

47

1H KHADIJAH FADHLINA SYALIZA YING AISAH AZIZ AISAH AZIZ SYALIZA MUNIRAH DIYANA DIYANA KHADIJAH FADHLINA

2Z KHADIJAH YING ROHAIZAD YING

2H RAMESH ROHAIZAD AHMAD JAHARA

2M RIDZUAN FADHLINA RADZIAH HAFIS

SAADAH

AISAH

ROHANA

QADAR

AZIZ

FAUZIAH

SAADAH

MUNIRAH

ROHANA

SYIMA

DIYANA MUNIRAH SINRA SINRA KASRUL MUNIRAH

NEO MUNIRAH AHMAD AHMAD KASRUL 47 ROHAIZAD

AZIZ SYIMA RADZIAH MUNIRAH RIDZUAN RIDZUAN KASRUL HAFIS

KELAS BM(12) BI(10) MT(6) DST(2) PAI(6) TS(2) MO(6) DSV(2) BA(3) PJ(2) PK(1) DMZ(1) JUM GURU KELAS

3Z AZMI ZALILA RADZIAH HAFIS

3H FADHIL ZALILA RADZIAH EZLEEN

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

71250 PORT DICKSON

NEGERI SEMBILAN

SENARAI AGIHAN GURU MENGIKUT KELAS 2018 (JADUAL 1 2018)

SAADAH

ROHANA

FAUZIAH

ZURIDAH

ROHANA

SAADAH

MUNIRAH

SYIMA

ZALILA

RAMESH

HAFIS SYIMA AHMAD AHMAD KASRUL ZALILA

47

RADZIAH SYIMA RIDZUAN RIDZUAN KASRUL RADZIAH

RBT TMK

KELAS BM(10) BI(10) MT(6) SN(4) PAI(6) TS(2) MO(6) PSV(2) BA(3) PJ(2) PK(1) PMZ(1)

SEJ(2) JUM GURU KELAS

(2)

ROHANA ROHANA

EZLEEN

4Z SURAYA ADILA ROHAIZAD JAHARA

DIYANA MUNIRAH DIYANA DIYANA KASRUL

FADIL

ROHANA

ZURIDAH SAADAH

RAMESH

EZLEEN

51

AISAH AISAH

EZLEEN

4H SINRA ADILA NEO EZLEEN

DIYANA MUNIRAH HAFIS HAFIS KASRUL

SINRA

ADILA

FAUZIAH SYIMA

HAFIS

FAUZIAH FAUZIAH

AZHARI

5Z SURAYA OUMI NEO EZLEEN

DIYANA SYIMA KASRUL KASRUL KASRUL

JAHARA

EZLEEN

AZIZ AZIZ

HAFIS

SURAYA

51

ZURIDAH MUNIRAH

5H KASRUL OUMI AZHARI JAHARA

RADZIAH SYIMA RIDZUAN RIDZUAN KASRUL AZHARI JAHARA SYIMA

QADAR SYIMA

AZIZ

6Z SINRA OUMI AZHARI EZLEEN

FAUZIAH JAHARA SYIMA RIDZUAN NEO KASRUL AZHARI ROHAIZAD SAADAH

SAADAH

GB

51

QADAR

6H FADHIL ADILA NEO JAHARA

AISAH NEO SYIMA HAFIS NEO KASRUL AZHARI JAHARA NEO

AISAH

PPKI :

PRA 1:

PRA 2:

PAI ( PN ROHANA UMAR)

PAI ( EN ABD AZIZ )

PAI ( PN SITI 'AISAH )

27


PENGURUSAN KURIKULUM

TAHUN 2018

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT

Menggerakkan Segenap Usaha Dan Kepakaran Setiap Warga Sekolah Demi

Menjadikan Sekolah Ini Sebagai Pusat Pendidikan Yang GLOKAL Supaya Dapat

Melahirkan Murid Yang Mempunyai Ciri – Ciri HOLISTIK, UNIVERSAL dan BERMAKNA

Menjelang Tahun 2022

SLOGAN

WE GO, WE GROW, WE GLOW

SEKOLAH GLOKAL DISINI BERMULANYA PELAJAR BERNILAI UNIVERSAL

28


JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

PENGERUSI

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD

SHAH

(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALLEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA KURIKULUM

PN SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

PENOLONG SETIAUSAHA

PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI

KETUA-KETUA PANITIA

PROGRAM KHAS

BAHASA MELAYU

PN. SINRA HANYI

BAHASA INGGERIS

PN. NUR ADILAH BT YUSUF

PERANCANGAN STRATEGIK

CIK OUMI AZZAHRA BT

ZAINUDIN

JADUAL WAKTU

PN SITI RADZIAH BT AHMAD

NAZSLI

MATEMATIK

CIK NEO LAI KEONG

SAINS

PN. NOREZLEEN BT YUNUS

DATA SEKOLAH

EN MOHD NOR QADAR B

NAWAWI

LADAP / PLC

EN RAMESH KUMAR A/L

GOVINDA RAJOO

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PN FAUZIAH BT SULAIMAN

PENDIDIKAN MORAL

EN. RAMESH KUMAR A/L

GOVINDA RAJOO

SKPMg2

PN. SITI KHADIJAH BT MOHD

TALHA

PPKI

EN AMIRUDIN BIN

MOHAMAD

RBT

EN MUHAMAD NUR AZHARI

BIN MISRAN

PENDIDIKAN MUZIK

EN. KASRUL BIN HAMZAH

PEMULIHAN KHAS

EN MOHAMAD SAIDI BIN

SARLAN

PRA SEKOLAH

PN SOBIRAH BT YAHYA

PEDIDIKAN SENI VISUAL

CIK NUR DIYANA BT

ZUBIRUDDIN

TMK

EN. MOHD HAFIS BIN JASIM

LINUS

EN FAIZULNIZAM BIN RAMLI

PROTIM

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PENDIDIKAN JASMANI &

KESIHATAN

EN MOHD RIDZUAN BIN

RAHAMAT

SEJARAH

EN. AHMAD FADHIL BIN

MOHD RAMZA

TRANSISI

PN YING AEISYAH BT ZAKARIA

PSS

PN. SYALIZA BT ZAKARIAH

PBL

PN. SITI KHADIJAH BT MOHD

TALHA

MESYUARAT GURU

PN NORZALILA BT MOHAMED

SALIM

i-THINK/KBAT

PN. SINRA HANYI

MBMMBI

PN. NUR ADILAH BT YUSOF

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

PENYELARAS PPSR : EN. MOHD HAFIS BIN JASIM

UPSR: PN. JAHARA BEHAM BT IBRAHIM

PPsi : EN MOHD AFFENDDI BIN MD SALLEH

PBD: EN. MOHD HAFIS BIN JASIM

PAJSK : EN FAIZULNIZAM B. RAMLI

PASR : PN. SITI SARAH BT SULAIMAN

PKJR

CIK NUR DIYANA BT

ZUBIRUDDIN

FROG VLE

EN. MUHAMAD NUR AZHARI

BIN MISRAN

SAPS: PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PAFA: PN FAUZIAH BT SULAIMAN

29


JAWATANKUASA KURIKULUM 2018

Pengerusi : En Md Izzuddin bin Mohd Shah (Guru Besar)

Naib Pengerusi : En Ahmad Razali bin Saleh (GPK Pentadbiran)

: Pn Zuridah binti Hamzah (GPK HEM)

: En Azmi bin Yunus (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn Siti Khadijah binti Mohd Talha

Pen. Setiausaha : Pn. Nasyatul Syima binti Arobi

A. PENGURUSAN PANITIA

1 PANITIA BAHASA MELAYU BIDANG TUGAS KETUA PANITIA

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

2 PANITIA BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

3 PANITIA MATEMATIK

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

4 PANITIA SAINS

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

Pn Sinra Hanyi

En Ahmad Fadhil bin Mohd Ramza

En Azmi bin Yunus

En Kasrul bin Hamzah

En Mohd Ridzuan bin Rahamat

Pn Siti Khadijah bt Mohd Talha

En Ramesh Kumar A/L Govinda Rajoo

Cik Nur Diyana bt Zubiruddin

En Mohamad Saidi bin Sarlan

En Faizulnizam bin Ramli

Pn Nur Adilah bt Yusuf

Cik Oumi Azzahra bt Zainudin

Pn Fadhlina bt Basir

Pn Ying Aeisyah bt Zakaria

En Rohaizad bin Sulaiman

Pn Norzalila bt Mohamed Salim

En Mohamad Saidi bin Sarlan

En Faizulnizam bin Ramli

Cik Neo Lai Keong

Pn Siti Radziah bt Ahmad Nazli

Pn Syaliza bt Zakariah

En Ahmad Razali bin Saleh

En Mohamad Saidi bin Sarlan

En Faizulnizam bin Ramli

Pn Noorezlen bt Yunus

Pn Ying Aeisyah bt Zakaria

Pn Jahara Beham bt Ibrahim

En Mohd Hafis bin Jasim

1. Mengadakan mesyuarat

bersama ahli panitia sekurangkurangnya

4 kali setahun dan

mengadakan perjumpaan lain

apabila perlu.

2. Menguruskan data, dokumen

dan fail unit masing-masing

secara teratur dan kemaskini.

3. Mendapatkan sukatan

pelajaran dan huraian sukatan

pelajaran yang kemas kini

untuk kegunaan ahli panitia.

4. Membantu ahli panitia

menyediakan rancangan

pelajaran tahunan dan

rancangan pelajaran harian.

5. Mengadakan latihan dalaman

bagi menyebarkan maklumat

terkini mengenai kaedah dan

pendekatan pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan.

6. Membantu pentadbir memilih

buku dan bahan rujukan

tambahan yang sesuai

dengan

keperluan

pembelajaran murid.

7. Berusaha memperbanyakkan

bahan-bahan sumber

pembelajaran di sekolah dan

memastikan bahan sumber

tersebut diselenggara dan

digunakan dengan berkesan.

8. Menentukan TOV, ETR dan

9. sasaran pencapaian bagi

setiap murid dalam setiap

ujian.

10. Menyelaras penyedia soalan,

format soalan dan skema

pemarkahan bagi setiap ujian

dan peperiksaan.

11. Menyediakan bank soalan

untuk kegunaan guru dan

murid.

12. Menganalisis pencapaian

murid dalam setiap ujian dan

mengambil tindakan susulan

yang sewajarnya.

30


5 PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 13. Membantu pentadbir

Ketua Panitia Pn Fauziah bt Sulaiman

merancang

program

kecemerlangan akademik

Setiausaha Pn Rohana bt Umar

sekolah, menyediakan

AJK

Pn Nur Sa’adah bt Roslan

pelaporan/penilaian setiap

En Mohd Nor Qadar bin Nawawi

program yang dijalankan.

En Abdul Aziz bin Shukri

Pn Zuridah bt Hamzah

Pn Siti ‘Aisah bt Abd Razak

Pn Munirah bt Jaafar

Bahasa Arab Pn Nasyatul Syima bt Arobi

Penyelaras KAP Cik Norhidayah bt Mohamad

6 PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

7 PANITIA RBT & TMK

En Ramesh Kumar A/L Govinda Rajoo

Pn Norzalila bt Mohamed Salim

Pn Noorezlen bt Yunus

Pn Suraya bt Harun

En Md. Izzuddin bin Mohd Shah

14. Membantu pentadbir

memantau ahli panitia dan

menyemak buku-buku

latihan murid.

15. Menyediakan anggaran

perbelanjaan tahunan

panitia.

16. Memastikan objektif dan

matlamat akademik

sekolah tercapai.

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

En Muhamad Nur Azhari bin Misran (RBT)

En Mohd Hafis Bin Jasim (TMK)

En Ramesh Kumar A/L Govinda Rajoo

Semua guru tahun 1

8 PANITIA PENDIDIKAN MUZIK /PKS

Ketua Panitia

Setiausaha

En Kasrul bin Hamzah

Pn Siti Khadijah bt Mohd Talha

9 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

Cik Nur Diyana bt Zubiruddin

Cik Neo Lai Keong

En Mohd Hafis bin Jasim

Pn Syaliza bt Zakariah

Pn Siti Radziah bt Ahmad Nazli

10 PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

11 PANITIA SEJARAH

Ketua Panitia

Setiausaha

AJK

En Mohd Ridzuan bin Rahamat

En Kasrul bin Hamzah

En Ahmad Razali bin Saleh

Pn Sinra Hanyi

Cik Nur Diyana bt Zubiruddin

En. Muhamad Hafis bin Jasim

Cik Neo Lai Keong

Pn. Ying Aeisyah bt Zakaria

En Ahmad Fadhil bin Mohd Ramza

En Rohaizad bin Sulaiman

Pn Jahara Beham bt Ibrahim

Pn Sinra Hanyi

31


B. PROGRAM-PROGRAM KHAS

1 PERANCANGAN STRATEGIK DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKOLAH

Penyelaras

Setiausaha

AJK

Cik Oumi Azzahra bt Zainudin

Pn Siti Khadijah bt Mohd Talha

Pn Fauziah bt Sulaiman

Pn Ying Aeisyah bt Zakaria

Pn Jahara Beham bt Ibrahim

En Mohd Nor Qadar bin Nawawi

Bidang tugas :

1. Mengadakan mesyuarat

pengurusan 4 kali setahun.

2. Merancang dan

menyediakan kerangka kerja

bagi jangka pendek dan

jangka panjang program

pembangunan

dan

peningkatan prestasi sekolah

sesuai dengan visi, misi dan

matlamat sekolah yang

merangkumi 8 aspek.

3. Memantau pelaksanaan

program yang dirancang,

membuat penilaian dan

merancang program susulan

atau penambahbaikan.

2 JADUAL WAKTU

Penyelaras

AJK

3 DATA SEKOLAH

Penyelaras

AJK

Pn Siti Radziah bt Mohd Nazsli

Pn Syaliza bt Zakariah

En Mohamad Saidi bin Sarlan

Pn Nur Sa’adah bt Roslan

Pn Fazilawati bt Abd Majid

En Mohd Nor Qadar bin Nawawi

En Muhamad Nur Azhari bin

Misran

Semua guru kelas

Bidang tugas :

1. Menyediakan agihan mata

pelajaran dan bilangan waktu

mengajar setiap guru.

2. Menyusun jadual waktu induk,

jadual waktu persendirian,

jadual waktu kelas dan jadual

waktu penggunaan bilik-bilik

khas.

3. Membuat pindaan jadual

waktu dari semasa ke semasa

jika perlu.

Bidang tugas :

1. Mengurus data sekolah.

2. Mengemaskini dan menyelia

data sekolah secara berkala.

4 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP) / PLC

Penyelaras En Ramesh Kumar a/l Govinda

AJK

Rajoo

En Abdul Aziz bin Shukri

Pn Nur Adilah bt Yusof

Bidang tugas :

1. Mengkaji aspek kelemahan

dan keperluan dalam

pembangunan

dan

peningkatan prestasi sekolah.

2. Merancang dan menganjur

latihan, bengkel dan kursuskursus

yang diperlukan

mengikut keutamaan sesuai

dengan kewangan yang

diperuntukkan.

3. Membuat laporan dan

merekodkan hasil dapatan

latihan yang telah

dilaksanakan.

32


5 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 ( SKPMg2 )

Penyelaras

Setiausaha

AJK

Pn Siti Khadijah bt Mohd Talha

Pn Fauziah bt Sulaiman

Pn Ying Aeisyah bt Zakaria

Pn Nasyatul Syima bt Arobi

En Abdul Aziz bin Shukri

Cik Nur Diyana bt Zubiruddin

En Amirnudin bin Mohamad

Pn Sobirah bt Yahya

En Mohd Hafis bin Jasim

Pn Syaliza bt Zakariah

6 PENTAKSIRAN & PENILAIAN

PENYELARAS PPSR En Mohd Hafiz bin Jasim

PBD

En Mohd Hafiz bin Jasim

S/U PBD

Pn Sinra Hanyi

AJK PBD

Semua Guru Subjek

UPSR

S/U UPSR

AJK UPSR

PAJSK

S/U PAJSK

AJK PAJSK

PPsi

S/U PPsi

AJK PPsi

PASR

S/U PASR

SAPS

PENDAFTARAN UPSR

/ COCOSTAR

PAFA

7 PROGRAM

PKJR

iTHINK / KBAT

MBM/MBI

PBL

FROGVLE

Pn Jahara Beham bt Ibrahim

Cik Oumi Azzahra bin Zainudin

Semua Guru Tahun 6

En Faizulnizam bin Ramli

En Mohd Ridzuan bin Rahamat

Semua Guru Penasihat

En Mohd Affenddi bin Md Saleh

Cik Neo Lai Keong

Semua Guru Tahun 6

En Amirnudin bin Mohamad

Pn Siti Sarah bt Sulaiman

Pn Syaliza bt Zakariah

En Mohd Hafis bin Jasim

Pn Fauziah bt Sulaiman

Cik Nur Diyana bt Zubiruddin

Pn Sinra Hanyi

Pn Nur Adilah bt Yusof

Pn Siti Khadijah bt Mohd Talha

En Muhamad Nur Azhari bin

Misran

8 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ( PPKI )

Penyelaras

En Amirnudin b Mohamad

Setiausaha

Pn Siti Sarah bt Sulaiman

Bidang tugas :

1. Meneliti dokumen SKPMg2.

2. Menggerakkan semua

pasukan pelaksana SKPMg2

setiap warga sekolah.

3. Membuat gerak usaha bagi

setiap pasukan pelaksana

untuk membuat penilaian dan

mengisi markah bagi setiap

item yang terdapat dokumen

SKPMg2.

4. Mengadakan mesyuarat

penataran bagi setiap elemen

dalam SKPMg2 kepada semua

guru.

5. Membuat gerak usaha

penyediaan evidens bagi

setiap bidang SKPMg2.

Bidang tugas :

1. Menyediakan PELAPORAN

PENTAKSIRAN setiap murid

bagi bidang PBD, PAJSK, PPsi,

PASR dan UPSR.

2. Mematuhi Jadual

Pelaksanaan setiap

Pelaporan.

3. Menyediakan semua sijil

berkaitan PPSR, iaitu Sijil JQaf,

Slip UPSR, Sijil PPsi, SEGAK,

PAJSK, Sijil Berhenti, Sijil PAFA

dan Laporan PBD yang

lengkap.

4. Memastikan guru mematuhi

semua peringkat penyediaan

PEPERIKSAAN DALAMAN

PERINGKAT SEKOLAH.

5. Menyediakan analisa

keseluruhan pencapaian

akademik.

6. Menyelenggara fail-fail

peperiksaan supaya sentiasa

kemaskini dan mudah di

akses.

7. Melengkapkan proses

berkaitan UPSR.

8. Melengkapkan proses

penyediaan COCOSTAR.

Bidang tugas :

Merancang aktiviti dan program

Unit secara berterusan dan

berimpak tinggi.

Bidang tugas :

1. Merancang aktiviti dan

33


AJK

Pn Sakila bt Mohd Zainal

Pn Anizam bt Lassim

Semua guru kelas

9 PEMULIHAN KHAS / LINUS

Penyelaras En Faizulnizam bin Ramli

Setiausaha En Mohamad Saidi bin Sarlan

AJK

Ketua Panitia BM

Semua guru BM Tahun 1-3

Ketua Panitia Matematik

Semua guru MT tahun1-3

Ketua Panitia BI

Semua guru BI tahun 1-3

10 PRA SEKOLAH

Penyelaras

Setiausaha

AJK

10 PROTIM

Penyelaras

AJK

11 TRANSISI

Penyelaras

Setiausaha

AJK

Pn Sobirah bt Yahya

Pn Fazilawati bt Abd Majid

Pn Azlina bt Mohd Ros

Pn Aziah bt Azali

Pn Syaliza bt Zakariah

Ketua Panitia BM

Semua guru BM Tahun 4

Ketua Panitia Matematik

Semua guru MT tahun4

Pn Ying Aeisyah bt Zakaria

Cik Nur Diyana bt Zubiruddin

En Mohd Affendi bin Md Salleh

Semua guru Tahun 1

program PPKI secara

berterusan dan berimpak

tinggi.

2. Menghasil dan

mengumpulkan Modul PdP

PPKI.

3. Memantau perkembangan

dan dan merekod tahap

kemenjadian murid.

Bidang tugas :

1. Merancang aktiviti dan

program penambahbaikan

secara berterusan dan

berimpak tinggi.

2. Mempunyai Data dan Profail

setiap murid sasaran supaya

boleh dipulihkan dalam

jangkamasa yang ditetapkan.

3. Menghasil dan

mengumpulkan modul PdP

Linus dan Pemulihan.

4. Memantau perkembangan

dan merekod tahap

kemenjadian murid.

Bidang tugas :

1. Merancang aktiviti dan

program Pra Sekolah secara

berterusan dan berimpak

tinggi.

2. Menghasil dan

mengumpulkan Modul PdP

Pra Sekolah.

3. Memantau perkembangan

dan merekod tahap

kemenjadian murid.

Bidang tugas :

1. Merancang pelaksanaan ujian

pra dan pasca PROTIM

mengikut jadual yang telah

ditetapkan.

2. Merancang aktiviti

pembelajaran berkesan

mengikut kebolehan murid.

3. Menyediakan laporan-laporan

yang perlu untuk dihantar ke

PPD/JPN dan menyelenggara

fail dan bahan PROTIM supaya

mudah diakses.

Bidang tugas :

1. Merancang aktiviti dan

program yang bersesuaian.

2. Melaksanakan program yang

telah dirancang.

3. Membuat laporan aktiviti yang

telah dilaksanakan.

34


C.SENARAI GURU KELAS

KELAS NAMA GURU BIDANG TUGAS

1 ZAABA Cik Nur Diyana bt Zubiruddin 1. Mentadbir dan

1 HAMKA Pn Fadhlina bt Basir

mengurus kelas.

2 ZAABA Pn Siti ‘Aisah bt Abd Razak

2. Menjaga kebajikan dan

disiplin pelajar.

2 HAMKA Pn Munirah bt Jaafar

3. Memastikan kelas

2 MUNSYI En Mohd Hafis bin Jasim

dalam keadaan bersih

3 ZAABA Pn Norzalila bt Mohamed Salim

dan ceria.

4. Menanda jadual

3 HAMKA Pn Siti Radziah bt Ahmad Nazli

kedatangan kelas.

4 ZAABA Pn Rohana bt Umar

5. Melantik ketua dan

penolong ketua kelas.

4 HAMKA Pn Nur Adilah bt Yusuf

6. Menyediakan senarai

5 ZAABA P. Noorezleen bt Yunus

inventori kelas.

5 HAMKA Pn Nasyatul Syima bt Arobi

7. Merekod kemajuan

murid dalam

6 ZAABA Pn Nur Sa’adah bt Roslan

peperiksaan atau ujian.

6 HAMKA Cik Neo Lai Keong

8. Menjalankan tugastugas

PRASEKOLAH 1 Pn Fazilawati bt Abd Majid

yang berkaitan

yang diarahkan oleh

PRASEKOLAH 2 Pn Sobirah bt Yahya

Guru Besar dari masa

PPKI 1 Pn Siti Sarah bt Sulaiman

ke semasa.

PPKI 2

En. Amirnudin Bin Mohamad

D.PENYELARAS TAHUN

TAHUN NAMA GURU BIDANG TUGAS

TAHUN 1 Pn Fadhlina bt Basir 1. Menyelaras agihan dan susunan murid

TAHUN 2 Pn Siti ‘Aisah bt Abd Razak

mengikut kelas dengan persetujuan GPK1.

TAHUN 3 Pn Norzalila bt Mohamed Salim

2. Membantu panitia dalam merancang

program peningkatan prestasi dan

TAHUN 4 Pn Rohana bt Umar

kecemerlangan akademik murid.

TAHUN 5 Pn Nasyatul Syima bt Arobi

3. Membantu GPK HEM dalam menyelaraskan

TAHUN 6 Pn Jahara Beham bt Ibrahim

rekod agihan buku-buku SPBT, memilih murid

yang layak diberi bantuan dan menanda

kehadiran murid di dalam jadual

kedatangan jika ketiadaan guru kelas.

35


E.TAKWIM PENGURUSAN KURIKULUM 2018

BIL TARIKH PERKARA TINDAKAN

1 27.12.2017 Mesyuarat Kurikulum Bil 1 / 2018 SU Kurikulum

2 29.12.2017 Mesyuarat Panitia Bil 1 / 2018

Mesyuarat Unit-unit Kurikulum Bil 1 / 2018

Pengurusan Kelas

3 30.12.2017 Pendaftaran Tahun 1

Pendaftaran Tahun 1-6

Pendaftaran KAP

Taklimat Ibu Bapa

4 02.01.2018 -

19.01.2018

Program Transisi Tahun1

( 3 minggu )

Ketua Panitia

Ketua Unit

Guru Kelas

Guru Besar

GPK

Semua guru

Penyelaras Transisi

5 28.12.2017 Mesyuarat PSS Bil 1/2018 Penyelaras PSS

6 09.02.2018 Program Rekreasi Ilmu

(kelas tambahan petang bermula)

7 16.01.2018 Program Dorangan Ayahanda Bonda Penyelaras Tahun 6

8 03.03.2018 Program Interaksi Akademik

(kelas tambahan Sabtu bermula)

Guru Tahun 6

9 08.01.2018 -

12.01.2018

Minggu Panitia Bahasa Melayu

Panitia BM

10 05.03.2018 Mesyuarat Kurikulum 2 / 2018 SU Kurikulum

11 14.02.2017 Mesyuarat PSS Bil 2 / 2018

Mesyuarat Panitia Bil 2 / 2018

Mesyuarat Unit-unit Kurikulum Bil 2 / 2018

12 22.01.2018 –

26.01.2018

13 05.03.2018 -

07.03.2018

Minggu Panitia Bahasa Inggeris

Ujian 1

Penyelaras PSS

Ketua Panitia

Ketua Unit

Panitia Bahasa

Inggeris

SU Peperiksaan

14 17.03.2018 – Program Lonjakan Saujana 1/

Penyelaras Tahun 6

20.03.2018 (kelas tambahan cuti sekolah)

15 30.03.2018 Temu murni bersama Penjaga murid target Penyelaras Tahun 6

UPSR

16 05.05.2018- Kem Interaksi Akademik Guru Tahun 6

19 03.04.2018 Mesyuarat Post Mortem Ujian 1 SU Peperiksaan

20 05.02.2018 -

09.02.2018

Minggu Panitia Matematik

21 17.04.2018 Taklimat Penyediaan Soalan Peperiksaan

Pertengahan Tahun

22 21.05.2018-

25.05.2018

23 09.06.2018 -

12.05.2018

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Program Lonjakan Saujana 2

(kelas tambahan cuti sekolah)

24 18.05.2018 Pelancaran Bulan Panitia Agama Islam &

Pendidikan Moral

Panitia Matematik

SU Peperiksaan

SU Peperiksaan

Penyelaras Tahun 6

Panitia Agama Islam

& Moral

25 29.06.2018 Perjumpaan 3 Penjuru Guru Kelas

26 28.06.2018 Mesyuarat Post Mortem Peperiksaan

Pertengahan Tahun

SU Peperiksaan

36


27 26.06.2018 Temu murni 2 Penyelaras Tahun 6

28 26.02.2018 - Minggu Panitia Sains

Panitia Sains

02.03.2018

29 12.03.2018 -

16.03.2018

Minggu Panitia PSV & Muzik

30 10.07.2018 Mesyuarat Kurikulum Bil 3 / 2018

Mesyuarat Panitia Bil 3 / 2018

Mesyuarat Unit-unit Kurikulum Bil 3 / 2018

31 06.08.2018 –

09.08.2018

32 13.08.2018 -

17.08.2018

Peperiksaan Pra UPSR

Pelancaran Bulan Kebangsaan Panitia SEJ

Panitia PSV & Muzik

SU Kurikulum

Ketua Panitia

Ketua Unit

SU Peperiksaan

Panitia SEJ

33 29.08.2018 Karnival Patriotik Ko-Kurikulum

34 30.08.2018 Bacaan Yassin & Solat Hajat Perdana

UPSR/UPKK

35 10.08.2018 -

12.08.2018

36 03.09.2018 –

06.09.2018

37 02.04.2018 -

06.04.2018

Penyelaras Tahun 6

Panitia Agama Islam

Program Jejak Gemilang UPSR Penyelaras Tahun 6

Peperiksaan UPSR

Minggu Panitia RBT

SU Peperiksaan

Panitia RBT

38 29.10.2018 Mesyuarat Kurikulum 4 / 2018 SU Kurikulum

39 02.05.2018 Lawatan Penanda Aras Penyelaras Tahun 6

40 17.10.2018 -

23.10.2018

Peperiksaan Akhir Tahun

41 13.11.2018 Mesyuarat Post Mortem Peperiksaan Akhir

Tahun

42 27.11.2018 –

18.11.2018

Hari Apresiasi

SU Peperiksaan

SU Peperiksaan

Guru Besar

43 18.11.2018 Majlis Graduasi Tahun 6 Penyelaras Tahun 6

44 23.11.2018 Pembahagian Murid untuk tahun 2019 Semua Guru Kelas

37


JADUAL PENCERAPAN GURU DAN PENYELIAAN BUKU LATIHAN MURID 2018

FASA 1

FASA 2

FASA 3

BIL NAMA OPSYEN

JAN FEB MAC PEG APR MEI JUN JULAI PEG OGOS SEPT OKT

PEG

1 EN MOHD AFFENDDI BIN MD SALLEH KAUNS / GB / PK KK / PK HEM

2 EN ABDUL AZIZ BIN SHUKRI GPI / PK KK / PK HEM / PK 1

3 EN AMIRNUDIN BIN MOHAMAD PPKI / PK HEM / PK 1 / GB

4 EN AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA SEJ/PSV/PJ / PK 1 / GB / PK KK

5 PN FADHLINA BT BASIR BI / PK KK / PK HEM / PK 1

6 EN FAIZULNIZAM BIN RAMLI PEMULIHAN / PK HEM / PK 1 / GB

7 PN.FAUZIAH BT SULAIMAN GPI / PK 1 / GB / PK KK

8 PN FAZILAWATI BT ABD MAJID PRA / GB / PK KK / PK HEM

9 PN JAHARA BEHAM BT IBRAHIM SN / PK KK / PK HEM / PK 1

10 EN KASRUL B. HAMZAH MZ/KT / PK HEM / PK 1 / GB

11 EN MOHD HAFIS BIN JASIM PSV / PK 1 / GB / PK KK

12 EN MOHD NOR QADAR BIN HJ NAWAWI GPI/PSV / GB / PK KK / PK HEM

13 EN MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT PJK / PK KK / PK HEM / PK 1

14 EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN PEMULIHAN / PK HEM / PK 1 / GB

15 EN MUHAMAD NUR AZHARI BIN MISRAN RBT/PJK/BM / PK 1 / GB / PK KK

16 PN MUNIRAH BT JAAFAR GPI/BA / GB / PK KK / PK HEM

17 PN NASYATUL SYIMA BT AROBI GPI/BA / PK KK / PK HEM / PK 1

18 CIK NEO LAI KEONG MT / PK HEM / PK 1 / GB

19 PN NOR EZLEEN BT YUNUS SN / PK 1 / GB / PK KK

FASA1 FASA 2 FASA 3

38


BIL NAMA OPSYEN JAN FEB MAC PEG APRIL MEI JUN JULAI PEG OGOS SEPT OKT PEG

20 PN NORZALILA BT MOHAMED SALIM BI / GB / PK KK / PK HEM

21 PN NUR ADILAH BT YUSOF BI / PK KK / PK HEM / PK 1

22 CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN PSV/PJK / PK HEM / PK 1 / GB

23 PN NUR SA’ADAH BT ROSLAN GPI / PK 1 / GB / PK KK

24 EN RAMESH KUMAR A/L GOVINDA RAJOO BM / GB / PK KK / PK HEM

25 PN ROHANA BT UMAR GPI / PK KK / PK HEM / PK 1

26 PN SINRA HANYI PJK / PK HEM / PK 1 / GB

27 PN SOBIRAH BT YAHYA PRA / PK 1 / GB / PK KK

28 PN SURAYA BT HARUN BM / GB / PK KK / PK HEM

29 PN SITI ’AISAH BT ABD RAZAK GPI / PK KK / PK HEM / PK 1

30 PN SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA MZ / PK HEM / PK 1 / GB

31 PN SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI MT / PK 1 / GB / PK KK

32 PN SITI SARAH BT SULAIMAN PPKI / GB / PK KK / PK HEM

33 PN SYALIZA BT ZAKARIAH MT / PK KK / PK HEM / PK 1

34 CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN SN/BI / PK HEM / PK 1 / GB

35 EN ROHAIZAD BIN SULAIMAN BI/MT / PK 1 / GB / PK KK

36 PN YING AEISYAH BT ZAKARIA SN/PJK/BI / GB / PK KK / PK HEM

39


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

TAHUN 2018

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT

Menggerakkan Segenap Usaha Dan Kepakaran Setiap Warga Sekolah Demi Menjadikan

Sekolah Ini Sebagai Pusat Pendidikan Yang GLOKAL Supaya Dapat Melahirkan Murid Yang

Mempunyai Ciri – Ciri HOLISTIK, UNIVERSAL dan BERMAKNA Menjelang Tahun 2022

SLOGAN

WE GO, WE GROW, WE GLOW

SEKOLAH GLOKAL DI SINI BERMULANYA PELAJAR BERNILAI UNIVERSAL

40


JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID TAHUN 2018

PENGERUSI

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI

PN. ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HAL EHWAL MURID)

NAIB PENGERUSI 1

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 2

EN. AZMI BIN YUNUS

(GPK KO-KURIKULUM)

SETIAUSAHA

PN. FAUZIAH BINTI SULAIMAN

PENOLONG SETIAUSAHA

EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI

BIMBINGAN & KAUNSELING

EN. MOHD AFFENDDI BIN

MD. SALLEH

DISIPLIN & PENGAWAS

EN. ABD AZIZ BIN SHUKRI

DATA & ICT

EN. MOHD NOR QADAR BIN HJ.

NAWAWI

SPBT

PN. SITI ‘AISAH BT ABD RAZAK

KWAPM

PN. SINRA HANYI

RMT

PN. NUR SA’ADAH BT ROSLAN

KESELAMATAN

EN. RAMESH KUMAR A/L

GOVINDARAJOO

KESIHATAN

CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN

KANTIN

EN. MOHD SAIDI BIN SARLAN

KEBAJIKAN

PN. ROHANA BT UMAR

ANTI DENGGI

PN. FADHLINA BT BASIR

PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA

PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

ANTI DADAH

PN NORZALILA BT

MOHAMED.SALIM

INVENTORI

e KEHADIRAN

EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI

H

BT CHE SU

KEBERSIHAN & KECERIAAN

PN. SURAYA BT HARUN

41


JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID TAHUN 2018

Pengerusi : En. Md Izzuddin bin Mohd Shah (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zuridah Binti Hj Hamzah (GPK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi : En. Ahmad Razali bin Saleh ( GPK Pentadbiran)

En. Azmi bin Yunus

( GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Fauziah Binti Sulaiman

Pen. Setiausaha : En. Abdul Aziz Bin Shukri

Ahli Jawatankuasa :

1. En. Abdul Aziz bin Shukri Lembaga Disiplin & Pengawas

2. Pn. Rohana Binti Umar Kebajikan Murid

3. Pn. Sinra Hanyi KWAPM

4. En. Mohd Saidi bin Sarlan Pengurusan Kantin

5. Pn Siti ‟Aisah bt Abd Razak Skim Pinjaman Buku Teks

6. Cik. Nur Diyana bt Zubiruddin Kesihatan

7. Pn. Fadhlina bt Basir Anti Denggi

8. Pn Norzalila bt Mohamed Salim Anti Dadah

9. Pn. Nur Sa‟adah bt Roslan RMT

10. Pn. Siti Khadijah bt Mohd Talha Program Susu 1 Malaysia (PS1M)

11. En. Ramesh Kumar a/l Govinda Rajoo Keselamatan & Sekolah Selamat

12. En Faizulnizam bin Ramli Inventori / My Spata

13. En. Mohd Nor Qadar Bin Nawawi Data & ICT

14. Pn. Suraya bt Harun Kebersihan & Keceriaan

15. En. Mohd Affenddi Bin Md Salleh Bimbingan dan Kaunseling

42


SENARAI TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID 2018

BIL

UNIT : PENGAWAS & DISIPLIN

1

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

En. Abdul Azizi bin Shukri

Pn. Jahara Beham bt Ibrahim

1.En. Mohd Affenddi Bin Md Salleh

2.En. Ahmad Fadhil bin Ramza

3. En. Mohd Nor Qadar bin Hj

Nawawi

4. Pn. Siti Khadijah Bt Mohd

Talha

5.Pn Suraya bt Harun

SENARAI TUGAS

1. Membantu Guru Besar merangka /

membuat Buku Peraturan Sekolah.

Menjadi Ahli Lembaga Disiplin dan

bertanggungjawab kepada Lembaga

tersebut.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Bertanggungjawab menyelia dan

mengedarkan Buku Peraturan Sekolah

kepada semua murid.

4. Mengawasi dan mengambil tindakan

segera terhadap murid-murid yang

melakukan salah laku.

5. Menghubungi ibubapa murid sekiranya

kesalahan yang dilakukan memerlukan

perbincangan.

6. Merekod kesalahan murid ke dalam

Data SSM/SSDM.

7. Memastikan semua murid sentiasa

mematuhi peraturan sekolah.

8. Bertanggungjawab memilih dan melantik

pengawas sekolah mengikut peraturan

yang ditetapkan.

9. Memberi pimpinan dan panduan

kepada pengawas tentang peranan

dan tugas pengawas.

10. Menyusun jadual tugasan pengawas

mengikut kawasan yang ditetapkan.

11. Mengadakan mesyuarat bulanan dan

perjumpaan mingguan.

2

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

Pn. Rohana Binti Umar

Pn. Fazilawati Binti Abd Majid

1.Cik Oumi Azzahra bt Zainudin

2. Pn. Siti Radziah bt Ahmad

Nazli

UNIT : KEBAJIKAN MURID

SENARAI TUGAS

1. Mendapat maklumat murid yang

memerlukan bantuan.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Mengurus kutipan dan perbelanjaan

tabungan murid.

4. Menyediakan penyata kewangan

tabung.

5. Khidmat derma / sumbangan kepada

pihak tertentu seperti murid yang

kematian ibu bapa.

43


BIL

3

4

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

UNIT : KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

Pn. Sinra Hanyi

Pn. Fauziah Binti Sulaiman

1. En. Faizulnizam Bin Ramli

2. Semua Guru kelas

UNIT : SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pn Siti „Aisah bt Abd Razak

En Rohaizad bin Sulaiman

Pn. Munirah Binti Ja‟afar

1. Pn. Nur adilah bt Yusof

3. Semua Guru Kelas

SENARAI TUGAS

1. Mengenalpasti murid-murid yang layak

menerima KWAPM.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Mengedarkan borang dan membuat

pemilihan serta perbincangan bersama

GPK HEM.

4. Membantu mengagihkan wang

KWAPM bersama GPK HEM dan

pembantu tadbir.

5. Mengemaskini data murid KWAPM dan

menghantar rekod maklumat murid ke

PPD dan JPNS.

SENARAI TUGAS

1. Mematuhi dan melaksanakan semua

arahan pekeliling SPBT.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Membuat permohonan buku SPBT

dengan tepat dan lancar.

4. Mengedar dan menyelaras pengisian

borang Rekod Pinjaman Buku Teks

dengan guru kelas / penjaga dan

menyelia pengagihan buku teks

kepada murid.

5. Menngurus dan mengemas kini Fail SPBT

dan Bilik BOSS.

6. Menerima, menyemak bekalan buku

daripada pembekal dan

menandatangani SAP / Invois.

7. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas

buku yang diterima daripada

pembekal, baki yang tinggal di bilik

BOSS dan jumlah yang ada di tangan

murid.

8. Memastikan buku teks SPBT dicop dan

dicatatkan tarikh penerimaannya.

9. Mengisi Borang Permohonan Pelupusan

Buku menyusun serta menyusun /

mengikat buku-buku tersebut.

5 UNIT : DATA & ICT

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

En. Mohd Nor Qadar Bin

Nawawi

En. Muhammad Nur Azhari

1. En Ahmad Fadhil bin Ramza

2. Semua Guru Kelas

3. Penyelaras PPKI

SENARAI TUGAS

1. Mengemaskini Sistem Maklumat Murid.

2. Mengedar dan mengutip borang BMM

pada awal tahun.

3. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

4. Memastikan guru kelas merekod

maklumat murid ke dalam SMM.

5. Mengemaskini maklumat murid dari

masa ke semasa.

44


6 UNIT : KESIHATAN

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

Cik Nur Diyana bt Zubiruddin

Pn. Ying Aeisyah bt Zakaria

1.Pn. Rohana Binti Umar

2.Pn. Azmawati bt Idrus

3. Semua Guru Kelas

SENARAI TUGAS

1. Menjalankan program kesihatan yang

dirancang.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Mengadakan kempen “Cara Hidup

Sihat”.

4. Menyelaras bilik rawatan dan buku

rekod kesihatan murid.

5. Menguruskan lawatan pasukan

perubatan kesihatan dan pergigian.

6. Mengurus, memilih dan memimpin ahli

Kelab Doktor Muda.

7

UNIT : ANTI DENGGI

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

Pn. Fadhlina Binti Basir

En. Abdul Aziz bin Shukri

1. Pn Fauziah bt Sulaiman

2. Skuad Anti Denggi (COMBI)

SENARAI TUGAS

1. Memantau dan membuat tindakan

supaya kawasan sekolah serta

bangunan sekolah sentiasa berada

dalam keadaan bersih dan bebas

denggi.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Menyediakan Laporan Bulanan Aedes

ke PPD dan Jabatan Kesihatan.

4. Memilih dan memberi panduan ahli

skuad anti denggi (COMBI).

8 UNIT : ANTI DADAH

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

Pn Norzalila bt Mohamed Salim

Pn Syaliza bt Zakariah

1.En. Kasrul bin Hamzah

2.En Amirnuddin bin Mohamad

3.Pn Nor Ezleen bt Yunus

SENARAI TUGAS

1. Menjalankan kempen “Cara Hidup

Sihat”..

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Mengadakan program “Take 5” setiap

kali perhimpunan rasmi pada pagi Isnin

bagi menyampaikan maklumat tentang

bahaya dadah.

45


9 UNIT : RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

Pn. Nur Sa‟adah Binti Roslan

Pn Siti Radziah bt Ahmad Nazli

1.Cik Nur Diyana Binti Zubiruddin

2. Pn. Siti Sarah bt Sulaiman

3. Pn. Siti Aisyah bt Abd Razak

4. Pn Sinra Hanyi

SENARAI TUGAS

1. Membuat mesyuarat pemilihan murid

yang layak

menerima RMT berdasarkan SSM dan

syarat

yang ditetapkan.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Mencatat kehadiran murid yang

menerima RMT semasa rehat.

4. Memeriksa kualiti dan kuantiti makanan

yang disediakan agar mengikut

spesifikasi yang ditetapkan.

5. Memberi taklimat kepada murid RMT

supaya penngurusan berjalan dengan

lancar.

6. Membuat jadual guru bertugas bagi

tujuan mengelola dan merasa

makanan.

7. Mengumpul data dan pengisian borang

murid RMT pada awal dan akhir tahun

dan diserahkan kepada GPK HEM.

8. Membuat laporan pada akhir tahun

untuk dihantar kepada PPD dan JPNS.

10

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

UNIT : PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA (PS1M)

Pn. Siti Khadijah bt Mohd Talha

Pn Munirah bt Jaafar

1.Cik Neo Lai Keong

1.En. Kasrul Bin Hamzah

SENARAI TUGAS

1. Mengedarkan dan mengutip borang

kebenaran mengikuti Program Susu

Sekolah.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Menguruskan perlaksanaan Program

Susu Sekolah.

4. Memeriksa kuantiti dan kualiti bekalan

susu yang dihantar.

11

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

UNIT : KESELAMATAN & SEKOLAH SELAMAT

En. Ramesh Kumar a/l

Govindarajoo

Pn Norzalila bt Mohamed Salim

1. En. Faizulnizam bin Ramli

2. En. Mohamad Saidi bin Sarlan

3. En. Muhamad Nur Azhari bin

Misran

SENARAI TUGAS

1. Menyediakan pelan laluan kecemasan

dan dipamerkan di bilik-bilik khas, bilik

darjah dan tempat-tempat yang

strategik.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Menyediakan prosedur keselamatan

bagi murid semasa berada di dalam

kelas, bilik-bilik khas, di luar kelas dalam

kawasan sekolah dan semasa mengikuti

aktiviti luar kawasan sekolah.

4. Mengadakan kawat kecemasan (fire

drill) dan laluan selamat serta

46


12

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

UNIT : BIMBINGAN & KAUNSELING

En. Mohd Affenddi Bin Mohd Salleh

Pn. Azmawatie Binti Idrus

1.En. Mohd Ridzuan bin

Rahamat

2. Pn. Sobirah Binti Yahaya

3. Cik Oumi Azzahra bt Zainudin

menyiapkan laporan mengenainya.

5. Memastikan dan memeriksa rekod

pergerakan keluar masuk pelawat

dibuat secara sistematik.

6. Berkerjasama dengan pihak luar seperti

bomba, polis, ibu bapa dan

sebagainya.

SENARAI TUGAS

1. Menyediakan Rancangan Tahunan

Program Bimbingan dan Kaunseling.

2. Mengenal pasti keperluan

perkhidmatan melalui soal selidik, temu

bual dan perbincangan dengan

pelajar, guru, pentadbir, kakitangan

sekolah dan ibubapa murid.

3. Merancang, menyelia dan mengenal

pasti pelajar yang layak diberikan

bimbingan.

4. Merancang dan melaksanakan sesi

bimbingan individu dan kelompok

secara professional dan beretika.

5. Merancang dan melaksanakan

program dan aktiviti Kemahiran Belajar

kepada semua murid.

6. Mendedahkan kepada pelajar

peluang-peluang

melanjutkan

pelajaran ke peringkat sekolah

menengah.

7. Memberikan perkhidmatan bimbingan

kepada pelajar, guru, kakitangan atau

sesiapa sahaja tanpa syarat.

8. Menyelaras dan melaksanakan

program-program pengembangan diri

pelajar seperti kolokium, motivasi, kem

jati diri,kemahiran belajar, kepimpinan

dan sebagainya.

13

UNIT : INVENTORI / MY SPATA

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

En. Faizulnizam bin Ramli

Pn Siti Sarah bt Sulaiman

1. Pn. Fazilawati binti Abd Majid

2. Pn. Siti ‟Aisah bt Abd Razak

3. En. Amirnudin Bin Mohamad

4. Mohd Nur Azhari bin Misran

5. Mohd Hafis bin Jasim

SENARAI TUGAS

1. Membantu dan menguruskan harta

benda sekolah.

2. Merekod dan melabel nombor kod

pada peralatan dan harta benda

sekolah.

3. Membuat laporan kerosakan alatan

kepada pihak pengurusan dari masa ke

semasa.

4. Membuat rekod pelupusan harta

benda sekolah mengikut ketetapan dan

syarat yang diberi oleh unit Inventori

PPD/JPNS

5. Menerima surat lantikan khas dari PPD

sebagai bukti guru Inventori sekolah.

47


14

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

Pn Suraya bt Harun

Pn. Nur Adilah Binti Yusof

1.Pn. Fadhlina Binti Basir

UNIT : KEBERSIHAN & KECERIAAN

2. Pn. Nasyatul Syima Binti Arobi

3. Cik Neo Lai Keong

4.En. Mohd Ridzuan b. Rahamat

SENARAI TUGAS

1. Membantu pihak sekolah mengawasi

dan mempertingkatkan 3K di peringkat

sekolah sepanjang masa terutama bilikbilik

darjah dan bilik khas.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Merancang dan melaksanakan sktiviti

berkaitan bagi menimbulkan kesedaran

dan amalan kebersihan dan keceriaan

dikalangan murid dan warga sekolah.

4. Mengurus dan mengadakan

pertandingan keceriaan bilk darjah dan

bilik khas.

5. Menanagni kes keracunan makanan

dengan mnegikut tatacara yang betul.

6. Mengadakan program gotong royong

perdana antara warga sekolah,

ibubapa dan komuniti tempatan.

15

UNIT : PENGURUSAN KANTIN

SENARAI TUGAS

PENYELARAS

SETIAUSAHA

AJK

En. Mohd Saidi bin Sarlan

Pn. Syaliza bt Zakariah

1. Pn Fadhlina bt Basir

2. Pn. NasyatulSyima bt Arobi

3. Pn. Nor saadah bt Roslan

4. Pn. Sobirah bt Yahya

5. En Rohaizad bt Sulaiman

1. Memastikan pengusaha kantin

mematuhi peraturan-peraturan kantin

seperti yang dikehendaki.

2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa

sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

3. Memastikan semua pekerja kantin

mendapat suntikan TAB dari Pejabat

Kesihatan.

4. Memastikan tong sampah mencukupi

dan mempunyai penutup yang rapat.

5. Memastikan makanan yang dijual

adalah berkhasiat dan tidak ada

makanan ringan serta air bergas dijual.

6. Memastikan makanan ditutup dan

selamat di makan.

7. Menampal poster kebersihan dan

pemakanan yang sihat di sekitar

kawasan kantin.

8. Menghantar laporan bulanan ke PPD

dan JPNS

48


BIL

PERANCANGAN TAHUNAN HAL EHWAL MURID 2018

TARIKH

PERKARA / AKTIVITI

PELAKSANAAN

CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KOKURIKULUM

1 Mesyuarat Hal Ehwal Murid 1/2018 28.12.2018

2 Mesyuarat Hal Ehwal Murid 2/2018 06.03.2018

3 Mesyuarat Hal Ehwal Murid 3/2018 17.07.2018

4 Mesyuarat Hal Ehwal Murid 4/2018 30.10.2018

APDM

1 Bengkel /Taklimat APDM 09.01.2018

2 Kemaskini APDM 1 30.01.2018

3 Kemaskini APDM 2 28.09.2018

DISIPLIN /SSDM

1 Kursus Motivasi Pengawas 25.01.2018

2 Kem Kepimpinan dan Sahsiah Murid 7/8.04.2018

3 Program Pemantapan Disiplin 10.01.2018

KESELAMATAN / SEKOLAH SELAMAT

1 Latihan Kebakaran 1 08.02.2018

2 Latihan Kebakaran 2 & Pameran Bomba 25.07.2018

3 Program Cegah Jenayah bersama PDRM & Unit Penjara 27.09.2018

4 Keselamatan Jalan Raya (PKJR) 20.02.2018

5 Keselamatan Dalam Sukan ( LDP Guru ) 20.02.2018

BIMBINGAN & KAUNSELING

1 Kursus / Taklimat Bimbingan & Kerjaya 04.07.2018

2 Lawatan Kecemerlangan 11.10.2018

3 Taklimat Bina Insan 01.11.2018

4 Ujian Psikometrik Aptitud tahun 3 April

5 Ujian Psikometrik Inventori Kecergasan pelbagai (IKeP) Tahun 6 Ogos

KEBERSIHAN & KECERIAAN

1 Gotong Royong Perdana 27.01.2018

2 Jom Ganyang Aedes Jan - Nov

3 Tandasku Ceria Jan – Nov

4 Kelasku, Destinasi Indah Jan – Nov

KANTIN

1 Kantin Berinformasi Jan- Nov

2 Kempen Makan secara Sihat Jan - Nov

3 Gotong Royong Kantin Jan – Nov

PPDA ( ANTI DADAH)

1 Sudut Pameran PPDA 27.03.2018

SPBT

1 Sayangi Buku Anda Jan – Nov

2 Opss pembalut buku 16.03.2018

04.05.2018

3 Pertandingan Bilik Boss Ogos

KEBAJIKAN

1 Tabung e-prihatin Jan – Okt

2 Program Bakti Ramadhan 07.06.2018

PROGRAM KHAS

1 Hari Kanak-kanak 10.10.2018

2 Hari Guru 16.05.2018

3 Pameran Kesihatan Okt

49


JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN DAN GURU PENYAYANG

TAHUN 2018

MINGGU TARIKH NAMA GURU BERTUGAS K TEMA

1 02.01.2018

-

05.01.2018

En. Mohd Affenddi Bin Md Salleh

En. Abdul Aziz Bin Shukri

Cik Neo Lai Keong

En. Muhamad Hafis Bin Jasim

1

2

3

4

Jom ke Sekolah

2 08.01.2018

-

12.01.2018

3 15.01.2018

-

19.01.2018

4 22.01.2018

-

26.01.2018

5 29.01.2018

-

02.02.2018

6 05.02.2018

-

09.02.2018

7 12.02.2018

-

16.02.2018

8 19.02.2018

-

23.02.2018

9 26.02.2018

-

02.03.2018

10 05.03.2018

-

09.03.2018

11 12.03.2018

-

16.03.2018

Pn. Siti „Aisah Binti Abdul Razak

En. Muhamad Nur Azhari Bin Misran

Pn. Norzalila Binti Mohamed Salim

Pn. Suraya Binti Harun

En. Mohamad Saidi Bin Sarlan

Pn. Munirah Binti Ja‟afar

Pn. Nur Adilah Binti Yusof

Pn. Syaliza Binti Zakariah

Pn. Fazilawati Binti Abd Majid

En. Ramesh Kumar A/L Govinda Rajoo

Pn. Nur Sa‟adah Binti Roslan

En. Mohd Nor Qadar Bin Nawawi

Pn. Sobirah Binti Yahaya

Pn. Fauziah Binti Sulaiman

Pn. Jahara Beham Binti Ibrahim

Cik Oumi Azahra Binti Zainudin

En. Amirnudin Bin Mohamad

En. Kasrul Bin Hamzah

Pn. Rohana Bin Umar

Pn. Ying Aiesyah Binti Zakaria

Pn. Siti Radziah Binti Ahmad Nazli

En. Mohd Ridzuan Bin Rahamat

Pn. Sinra Hanyi

En. Ahmad Fadhil Bin Ramza

Pn. Siti Sarah Binti Sulaiman

Pn. Fadhlina Binti Basir

En. Faizulnizam Bin Ramli

En. Rohaizad Bin Sulaiman

Cik Nur Diyana Binti Zubiruddin

Pn. Nasyatul Syima Binti Arobi

Pn. Siti Khadijah Binti Mohd Talha

Pn. Noorezlen Binti Yunus

En. Abdul Aziz Bin Shukri

Cik Neo Lai Keong

En. Muhamad Hafis Bin Jasim

En. Mohd Affenddi Bin Md Salleh

En. Muhamad Nur Azhari Bin Misran

Pn. Norzalila Binti Mohamed Salim

Pn. Suraya Binti Harun

Pn. Siti „Aisah Binti Abdul Razak

17 Mac 2018 - 25 Mac 2018 [Cuti Pertengahan Penggal 1]

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Sayangi Buku

“Ops Balut”

Kebersihan

Anti Buli

Budaya Senyum

Adab Terhadap

Guru

Adab Di Kantin

Masa Itu Emas

Sekolahku

SyurgaKu

Sayangi Sekolah

Budaya

Membaca

12 26.03.2018

-

30.03.2018

Pn. Munirah Binti Ja‟afar

Pn. Nur Adilah Binti Yusof

Pn. Syaliza Binti Zakariah

En. Mohamad Saidi Bin Sarlan

1

2

3

4

Amalan

Menabung

50


13 02.04.2018

-

06.04.2018

14 09.04.2018

-

13.04.2018

15 16.04.2018

-

20.04.2018

16 23.04.2018

-

27.04.2018

17 30.04.2018

-

04.05.2018

18 07.05.2018

-

11.05.2018

19 14.05.2018

-

18.05.2018

20 21.05.2018

-

25.05.2018

21 28.05.2018

-

01.06.2018

22 04.06.2018

-

08.06.2018

En. Ramesh Kumar A/L Govinda Rajoo

Pn. Nur Sa‟adah Binti Roslan

En. Mohd Nor Qadar Bin Nawawi

Pn. Fazilawati Binti Abd Majid

Pn. Fauziah Binti Sulaiman

Pn. Jahara Beham Binti Ibrahim

Cik Oumi Azahra Binti Zainudin

Pn. Sobirah Binti Yahaya

En. Kasrul Bin Hamzah

Pn. Rohana Bin Umar

Pn. Ying Aiesyah Binti Zakaria

En. Amirnudin Bin Mohamad

En. Mohd Ridzuan Bin Rahamat

Pn. Sinra Hanyi

En. Ahmad Fadhil Bin Ramza

Pn. Siti Radziah Binti Ahmad Nazli

Pn. Fadhlina Binti Basir

En. Faizulnizam Bin Ramli

En. Rohaizad Bin Sulaiman

Pn. Siti Sarah Binti Sulaiman

Pn. Nasyatul Syima Binti Arobi

Pn. Siti Khadijah Binti Mohd Talha

Pn. Noorezlen Binti Yunus

Cik Nur Diyana Binti Zubiruddin

Cik Neo Lai Keong

En. Muhamad Hafis Bin Jasim

En. Mohd Affenddi Bin Md Salleh

En. Abdul Aziz Bin Shukri

Pn. Norzalila Binti Mohamed Salim

Pn. Suraya Binti Harun

Pn. Siti „Aisah Binti Abdul Razak

En. Muhamad Nur Azhari Bin Misran

Pn. Nur Adilah Binti Yusof

Pn. Syaliza Binti Zakariah

En. Mohamad Saidi Bin Sarlan

Pn. Munirah Binti Ja‟afar

Pn. Nur Sa‟adah Binti Roslan

En. Mohd Nor Qadar Bin Nawawi

Pn. Fazilawati Binti Abd Majid

En. Ramesh Kumar A/L Govinda Rajoo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Berketrampilan

Berjimat Cermat

Bermuafakat

Sabar

Bersyukur

Ulat Buku

Berbudi Bahasa

Perpaduan

Komunikasi

Berkesan

Sayangi Rakan

09 Jun 2018 - 24 Jun 2018 [Cuti Penggal 1]

23 25.06.2018

-

29.06.2018

24 02.07.2018

-

06.07.2018

25 09.07.2018

-

13.07.2018

Pn. Jahara Beham Binti Ibrahim

Cik Oumi Azahra Binti Zainudin

Pn. Sobirah Binti Yahaya

Pn. Fauziah Binti Sulaiman

Pn. Rohana Bin Umar

Pn. Ying Aiesyah Binti Zakaria

En. Amirnudin Bin Mohamad

En. Kasrul Bin Hamzah

Pn. Sinra Hanyi

En. Ahmad Fadhil Bin Ramza

Pn. Siti Radziah Binti Ahmad Nazli

En. Mohd Ridzuan Bin Rahamat

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Berterima Kasih

Ikhlas

Amanah

51


26 16.07.2018

-

20.07.2018

27 23.07.2018

-

27.07.2018

28 30.07.2018

-

03.08.2018

29 06.08.2018

-

10.08.2018

30 13.08.2018

-

17.08.2018

En. Faizulnizam Bin Ramli

En. Rohaizad Bin Sulaiman

Pn. Siti Sarah Binti Sulaiman

Pn. Fadhlina Binti Basir

Pn. Siti Khadijah Binti Mohd Talha

Pn. Noorezlen Binti Yunus

Cik Nur Diyana Binti Zubiruddin

Pn. Nasyatul Syima Binti Arobi

En. Muhamad Hafis Bin Jasim

En. Mohd Affenddi Bin Md Salleh

En. Abdul Aziz Bin Shukri

Cik Neo Lai Keong

Pn. Suraya Binti Harun

Pn. Siti „Aisah Binti Abdul Razak

En. Muhamad Nur Azhari Bin Misran

Pn. Norzalila Binti Mohamed Salim

Pn. Syaliza Binti Zakariah

En. Mohamad Saidi Bin Sarlan

Pn. Munirah Binti Ja‟afar

Pn. Nur Adilah Binti Yusof

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Berfikiran

Positif

Adab Terhadap

Ibu Bapa

Usaha Tangga

Kejayaan

Belas

Kasihan

Cinta Kepada

Allah dan Rasul

18 Ogos 2018 - 26 Ogos 2018 [Cuti Pertengahan Penggal 2]

31 27.08.2018

-

31.08.2018

32 03.09.2018

-

07.09.2018

33 10-.09.2018

-

14.09.2018

34 17.09.2018

-

21.09.2018

35 24.09.2018

-

28.09.2018

36 01.10.2018

-

05.10.2018

37 08.10.2018

-

12.10.2018

38 15.10.2018

-

19.10.2018

En. Mohd Nor Qadar Bin Nawawi

Pn. Fazilawati Binti Abd Majid

En. Ramesh Kumar A/L Govinda Rajoo

Pn. Nur Sa‟adah Binti Roslan

Cik Oumi Azahra Binti Zainudin

Pn. Sobirah Binti Yahaya

Pn. Fauziah Binti Sulaiman

Pn. Jahara Beham Binti Ibrahim

Pn. Ying Aiesyah Binti Zakaria

En. Amirnudin Bin Mohamad

En. Kasrul Bin Hamzah

Pn. Rohana Bin Umar

En. Ahmad Fadhil Bin Ramza

Pn. Siti Radziah Binti Ahmad Nazli

En. Mohd Ridzuan Bin Rahamat

Pn. Sinra Hanyi

En. Rohaizad Bin Sulaiman

Pn. Siti Sarah Binti Sulaiman

Pn. Fadhlina Binti Basir

En. Faizulnizam Bin Ramli

Pn. Noorezlen Binti Yunus

Cik Nur Diyana Binti Zubiruddin

Pn. Nasyatul Syima Binti Arobi

Pn. Siti Khadijah Binti Mohd Talha

En. Mohd Affenddi Bin Md Salleh

En. Abdul Aziz Bin Shukri

Cik Neo Lai Keong

En. Muhamad Hafis Bin Jasim

Pn. Siti „Aisah Binti Abdul Razak

En. Muhamad Nur Azhari Bin Misran

Pn. Norzalila Binti Mohamed Salim

Pn. Suraya Binti Harun

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Kesetiaan

Kepada

Raja dan

Negara

Keselamatan

Diri

Kepentingan

KoKurikulum

Pengurusan

Masa

Perpaduan

Kaum

Toleransi

Budaya Ilmu

Tanggungjawab

Seorang Murid

52


39 22.10.2018

-

26.10.2018

40 29.10.2018

-

02.11.2018

41 05.11.2018

-

09.11.2018

42 12.11.2018

-

16.11.2018

43 19.11.2018

-

23.11.2018

En. Mohamad Saidi Bin Sarlan

Pn. Munirah Binti Ja‟afar

Pn. Nur Adilah Binti Yusof

Pn. Syaliza Binti Zakariah

Pn. Fazilawati Binti Abd Majid

En. Ramesh Kumar A/L Govinda Rajoo

Pn. Nur Sa‟adah Binti Roslan

En. Mohd Nor Qadar Bin Nawawi

Pn. Sobirah Binti Yahaya

Pn. Fauziah Binti Sulaiman

Pn. Jahara Beham Binti Ibrahim

Cik Oumi Azahra Binti Zainudin

En. Amirnudin Bin Mohamad

En. Kasrul Bin Hamzah

Pn. Rohana Bin Umar

Pn. Ying Aiesyah Binti Zakaria

Pn. Siti Radziah Binti Ahmad Nazli

En. Mohd Ridzuan Bin Rahamat

Pn. Sinra Hanyi

En. Ahmad Fadhil Bin Ramza

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Sayangi

Alam Sekitar

Kepimpinan

Bermurah Hati

Sayangi Negara

Manfaatkan

cuti

24 November 2018 - 01 Januari 2019 [Cuti Akhir Tahun]

TUGASAN GURU:

GURU 1

GURU 2

GURU 3

GURU 4

: 1. Ketua Guru Bertugas

2. Mengendalikan Perhimpunan rasmi

3. Mengisi laporan guru bertugas harian

: 1. Penolong Guru Bertugas

2. Membuat pemeriksaan kebersihan dan keceriaan kelas.

3. Urusan kebajikan murid.

: 1. Guru Penyayang (Kehadiran murid pada waktu pagi – 7.15 pagi)

2. Mengawasi keselamatan murid.

3. Mengawasi murid di kantin sewaktu rehat tahap 1.

: 1. Guru Penyayang (kepulangan murid – jam 1:00/1:30 petang)

2. Mengawasi keselamatan murid.

3. Mengawasi murid di kantin sewaktu rehat tahap 2.

** Semua guru bertugas hendaklah bersama mengendalikan setiap perhimpunan

pagi dan berkumpul selepas rehat

53


TUGASAN KESELURUHAN:

1. Mengendalikan perhimpunan

2. Mengawasi keselamatan murid

3. Urusan kebajikan murid

4. Laporan guru bertugas harian

5. Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas

6. Laporan Aedes –kerjasama dengan unit Anti Denggi

7. Mengawasi murid di kantin sewaktu rehat

8. Melaksanakan program “Guru Penyayang”

Guru bertugas adalah bertanggungjawab terhadap kelancaran perhimpunan dan

keperluan yang sewajarnya.Walau bagaimanapun tugasan ini bolehlah dibuat secara

bergilir-gilir dalam kumpulan itu. Sekiranya guru berkenaan berkursus, sila pastikan ada

pengganti.

1. Agenda perhimpunan: Guru bertugas membantu pengawas sebagai pengacara majlis.

i. Nyanyian :

- Lagu Negaraku

- Lagu Kebesaran Negeri Sembilan

- Lagu Sekolah

ii. Bacaan ikrar oleh ketua murid.

iii. Bacaan doa.

iv. Laporan guru bertugas pada minggu lepas.

v. Ucapan Guru Bertugas.

vi. Laporan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang minggu bertugas ( jika ada).

vii. Peringatan disiplin & kebersihan sekolah ( guru bertugas/guru disiplin).

viii. Membaca satu peraturan sekolah – Ketua Murid (dari Buku Peraturan Sekolah)

ix. Persembahan murid (ikut bulan panitia)

x. Ucapan ikut protokol: GPK KOKU,GPK HEM,GPK 1 dan Guru Besar.

xi. Bersurai.

2. Catatkan laporan bertugas dalam buku Laporan Harian. (Guru Bertugas 1)

3. Guru bertugas bertanggungjawab menguruskan murid sakit dan sebagainya.

4. Semua guru bertugas perlu hadir di sekolah 15 minit sebelum loceng pagi dibunyikan.

Salah seorang hendaklah berada di pintu pagar sekolah mengawasi keselamatan murid

sampai sekolah.

5. Kerjasama daripada semua guru amatlah dihargai.

54


PENGURUSAN KOKURIKULUM

TAHUN 2018

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT

Menggerakkan Segenap Usaha Dan Kepakaran Setiap Warga Sekolah Demi

Menjadikan Sekolah Ini Sebagai Pusat Pendidikan Yang GLOKAL Supaya Dapat

Melahirkan Murid Yang Mempunyai Ciri – Ciri HOLISTIK, UNIVERSAL dan

BERMAKNA Menjelang Tahun 2022

SLOGAN

WE GO WE GROW WE GLOW

SEKOLAH GLOKAL DI SINI BERMULANYA PELAJAR BERNILAI UNIVERSAL

55


CARTA ORGANISASI

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM 2018

PENGERUSI

EN. MD. IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

GURU BESAR SKPP

JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING

EN. MOHD AFFENDDI BIN MD SALLEH

NAIB PENGERUSI

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH

GPK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI

AZMI BIN YUNUS

GPK KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI

PN. ZURIDAH BT HAMZAH

GPK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA

PEN. SETIAUSAHA KOKURIKULUM

CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN

PENYELARAS BADAN BERUNIFORM

EN. MUHAMAD NUR AZHARI B. MISRAN

PEN. PENYELARAS BADAN BERUNIFORM

EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN

PENYELARAS SUKAN/PERMAINAN

EN. MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT

PEN. PENYELARAS SUKAN/PERMAINAN

PN. SOBIRAH BT YAHYA

PENYELARAS KELAB/PERSATUAN

PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

PEN. PENYELARAS KELAB/PERSATUAN

PN. SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

PENGAKAP

EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN

OLAHRAGA

PN. FAUZIAH BT SULAIMAN

PERSATUAN BAHASA

PN. FADHLINA BT BASIR

PANDU PUTERI TUNAS

PN. SOBIRAH BT YAHYA

PING PONG

EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN MISRAN

KELAB INOVASI & REKACIPTA

PN. FAZILAWATI BT ABD MAJID

TKRS

EN. KASRUL BIN HAMZAH

SEPAK TAKRAW

EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI

KELAB KEBUDAYAAN & KESENIAN

EN. MOHD NOR QADAR B. HJ NAWAWI

PUTERI ISLAM

PN. NUR SA’ADAH BT ROSLAN

BOLA TAMPAR

EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN

KELAB PENDIDIKAN ISLAM

PN. SITI ‘AISAH BT ABDUL RAZAK

BSMM

EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI

PENGAKAP (PPKI)

EN. AMIRNUDIN BIN MOHAMAD

BOLA JARING

PN. SYALIZA BT ZAKARIAH

BOLA BALING

EN. RAMESH KUMAR A/L GOVINDA RAJOO

KELAB FOTOGRAFI / VIDEO

EN. MOHD HAFIS BIN JASIM

KELAB DOKTOR MUDA

PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA

DODGEBALL

EN. AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA

KELAB RUKUN NEGARA

PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI

SCRABBLE

PN. NORZALILA BT MOHAMED SALIM

KELAB ASTRONOMI / FALAK

EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI

RED STALION ( MERAH )

PN. FADHLINA BT BASIR

CATUR

CIK NEO LAI KEONG

KELAB FILATELI

PN. SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

GREEN TITAN ( HIJAU )

EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN

PETANQUE (PPKI)

EN. AMIRNUDIN BIN MOHAMAD

PERSATUAN MATEMATIK

EN. MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT

BLUE BISON ( BIRU )

EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN

KELAB USAHAWAN MUDA (PPKI)

PN. SITI SARAH BT SULAIMAN

56


A: UNIT BERUNIFORM

UNIT BERUNIFORM 2018

PENGERUSI : EN. MD. IZZUDDIN BIN MOHD SHAH ( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI : EN. AZMI BIN YUNUS ( GPK KOKURIKULUM )

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH ( GPK PENTADBIRAN )

PN. ZURIDAH BT HAMZAH ( GPK HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA : PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA ( SETIAUSAHA KOKURIKULUM )

PEN. SETIAUSAHA : CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN ( PEN. S/U KOKURIKULUM )

PENYELARAS

: EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN MISRAN

PEN. PENYELARAS : EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN

1. PENGAKAP

KETUA SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA

EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN PN. FAUZIAH BT SULAIMAN 1. EN. RAMESH KUMAR A/L GOVINDA RAJOO

2. PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA

3. PN. FADHLINA BT BASIR

4. EN. MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT

5. EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI

2. PANDU PUTERI TUNAS

PN. SOBIRAH BT YAHYA PN. FAZILAWATI BT ABD MAJID 1. PN. NORZALILA BT MOHAMED SALIM

2. PN. NOR EZLEEN BT YUNUS

3. PN. SURAYA BT HARUN

4. PN. SYALIZA BT ZAKARIAH

3. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

EN. KASRUL BIN HAMZAH

EN. MOHD NOR QADAR BIN HJ

NAWAWI

4. PUTERI ISLAM

1. EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN

2. PN. SINRA HANYI

3. EN. MOHD HAFIS BIN JASIM

4. PN. SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

5. PN. NUR ADILAH BT YUSOF

6. EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN MISRAN

PN. NUR SA’ADAH BT ROSLAN PN. ROHANA BT UMAR 1. CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN

2. PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI

3. PN. MUNIRAH BT JAAFAR

4. PN. SITI ‘AISAH BT ABDUL RAZAK

5. PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA 1. CIK NUR DIYANA BINTI ZUBIRUDDIN

2. PN. JAHARA BEHAM BT IBRAHIM

3. EN. AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA

4. CIK NEO LAI KEONG

5. EN. MOHD AFFENDDI BIN MD SALEH

6 PENGAKAP ( PPKI )

EN. AMIRNUDIN BIN MOHAMAD PN. SITI SARAH BT SULAIMAN 1. PN. ANIZAM BT LASSIM

2. PN. SAKILA T MOHD ZAINAL

57


SENARAI TUGAS GURU UNIT BERUNIFORM

1. Mengawasi perjalanan aktiviti pasukan-pasukan beruniform sekolah yang dijalankan. Contohnya latihan harian,

mingguan dan latihan waktu cuti.

2. Menjadi penghubung dengan unit yang bergabung dengannya.

3. Bersama-sama dengan anggota semasa mengadakan latihan sama ada di sekolah atau luar sekolah.

4. Mengikuti kursus yang dijalankan oleh pihak tertentu sesuai dengan pasukannya dari semasa ke semasa.

5. Bersama-sama dengan pegawai unit bergabung membincangkan bentuk latihan pelajaran yang perlu untuk

anggota masing-masing.

6. Mengemukakan cadangan-cadangan dari semasa ke semasa untuk memperbaiki perjalanan pasukan masingmasing.

7. Menyemak buku kedatangan ahli pada tiap-tiap kali latihan.

8. Bertanggungjawab menguruskan pakaian seragam ahli-ahli.

9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

58


B: KELAB DAN PERSATUAN

KELAB DAN PERSATUAN 2018

PENGERUSI : EN. MD. IZZUDDIN BIN MOHD SHAH ( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI : EN. AZMI BIN YUNUS ( GPK KOKURIKULUM )

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH ( GPK PENTADBIRAN )

PN. ZURIDAH BT HAMZAH ( GPK HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA : PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA ( SETIAUSAHA KOKURIKULUM )

PEN. SETIAUSAHA : CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN ( PEN. S/U KOKURIKULUM )

PENYELARAS

: PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

PEN. PENYELARAS : PN. SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

1. PERSATUAN BAHASA

KETUA SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA

PN. FADHLINA BT BASIR

EN. RAMESH KUMAR A/L GOVINDA

RAJOO

2. KELAB FOTOGRAFI / VIDEO

1. PN. MUNIRAH BT JAAFAR

EN. MOHD HAFIS BIN JASIM EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN 1. EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN

3. KELAB KEBUDAYAAN & KESENIAN

EN. MOHD. NOR QADAR BIN HJ. PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

NAWAWI

4. KELAB PENDIDIKAN ISLAM

1. EN. KASRUL BIN HAMZAH

2. PN. FAUZIAH BT SULAIMAN

PN. SITI ‘AISAH BT ABDUL RAZAK PN. NUR SA’ADAH BT ROSLAN 1. PN. ROHANA BT UMAR

5 KELAB ASTRONOMI / FALAK

EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI PN. JAHARA BEHAM BT IBRAHIM 1. PN. NOR EZLEEN BT YUSOF

6. KELAB DOKTOR MUDA

PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA CIK. NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN 1. PN. SINRA HANYI

2. EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI

3. EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN MISRAN

4. EN. AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA

7. KELAB RUKUN NEGARA

PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI PN. SOBIRAH BT YAHYA 1. EN. MOHD. AFFENDDI BIN MD SALEH

8. KELAB FILATELI

PN. SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN 1. PN. SURAYA BT HARUN

9. KELAB INOVASI / REKACIPTA

PN. FAZILAWATI BT ABD MAJID PN. NORZALILA BT MOHAMED SALIM 1. PN. NUR ADILAH BT YUSOF

10. PERSATUAN MATEMATIK

EN. MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT PN. SYALIZA BT ZAKARIAH 1. CIK NEO LAI KEONG

11. KELAB USAHAWAN MUDA (PPKI)

PN. SITI SARAH BT SULAIMAN EN. AMIRNUDIN BIN MOHAMAD 1. PN. SAKILA BT ZAINAL

2. PN. ANIZAM BT LASIM

59


SENARAI TUGAS GURU KELAB & PERSATUAN

1. Mengawasi perjalanan aktiviti persatuan-persatuan dan kelab-kelab sekolah yang dijalankan.

2. Menjadi penghubung dengan unit yang bergabung dengannya.

3. Bersama-sama dengan ahli semasa mengadakan latihan sama ada di sekolah atau di luar sekolah.

4. Mengikuti kursus yang dijalankan oleh pihak tertentu supaya sesuai dengan persatuan/kelabnya dari semasa ke

semasa.

5. Bersama-sama dengan pegawai unit bergabung membincangkan bentuk latihan dan pelajaran yang perlu untuk

ahli masing-masing.

6. Mengemukakan cadangan dari semasa ke semasa untuk memperbaiki perjalanan persatuan/kelab masingmasing.

7. Menyemak buku kedatangan ahli pada tiap-tiap kali latihan.

8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

60


C: SUKAN DAN PERMAINAN

SUKAN DAN PERMAINAN 2018

PENGERUSI : EN. MD. IZZUDDIN BIN MOHD SHAH ( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI : EN. AZMI BIN YUNUS ( GPK KOKURIKULUM )

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH ( GPK PENTADBIRAN )

PN. ZURIDAH BT HAMZAH ( GPK HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA : PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA ( SETIAUSAHA KOKURIKULUM )

PEN. SETIAUSAHA : CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN ( PEN. S/U KOKURIKULUM )

PENYELARAS : EN. MOHD. RIDZUAN BIN RAHAMAT ( SETIAUSAHA SUKAN )

1. 1M1S / SEGAK

KETUA SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA

EN. MOHD HAFIS BIN JASIM EN. KASRUL BIN HAMZAH SEMUA GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN

JASMANI

2. PING PONG

EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN

MIRAN

EN. KASRUL BIN HAMZAH

1. PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

3. OLAHRAGA

PN. FAUZIAH BT SULAIMAN PN. SINRA HANYI 1. EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI

2. PN. SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

4. SEPAK TAKRAW

EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI EN. MUHAMAD HAFIS BIN JASIM 1. EN. MOHD. AFFENDDI BIN MD SALLEH

5. BOLA TAMPAR

EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN PN. SOBIRAH BT YAHYA 1. EN. MOHD NOR QADAR BIN HJ NAWAWI

2. PN. MUNIRAH BT JAAFAR

6. BOLA JARING

PN. SYALIZA BINTI ZAKARIAH PN. NUR SA’ADAH BT ROSLAN 1. PN. FAZILAWATI BT ABD MAJID

2. PN. NOR EZLEEN BT YUNUS

7. BOLA BALING

EN. RAMESH KUMAR A/L GOVINDA PN. ROHANA BT UMAR

RAJOO

8. DODGEBALL

1. PN. SITI ‘AISAH BT ABD RAZAK

EN. AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN 1. PN. JAHARA BEHAM BT IBRAHIM

2. CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN

9. CATUR

CIK NEO LAI KEONG PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI 1. PN. FADHLINA BT BASIR

10. SCRABBLE

PN. NORZALILA BT MOHAMED SALIM PN. SURAYA BT HARUN 2. PN. NUR ADILAH BT YUSOF

11. PETANQUE (PPKI)

PN. SITI SARAH BT SULAIMAN EN. AMIRNUDIN B. MOHAMAD 1. PN.ANIZAM BT LASSIM

2. PN SAKILA BT MOHD ZAINAL

61


SENARAI TUGAS GURU SUKAN / PERMAINAN / 1M1S

1. Melatih mereka mengikut jadual yang telah ditetapkan ataupun pada waktu-waktu lain dengan persetujuan Setiausaha

Sukan sekolah.

2. Mengatur seberapa banyak perlawanan persahabatan dengan pasukan-pasukan lain.

3. Membentuk pasukan sekolah untuk pertandingan MSSD/MSSNS.

4. Mencari pengadil / pegawai dalam sesuatu kejohanan.

5. Mengadakan pertandingan antara rumah / kelas. Keputusan hendaklah disampaikan kepada Setiausaha Sukan sekolah.

6. Membentuk jawatankuasa murid bagi permainan dan sukan.

7. Mengiringi dan menjaga disiplin murid dalam satu-satu perlawanan.

8. Menempah dan mengatur pengangkutan untuk pasukan-pasukannya bagi perlawanan MSSMD/MSSMNS atau

persahabatan.

9. Menentukan kehadiran pemain-pemain pada masa latihan dan perlawanan.

10. Membahagikan alat-alat dan pakaian permainan kepada pemain-pemain serta mengumpulkan semula dan juga

menjaga keselamatan barang-barang tersebut.

11. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

12. Merancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid dalam aktiviti permainan.

13. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.

14. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.

15. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.

16. Menganjurkan perlawanan antara ahli rumah sukan / ahli pasukan sekolah.

17. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa / penjaga dan surat rawatan untuk ke pertandingan luar.

18. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan dan pemuliharaan peralatan serta pengurusan.

19. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.

20. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi.

21. Merancang aktiviti tahunan dengan guru dan ahli rumah sukan.

22. Mengambil langkah untuk menilai dan mempertingkatkan prestasi pasukan sekolah dan rumah sukan.

23. Merekod dan menyimpan prestasi ahli rumah sukan dan pasukan sekolah.

24. Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan

Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan badan-badan lainatau persatuan yang diluluskan.

62


RUMAH SUKAN 2018

PENGERUSI : EN. MD. IZZUDDIN BIN MOHD SHAH ( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI : EN. AZMI BIN YUNUS ( GPK KOKURIKULUM )

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH ( GPK PENTADBIRAN )

PN. ZURIDAH BT HAMZAH ( GPK HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA : PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA ( SETIAUSAHA KOKURIKULUM )

PEN. SETIAUSAHA : CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN ( PEN. S/U KOKURIKULUM )

PENYELARAS : EN. MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT ( SETIAUSAHA SUKAN )

PENOLONG PENYELARAS : PN. SOBIRAH BT YAHYA ( PEN. SETIAUSAHA SUKAN )

D: RUMAH SUKAN

1. BLUE BISON ( BIRU )

KETUA SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA

EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN EN. AMIRNUDDIN BIN MOHAMAD 1. EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN MISRAN

2. PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

3. CIK NEO LAI KEONG

4. PN. NUR ADILAH BT YUSOF

5. PN. SOBIRAH BT YAHYA

6. PN. FAUZIAH BT SULAIMAN

7. EN. MOHD. AFFENDDI BIN MD. SALLEH

8. PN. SINRA HANYI

9. PN. SYALIZA BT ZAKARIAH

2. RED STALION ( MERAH )

PN. FADHLINA BT BASIR EN. AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA 1. EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI

2. EN. MOHD NOR QADAR BIN HJ NAWAWI

3. PN. SURAYA BT HARUN

4. PN. SITI ‘AISAH BT ABD RAZAK

5. PN. SITI SARAH BT SULAIMAN

6. PN. NORZALILA BT MOHAMED SALIM

7. PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI

8. PN. MUNIRAH BT JAAFAR

9. PN. ROHANA BT UMAR

3. GREEN TITAN ( HIJAU )

EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN EN. KASRUL BIN HAMZAH 1. CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN

2. PN. NUR SA’ADAH BT ROSLAN

3. PN. NOR EZLEEN BT YUNUS

4. EN. MOHD HAFIS BIN JASIM

5. PN. FAZILAWATI BT ABD MAJID

6. PN. JAHARA BEHAM BT IBRAHIM

7. EN. RAMESH KUMAR A/L GOVINDA RAJOO

8. EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI

9. PN SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

63


SENARAI TUGAS GURU RUMAH SUKAN

1. Menyediakan senarai ahli

2. Melantik AJK, menyediakan agihan tugas dan Surat Pelantikan.

3. Mengenalpasti murid berpotensi.

4. Menyedia pasukan ke peringkat daerah.

5. Mengadakan latihan.

6. Bertanggungjawab menyediakan jadual bertugas Pembantu Ketua.

7. Pembantu Ketua Guru Rumah yang ditugaskan patut menghadiri dalam sebarang kegiatan rumah untuk

memastikan:

Bilangan ahli cukup dan datang pada waktu yang telah ditetapkan.Berpakaian dan berkelakuan tidak menyalahi peraturan sekolah.

Kemudahan dan peralatan disedakan.

64


E : PASUKAN ELIT SEKOLAH & KO AKADEMIK

PASUKAN ELIT SEKOLAH & KO AKADEMIK 2018

PENGERUSI : EN. MD. IZZUDDIN BIN MOHD SHAH ( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI : EN. AZMI BIN YUNUS ( GPK KOKURIKULUM )

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH ( GPK PENTADBIRAN )

PN. ZURIDAH BT HAMZAH ( GPK HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA/PENYELARAS : PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA ( SETIAUSAHA KOKURIKULUM )

1. MEMANAH

KETUA SETIAUSAHA AHLI JAWATANKUASA

PN. FAUZIAH BT SULAIMAN PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI 1. PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA

2. CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN

2. DODGEBALL

EN. AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA EN. MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT 1. PN. FAZILAWATI BT ABD MAJID

2. PN. NUR ADILAH BT YUSOF

3. PING PONG

EN. MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN

MISRAN

4. BOLA JARING

1. EN. KASRUL BIN HAMZAH

2. EN. MOHD NOR QADAR BIN HJ NAWAWI

PN. SYALIZA BT ZAKARIAH PN. NOR EZLEEN BT YUNUS 1. PN. NORZALILA BT MOHAMED SALIM

2. PN. NUR SA’ADAH BT ROSLAN

5. MERENTAS DESA / OLAHRAGA

EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN PN. SINRA HANYI 1. EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI

2. PN. SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

6. BICARA BERIRAMA / KOIR / KEYBOARD / TARIAN

EN. MOHD. NOR QADAR BIN HJ

NAWAWI

PN. SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

1. EN. KASRUL BIN HAMZAH

2. EN. MOHD HAFIS BIN JASIM

3. PN. FAUZIAH BT SULAIMAN

4. PN. FADHLINA BT BASIR

7. KOMPANG SELAWAT / FORMASI

EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI PN. SURAYA BT HARUN 1. PN. NASYATUL SYIMA BT AROBI

2. PN. SITI ‘AISAH BT ABD RAZAK

8. BOLA TAMPAR

PN. SITI SARAH BT SULAIMAN EN. MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN 1. PN. ROHANA BT UMAR

2. CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN

9. KRIKET

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH EN. ABDUL AZIZ BIN SHUKRI EN. MOHD AFFENDDI BIN MD SALLEH

10. SILAT

EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN EN. AMIRNUDIN BIN MOHAMAD 1. CIK NEO LAI KEONG

MISRAN

11. TINJU

EN. FAIZULNIZAM BIN RAMLI EN. ROHAIZAD BIN SULAIMAN 1. EN. RAMESH KUMAR A/L GOVINDA RAJOO

12. PETANQUE

EN. MOHD HAFIS BIN JASIM PN. SOBIRAH BT YAHYA 1. PN. JAHARA BEHAM BT IBRAHIM

2. PN. MUNIRAH BT JAAFAR

13. PIDATO / BERCERITA

PN. YING AEISYAH BT ZAKARIA CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN 1. PN. SINRA HANYI

Peringatan: Latihan dan pertandingan adalah mengikut takwim MSSD/MSSNS/MSSM / JPNS.

65


JADUAL KEGIATAN KOKURIKULUM

TAHUN 2018

HARI : RABU

MASA : 2.00 - 5.00 PETANG

JADUAL A

UNIT BERUNIFORM

2.00 – 4.00PM

1 M 1 S 4.00 – 5.00PM

JADUAL B

KELAB & PERSATUAN

2.00 – 4.00PM

1 M 1 S 4.00 – 5.00PM

66


JADUAL GERAK KERJA KOKURIKULUM 2018

BIL

1

2

UNIT BERUNIFORM

1M1S

( JADUAL A )

KELAB & PERSATUAN

1M1S

( JADUAL B )

10.01.2018

Mesyuarat Agung Unit Beruniform / Kelab & Persatuan

17.01.2018

Mesyuarat Agung Rumah Sukan / Sukan & Permainan 1 M 1 S

24.01.2018

CATATAN

2.00 ptg : Unit Beruniform

3.30 ptg : Kelab & Persatuan

2.00 ptg : Rumah Sukan

3.30 ptg : Sukan & Permainan

24.01.2018

Beng. Kepimpinan : 2.00 - 4.00 ptg

Klinik Memanah : 4.00 - 5.00 ptg

3 07.02.2018 21.02.2018 14.02.2018 : Temasya Sukan

4 28.02.2018 14.03.2018 23.02.2018 - 24.02.2018

Kem Kepimpinan Kokurikulum

5 28.03.2018 04.04.2018

6 11.04.2018 18.04.2018 20.04.2018 - 22.04.2018

Perkhemahan Badan Beruniform I

7 25.04.2018 02.05.2018

8 23.05.2018 30.05.2018

9 06.06.2018 27.06.2018

10 04.07.2018 11.07.2018

11 18.07.2018 25.07.2018 27.07.2018 - 29.07.2018

Perkhemahan Badan Beruniform II

12 01.08.2018 15.08.2018

13 29.08.2018 19.09.2018 28.09.2018 - 30.09.2018 :

Lawatan Kecemerlangan

14 10.10.2018

Sambutan Hari Kanak - kanak

15 07.11.2018

Kemaskini Fail / PAJSK

16 17.11.2018

Hari Apresiasi Kokurikulum

24.10.2018

Kemaskini Fail / PAJSK

67


TEMPAT PERJUMPAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

A: BADAN BERUNIFORM

BIL BADAN BERUNIFORM TEMPAT MASA HARI

1. PENGAKAP 2 MUNSHI 2.00 – 4.00 PTG RABU

2. PANDU PUTERI TUNAS 1 ZA’ABA 2.00 – 4.00 PTG RABU

3. PUTERI ISLAM 2 HAMKA 2.00 – 4.00 PTG RABU

4. PBSM 1 HAMKA 2.00 – 4.00 PTG RABU

5. TKRS 2 ZA’ABA 2.00 – 4.00 PTG RABU

6. PENGAKAP ( PPKI ) BILIK PPKI 2.00 – 4.00 PTG RABU

B: SUKAN/PERMAINAN /1 M 1 S

BIL SUKAN/PERMAINAN TEMPAT MASA HARI

1. PING PONG DEWAN SRI NONA 4.00 – 5.00 PTG RABU

2. BOLA JARING PADANG 4.00 – 5.00 PTG RABU

GELANGGANG

3. SEPAK TAKRAW

TAKRAW 4.00 – 5.00 PTG RABU

4. OLAHRAGA PADANG 4.00 – 5.00 PTG RABU

5. BOLA TAMPAR PADANG 4.00 – 5.00 PTG RABU

6. BOLA BALING PADANG 4.00 – 5.00 PTG RABU

7 DODGEBALL PADANG 4.00 – 5.00 PTG RABU

8 CATUR 2 MUNSHI 4.00 – 5.00 PTG RABU

9 SCRABBLE 1 ZA’ABA 4.00 – 5.00 PTG RABU

10 PETANQUE ( PPKI ) PADANG 4.00 – 5.00 PTG RABU

68


C: KELAB /PERSATUAN

BIL KELAB / PERSATUAN TEMPAT MASA HARI

1. PERSATUAN BAHASA 1 ZA’ABA 2.00 –4.00 PTG RABU

2. KELAB FOTOGRAFI / VIDEO MAKMAL KOMPUTER 2.00 –4.00 PTG RABU

3. KELAB KEBUDAYAAN & KESENIAN BILIK MUZIK 2.00 –4.00 PTG RABU

4. KELAB PENDIDIKAN ISLAM 2 MUNSHI 2.00 –4.00 PTG RABU

5. KELAB ASTRONOMI / FALAK 1 HAMKA 2.00 –4.00 PTG RABU

6. KELAB DOKTOR MUDA BILIK KESIHATAN 2.00 –4.00 PTG RABU

7. KELAB RUKUN NEGARA BILIK MORAL 2.00 –4.00 PTG RABU

8. KELAB FILATELI BILIK PSV 2.00 –4.00 PTG RABU

9. KELAB INOVASI / REKACIPTA 2 HAMKA 2.00 –4.00 PTG RABU

10. PERSATUAN MATEMATIK 2 ZA’ABA 2.00 –4.00 PTG RABU

11. KELAB USAHWAN MUDA (PPKI) PPKI 2.00 –4.00 PTG RABU

69


SEKTOR PENGURUSAN KOKURIKULUM 2018

Bil

Nama Prog./

Aktiviti

Objektif

Kump.Sasaran/

Bil.Peserta

Tarikh

Pelaksanaan

Tempoh

Jenis Aktiviti

1. Pendaftaran Unit

Kokurikulum

2 Mesyuarat AJK

Kokurikulum

Mendaftar Pertubuhan

Perlantikan AJK

Perancangan Aktiviti

Tahunan / Takwim

Kewangan

3. Semakan Buku Stok Mengemaskini jumlah

bahan / peralatan

4. Semakan Rekod

Aktiviti Ko-kurikulum

5. Sukan

Sekolah/MSSD/

MSSNS/MSSM

6. Akt.Sukan/ 1M1S/

Kelab & Persatuan/

Badan Beruniform

7. Karnival Sukan

Permainan

8. Temasya Sukan

Tahunan

9. Perkhemahan

Perdana Unit

Beruniform

10. Hari Apresiasi

Kokurikulum &

Sukan

Memastikan aktiviti

dilaksanakan

Memperoleh

pencapaian cemerlang

Memberi pendedahan

kepada murid

Mencungkil bakat

murid / pasukan

Mencungkil bakat

murid / pasukan

Memberi pendedahan

aktiviti luar bilik darjah

Memberi penghargaan

kepada murid

11. Bintang JPNS Memperoleh

pencapaian cemerlang

12. Latihan Pasukan Elit

(Sekolah)

13. Lawatan

Kecemerlangan

Kokurikulum

Melatih murid dengan

pelbagai kemahiran

Meningkatkan

Pengetahuan

14. Fiesta Kebudayaan Memperoleh

pencapaian cemerlang

S/U Kokurikulum,

Penyelaras Kelab &

Persatuan, Penyelaras

Unit Beruniform dan

Penyelaras Sukan

Permainan

S/U Kokurikulum,

Penyelaras

Kelab & Persatuan /

Unit Beruniform /

Sukan Permainan

Setiausaha Sukan

Semua unit terlibat

Murid yang terlibat

Murid Tahap 2

Januari 1 minggu Pendaftaran,

Pelantikan

Januari 1 minggu Mesyuarat

Feb, Julai dan

November

Akhir Jan, Jun &

November

Sepanjang

tahun

Sepanjang

tahun

3 kali Semakan

3 kali Semakan &

Pengesahan

Sepanjang

tahun

Sepanjang

tahun

Pertandingan

Teori/

Latihan

Murid Tahap 2 Julai 1 kali Pertandingan

Semua murid Februari 1 kali Pertandingan

Murid Tahap 2 / Badan

Beruniform

April dan Julai 2 kali Perkhemahan

Semua murid November 1 kali Sambutan

Wakil-wakil sekolah Ogos 1 kali Pertandingan

Pemain-pemain

sekolah

Sepanjang

tahun

Sepanjang

tahun

Latihan

Murid-murid Tahap 2 September 1 kali Lawatan

Wakil-wakil sekolah Mei 1 kali Pertandingan

70


Nama Prog./

Bil Aktiviti

15. Bengkel / Kursus

Latihan

16 Karnival Bahasa

Melayu

17. Karnival Bahasa

Inggeris

Objektif

Meningkatkan

Pengetahuan /

Kemahiran

Memperoleh

pencapaian cemerlang

Memperoleh

pencapaian cemerlang

18. Kem Bestari Solat Memberi pendedahan

kepada murid

19. Bulan Kecergasan Memberi pendedahan

tentang penjagaan

kesihatan

20. Program Solat Hajat,

Bacaan Yassin

21 Karnival Kebudayaan

& Kesenian

Mengeratkan

Silaturahim

Mencari Bakat di

kalangan murid

22 Karnival Kokurikulum Memberi pendedahan

kepada murid /

meningkatkan

pengetahuan

23 KASTEK Memperoleh

pencapaian cemerlang

24 Kem Kepimpinan

Kokurikulum

Memberi pendedahan

aktiviti luar bilik darjah

Kump.Sasaran/

Bil.Peserta

Murid-murid Tahap 2

Tarikh

Pelaksanaan

Jan, Feb, April,

Jun dan Julai

Tempoh

Jenis Aktiviti

7 kali Bengkel /

Latihan

Wakil-wakil sekolah April / Mei 1 kali Pertandingan

Wakil-wakil sekolah Mac 1 kali Pertandingan

Semua murid

Beragama Islam

Mac, Mei ,Julai

dan Oktober

4 kali Amali Solat

Semua warga SKPP Julai 1 kali Senamrobik,

Aktiviti Fizikal,

Pertandingan

Semua guru, penjaga

dan murid Tahun 6

September 1 kali Solat dan

Jamuan

Semua murid Mac 1 kali Pertandingan

Murid-murid Tahap 2

April, Mei, Julai

dan Ogos

4 Kali Pertandingan

Wakil-wakil sekolah Julai 1 kali Pertandingan

Murid Tahap 2 Februari 1 kali Kem

25 Minggu Sihat Doktor

Muda

26 Konvensyen Kelab

Doktor Muda

Memberi pendedahan

kepada murid /

meningkatkan

pengetahuan

Memperoleh

pencapaian cemerlang

Semua murid Julai 1 kali Program

Wakil-wakil sekolah April / Mei 1 kali Pertandingan

71


CARTA GANTT AKTIVITI KOKURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG 2018

Bil Perkara Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov

1. Mesyuarat Unit KoKurikulum X X X X X X X

2. Rancangan Tahunan X X

3. Perjumpaan Mingguan / Aktiviti

KoKurikulum

X X X X X X X X X X X

Sukan / Olahraga

4. Sukan/Olahraga Pkt. Sekolah X

5. Sukan/Olahraga Pkt.Daerah X

6. Sukan/Olahraga Pkt.Negeri X

Kejohanan / Permainan

7. Pert.Memanah Pkt.Daerah X

8. Pert.Bola Jaring Pkt.Daerah X

9. Pert.Sepak Takraw Pkt.Daerah X

10. Pert.Bola Baling Pkt.Daerah X

11. Pert.Kriket Pkt.Negeri X

12. Pert.Catur Pkt.Daerah X

13. Karnival Sukan Permainan X

14. Latihan pasukan sekolah ( Elit ) X X X X X X X X X X

72


Pertandingan Kelab & Persatuan /

Ko-Akademik

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov

16. Karnival Bahasa Melayu X X

17. Karnival Bahasa Inggeris X

18. Konvensyen Kelab Doktor Muda X X X

19. Pesta Muzik / Bintang JPNS X

20 KASTEK X

Lain- lain

21 Karnival Patriotik X

22. Lawatan Kecemerlangan

Kokurikulum

23. Bengkel / Kursus Latihan X X X X X

X

24. Program Solat Hajat, Bacaan

Yassin

25. Karnival Teknologi dan Rekacipta X

X

26. Perkhemahan Badan Beruniform X X

27. Hari Apresiasi Kokurikulum &

Sukan

28. Bulan Kecergasan X

X

29. Karnival Kebudayaan & Kesenian X

30 Karnival Agama Islam X

31 Perkhemahan Badan Beruniform

( Daerah )

X X X

73


BIL

PERANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2018

PERKARA / AKTIVITI

MESYUARAT JAWATANKUASA KOKURIKULUM

TARIKH

PELAKSANAAN

1 Mesyuarat Kokurikulum 1/2018 28.12.2017

2 Mesyuarat Kokurikulum 2/2018 06.03.2018

3 Mesyuarat Kokurikulum 3/2018 17.07.2018

4 Mesyuarat Kokurikulum 4/2018 31.10.2018

MESYUARAT JK PENYELARAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM

1 Mesyuarat JK Penyelaras Pasukan Badan Beruniform 1/2018 11.01.2018

2 Mesyuarat JK Penyelaras Pasukan Badan Beruniform 2/2018 27.02.2018

3 Mesyuarat JK Penyelaras Pasukan Badan Beruniform 3/2018 19.07.2018

4 Mesyuarat JK Penyelaras Pasukan Badan Beruniform 4/2018 06.11.2018

MESYUARAT JK PENYELARAS KELAB & PERSATUAN

1 Mesyuarat JK Penyelaras Kelab & Persatuan 1/2018 11.01.2018

2 Mesyuarat JK Penyelaras Kelab & Persatuan 2/2018 10.04.2018

3 Mesyuarat JK Penyelaras Kelab & Persatuan 3/2018 19.07.2018

4 Mesyuarat JK Penyelaras Kelab & Persatuan 4/2018 06.11.2018

BENGKEL / KURSUS / LATIHAN

1 Bengkel Kepimpinan Badan Beruniform 24.01.2018

2 Bengkel Kepimpinan Kelab & Persatuan 24.01.2018

3 Bengkel Kawad Kaki Badan Beruniform 28.02.2018

4 Bengkel Frog Vle - Kokurikulum 04.04.2018

5 Bengkel Ikatan / Gajet Badan Beruniform 11.04.2018

6 Bengkel Fotografi / Video 18.04.2018

7 Bengkel Kraf Kreatif 06.06.2018

PERTANDINGAN

1 Temasya Sukan Tahunan 14.02.2018

2 Karnival Kebudayaan & Kesenian 28.03.2018

3 Pertandingan Ikatan / Gajet Badan Beruniform 11.04.2018

4 Karnival Kawad Kaki Badan Beruniform 12.04.2018

5 Karnival Teknologi & Rekacipta 25.04.2018

6 Karnival Agama Islam 30.05.2018

7 Karnival Kecergasan 11.07.2018

8 Karnival Sukan / Permainan 18.07.2018

9 Karnival Patriotik 29.08.2018

PERKHEMAHAN

1 Kem Kepimpinan Kokurikulum 23.02.2018 – 24.02.2018

2 Perkhemahan Badan Beruniform 20.04.2018 – 22.04.2018

27.07.2018 – 29.07.2018

PROGRAM KHAS

1 Program “Fit For Health” 21.02.2018 & 27.06.2018

11.07.2018 & 19.09.2018

2 Program Bakti Ramadhan 06.06.2018

3 Hari Apresiasi Kokurikulum & Sukan 17.11.2018

4 Sambutan Hari Kanak – Kanak 10.10.2018

CATATAN

LAWATAN

1 Lawatan Kecemerlangan Kokurikulum 28.09.2018 – 30.09.2018 74


BIL

TAKWIM KEJOHANAN SUKAN & PERMAINAN

MSSD PORT DICKSON 2018

SUKAN / PERMAINAN

KEJOHANAN

MSSD

1 MERENTAS DESA ( L & P ) 24.01.2018

SK PASIR PANJANG

SK INTAN PERDANA

2 BADMINTON ( L & P ) 06.02.2018 - 08.02.2018

SJKT LDG ST LEONARD

SK KG. BARU SI RUSA

3 BOLA TAMPAR ( L & P ) 16.04.2018

SJKC BDR SPRINGHILL

SMK RAJA JUMAAT

4 SEPAK TAKRAW ( L ) 07.02.2018

SJKT LDG SUA BETONG

SK SUNGALA

5 BALAPAN & PADANG ( L & P ) 13.03.2018 - 15.03.2018

SJKT KEM ASKAR MELAYU

SMK DATUK HAJI ABDUL

SAMAD

MESY.PENGURUS

PASUKAN

04.01.2018

SMK INTAN PERDANA

05.01.2018

SMK KG. BARU SI RUSA

02.03.2018

SMK RAJA JUMAAT

10.01.2018

KOLEJ VOKASIONAL PD

SMK DATUK HAJI ABDUL

SAMAD

TAKLIMAT PENGURUS :

08.01.2018

6 CATUR ( L & P ) 21.05.2017 - 23.05.2018

SJKT LADANG ATHERTON

SJKC TANAH MERAH SITE C

7 BOLA BALING 14.02.2018 – 15.02.2018

SK. INTAN PERDANA

SK JIMAH

8 BOLING TENPIN ( L & P ) 06.03.2018

SJKC CHUNG PIN

SK LINGGI

9 PING PONG ( L & P ) 12.02.2018 - 13.02.2018

SJKC YIK HWA

SK TG AGAS

10 BOLA JARING ( P ) 02.04.2018

SJKC CHUNG HWA TELUK

KEMANG

SK TELOK KEMANG

11 MEMANAH ( L & P ) 02.07.2018 – 04.07.2018

SJKT LADANG SAGGA

SMK KG BARU SI RUSA

TAKLIMAT PEGAWAI :

12.03.2018

17.04.2018

SMK TANAH MERAH

18.01.2018

SMK TINGGI PORT

DICKSON

01.02.2018

SMA CHUAH

12.01.2018

SMK DATUK

MUHAMMAD YUSOF

08.03.2018

SK TELOK KEMANG

03.04.2018

SJKT LADANG SAGGA

75


TAKWIM KEJOHANAN SUKAN & PERMAINAN

MSSN NEGERI SEMBILAN 2018

BIL

SUKAN / PERMAINAN

KEJOHANAN

MSSNS

PENGELOLA

MSSNS

1 MERENTAS DESA ( L & P ) 06.02.2018 SMK SENALING

2 BADMINTON ( L & P ) 27.02.2018 - 01.03.2018 SMK KG BARU SI RUSA

3 BOLA TAMPAR ( L & P ) 08.05.2018 - 11.05.2018 SMK DATUK UNDANG

HAJI ADNAN

4 SEPAK TAKRAW ( L ) 26.02.2018 - 01.03.2018 SMK HAJI ABU HASSAN

SAIL

5 KRIKET ( L ) 26.06.2018 – 29.06.2018 SK TAMAN SERI PAGI

5 BALAPAN & PADANG ( L & P ) 26.03.2018 – 30.03.2018 KOLEJ TUNKU KURSIAH

6 CATUR ( L & P ) 26.07.2018 – 28.07.2018 SMK UNDANG JELEBU

7 BOLING TENPIN ( L & P ) 02.04.2018 – 05.04.2018 SMK TAMAN INDAH

8 BOLA BALING ( L & P ) 27.02.2018 – 02.03.2018 SK INTAN PERDANA

9 BOLA JARING ( P ) 03.05.2018 – 04.05.2018 SMK GEMAS

10 PING PONG ( L & P ) 26.02.2018 – 01.03.2018 SMK BUKIT MEWAH

11 MEMANAH ( L & P ) 16.07.2018 – 19.07.2018 SMK SERI PAGI

76


TAKWIM KOKURIKULUM / KO - AKADEMIK

PORT DICKSON 2018

BIL PERTANDINGAN TARIKH PENGELOLA

1 PERKHEMAHAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA 23.02.2018 – 25.02.2018 SMK TANAH MERAH

2 PESTA PANTUN 28.02.2018 SK LINGGI

3 PERKHEMAHAN TKRS 08.03.2018 – 10.03.2018 SK CHUAH

4 KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS 10.03.2018 SK PASIR PANJANG

5 KARNIVAL BAHASA MELAYU (PIDATO) 28.04.2018 SK TANJONG AGAS

6 KARNIVAL BAHASA MELAYU (BERCERITA) 09.05.2018 SK LUKUT

7 KARNIVAL BAHASA MELAYU (BICARA BERIRAMA) 12.05.2018 SK LUKUT

8 PESTA MUZIK (KOIR) 12.05.2018 SMK KG BARU SI RUSA

9 PESTA MUZIK (TARIAN KREASI) 12.05.2018 SK INTAN PERDANA

10 BINTANG JPNS (NYANYIAN SOLO MINUS ONE) 12.05.2018 SK INTAN PERDANA

11 KARNIVAL DBP BAHASA MELAYU (SAHIBBA) 28.06.2018 SK LINGGI

12 KARNIVAL INOVASI SAINS & TEKNOLOGI (KASTEK) 11.07.2018 SMK INTAN PERDANA

13 PERKHEMAHAN PENGAKAP 13.07.2018 – 15.07.2018 SJKT BANDAR

SPRINGHILL

14 PERKHEMAHAN PANDU PUTERI TUNAS 27.07.2018 – 28.07.2018 SMK TINGGI PORT

DICKSON

15 KARNIVAL KAWAD KAKI 05.09.2018 SMK YAMTUAN RADIN

16 PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 07.09.2018 – 08.09.2018 SMA TELUK KEMANG

77


TAKWIM KOKURIKULUM / AKADEMIK

NEGERI SEMBILAN 2018

BIL PERTANDINGAN TARIKH PENGELOLA

1 PESTA PANTUN 14.03.2018 SK PANCHOR

2 PERKHEMAHAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA 27.03.2018 – 29.03.2018 BSMM NEGERI

3 TEATER 04.04.2018 SMK BUKIT SAUJANA

4 PERKHEMAHAN PENGAKAP 16.04.2018 – 18.04.2018 PPD REMBAU

5 PERKHEMAHAN TKRS 02.05.2018 – 04.05.2018 SK SERI PAGI,

SEREMBAN

6 KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS 15.05.2018 SJKC HILLS SIDE,

SEREMBAN

7 KARNIVAL BAHASA MELAYU (PIDATO) 30.06.2018 SK DR SULAIMAN

8 KARNIVAL BAHASA MELAYU (BERCERITA) 26.06.2018 GALERI DIRAJA

9 KARNIVAL BAHASA MELAYU (BICARA BERIRAMA) 30.06.2018 SK DR SULAIMAN

10 PESTA MUZIK (KOIR) 14.07.2018 SK INTAN PERDANA

11 PESTA MUZIK (TARIAN KREASI) 14.07.2018 SK INTAN PERDANA

12 BINTANG JPNS (NYANYIAN SOLO MINUS ONE) 11.08.2018 – 12.08.2018 SK. PASIR PANJANG

13 KARNIVAL DBP BAHASA MELAYU (SAHIBBA) 17.07.2018 SMK BANDAR BARU

SERTING

14 KARNIVAL INOVASI SAINS & TEKNOLOGI (KASTEK) 31.07.2018 SEK SAINS TUNKU

JAAFAR

15 PERKHEMAHAN PANDU PUTERI TUNAS 08.08.2018 – 09.08.2018 PPD KUALA PILAH

16 BINTANG JPNS (YAMAHA MUSIC TIME) 11.08.2018 – 12.08.2018 SK. PASIR PANJANG

17 KARNIVAL KAWAD KAKI 22.09.2018 SMK SERI JEMPOL

18 PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM 25.09.2018 – 27.09.2018 PPD PORT DICKSON

78


PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

TAHUN 2018

________________________________________________

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

__________________________________________________________________

1. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PSS 2018

2. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KERJA PSS 2018

3. SENARAI TUGAS DAN HURAIAN BIDANG TUGAS 2018

4. SENARAI NAMA PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS 2018

5. CARTA GANTT AKTIVITI PSS 2018

79


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

KURIKULUM

UNIT SUMBER

BAHASA MELAYU

PN SINRA HANYI

BAHASA INGGERIS

PN NUR ADILAH BT YUSOF

PERPUSTAKAAN

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

BAHAN BANTU MENGAJAR

PN SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

MATEMATIK

CIK NEO LAI KEONG

SAINS

PN NOR EZLEN BT YUNUS

MAKMAL KOMPUTER

EN MUHAMAD NUR AZHARI BIN

MISRAN

BILIK APD

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PN FAUZIAH BT SULAIMAN

PENDIDIKAN MORAL

EN RAMESH KUMAR A/L GOVINDA

RAJOO

BILIK SUMBER MAKLUMAT

PN NUR ADILAH BT YUSOF

PUSAT AKSES

EN MOHD NOR QADAR BIN NAWAWI

PENDIDIKAN MUZIK

EN KASRUL BIN HAMZAH

PEDIDIKAN SENI VISUAL

CIK NUR DIYANA BT ZUBIRUDDIN

NILAM

PN SURAYA BT HARUN

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

EN MOHD RIDZUAN BIN RAHAMAT

BAHASA ARAB

PN MUNIRAH BT JAAFAR

SEJARAH

EN. AHMAD FADHIL BIN MOHD RAMZA

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

KOMUNIKASI

EN MUHAMAD HAFIS BIN JASIM

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

EN MUHAMAD NUR AZHARI BIN

MISRAN

WAKIL PIBG

80


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

GURU PERPUSTAKAAN MEDIA

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

SETIAUSAHA

CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN

AHLI JAWATANKUASA

UNIT PERPUSTAKAAN

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

UNIT BILIK APD

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

UNIT MAKMAL KOMPUTER

EN MUHAMAD NUR AZHARI BIN

MISRAN

UNIT BAHAN BANTU MENGAJAR

PN SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

UNIT BILIK SUMBER MAKLUMAT

PN NUR ADILAH BT YUSOF

UNIT BILIK AKSES

EN MOHD NOR QADAR BIN NAWAWI

UNIT NILAM

PN SURAYA BT HARUN

PENGAWAS PUSAT SUMBER

81


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT NILAM

TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS PSS

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PENYELARAS NILAM

PN SURAYA BT HARUN

AHLI JAWATANKUASA

UNIT NILAM TAHAP 1

PN YING AEISYAH BT ZAKARIA

UNIT AKTIVITI NILAM

EN RAMESH KUMAR A/L GOVINDA

RAJOO

UNIT NILAM TAHAP 2

EN AHMAD FADHIL BIN RAMZA

UNIT BAHAN BANTU MENGAJAR

PN SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

UNIT BILIK SUMBER

MAKLUMAT/SALC

PN NUR ADILAH BT YUSOF

UNIT BILIK AKSES

EN MOHD NOR QADAR BIN NAWAWI

PENGAWAS PUSAT SUMBER

82


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT PERPUSTAKAAN

TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS PSS

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

GURU PERPUSTAKAAN

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

AHLI JAWATANKUASA

UNIT GALAKAN MEMBACA

EN RAMESH KUMAR A/L GOVINDA

RAJOO

UNIT PENGURUSAN BAHAN BUKU

PN FADHLINA BT BASIR

UNIT MENU PSS

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

UNIT LALUAN ILMU

PN SITI KHADIJAH BT MOHD TALHA

UNIT BUKU SKRAP

ROHANA BT UMAR

UNIT PROGRAM SANTAPAN MINDA

EN MOHD AFFENDDI BIN MD SALLEH

GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

PENGAWAS PUSAT SUMBER

83


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT MAKMAL KOMPUTER

TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS PSS

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER

EN MUHAMAD NUR AZHARI BIN MISRAN

AHLI JAWATANKUASA

UNIT DOKUMENTASI

EN KASRUL BIN HAMZAH

UNIT KECERIAAN

PN JAHARA BEHAM BT IBRAHIM

UNIT PENGHASILAN BAHAN

EN FAIZULNIZAM BIN RAMLI

UNIT STOK & INVENTORI

PN FAUZIAH BT SULAIMAN

JURUTEKNIK ICT

EN MOHD ZULFAHMI BIN ABD GHANI

UNIT TMK

EN MUHAMAD HAFIS BIN JASIM

PENGAWAS PUSAT SUMBER

84


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT BILIK AKSES

TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS PSS

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PENYELARAS BILIK AKSES

EN MOHD NOR QADAR BIN NAWAWI

AHLI JAWATANKUASA

UNIT STOK & INVENTORI

PN NASYATUL SYIMA BT AROBI

UNIT KECERIAAN

PN NORZALILA BT MOHAMED SALIM

UNIT PENGGUNAAN BAHAN

EN MOHAMAD SAIDI BIN SARLAN

JURUTEKNIK ICT

EN MOHD ZULFAHMI BIN ABD GHANI

PENGAWAS PUSAT SUMBER

85


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT BILIK SUMBER MAKLUMAT

(MINI PERPUSTAKAAN/SALC) TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS PSS

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PENYELARAS BILIK SUMBER MAKLUMAT

PN NUR ADILAH BT YUSOF

AHLI JAWATANKUASA

PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

(BUKU/MAJALAH/AKHBAR)

PN NUR ADILAH BT YUSOF

UNIT KECERIAAN

CIK OUMI AZZAHRA BT ZAINUDIN

PENGURUSAN BAHAN SALC

PN SINRA HANYI

PENGAWAS PUSAT SUMBER

86


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT BAHAN BANTU MENGAJAR

TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS PSS

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PENYELARAS BAHAN BANTU MENGAJAR

PN SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI

AHLI JAWATANKUASA

UNIT PENYIMPANAN DAN STOK

PN SITI AISAH BT ABD RAZAK

UNIT KECERIAAN

PN NUR SAADAH BT ROSLAN

UNIT PAKEJ KBAT

CIK NEO LAI KEONG

PENGAWAS PUSAT SUMBER

87


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT APD

TAHUN 2018

PENASIHAT

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN AHMAD RAZALI BIN SALEH

(GPK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(GPK HEM)

NAIB PENGERUSI 2

EN AZMI BIN YUNUS

(GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS PSS

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

PENYELARAS APD

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

AHLI JAWATANKUASA

UNIT PENYIMPANAN DAN STOK

PN NOREZLEN BT YUNUS

UNIT KECERIAAN

PN ROHANA BT UMAR

UNIT PENGURUSAN BAHAN APD

EN ABDUL AZIZ BIN SHUKRI

PENGAWAS PUSAT SUMBER

88


PUSAT SUMBER SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

SENARAI TUGAS DAN HURAIAN SENARAI TUGAS

TAHUN 2018

1. JAWATANKUASA INDUK / KERJA – PENASIHAT

TINDAKAN

EN MD IZZUDDIN BIN MOHD SHAH

(GURU BESAR)

BIDANG TUGAS

Sebagai penasihat dalam pentadbiran PSS.

Memastikan PSS berjalan mengikut garis panduan yang telah

ditetapkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)

Membantu serta menasihat perancangan, perlaksanaan programprogram

untuk mendapatkan alat atau media serta lain-lain

kemudahan bagi memenuhi keperluan pendidikan yang kian

mencabar.

Membentuk satu dasar yang praktikal bersama pengerusi-pengerusi

perkhidmatan media di sekolah dan menyelaraskan kegiatan ini

dengan PSS yang lain dalam daerah yang sama dengan kerjasama

dan bantuan PSS.

Menggalakkkan perbincangan dengan Pegawai Bahagian Teknologi

Pendidikan, Pegawai-pegawai PPD, Pegawai PKG, Pegawai

Kurikulum Negeri, Pegawai Unit Teknologi Pendidikan mengenai

Program Media Sekolah.

Menasihatkan dan membantu mengurus perbelanjaan tahunan dan

jangka panjang dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa PSS.

Memberi pandangan serta membuat penilaian yang berterusan

terhadap kegiatan-kegiatan pengajaran dan pembelajaran di

sekolah.

Menyediakan kemudahan-kemudahan membaiki dan

mengendailkan alatan pengajaran.

Menyebarkan konsep-konsep PSS kepada guru-guru, murid-murid

dan masyarakat tempatan.

2. JAWATANKUASA INDUK / KERJA – PENGERUSI / NAIB PENGERUSI

TINDAKAN

EN. AHMAD RAZALI BIN SALEH

(PENGERUSI)

PN ZURIDAH BT HAMZAH

(NAIB PENGERUSI 1)

EN AZMI BIN YUNUS

(NAIB PENGERUSI 2)

BIDANG TUGAS


Sebagai ketua pentadbiran PSS.

Memastikan PSS berjalan dengan berkesan untuk mencapai objektif

PSS.

Membentuk satu dasar yang praktikal bersama penasihatmengenai

perkhidmatan media di sekolah dan menyelaraskan kegiatankegiatan

ini dengan kerjasama dan bantuan PSS.

Meyelaraskan kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang

berminat dan memerlukannya.

Merancang untuk mendapatkan bantuan derma dari pihak-pihak

tertentu dalam pelbagai bentuk modal dan material seperti wang

tunai, buku-buku dan bahan-bahan APD serta kepakaran tertentu.

Merancang untuk mewujudkan Pusat Sumber dan merangka

peranannya, kepentingannya dan strategi perkembangannya.

Merancang perbelanjaan tahunan dan jangka panjang dengan

kerjasama Ahli Jawatankuasa PSS.

Membuat penilain yang berterusan terhadap kegiatan-kegiatan

pengajaran dan pembelajaran.

Melahirkan satu suasana yang boleh menggalakkan guru-guru dan

murid-murid mneggunakan PSS dengan sepenuhnya demi

meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran.

89


3. JAWATANKUASA INDUK / KERJA – GURU PERPUSTAKAAN MEDIA

TINDAKAN

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

(GPM)
BIDANG TUGAS

Memastikan PSS berjalan lancar.

Bertanggungjawab ke arah mencapai objektif penubuhan PSS.

Bertanggungjawab memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada AJK PSS.

Menganjurkan bengkel / kursus dalaman di sekolah sendiri.

Mentadbir dan menyelaras perkhidmatan Bahan Bantu Mengajar.

Merancang perbelanjaan tahunan mengikut bidang-bidang sumber.

Merancang aktiviti tahunan PSS.

Merangka Program Lima Tahun PSS

Menyediakan laporan, memberi taklimat dan memaklumkan kepada semua

pihak yang berkaitan mengenai perkhidmatan PSS.

Menyediakan tugas-tugas jawatankuasa PSS.

Mewujudkan hubungan yang baik dengan BTP, PSPN, JPN , Perpustakaan

Awam Negeri dan Negara agar memperoleh pengetahuan yang terkini.

TINDAKAN

PN SINRA HANYI

(BAHASA MELAYU)

PN NUR ADILAH BT YUSOF

(BAHASA INGGERIS)

CIK NEO LAI KEONG

(MATEMATIK )

PN NOREZLEEN BT YUNUS

(SAINS)

PN FAUZIAH BT SULAIMAN

(P. ISLAM)

PN MUNIRAH BT JAAFAR

(BAHASA ARAB )

EN RAMESH KUMAR A/L

GOVINDA RAJOO

(P.MORAL)

EN KASRUL BIN HAMZAH

(P.MUZIK)

EN MOHD RIDZUAN BIN

RAHAMAT (PJK)

CIK NUR DIYANA BT

ZUBIRUDDIN

(PSV)

EN. AHMAD FADHIL BIN

MOHD RAMZA

(SEJARAH)

EN MUHAMAD HAFIS BIN

JASIM

(TMK)

EN. MUHAMAD NUR AZHARI

BIN MISRAN (RBT)


4. JAWATANKUASA INDUK (KETUA-KETUA PANITIA)

BIDANG TUGAS

Mengetuai guru-guru dalam panitia masing-masing.

Membuat saranan tentang jenis kursus / bengkel yang perlu diadakan.

Menilai tentang keberkesanan alat / bahan yang dibeli atau dihasilkan.

Membantu GPM meneliti dan mendapatkan alat / bahan pengajaran dan

pembelajaran yang sesuai untuk guru dan murid.

Merancang program / aktiviti yang dapat meningkatkan pengetahuan dan

pencapaian akademik murid.

Mengemukakan masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi

dalam bidang masing-masing serta berbincang untuk penyelesaian.

Membantu GPM mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran mengikut

panitia masing-masing.

Mengadakan mesyuarat Panitia sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan

menyerahkan minit mesyuarat kepada GPM.

Merekodkan penerimaan minit mesyuarat oleh setiap guru-guru bidang panitia

dan menyerahkan kepada GPM.

90


5. JAWATANKUASA INDUK / KERJA UNIT PERPUSTAKAAN

TINDAKAN

PN SYALIZA BINTI ZAKARIAH

(PENYELARAS )

BIDANG TUGAS

Mempamerkan Carta Organisasi Jawatankuasa Perpustakaan di

perpustakaan.

Membuat anggaran belanjawan perpustakaan.

Menyediakan senarai buku-buku dan alat-alat bilik perpustakaan.

Melantik, melatih dan menyedia Pengawas Perpustakaan.

Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan.

Memesan buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain jenis bahan sesuai untuk

murid-murid dan guru-guru dengan kerjasama guru-guru.

Membuat pesanan buku dan alat-alat perpustakaan melalui Guru Besar.

Merancang dan mengadakan aktiviti tahunan perpustakaan.

Menyediakan rekod peminjam-peminjam buku dengan senarai kekerapan

murid-murid meminjam buku.

Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukannya.

Menjilid majalah-majalah.

Mempastikan keselamatan segala harta dan perabot di dalam perpustakaan

daripada kecurian atau kehilangan.

Mengadakan fail-fail tegak.

Menyimpan guntingan atau keratan akhbar dan kertas-kertas soalan

peperiksaan untuk rujukan.

Menguruskan proses hapuskira, menyemak dan menutup stok.

Menjadi perantara pihak sekolah dengan perpustakaan bergerak.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa NILAM sekurang-kurangnya 2 kali

setahun dan menyerahkan minit mesyuarat kepada GPM.

Merekodkan penerimaan minit mesyuarat oleh setiap ahli jawatankuasa dan

menyerahkan kepada GPM.

6. JAWATANKUASA INDUK / KERJA PROGRAM NILAM

TINDAKAN

PN SURAYA BT HARUN

(PENYELARAS)

BIDANG TUGAS

Mempamerkan Carta Organisasi Jawatankuasa NILAM di tempat strategik.

Menyediakan Sudut NILAM di tempat strategik.

Mengurus dan memastikan semua murid mempunyai buku rekod membaca.

Mengurus program dan pertandingan galakan membaca.

Mengurus fail-fail berkenaan NILAM.

Mengumpul dan merekodkan maklumat murid.

Meyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat-menyurat.

Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk

dikemukakan kepada PKG dan salinan kepada Pengerusi.

Menyediakan pangkalan data dan maklumat-maklumat yang berkaitan

dengan Program NILAM.

Membuat analisis Program NILAM berdasarkan data terkumpul.

Menyelaraskan segala aktiviti-aktiviti, program dan projek tentang NILAM.

Memberi maklumat kepada Guru Besar dan guru perpustakaan tentang

bahan-bahan bacaan yang diperlukan.

Pemeriksaan fail NILAM setiap murid dijalankan setiap akhir bulan.

Mengadakan Majlis Penganugerahan NILAM pada setiap tahun mengikut

pencapaian murid.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa NILAM sekurang-kurangnya 2 kali

setahun dan menyerahkan minit mesyuarat kepada GPM.

Merekodkan penerimaan minit mesyuarat oleh setiap ahli jawatankuasa dan

menyerahkan kepada GPM.

91


7. JAWATANKUASA INDUK / KERJA UNIT BILIK ALAT PANDANG DENGAR

TINDAKAN

PN SYALIZA BT ZAKARIAH

(PENYELARAS)

BIDANG TUGAS

Mempamerkan Carta Organisasi Jawatankuasa Bilik APD / Program ASTRO di

bilik.

Menyediakan peraturan penggunaan bilik.

Memastikan alat-alat APD ang berkuasa elektrik dan bahan software /

hardware sentiasa dalam keadaan baik.

Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa

selamat dan tidak rosak selepas digunakan.

Menyediakan peraturan penggunaan Alat Pandang Dengar dan program

ASTRO.

Menguruskan penggunaan APD/ Program ASTRO ecara berterusan.

Menyelaras rancangan Program ASTRO mengikut jadual waktu sekolah.

Membantu Guru Besar dalam urusan pemilihan, sebut harga alat-alat APD.

Menggalakkan penggunaan alat APD dan program ASTRO dalam pengajaran

dan direkodkan dengan kemas.

Memastikan bilik APD sentiasa kemas, selamat dan ceria.

Menyediakan Laporan Tahunan APD dan program ASTRO.

Menyediakan jadual tugas AJK di kalangan murid.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa bilik APD / Program ASTRO sekurangkurangnya

2 kali setahun dan menyerahkan minit mesyuarat kepada GPM.

Merekodkan penerimaan minit mesyuarat oleh setiap ahli jawatankuasa dan

menyerahkan kepada GPM.

8. JAWATANKUASA INDUK / KERJA UNIT BAHAN BANTU MENGAJAR

TINDAKAN

PN SITI RADZIAH BT AHMAD

NAZLI

(PENYELARAS)BIDANG TUGAS

Mempamerkan Carta Organisasi Jawatankuasa Bahan Bantu Mengajar di bilik.

Menyediakan peraturan penggunaan bilik.

Mencatat semua bekalan alat perkakasan (hardware) dan bahan-bahan

perisian (software) yang dibeli atau diterima ke dalam buku stok Bahan Bantu

mengajar.

Mengelas dan mengkatalog semua bahan yang dibeli atau diterima.

Menyediakan dan mengedar katalog BBM untuk pengetahuan guru-guru.

Mewujudkan budaya peminjaman dan penggunaan peralatan yang sitematik

dan berkesan khususnya bagi keperluan pengajaran guru.

Menentukan semua peralatan BBM agar sentiasa dalam keadaan baik untuk

digunakan.

Menyimpan rekod bahan bantu mengajar setiap panitia.

Mengenalpasti bahan bantu mengajar yang diperlukan oleh panitia.

Membantu guru besar dalam urusan pemilihan, sebut harga bahan bantu

mengajar.

Menyediakan jadual tugas AJK di kalangan murid.

Mengumpul borang rekod penggunaan dan pembinaan BBM dari guru-guru

dan membuat analisis.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Bahan Bantu Mengajar sekurangkurangnya

2 kali setahun dan menyerahkan minit mesyuarat kepada GPM.

Merekodkan penerimaan minit mesyuarat oleh setiap ahli jawatankuasa dan

menyerahkan kepada GPM.

92


9. JAWATANKUASA INDUK / KERJA UNIT BILIK AKSES

TINDAKAN

EN MOHD NOR QADAR BIN NAWAWI

(PENYELARAS)

BIDANG TUGAS

Mempamerkan Carta Organisasi Jawatankuasa Pusat Akses Sekolah

di pusat akses.

Menyediakan peraturan penggunaan Pusat Akses Sekolah.

Menceriakan Pusat Akses Sekolah.

Menguruskan inventori dan pendaftaran harta modal Pusat Akses

Sekolah dan menyerahkan kepada Unit ICT PPD/PPG (Pejabat

Pelajaran Gabungan) dan sesalinan kepada Unit Maklumat Jabatan

Pelajaran Negeri (JPN).

Merekod dan melaporkan sebarang kerosakan peralatan dan

rangkaian kepada:

- Syarikat pembekal peralatan (dalam tempoh jaminan), Jabatan

Pelajaran Negeri (selepas tempoh jaminan) dan Meja Bantuan GITN

(1-300-88-2888) bagi semua masalah berkaitan talian SchoolNet

Memastikan keselamatan fizikal, sistem dan peralatan.

Memastikan penggunaan Pusat Akses Sekolah direkodkan.

Memastikan aktiviti Pusat Akses Sekolah berjalan dengan lancar.

Menyediakan jadual penggunaan Pusat Akses Sekolah dan jadual

guru bertugas.

Menyediakan jadual tugas AJK di kalangan murid.

Mengalakkan penggunaan Pusat Akses Sekolah di kalangan murid

dan guru.

Merekodkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam bilik.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Pusat Akses Sekolah

sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan menyerahkan minit

mesyuarat kepada GPM.

Merekodkan penerimaan minit mesyuarat oleh setiap ahli

jawatankuasa dan menyerahkan kepada GPM.

10. JAWATANKUASA INDUK / KERJA UNIT MAKMAL KOMPUTER

TINDAKAN

EN. MUHAMAD NUR AZHARI BIN

MISRAN

(PENYELARAS)

BIDANG TUGAS

Mempamerkan Carta Organisasi Jawatankuasa Makmal Komputer di

makmal.

Menyediakan peraturan penggunaan makmal.

Menceriakan makmal.

Menguruskan latihan dan kursus dalaman.

Menguruskan kewangan Jawatankuasa Makmal Komputer sekolah

Memantau pembangunan web / portal sekolah.

Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah

Menyediakan jadual penggunaan makmal dan jadual guru

bertugas.

Menyediakan jadual tugas AJK di kalangan murid.

Mengalakkan penggunaan makmal di kalangan murid dan guru.

Menguruskan penggunaan makmal secara berterusan.

Menyediakan dan mengumpulkan laporan aktiviti ICT sekolah.

Menjaga keselamatan bahan-bahan atau kemudahan yang ada

dalam bilik dengan baik.

Merekodkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam bilik.

Menyimpan dan mengemaskini rekod penggunaan atau

peminjaman alat-alat atau bahan-bahan makmal dengan baik.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Makmal Komputer sekurangkurangnya

2 kali setahun dan menyerahkan minit mesyuarat kepada

GPM.

Merekodkan penerimaan minit mesyuarat oleh setiap ahli

jawatankuasa dan menyerahkan kepada GPM.

93


11. JAWATANKUASA INDUK / KERJA UNIT BILIK SUMBER MAKLUMAT (MINI PERPUSTAKAAN/SALC)

TINDAKAN

PN. NUR ADILAH BINTI YUSOF

(PENYELARAS)

BIDANG TUGAS

Mempamerkan Carta Organisasi Jawatankuasa SALC di bilik.

Menyediakan peraturan penggunaan bilik.

Menceriakan bilik.

Menjaga keselamatan bahan-bahan atau kemudahan yang ada

dalam bilik dengan baik.

Merekodkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam bilik.

Menyimpan dan mengemaskini rekod penggunaan atau

peminjaman alat-alat atau bahan-bahan dengan baik.

Mengalakkan penggunaan bilik di kalangan murid dan guru.

Menguruskan penggunaan bilik secara berterusan.

Menyediakan jadual tugas AJK di kalangan murid.

Memastikan guru Bahasa Inggeris membawa masuk murid-murid ke

bilik SALCmengikut jadual penggunaan kelas.

Mengadakan mesyuarat jawatankuasa SALC sekurang-kurangnya 2

kali setahun dan menyerahkan minit mesyuarat kepada GPM.

Merekodkan penerimaan minit mesyuarat oleh setiap ahli

jawatankuasa dan menyerahkan kepada GPM.

94


SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

SENARAI NAMA PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

TAHUN 2018

BIL BILIK KHAS NAMA GURU BIDANG TUGAS

1. BILIK GURU Pn Suraya binti Harun

2. BILIK KESIHATAN Pn Ying Aiesyah binti Zakaria

3. BILIK BOSS Pn Siti ‘Aisah binti Abd Razak

4. BILIK MUZIK Pn Siti Khadijah binti Mohd Talha

7. BILIK RBT En Muhamad Hafis bin Jasim

8. BILIK PSV Cik Nur Diyana binti Zubiruddin

9. BILIK PPKI En Amirnudin bin Mohammad

10. BILIK B&K En Mohd Affenddi bin Md Salleh

11. BILIK BBM Pn Siti Radziah binti Ahmad Nazli

12. BILIK PEMULIHAN En Mohamad Saidi bin Sarlan

13. BILIK GERAKAN En Ahmad Fadhil bin Ramza

15. BILIK JQAF En Abdul Aziz bin Shukri

16. BILIK GALERI KOKO Unit Kokurikulum

17. PERPUSTAKAAN Pn Syaliza binti Zakariah

18. MAKMAL KOMPUTER En Muhamad Nur Azhari bin Misran

19. BILIK AKSES En Mohd Nor Qadar bin Haji Nawawi

20. SURAU Pn Rohana binti Umar

21. MAKMAL SAINS Pn Norezleen binti Yunus

22. KEDAI BUKU En Mohamad Saidi bin Sarlan

23. BILIK PRASEKOLAH 1 Pn Fazilawati binti Abd Majid

24. BILIK PRASEKOLAH 2 Pn Sobirah binti Yahya

25. BILIK SUKAN En Mohd Ridzuan bin Rahamat

26. BILIK MORAL En Ramesh Kumar a/l Govinda Rajoo

27. BILIK DISIPLIN Pn Jahara Beham binti Ibrahim

28. BILIK APD Pn Syaliza binti Zakariah

1.Menyediakan jadual

dan rekod penggunaan

peminjaman alatan jika

ada.

2.Memastikan bilik

dalam keadaan bersih

dan ceria.

3.Melengkapkan

senarai inventori bilik.

4.Memastikan bilik

mempunyai perkaraperkara

berikut:

a.Visi dan misi

b.Carta organisasi

c.Pelan pergerakan

semasa kecemasan

d.Senarai inventori

95


CARTA GANTT 2018

1.1 CARTA GANTT PERANCANGAN STRATEGIK JANGKA PENDEK 2018

1.1.1 PROGRAM BINTANG SSQS

BIL. AKTIVITI / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 MBMMBI

2 Frog-VLE

3 Penggunaan internet dalam PdP

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

1.1.2 PENGURUSAN PUSAT SUMBER DAN PERPUSTAKAAN

( PUSTAKA GALERI ILMU )

BIL. AKTIVITI / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 JOM KE STESEN PERPUSTAKAAN X X X X X X X X X X X

2 KUIZ PUSAT SUMBER X X X

3 KEMPEN SUMBANGAN BUKU X

96


1.1.3 PROGRAM NILAM

( SEMAIAN NILAM )

BIL. AKTIVITI / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 PROGRAM SANTAPAN MINDA X X X X X X X X X X X

2 PROGRAM GALAKAN MEMBACA X X X X X X X X X X

3 BENGKEL PROGRAM NILAM X

4 TOKOH NILAM X X X X X X X X X X

5 SUDUT NILAM DALAM KELAS X X X X X X X X X X X

1.1.4 PROGRAM BINTANG IQPSS

BIL. AKTIVITI / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 Nilam Berkualiti X X X X X X X X X X X

2 Program Penambahan Koleksi

3 Penghasilan Bahan PdP

4 Projek Automasi PSS

5 Kajian Tindakan PSS

X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X

97


1.1.5 BILIK BBM

( PdPC MERENTASI TEKNOLOGI )

BIL. AKTIVITI / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 KEMPEN PEMINJAMAN BBM X X X X X X X X X X X

4 BENGKEL PEMBINAAN BBM X

5 PERTANDINGAN PENGHASILAN BBM X X

1.1.6 MAKMAL KOMPUTER DAN PUSAT AKSES

( PERKASA ICT )

BIL. AKTIVITI / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 JOM KE PUSAT AKSES &

X X X X X X X X X X

MAKMAL KOMPUTER

2 MINGGU TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT) X

3 BENGKEL ASAS PENGGUNAAN MICROSOFT

X X X

WORD / POWERPOINT

4 KURSUS MEMBUKA AKAUN EMAIL X X X

5 BENGKEL KEMAHIRAN ICT X

6 PdP MERENTASI TEKNOLOGI X X X X X X X X X X

98


1.1.7 BILIK SUMBER MAKLUMAT

(MINI-PERPUSTAKAAN / SALC)

BIL. AKTIVITI / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 MARI MEMBACA / LET’S READ X X X X X X X X X X X

2 PERTANDINGAN PEMINJAM TERBANYAK X X X X X X X X X X

3 DIARI GLOSARI / GLOSARY DIARY X X X X X X X X X X

4 PERTANDINGAN PENGGUNA PALING AKTIF X X X X X X X X X X

5 LET’S STUDY ENGLISH – SPELLING

COMPETITION

X X X

99


1.2 CARTA GANTT AKTIVITI PUSAT SUMBER 2018

BIL. AKTIVITI / PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

1 Mesyuarat :

- Mesy.AJK Induk

- Mesy. AJk Kerja

- Mesy. AJK Bilik-bilik Khas

X

X

X

X

X

X

2 Gotong-royong Perpustakaan / Bilik-bilik Khas X X X X X

3 Perlantikan Pengawas PSS X

4 Promosi PSS – Brosur / Buletin X X X X

5 Proses Bahan Buku X X X X X X

6 Kursus dan bengkel X X X X X

7 Mari Membaca 1 Malaysia :

Pertandingan

- Bercerita

- Sajak

- Buku Skrap

- Mengarang

- Pembaca Terbanyak

- Kuiz PSS

- Mewarna dan Melukis Poster

- Teka Kata

X X X

X

X X X X

X

X X

X

X

X

X

X

8 Baik Pulih Bahan Buku X X X X X X X

9 Penerbitan

- Brosur

X

- Buletin

X X X

10 Keceriaan Bilik X X X X X X X X X X

11 Minggu PSS X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100


12 Minggu Panitia X X X X X X X X X X

13 Program Galakan Membaca

- NILAM

- Santapan Minda

- Sudut Bacaan

- Ulasan Buku

- Minggu Sahabat Buku

- Mari Membaca

X

X

X

X

X

X

X

14 Bilik Sumber Maklumat

- Pameran Bertema X X X

15 Pembinaan Bahan X X X

16 Menu PSS X X X X X X X X X X X

17 Kajian Tindakan X X

18 Proses Bahan Carta X X X X X X X X

19 Baik Pulih Bahan Carta X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

101


Catatan

Similar magazines