Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

8. Di peringkat akhir

8. Di peringkat akhir remaja individu inginkan perkara berikut, kecuali A. bergaul dengan rakan-rakan B. kebebasan dari ibu bapa C. sentiasa menurut kehendak orang tuanya D. mengikuti contoh idolanya 9. Kenyataan-kenyataan berikut menggambarkan perkembangan emosi remaja i. Ego menjadi bertambah stabil. ii. iii. iv. Boleh melahirkan perasaan bertimbang rasa atau perikemanusiaan terhadap orang lain Menunjukkan kemesraan dalam persahabatan Minat bertambah terhadap rakan berlainan jantina A. i dan ii B. ii, iii dan iv C. iv sahaja D. Semua di atas 10. Seseorang murid sekolah menengah gemar berada dalam kumpulan rakan-rakan sebayanya. Ahli kumpulan mereka ini mempunyai minat yang sama. Ini menunjukkan mereka mengalami perkembangan A. Sosial B. Emosi C. Minda/kognitif D. Fizikal 99

11. Disebabkan pengaruh perkembangan sosial mereka remaja akan lebih mudah menerima pandangan dan nasihat dari A. gurunya B. ibu bapanya C. rakannya D. ahli keluarga yang lain 12. Remaja boleh melahirkan idea atau pemikiran yang kreatif dalam pembelajran mereka disebabkan mereka sedang mengalami proses perkembangan A. Sosial B. Kognitif C. Fizikal D. Emosi E. 13. Remaja yang memahami proses perkembangan dirinya dari segi fizikal, emosi, sosial dan kognitif dapat membantu dalam perkara-perkara berikut, kecuali A. menambahkan kes disiplin di sekolah B. pergaulan dengan rakan-rakan C. minat dalam pelajaran mengurangkan kerisauan terhadap perubahan rupa wajahnya 100

Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012