Views
9 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.2.6.4 UJIAN ANEKA

6.2.6.4 UJIAN ANEKA PILIHAN KAUNSELING (15 MINIT) Arahan: Sila bulatkan/hitamkan satu sahaja jawapan yang anda pilih sama ada A, B, C atau D bagi setiap soalan. 1. Berikut adalah maksud yang berkaitan ”kaunseling”, kecuali ............ A. Proses interaksi yang membolehkan individu itu memahami diri dan situasinya. B. Hubungan di antara seorang Guru Bimbingan dan Kaunseling dengan seorang klien dalam usaha membincangkan perkara yang dibawa oleh klien. C. Proses yang dilakukan oleh seseorang Guru Bimbingan dan Kaunseling menolong seorang klien untuk menghadapi, memahami dan menerima maklumat-maklumat tentang dirinya. D. Proses memberi nasihat dan menyelesaikan masalah orang yang sedang dibantu. 2. Berikut adalah benar mengenai kemahiran asas kaunseling, kecuali A. Membina hubungan – menerima tanpa syarat B. Kemahiran membimbing – menyoal dengan soalan tertutup C. Melayan – mendengar dengan empati D. Mendengar dan memahami – memberi perhatian dan mencari maksud 3. Apabila kita mendengar dan memahami kata-kata rakan kita, kita dapat i. menyelami perasaannya ketika itu ii. iii. iv. merasa akan keadaan dialaminya mengetahui tentang pengalaman dilaluinya mendekati diri untuk membantunya 101

A. i, ii dan iii B. ii, iii dan iv C. i, dan iv sahaja D. Semua di atas Sewaktu proses kaunseling dijalankan klien perlu dibimbing dengan cara berikut, kecuali A. PRS menanya soalan yang relevan dengan situasi dialami klien B. PRS mendengar dengan teliti untuk mengecam kesulitan klien. C. PRS memotong sahaja perbualan klien bila-bila masa. D. PRS bersikap terbuka dengan penjelasan klien. 4. Sedia meluangkan masa, menjemput kawan duduk, dan memulakan perbualan dengan rakan yang memerlukan bantuan. Dalam kaunseling ini adalah sifat yang berkaitan dengan A. kemahiran membina hubungan B. kemahiran menyoal C. kemahiran memberi respons D. kemahiran memberi perhatian 5. Dalam proses menolong rakan semasa perbualan diadakan, perlakuan PRS menganggukanggukkan kepalanya menunjukkan ia sedang A. menyoal klien untuk mendaptkan kepastian. B. Dorongan minima C. Melayani klien D. Bersetuju dengan klien 102

Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor