Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.3.2.6 AKTIVITI 6 TAJUK

6.3.2.6 AKTIVITI 6 TAJUK : Bolehkah saya? OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. menguasai persediaan yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas temu duga. 2. menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam menghadapi temu duga. MASA : 60 minit BAHAN-BAHAN: Bahan ceramah dan Lampiran jika perlu, Kertas dan pen LANGKAH : Bahagian 1 1. Fasilitator boleh memilih untuk menjemput ceramah daripada Institusi Pengajian Swasta atau pegawai-pegawai mengenai tatacara menghadapi temuduga. 2. Jika tidak dapat menjemput penceramah, fasilitator boleh menggunakan bahan lampiran sebagai panduan untuk memberikan ceramah kepada para peserta. Fasilitator juga boleh memberikan tips untuk menulis resume. Bahagian 2 1. Setelah ceramah disampaikan kepada peserta, fasilitator boleh menjalankan aktiviti memain peranan seperti berikut: 1.1 Peserta diagihkan kepada 4 orang dalam 1 kumpulan; seorang berperanan sebagai orang ditemu duga, dan 2 orang sebagai pemerhati. 1.2 Pemerhati memberi perhatian tentang aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam ceramah. 1.3 Dalam kumpulan besar, bincangkan kelemahan dan kelebihan masing-masing dan cara untuk memperbaiki. 2. Selain main peranan, fasilitator juga digalakkan untuk menjemput sama guru yang berpengalaman atau bekas pelajar atau ibubapa yang berpengalaman untuk menjadi 114

penemuduga bagi memberi peluang kepada para peserta merasai suasana temuduga yang sebenar. REFLEKSI / RUMUSAN : 1. Untuk menghadapi temuduga, kita perlu bersedia dari segi: Ilmu pengetahuan umum khasnya dari segi bidang yang dipohon Pakaian Ketepatan masa. Sijil dan dokumen 115

MODUL UNTUK SEMINAR_2
Edisi Oktober 2016
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
klik pdf
MODUL OPTIKA XV
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul Pendidikan Negara Bangsa
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
Modul Radio - Ayo Menulis FISIP UAJY
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Views / download - Pusat Asasi UiTM
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Modul 5: MODUL PERSEMBAHAN POWER POINT - jtpkrajang
o_19o5bfbdraaq5co1r7k1mbm1ar4e.pdf
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
Modul Flash
modul HTML
o_19o5bhjha18j915td1u6r1lfs1qhsa.pdf
Modul 1
Modul 1
Modul PowerPoint XP
Membangun Mental Bangsa - Kemenag Jatim
MODUL-EU-FINAL
Pembuatan Animasi Modul 10
15 AHOK UNTUK MASA DEPAN BANGSA