Views
7 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.3.5.3 AKTIVITI 3 TAJUK

6.3.5.3 AKTIVITI 3 TAJUK : Penerokaan OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. Melatih peserta meneroka permasalahan yang dibawa. 2. Melatih memahami permasalahan dengan betul juga membantu menganalisis permasalahan dengan lebih fokus dan berobjektif MASA : 120 minit BAHAN-BAHAN: 2 batang Pen berlainan warna, Lampiran 17 LANGKAH : 1. Fasilitator meminta peserta membentuk 4 kumpulan kecil dan setiap kumpulan mengandungi 5 orang. 2. Fasilitator mengedarkan bahan edaran seperti lampiran dan peserta hendaklah melengkapkan skrip yang diberi. 3. Setelah 30 minit, fasilitator akan meminta setiap peserta dalam kumpulan menerangkan jawapan masing-masing secara bergilir-gilir. 4. Fasilitator meminta ahli kelompok memberi respon apakah permasalahan yang timbul adakah dari pemikirannyakah, perasaannyakah,perlakuannyakah atau pengalamannyakah. 5. Peserta diminta melatih kemahiran meneroka ini sesama sendiri berpandukan skrip yang diberi. REFLEKSI / RUMUSAN : 1. Permasalahan yang dibawa perlu diterokai dengan tepat. 2. Kedua-dua pihak hendaklah memahami permasalahan dengan betul dan membantu menganalisis permasalahan dengan lebih objektif dan mengetahui apakah perkara pokok. 130

Lampiran 17 Sila isikan di tempat yang disediakan respon bagi setiap kenyataan yang diberikan. Klien 1 : Setiap kali saya mau berjumpa dengannya dia sentiasa sibuk dan tidak ada masa untuk saya. Kalaupun berjumpa hanya untuk satu atau dua minit sahaja. Tiada apa yang dapat kami bincangkan... PRS :_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Klien 2 : Di rumah saya dimarah, di sekolah juga saya sentiasa dimarah guru, kadangkala saya menjadi ejekan kepada kawan-kawan.... boringnya..... PRS :_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Klien 3 : Bila saya mendapat berita yang anak saya sakit kuat, saya tidak dapat membuat apaapa pertimbangan. Saya panik dan terus balik ke rumah tanpa memberitahu sesiapa.... saya tak sangka ini akan menjadi masalah pula.... (tunduk dan kelihatan sedih) PRS :_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 131

Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
MODUL OPTIKA XV
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
MODUL UNTUK SEMINAR_2
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
klik pdf
Edisi Oktober 2016
Modul Pendidikan Negara Bangsa
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
Modul Radio - Ayo Menulis FISIP UAJY
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Views / download - Pusat Asasi UiTM
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
Modul 5: MODUL PERSEMBAHAN POWER POINT - jtpkrajang
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Modul Flash
modul HTML
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
Modul 1
o_19o5bhjha18j915td1u6r1lfs1qhsa.pdf
Modul PowerPoint XP
Modul 1
o_19o5bfbdraaq5co1r7k1mbm1ar4e.pdf
MODUL-EU-FINAL
Membangun Mental Bangsa - Kemenag Jatim
Pembuatan Animasi Modul 10
15 AHOK UNTUK MASA DEPAN BANGSA