Views
11 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.4.5.2 PINGAT EMAS

6.4.5.2 PINGAT EMAS SUKAN NEGERI. 6.4.5.2.1. Bidang Sukan / kokurikulum 6.4.5.2.2. Mewakili sekolah dalam sukan Peringkat sekolah. 6.4.5.2.3. Mewakili atau pernah mengikuti latihan pusat sukan peringkat Daerah atau 6.4.5.2.4. Mewakili atau pernah mengikuti latihan pusat sukan peringkat Negeri atau 6.4.5.2.5. Kebangsaan. 6.4.5.3 PINGAT EMAS PENGARAH NEGERI/PELAJARAN 6.4.5.3.1. Bidang Kepimpinan 6.4.5.3.2. Pernah mewakili Negeri dalam bidang kokurikulum atau 6.4.5.3.3. Pernah mewakili program pertukaran pelajar peringkat antarabangsa yang dianjurkan JPN/KPM/SBP dan sebagainya. 6.4.6 SKEMA PENILAIAN PRS BESTARI 6.4.6.1. Prs telah mengikuti keseluruhan latihan tahap 4 selama 36 jam – (30%) 6.4.6.2. Prs akan mengendalikan satu projek perkongsian . (orientasi pelajar baru. Kempen anti dadah,atau program motivasi feeder school) (50%) 6.4.6.3. Menyediakan laporan projek softcopy dan hardcopy. (20%) 138

6.4.7 JADUAL PERANCANGAN LATIHAN ANUGERAH LENCANA PRS BESTARI (PENGISIAN TAHAP 4) Kemahiran Masa Objektif Aktiviti Kemahiran Fasilitator 2 jam Mendedahkan pengetahuan asas kemahiran fasilitator Input Ceramah Umum Peranan Fasilitator Ciri-ciri Fasilitator Yang Berkesan Kemahiran Fasilitator yang diperlukan Etika Fasilitator Kemahiran Latihan Dalam Kumpulan 4 jam Memberi pengetahuan prosedur mengendalikan LDK yang berkesan Prosedur mengendalikan LDK Peranan Fasilitator LDK Peranan Ahli Etika Kelompok Kemahiran Mengendalikan Kumpulan 4 jam Memberi pengetahuan prosedur mengendalikan modul LDK Modul Latihan (rantai nama, diad, triad, dan life line) Latihan PDK 4 jam Mendedahkan teknik mengendalikan kelompok besar Team Building / ice breaking Kepentingan kelompok besar Prasyarat kelompok besar Modul kelompok besar Panduan asas kelompok besar Bengkel latihan (Amali) 4 jam Mendedahkan teknik membina modul LDK dan ‘ice breaking’ Tahap 1 (Modul aktiviti Interaksi Kumpulan) Tahap 2 (mencipta modul Ice Breaking) Tahap 3 (membuat Persembahan) Tahap 4 (rumusan dan maklumbalas kekuatan dan kelemahan kumpulan) Kemahiran Kualiti Kumpulan 4 jam Memberi pengetahuan prosedur membina kualiti kumpulan Definisi Kumpulan Ciri-ciri kumpulan yang berkualiti Rangsangan dan Motivasi Kumpulan Jenis-jenis Kumpulan Teknik Membina Kejelekitan Kumpulan Bengkel Ketrampilan Diri 6 jam Memberi pengetahuan membina ketrampilan diri Ciri budaya tinggi Pengucapan awam Kemahiran interpersonal Protokol dan etika sosial EQ(Emotional Quotion) Kemahiran Pengurusan Organisasi 8 jam Mendedah dan melatih prosedur menguruskan organisasi yang bersistematik Pengenalan Peranan Fasilitator Kemahiran Kejurulatihan Pengurusan Program Latihan Kemahiran Mengendalikan Mesyuarat Pentadbiran Program Kepimpinan Membuat laporan dan dokumentasi Pembentangan laporan 139

Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor