Views
1 week ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

1.7.15. Menjalankan

1.7.15. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. 1.7.16. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. 2.0 KRITERIA PEMILIHAN PRS Antara kriteria murid yang boleh dipilih sebagai PRS di sekolah adalah seperti yang berikut : 2.1 Menunjukkan minat dan komitment yang tinggi untuk membantu diri dan orang lain boleh berkomunikasi dengan baik. 2.2 Mempunyai ciri dan personaliti PRS (mendengar dengan penumpuan, memahami, menerima tanpa menilai atau melabel, mengambil berat, komited, jujur dan tulen) 2.3 Mempunyai ciri-ciri kepimpinan diri yang menonjol 2.4 Membaik pulih murid yang bermasalah disiplin 3.0 KAEDAH PEMILIHAN PRS Pemilihan murid-murid PRS adalah melalui beberapa kaedah antaranya: 3.1 Pemilihan melalui permohonan 3.1.1 Mengiklan dan mempelawa permohonan murid melalui pengumuman semasa perhimpunan sekolah, kempen dari kelas ke kelas atau poster dan maklumat papan notis. 3.1.2 Menyediakan borang permohonan untuk proses pemilihan 3.1.3 Mengadakan sesi temuduga untuk mengenal pasti calon-calon yang sesuai. 3.2 Pemilihan melalui rakan sebaya 3.3 Pemilihan melalui Pengetua/ Penolong Kanan dan Guru-guru 3.4 Pemilihan melalui Guru Bimbingan dan Kaunseling 3.5 Pemilihan oleh PRS yang berpengalaman 14

3.6 Pemilihan dari kalangan murid bermasalah atau berisiko 3.7 Pemilihan secara objektif – melalui penggunaan alat-alat pengukur yang sedia ada seperti ujian-ujian personaliti, sikap, kerjaya, minat dan konsep kendiri. 4.0 KERANGKA MODUL PRS Secara keseluruhannya, modul ini merangkumi 4 tahap iaitu : BONGSU MUDA SULONG BESTARI TAHUN 4-6 / T1 – T2 T2 – T3 T3 – T4 T4 – T6 1. PENGENALAN PRS 2. KESEDARAN KENDIRI 3. ASAS KOMUNIKASI 4. AWAL REMAJA 5. PENILAIAN 6. ANUGERAH 7. SKEMA PEMARKAHAN 1. KONSEP KENDIRI 2. KOMUNIKASI 3. PSIKOLOGI REMAJA 4. ASAS KAUNSELING 5. PENILAIAN 6. ANUGERAH 7. SKEMA PEMARKAHAN 1. KEMAHIRAN INTERPERSONAL 2. KEMAHIRAN KEPIMPINAN 3. MENYELESAIKAN MASALAH 4. MEMBUAT KEPUTUSAN 5. KEMAHIRAN KAUNSELING 6. PENILAIAN 7. ANUGERAH 8. SKEMA PEMARKAHAN Secara keseluruhan, modul ini merangkumi 4 tahap iaitu 1. KEMAHIRAN FASILITATOR 2. KEMAHIRAN KUALITI KETRAMPILAN DIRI 3. PENGURUSAN ORGANISASI 4. PENILAIAN 5. ANUGERAH 6. SKEMA PEMARKAHAN 4.1 Tahap Bongsu untuk murid-murid Tahun 4 hingga 6 atau Tingkatan 1 hingga 2; 4.2 Tahap Muda untuk murid-murid PRS Tingkatan 2 hingga 3; 4.3 Tahap Sulong untuk murid-murid PRS Tingkatan 3 hingga 4 dan 4.4 Tahap Bestari untuk murid-murid PRS Tingkatan 4 hingga 6. 15

Modul
Modul Abakus
inovasi untuk kemandirian bangsa - Hakteknas
Modul Pelatihan Animasi Dasar
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
Untitled - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul Matematika
View/Download Modul - (SEAFAST) Center IPB
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
MODUL
Modul 3 - library
Varia-C 2013 - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul 2 Diklat Manajemen Kursus
Buletin JPMD Edisi Pertama 2011 - Universiti Kebangsaan Malaysia
[ Modul 5] Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan)
Brandschutzerfassung „BASIS“-Modul
Modul 1 – Java
MODUL OPTIKA XV
modul-enterprise-network-sandatindo
MODUL-MATEMATIKA-EKONOMI-2
Modul 2 - psflibrary.org
MODUL UNTUK SEMINAR_2
modul-enterprise-network-sandatindo
MODUL MTEMATIKA KELAS XII
Modul TKJ Yerri S
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Modul 4 Diklat Manajemen Kursus
Modul 3 Diklat Manajemen Kursus
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...