Views
11 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

sendiri. Mereka yang

sendiri. Mereka yang menghargai diri sendiri akan bersyukur dengan keupayaan diri mereka dan berasa puas. Di sebaliknya, mereka akan terasa kekurangan dan rendah diri. SELF ACTUALIZATION Definisi: Berkemampuan dan bersemangat untuk mencapai matlamat dan melahirkan potensi diri. Untuk kehidupan yang bermakna, seseorang perlu memanfaatkan masanya dengan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan juga berguna. Nilai EQ ini haruslah berterusan supaya kita dapat merealisasikan keupayaan dan bakat yang terpendam. Jikalau seseorang berminat dalam perkara yang diceburinya, dia akan berasa puas dan bersyukur. Keupayaan untuk melihat benda-benda yang positif dalam hidup dan mengekalkan tingkah-laku yang positif. Walaupun dalam menghadapi kesusahan, optimisme adalah satu cara untuk menghadapi kehidupan dengan positif. Sebaliknya, pesimisme adalah salah satu tanda tekanan. INTERPERSONALRELATIONSHIPS (HUBUNGAN SESAMA INSAN) Definisi: Kemampuan untuk berhubung baik dengan orang lain. Keupayaan untuk membina dan mengekalkan perhubungan yang baik sesama insan boleh dilihat dari segi pemberian kasih sayang dan kemesraan. Tabiat memberi dan menerima serta prihatin terhadap orang lain adalah salah satu aspek yang penting dalam menjayakan hubungan sosial yang sihat. Nilai EQ ini membantu dalam menanam sikap kemesraan dengan orang lain. THE ADAPTABILITY REALM (KEMAHIRAN MENYESUAIKAN DIRI) Kemahiran emosi ini memberi keupayaan kepada kita untuk menyesuaikan diri dan bertindak balas dalam situasi yang sukar. Kejayaan dalam aspek ini bermakna kita dapat menyelesaikan masalah dan merangka penyelesaian yang efektif, menghadapi masalah di dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja. 150

HAPPINESS (KEBAHAGIAAN) Keupayaan merasa puas dengan kehidupan dan bergembira dengan diri sendiri serta orang lain. Orangorang yang bahagia biasanya merasa tenang dalam situasi kerja dan juga rekreasi. Kebahagiaan adalah satu petunjuk bagi EQ seseorang dan bagaimana ia berfungsi. Sesorang yang tidak bahagia akan menghadapi tekanan seperti berfikir terlalu banyak, kurang mahir dalam bersosial, berperasaan bersalah, putus asa dan dalam kes-kes yang ekstrim ada juga yang berniat untu membunuh diri. Input Ceramah/Bengkel Kemahiran Pengurusan Organisasi Pengenalan Pengurusan Organisasi berkaitan dengan keupayaan individu atau beberapa individy berkerja bersama bagi mencapai apa yang mereka inginkan. Kemahiran Kejurulatihan Ia berkait rapat dengan keupayaan individu(jurulatih) menjalankan program pembangunaan sesebuah kelompok masyarat yang berminat untuk menguasai sesuatu bidang kerjaya atau apa juga kemahiran yang diperlukan oleh individu atau organisasi yang dihadirinya. Individu yang melatih atau membimbing ini memiliki kepakaran tinggi dalam bidang diceburuinya. Pengurusan Program Latihan Individu ydng terlibat dalam pengurusan latihan perlu mengtahui beberapa perkara berkaitan dengan latihan di antaranya ialah: Ciri-ciri program latihan yang efektif. 151

Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor