Views
9 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

Dr. Haji Jalal bin Halil

Dr. Haji Jalal bin Halil Khalil, Dr, Sha'ari bin Ngadiman, Mohd Nasir bin Abdullah, Dr.Abd Rasid bin Kasri, Hammed Noor Norddin, Dr. Rahimi bt Hassan, Suraiya bt Syed Mohamed, Hasenah bt Haji Muain, Mohd Rosli bin Abd Wahab, Ahmad bin Kassim (2001). Manual Latihan PROSTAR Sekolah. Kementerian Kesihatan Malaysia. Jas Laile Suzana Jaafar (2008). Pengenalan Kepada Psikologi Kanak-kanak Dan Remaja. Shah Alam : Arah Publications. Jas Laile & Suzana Jaafar (2002). Psikologi Kanank-Kanank & Remaja. Hulu Kelang: Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka Mahmood Aziz (1990).Tiga pemikiran psikologi. Kuala Lumpur: Dewan BahasaDan Pustaka.Santrok, J.W.(2001). Adolescence. New York: McGraw Hill Companies,Inc. Malek Muhamat Said ( 2009 ). Menjana Program Pembimbing Rakan Sebaya. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Mohd Azhar Abd Hamid, Mohd Nasir Markom, Othman A. Kasim (2006). Permainan Kreatif Untuk Guru Dan Jurulatih. Kuala Lumpur : PTS Profesional. M. Sofian O. F, Mariani M. N & Rosli Jamil A. Z. (2007). Psikologi Dalam Pengucapan Awam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Noraini Ahmad (1995). Kaunseling Remaja – Pengalaman Peribadi Seorang Kaunselor. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Bhd. Robiah K. Hamzah PhD (2004). Kaedah Komunikasi Berkesan. PTS Publications & Distributors SDN. BHD. Robiah K. Hamzah, Phd. D. (2004). Teknik Dan Strategi Membimbing Remaja, Kepimpinan. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Robiah K. Hamzah, Ph.D. (2004). Teknik Dan Strategi Membimbing Remaja, Penampilan Diri Berkualiti. Pahang Darul makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Salhah Abdullah (2005). Guru Sebagai Fasilitator. Kuala Lunpur: PTS Professional Publishing Shd. Bhd. Prof. Madya Dr. Saodah Wok, Dr. Narimah Ismail & Prof. Dr. Mohd Yusof Hussain (2003). Teori komunikasi. PTS Publications & Distributors SDN. BHD. Sapora Sipon, Md Noor Saper, Samsiah Mohd Jais (2004). Asas Psikologi Perkembangan. Bangi : Ammier Souvenir Printing. 156

Sapora Sipon, Ahmad Jazimin Jusoh, Hapsah Md Yusof (2002). Kaunseling Individu. Petaling Jaya : Pretice Hall. Shahabuddin Hashim Mahani Razali & Ramlah Jantan, (2004). Psikologi Pendidikan. Bentong: PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd. Shamsudin bin Mohd. Sharif, Shahrizad binti Yusof, Mohd. Sofian bin Omar Fauzee, (2002). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri & Ahmad Khair M Noor (2004). Komunikasi Pejabat. Utusan & Distributors SDN BHD. Supyan Hussin & Azhar Jaludin (2006). Kecemerlangan Dalam Pengucapan Awam. Utusan & Distributors SDN BHD. Zalina Ismail (2002). Panduan Kesihatan Gadis Remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zulkifli Ismail (2004). Remaja Yang Berwawasan. Redwan Majid Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd. Zulkiple Abd Ghani (2003). Komunikasi dan Teknologi Maklumat. Utusan & Distributors SDN BHD. Zuraidah Abdul Rahman (1996). Pembimbing Rakan Sebaya : Langkah Seterusnya. IBS Buku Sdn. Bhd. Pembimbing Rakan Sebaya : Modul Latihan Asas (1992). Unit Bimbingan dan Kaunseling, Bahagian Sekolah dan Institut Aminuddin Baki, KPM 157

Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...