Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

REFLEKSI/RUMUSAN : 1.

REFLEKSI/RUMUSAN : 1. Komunikasi melibatkan aspek lisan dan bukan lisan. 2. Komunikasi yang berkesan menekankan kemahiran mendengar yang aktif iaitu melibatkan seluruh deria. 3. Komunikasi yang berkesan juga menekankan keselarasan mesej bahasa lisan dan bukan lisan. 28

6.1.3.4 AKTIVITI 4 TAJUK : Tak mahu bertanya sesat jalan OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. meningkatkan keberkesanan komunikasi peserta. MASA : 60 minit 2. menggalakkan komunikasi dua hala peserta. BAHAN-BAHAN: Kertas A4 LANGKAH : 1. Fasilitator meminta seorang peserta untuk bantu secara sukarela. 2. Peserta tersebut diminta membelakangi semua peserta lain. Beliau dikehendaki memberi arahan kepada peserta lain untuk melukis sesuatu bentuk yang ditunjukkan oleh fasilitator. Para peserta lain hanya mendengar dan tidak boleh bertanya. 3. Selepas selesai, fasilitator boleh mengekalkan peserta yang sama atau memanggil peserta baru untuk memberi arahan sekali lagi melukis bentuk yang sama. Kali ini peserta yang memberi arahan bersemuka dengan para peserta lain. Para peserta lain boleh bertanya soalan-soalan. 4. Fasilitator berbincang dengan para peserta tentang perasaan dan lukisan yang dihasilkan dalam dua situasi yang berbeza. 5. Pelajar diminta memberi ulasan dan fasilitator membuat rumusan. REFLEKSI/RUMUSAN: 1. Komunikasi berkesan perlu komunikasi bersemuka dan dua hala. 2. Penyampaian mesej perlu dijelas, teliti dan bermaklumat dan penerima mesej perlu berfokus dan mendengar secara aktif. 29

Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012