Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.1.4.4 AKTIVITI 4 TAJUK

6.1.4.4 AKTIVITI 4 TAJUK : Membuat teka – silang kata OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. membolehkan peserta meneka jenis-jenis kerjaya. 2. membolehkan peserta menambah perbendaharaan kata tentang bidang kerjaya. MASA : 40 minit BAHAN-BAHAN: Edaran – teka silang kata (Lampiran 3), Hadiah LANGKAH : Tempoh 40 minit 1. Fasilitator memberi edaran - teka silang kata. 2. Fasilitator membimbing peserta bagaimana mengisi teka silang kata. 3. Setelah masa tamat, fasilitator mengutip edaran. 4. Fasilitator menyemak jawapan bersama-sama peserta. 5. Peserta yang mendapat betul semua jawapan akan diberi hadiah. REFLEKSI /RUMUSAN: 1. Maklumat dan pengetahuan kerjaya amat penting dalam menyediakan peserta untuk sesuatu kerjaya. 34

LAMPIRAN3 Isi silang kata yang diberi berdasarkan pernyataan di bawah. 1. Pada setiap enam bulan saya berjumpa _________________ gigi. 2. ___________________itu sedang melayan penumpang di dalam kapal terbang. 3. Reka bentuk rumah itu dicipta oleh seorang ____________________. 4. Sumbangan pihak _____________________dalam menjaga keamanan negara amat tinggi nilainya. 5. _________________________itu sedang mengutip wang daripada penumpang. 6. _____________________itu sedang menjalankan tugas di mahkamah. 4 P O 2 P L 3 A R K I T E 5 K A S O M N 6 P E G U A M D G U A 1 D O K T O R R I T O R 35

Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012