Views
7 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

.

. _____________________________________ c. _____________________________________ 3. Nyatakan tiga halangan komunikasi. a. _____________________________________ b. _____________________________________ c. _____________________________________ 4. Cara-cara untuk mengelakkan halangan komunikasi ialah :- a. _________________ dengan aktif b. Elakkan gangguan _______________ c. ________________ suara yang jelas 5. Komuniksai berkesan wujud apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai __________ dan_______________ dengan jelas oleh orang yang menerima mesej. 42

6.1.5.4 PENILAIAN LATIHAN LANJUTAN BONGSU EMOSI Sila tandakan / pada pernyataan di bawah. 1. Saya sukar memaafkan kesalahan yang dilakukan orang pada saya. Ya Tidak 2. Saya akan sentiasa menjaga hati kawan-kawan walaupun saya tidak bersetuju dengan pendapat mereka. Ya Tidak 3. Saya tidak dapat menahan kesedihan apabila melihat rakan karib saya ditimpa musibah. Ya Tidak 4. Saya akan melonjak kegembiraan apabila pesaing saya mendapat kegagalan. Ya Tidak 5. Saya tidak akan memaafkan orang yang telah merosakkan barang kesayangan saya. Ya Tidak 43

Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor