Views
11 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

8. Fasilitator membuat

8. Fasilitator membuat kesimpulan. REFLEKSI/RUMUSAN : 1. Penggunaan teknik yang bersesuian dapat membantu proses pembelajaran yang lebih berkesan dan menyeronokan. Di samping itu perkembangan otak juga dapat digalakkan 73

6.2.4.5 AKTIVITI 5 TAJUK : Kemahiran belajar OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. menggunakan imej/simbl yang sesuai untuk meningkatkan ingatan. 2. mengingati apa yang telahd ipelajara berdasarkan peta minda yang dibuat sendiri. MASA : 40 minit BAHAN-BAHAN: Kertas A4, pensel warna dan alat tulis LANGKAH : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang topik yang ingin dibincangkan. 2. Memilih satu tajuk yang sesuai dengan kehendak peserta. 3. Membincang dengan peserta tentang topik penting tajuk tersebut. 4. Mencatatkan isi penting dengan perkataan sendiri secara terang, kemas dan mudah dibaca. 5. Hasilkan peta minda seperti berikut: i. Gunakan kertas putih atau warna secara melintang. ii. iii. iv. Mulakan fikirkan dan lukiskan imej/simbol yang berkaitan dengan tajuk di tengah dan nyatakan tajuk tersebut. Lukiskan garisan tebal dengan pelbagai warna dari imej/gambar tadi Lukis gambar yang berkaitan dan nyatakan isi penting mengunakan huruf besar di atas garisan v. Pada garisan tebal tadi, lukis pecahan garisan yang lebih kecil mengikut jumlah pecahan isi/maklumat. vi. Ulangi arahan 5.4 6. Gunakan kata-kata kunci yang ringkas, padat dan jelas. 74

Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor