Views
11 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

7. Banyakkan gambar dan

7. Banyakkan gambar dan warna kerana manusia lebih mudah mengingatnya berbanding dengan tulisan yang biasa. 8. Lakarlah dengan bebas – perkemaskan kemudian. 9. Tunjukkan gambaran peta minda kepada peserta. 10. Fasilitator memberikan komen terhadap hasil peserta. 11. Bincang dengan peserta kepentingan membuat peta minda. REFLEKSI/RUMUSAN : 1. Cara belajar peta minda membolehkan peseta berupaya mengembangkan pemikiran berdasarkan apa yang dipelajari. Di samping itu peserta dapat dilatih berfikir secara kreatif dan inovatif. 75

LAMPIRAN 8 Contoh Peta Minda 1 (Peta Minda) Contoh 2: Pengasas Peta Minda 76

Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor