Views
5 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

6.2.4.6 AKTIVITI 6 TAJUK

6.2.4.6 AKTIVITI 6 TAJUK : Kemahiran Belajar OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. mengingat bahan yang telah dibaca dan diulangkaji. 2. memahami apa yang telah dipelajri dengan tepat. MASA : 40 minit BAHAN-BAHAN: Kertas A4, pensel warna dan alat tulis LANGKAH : 1. Bersoal jawab denga murid tentang topik yang sukar dipelajari dan difahami. 2. Memilih satu tajuk yang sesuai dengan kehendak peserta. 3. Berbincang dengan peserta tentang topik penting tajuk tersebut. 4. Mencatatkan isi penting dengan perkataan sendiri secara terang, kemas dan mudah dibaca. 5. Mulakan imej/simbol yang berkaitan dengan tajuk di tengah. 6. Kenudian, membuat beberapa cabang dan catatkan isi-isi penting. 7. Seterusnya, membuat nota ringkas menggunakan ayat sendiri dalam bentuk point di bawa isi-isi penting. 8. Menunjukkan gambaran peta komsep kepada murid. 9. Berbincang dengan murid kepentingan membuat peta konsep ini. REFLEKSI/RUMUSAN: Teknik ini dapat menguji tahap kefahaman murid terhadap perkara yang telah dipelajari. Ia juga memudahkan peserta untuk membuat ulangkaji dan membuat persediaan akhir untuk menduduki peperiksaan. 77

LAMPIRAN 9 Lakaran Peta Konsep: Isi penting 1 Isi penting 3 - Pecahan isi Tajuk Utama Isi penting 2 Isi penting 4 78

Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012
Keseluruhan Modul dalam bentuk PDF - Tutor