Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

LAMPIRAN10 Peringkat Di

LAMPIRAN10 Peringkat Di Dalam Proses Mendengar PERINGKAT MENDENGAR SITUASI PERINGKAT 1 Mendengar sekejap-sekejap. Kadang-kadang mendengar dan kadang-kadang fikiran melayang ke tempat / perkara lain Separuh mendengar – mengikut perbincangan sehingga mendapat peluang untuk bercakap, kemudian hilang minat Diam dan mendengar tanpa respon. Mendengar sepanjang masa tetapi tidak melihat orang yang bercakap. Sedar bahawa orang lain ada bersama tetapi berfikir untuk membuat sesuatu bersendirian. Menunggu giliran atau peluang mencelah Seperti mendengar radio atau menonton televisyen PERINGKAT 2 Mendengar untuk mendapatkan idea-idea yang penting tetapi tidak mengambil bahagian untuk berinteraksi dengan orang yang bercakap. Mendengar dengan sempit – memandang kepada orang yang bercakap tetapi tidak dapat menangkap idea yang penting kerana telah membuat kesimpulan awal. Satu kuliah yang pada akhirnya akan disudahi dengan ujian. Kemungkinan cara ini banyak digunakan. PERINGKAT 3 Mendengar dengan aktif dan menyoal. Memberi fokus kepada idea yang penting, memerhati gerak-geri, air muka dan mendengar tanpa membuat penilaian atau kesimpulan awal. Cara ini harus dipraktikkan apabila mendengar di dalam bilik darjah, bercakap dengan kawan-kawan, dan lain-lain. 81

6.2.5.2 AKTIVITI 2 TAJUK : Aduhai Kawanku OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:- 1. mendengar mesej dengan jelas. MASA : 60 minit 2. mengulang semula mesej dengan tepat. 3. membuat rumusan mesej yang didengar BAHAN-BAHAN: Skrip cerita ( Lampiran 11), Kertas dan pen LANGKAH : 1. Fasilitator meminta seorang peserta untuk membaca satu cerita pendek kepada peserta lain. 2. Peserta lain diminta untuk mendengar dengan teliti cerita tersebut. 3. Kemudian peserta diminta untuk mencatakan rumusan cerita tersebut dalam kertas kosong yang disediakan. 4. Fasilitator akan memilih beberapa orang peserta untuk membaca rumusan mereka. 5. Fasilitator akan meminta peserta untuk memberi pandangan mengapa rumusan atau isi cerita mereka tidak sama. 6. Fasilitator akan memberi rumusan mengenai aktiviti tersebut. REFLEKSI/RUMUSAN : 1. Mendengar dengan aktif, fokus dan mendengar perkataan yang digunakan amat penting dalam aspek membantu rakan. 82

Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012