Views
10 months ago

MODUL PRS KEBANGSAAN

2. Proses berkomunikasi

2. Proses berkomunikasi berlaku mengikut urutan iaitu: A. pembentukan mesej + penghantaran mesej + penerimaan mesej + memberi makna mesej. B. pembentukan mesej + penerimaan mesej + pentafsiran + memberi makna mesej. C. pembentukan mesej + penghantaran mesej + penerimaan mesej + pentafsiran + memberi makna mesej. D. pembentukan mesej + penghantaran mesej + penerimaan mesej 3. Yang manakah elemen komunikasi yang lengkap? A. Penyampai, penerima, mesej, media, maklumbalas, konteks B. Penyampai, penerima, media, maklumbalas, konteks C. Penyampai, penerima, mesej, konteks. D. Mesej, media, maklumbalas, konteks. 4. Manakah kenyataan tidak benar mengenai penyampai dalam komunikasi? A. Orang yang memulakan proses menyampaikan mesej. B. Dia memilih mesej dan media/saluran komunikasi yang berkesan. C. Menyatakan mesej yang dipilih. D. Menerima mesej dan mentafsirnya. 5. Penerima dalam proses komunikasi ialah .... A. Orang yang menghantar mesej. B. Orang yang menyediakan maklumat mesej C. Orang yang menerima, mentafsir dan memberi makna mesej. D. Orang yang menerima maklumat/mesej. 93

6. Mendengar ialah kemahiran menerima mesej menggunakan A. telinga dan mulut B. telinga, pemikiran, hati dan mata C. kulit dan telinga D. hati dan pemikiran 7. Untuk menerima mesej dengan berkesan, penerima perlu mempunyai kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar yang baik ialah berikut, kecuali A. Mendengar secara aktif B. Memberi penuh perhatian C. Berminat dan jujur terhadap diri D. Memahami perasaan penyampai dan memberi maklumbalas 8. Komunikasi lisan berlaku apabila si penyampai mesej ......... A. menggunakan kata-kata yang dituturkan untuk menyampaikan mesej. B. menggunakan pergerakan tangan untuk bercakap. C. menggunakan sentuhan jari ketika menyampaikan mesej. D. mengeluarkan air mata dan menangis. 9. Ani mengangguk-anggukkan kepalanya ketika Cikgu Siti bercakap dengannya. Perlakuan Ani tersebut ialah ...... A. komunikasi lisan B. komunikasi bukan lisan C. komunikasi sehala D. pertuturan 94

Draft Pedoman Penulisan Modul Diklat Keuangan Departemen ...
Modul 1 Diklat Manajemen Kursus
Buletin PKB - Politeknik Kota Bharu
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
,iC [~ I - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan Malaysia
Modul HAM dan Islam - Elsam
MODUL - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
Dasar Harta Intelek UKM - Sistem e-Warga - Universiti Kebangsaan ...
garis panduan penilaian kursus induksi modul khusus kementerian ...
kaedah penilaian kursus induksi modul umum bagi kumpulan i
Forum Generasi Muda Peringkat Kebangsaan 2012