Views
11 months ago

inspirasi_april_jun_2014

Kolokium Pentaksiran

Kolokium Pentaksiran Pendidikan Oleh: Sajarutul Nor Kasim “Pentaksiran amat mempengaruhi pembelajaran. Pentaksiran yang berkesan ialah pentaksiran yang boleh membantu dan meningkat pencapaian pembelajaran. Pentaksiran bukan sekadar membantu pentaksir mengumpul maklumat tentang aras pengetahuan atau kemahiran pelajar pada akhir sesuatu tempoh pembelajaran dengan tujuan mengklasifikasikan pelajar berusaha untuk mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan malah aspek ini membolehkan guru-guru dan ibu bapa membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran,”. Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir. Demikian petikan ucapan Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir ketika merasmikan Upacara Penutupan Kolokium Pentaksiran Pendidikan 2014 yang berlangsung pada 19 Jun 2014, bertempat di Dewan Konvensyen, Bangunan E-Learning, Kampus Sultan Abdul Jalil, UPSI. Tambah Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir, bagi membantu guru untuk meningkatkan tahap literasi pentaksiran mereka, KPM menyediakan pelbagai program persediaan guru termasuklah program latihan dan sokongan, bahan-bahan pengajaran dan pentaksiran serta buku panduan. “Antara hasil usaha untuk menangani masalah dan persoalan yang timbul ialah Dokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM). Guru-guru juga tidak perlu menyediakan Fail Perkembangan Murid dan Rekod Transit dan guru tidak perlu mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat iaitu Sistem Pengurusan PBS (SPPBS),” ujar beliau. “Perekodan perkembangan pembelajaran dan prestasi murid akan dibuat mengikut kesesuaian waktu dan kaedah pentaksiran guru sendiri. Peperiksaan berpusat iaitu Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) juga akan ditukar kepada Peperiksaan Tingkatan 3 (PT3) yang lebih sesuai dengan konsep PBS yang dilaksanakan di peringkat sekolah,” katanya lagi. Berdasarkan kajian dalam bidang pendidikan, mendapati pentaksiran amat penting untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Hasil kajian juga mendapati bahawa guru-guru yang berkesan adalah guru-guru yang mentaksir pelajar-pelajar mereka secara berterusan ke arah matlamat pembelajaran. Pentaksiran ini sekaligus membolehkan guru berkenaan menyesuaikan pengajaran mereka berdasarkan maklumat daripada pentaksiran yang dibuat. Kolokium anjuran Makmal Penyelidikan Pendidikan UPSI ini diadakan bertujuan menyediakan platform bagi mendedah dan membincangkan pelaksanaan PBS yang telah ditambah baik, mencetuskan dialog tentang kesediaan guru dalam melaksanakan PBS dengan berkesan, dan mendapatkan cadangan strategi alternatif penambahbaikan pelaksanaan sistem pentaksiran berkualiti di sekolah. Hadir sama ialah Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UPSI, Prof. Dato’ Dr. Noraini Idris dan Pengarah Program, Prof. Madya Dr. Nurulhuda Abd Rahman. 10 / Inspirasi Bil. 2 / Jan-Mac

Inspirasi Bil. 2 / Jan-Mac / 11

Ucaptama - Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Buletin UTHM Bil. 3/2014 Edisi JUL-SEP 2014
GLOBALISASI EKONOMI dan KETAKSAMAAN: Implikasi Kepada ...
Saga Oktober 2010 - USM
Masalah Sosial Di Kalangan Remaja - Universiti Teknologi Malaysia ...
Olahraga Sekolah Menengah - Kementerian Pelajaran Malaysia
Olahraga Sekolah Rendah - Kementerian Pelajaran Malaysia
Buku Risalah - Jabatan Pengajian Tinggi - Kementerian Pengajian ...
kelas-renang-10001 - UPM - Universiti Putra Malaysia
Bab 7 - Kementerian Pengajian Tinggi
mempergiatkan pengantarabangsaan - Jabatan Pengajian Tinggi ...
24_Pages_from_SATU_MODEL_AWAL_JAMINAN_KUALITI_BAGI_PENDIDIKAN_BERTERUSAN_KEJURUTERAAN_DI_KUITTHO.pdf
Muka-surat 44 - Laman Web Rasmi IPGM Kampus Pendidikan Islam
page intro - Majlis Rekabentuk Malaysia
Annual Report 2011.pdf - Pemudah
eBuletin NRE Bil. 1 2007
Engineering Technology : - malaysian society for engineering and ...
konsep “ksa” - UMS - Universiti Malaysia Sabah
Download - Jabatan Meteorologi Malaysia
Meneraju Kegemilangan Ilmu - Kementerian Pengajian Tinggi
create edisi khas tun dr. mahathir - Universiti Malaysia Pahang
LAPORAN TAHUNAN UMT 2017
Jan-Jun 2009 - Universiti Malaysia Sabah
Younus Ahmed Khan - Universiti Sains Malaysia, Penang
Info Konvo Bil 83