Views
2 months ago

inspirasi_april_jun_2014

Kolokium Pentaksiran

Kolokium Pentaksiran Pendidikan Oleh: Sajarutul Nor Kasim “Pentaksiran amat mempengaruhi pembelajaran. Pentaksiran yang berkesan ialah pentaksiran yang boleh membantu dan meningkat pencapaian pembelajaran. Pentaksiran bukan sekadar membantu pentaksir mengumpul maklumat tentang aras pengetahuan atau kemahiran pelajar pada akhir sesuatu tempoh pembelajaran dengan tujuan mengklasifikasikan pelajar berusaha untuk mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan malah aspek ini membolehkan guru-guru dan ibu bapa membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran,”. Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir. Demikian petikan ucapan Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir ketika merasmikan Upacara Penutupan Kolokium Pentaksiran Pendidikan 2014 yang berlangsung pada 19 Jun 2014, bertempat di Dewan Konvensyen, Bangunan E-Learning, Kampus Sultan Abdul Jalil, UPSI. Tambah Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir, bagi membantu guru untuk meningkatkan tahap literasi pentaksiran mereka, KPM menyediakan pelbagai program persediaan guru termasuklah program latihan dan sokongan, bahan-bahan pengajaran dan pentaksiran serta buku panduan. “Antara hasil usaha untuk menangani masalah dan persoalan yang timbul ialah Dokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM). Guru-guru juga tidak perlu menyediakan Fail Perkembangan Murid dan Rekod Transit dan guru tidak perlu mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat iaitu Sistem Pengurusan PBS (SPPBS),” ujar beliau. “Perekodan perkembangan pembelajaran dan prestasi murid akan dibuat mengikut kesesuaian waktu dan kaedah pentaksiran guru sendiri. Peperiksaan berpusat iaitu Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) juga akan ditukar kepada Peperiksaan Tingkatan 3 (PT3) yang lebih sesuai dengan konsep PBS yang dilaksanakan di peringkat sekolah,” katanya lagi. Berdasarkan kajian dalam bidang pendidikan, mendapati pentaksiran amat penting untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Hasil kajian juga mendapati bahawa guru-guru yang berkesan adalah guru-guru yang mentaksir pelajar-pelajar mereka secara berterusan ke arah matlamat pembelajaran. Pentaksiran ini sekaligus membolehkan guru berkenaan menyesuaikan pengajaran mereka berdasarkan maklumat daripada pentaksiran yang dibuat. Kolokium anjuran Makmal Penyelidikan Pendidikan UPSI ini diadakan bertujuan menyediakan platform bagi mendedah dan membincangkan pelaksanaan PBS yang telah ditambah baik, mencetuskan dialog tentang kesediaan guru dalam melaksanakan PBS dengan berkesan, dan mendapatkan cadangan strategi alternatif penambahbaikan pelaksanaan sistem pentaksiran berkualiti di sekolah. Hadir sama ialah Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UPSI, Prof. Dato’ Dr. Noraini Idris dan Pengarah Program, Prof. Madya Dr. Nurulhuda Abd Rahman. 10 / Inspirasi Bil. 2 / Jan-Mac

Inspirasi Bil. 2 / Jan-Mac / 11

Ucaptama - Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Saga Oktober 2010 - USM
Engineering Technology : - malaysian society for engineering and ...
Untitled - Universiti Malaysia Terengganu
konsep “ksa” - UMS - Universiti Malaysia Sabah
Usul Persidangan MPBN & MBM - Majlis Perundingan Belia Negara
Buletin UTHM Bil. 3/2014 Edisi JUL-SEP 2014
KARNIVAL SUKAN IPTS ZON PANTAI TIMUR
Buletin JPMD Edisi Pertama 2011 - Universiti Kebangsaan Malaysia
Buku Panduan Staf - 2013.pdf - USIM - Universiti Sains Islam Malaysia
MUNAKAHAT
Varia-C 2013 - Universiti Kebangsaan Malaysia
KESIMPULAN - Jabatan Pengajian Tinggi - Kementerian Pengajian ...
bperpustakaan - UTHM Library - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Isu 1/2011 - alumni.um.edu.my - Universiti Malaya
JD128995_Layout buletin rumah.indd - SPNB
Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Edisi Kedua
Laporan Tahunan MBPJ 2008 - Majlis Bandaraya Petaling Jaya ...
09 wi-fi percuma - Majlis Bandaraya Petaling Jaya Aduan Online
Destinasi Santai Sekeluarga - Majlis Bandaraya Petaling Jaya ...