Views
1 week ago

POLISI LATIHAN

3.1.5 Seksyen

3.1.5 Seksyen Pembangunan, Bahagian Sumber Manusia i. Staf diberi latihan dan latihan semula (retraining) secara berterusan bagi membolehkan staf mengikuti perkembangan ilmu dan perubahan teknologi. ii. Penyerahan sijil kehadiran 75% kepada peserta kursus hadir dengan jayanya. iii. Sentiasa mengemaskini rekod dan dokumentasi latihan menepati piawaian yang ditetapkan. 3.2 PERATURAN Staf PPP yang gagal memenuhi keperluan latihan seperti yang dipersetujui boleh menyebabkan salah satu atau gabungan tindakan seperti berikut: 3.2.1 Surat Tunjuk Sebab melalui Ketua Jabatan/PTJ akan dikeluarkan kepada staf. 3.2.2 Boleh menjejaskan Rekod Perkhidmatan staf. 3.2.3 Boleh menjejaskan Laporan Penilaian Prestasi tahunan/pergerakan gaji tahunan. 3.2.4 Boleh menjejaskan peluang kenaikan pangkat. 3.2.5 Tidak dibenarkan untuk mengikuti Kursus Jangka Sederhana dan Jangka Panjang. Sekiranya Ketua Jabatan tidak memberi kebenaran kepada staf untuk menghadiri kursus atau latihan yang ditawarkan, Ketua Jabatan dikehendaki menyediakan surat penjelasan kepada pihak Urus setia. 15

16 Lampiran 1 JAWATANKUASA SUMBER MANUSIA (JKSM) JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI/ LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI Pengerusi: Pendaftar JAWATANKUASA SUMBER MANUSIA JAWATANKUASA KERJA KHAS/TASK FORCE Contoh 1 : Jawatankuasa Pelan Penggantian Contoh 2 : Task Force eLPPT dan eLNPT Contoh 3 : Task Force CIS Contoh 4 : Task Force Kemudahan Staf A. Keahlian Jawatankuasa Pengerusi : Pendaftar Keahlian : i) Bendahari, ii) Ketua Pustakawan, iii) Pegawai Undang-Undang, iv) Pengarah Kerja Pejabat Harta Bina, v) Pengarah Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi, vi) Prof. Madya Dr. Nik Hasnaa binti Nik Mahmod (Pakar Pengurusan Sumber Manusia), vii) Ketua Bahagian Sumber Manusia, viii) Ketua Bahagian Pengurusan Organisasi. ix) Pusat Kepimpinan Akademik (UTMLead) Urusetia : Seksyen Pembangunan, Bahagian Sumber Manusia

Latihan Amali hasil - NRE
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
Pelan Operasi Latihan - Portal Rasmi Bahagian Pengurusan ...
pelatihan penul skripsi UNRAM [Compatibility Mode]
MISEREOR Kalender 2012: Maret - Matematika Melatih Cara Berpikir
Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Modul Pelatihan Animasi Dasar
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
Latihan Amali hasil - NRE
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Pelan Strategik ILKAP 2010-2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
Muat Turun - Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Paparan Reformasi Bidang Kursus dan Pelatihan, Hotel Mega ...
Kata pengantar - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
(BOP) Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)