Views
4 months ago

POLISI LATIHAN

3.1.5 Seksyen

3.1.5 Seksyen Pembangunan, Bahagian Sumber Manusia i. Staf diberi latihan dan latihan semula (retraining) secara berterusan bagi membolehkan staf mengikuti perkembangan ilmu dan perubahan teknologi. ii. Penyerahan sijil kehadiran 75% kepada peserta kursus hadir dengan jayanya. iii. Sentiasa mengemaskini rekod dan dokumentasi latihan menepati piawaian yang ditetapkan. 3.2 PERATURAN Staf PPP yang gagal memenuhi keperluan latihan seperti yang dipersetujui boleh menyebabkan salah satu atau gabungan tindakan seperti berikut: 3.2.1 Surat Tunjuk Sebab melalui Ketua Jabatan/PTJ akan dikeluarkan kepada staf. 3.2.2 Boleh menjejaskan Rekod Perkhidmatan staf. 3.2.3 Boleh menjejaskan Laporan Penilaian Prestasi tahunan/pergerakan gaji tahunan. 3.2.4 Boleh menjejaskan peluang kenaikan pangkat. 3.2.5 Tidak dibenarkan untuk mengikuti Kursus Jangka Sederhana dan Jangka Panjang. Sekiranya Ketua Jabatan tidak memberi kebenaran kepada staf untuk menghadiri kursus atau latihan yang ditawarkan, Ketua Jabatan dikehendaki menyediakan surat penjelasan kepada pihak Urus setia. 15

16 Lampiran 1 JAWATANKUASA SUMBER MANUSIA (JKSM) JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI/ LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI Pengerusi: Pendaftar JAWATANKUASA SUMBER MANUSIA JAWATANKUASA KERJA KHAS/TASK FORCE Contoh 1 : Jawatankuasa Pelan Penggantian Contoh 2 : Task Force eLPPT dan eLNPT Contoh 3 : Task Force CIS Contoh 4 : Task Force Kemudahan Staf A. Keahlian Jawatankuasa Pengerusi : Pendaftar Keahlian : i) Bendahari, ii) Ketua Pustakawan, iii) Pegawai Undang-Undang, iv) Pengarah Kerja Pejabat Harta Bina, v) Pengarah Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi, vi) Prof. Madya Dr. Nik Hasnaa binti Nik Mahmod (Pakar Pengurusan Sumber Manusia), vii) Ketua Bahagian Sumber Manusia, viii) Ketua Bahagian Pengurusan Organisasi. ix) Pusat Kepimpinan Akademik (UTMLead) Urusetia : Seksyen Pembangunan, Bahagian Sumber Manusia

Modul Pelatihan Animasi Dasar
Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Kata pengantar - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Paparan Reformasi Bidang Kursus dan Pelatihan, Hotel Mega ...
2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
bab 7. geomorfologi - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
garis panduan latihan pekerja, pendaftaran pusat pengajar ... - Dosh
Latihan Amali hasil - NRE
Latihan Amali hasil - NRE
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
(BOP) Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Pedoman Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan 2010 | i
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...