Views
5 months ago

POLISI LATIHAN

Lampiran 2 NEWLENS

Lampiran 2 NEWLENS FRAMEWORK Pembangunan NewLens Framework adalah memberi fokus utama terhadap pembangunan individu, kerjaya dan organisasi yang mana hasilnya akan memberi kesan kepada Visi dan Misi Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pembangunan individu menitikberatkan peningkatan kemahiran dan pengetahuan dalam melahirkan seseorang yang mampu memberi perkhidmatan bertaraf dunia yang berasakan integriti, ketelusan, kebertanggungjawaban dan pelaksanaan tadbir urus terbaik. Antara inisiatif yang diambil adalah memberi peluang kepada staf untuk mengikuti On the job training (OJT) di organisasi luar yang mempunyai praktis amalan terbaik yang boleh dipelari. Selain itu, peluang meningkatkan tahap pengetahuan juga diberikan kepada staf yang menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi samada secara sepenuh masa atau separuh masa. Di samping itu, program transformatif seperti Sijil Profesional dan Program Attachment juga disediakan untuk menuju pencapaian visi dan misi yang digariskan. 19

20 Bagi pembangunan kerjaya pula, pada peringkat awal perkhidmatan, staf dilengkapi dengan kursus induksi yang pelbagai untuk memupuk DNA UTM. Selepas itu, kursus atau latihan yang disediakan lebih ke arah peningkatan kerjaya seperti Kursus Bahasa Inggeris, Kursus Peralihan Pembantu Makmal, Kursus Pembangunan Bakat dan latihan asas yang diperlukan. Pembangunan individu dan kerjaya hendaklah selari bagi mencapai pembangunan organisasi. Hasil pencapaian individu dan kerjaya menghasilkan staf yang berupaya menghadapi sebarang perubahan dan cabaran serta mampu mengubah set minda ke arah yang lebih cemerlang.

Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
Modul Pelatihan Animasi Dasar
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Latihan Amali hasil - NRE
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Kata pengantar - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Paparan Reformasi Bidang Kursus dan Pelatihan, Hotel Mega ...
Latihan Amali hasil - NRE
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
bab 7. geomorfologi - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
garis panduan latihan pekerja, pendaftaran pusat pengajar ... - Dosh
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
TAKWIM LATIHAN BAGI TAHUN 2013 - Login Portal PPUM
leaflet kegiatan pelatihan dan magang di KJM UGM
Pedoman Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan 2010 | i
garispanduan akreditasi institusi latihan maritim dan kursus yang ...
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
Dasar Keselamatan ICT ILKAP - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana ...
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan