Views
6 months ago

POLISI LATIHAN

PERKATAAN / ISTILAH

PERKATAAN / ISTILAH Latihan Jangka Sederhana Staf Pengurusan Profesional & Pelaksana (PPP) Sistem Maklumat Integrasi Latihan Secara Elektronik (UTMSMILE) Pelan Pembangunan Individu (Individual Development Plan – IDP) Program Pembangunan Kepimpinan (Leadership Development Plan – LDP ) Cuti Belajar Program Attachment Latihan Semasa Bekerja (LSB) On the Job Training (OJT) TAKRIFAN / DEFINISI Kursus Sepenuh Masa yang tempohnya melebihi tiga (3) bulan tetapi tidak melebihi dua belas (12) bulan kalendar termasuk hari kelepasan mingguan, kelepasan am dan cuti mengikut kalendar akademik. Staf bukan akademik daripada Gred 1 sehingga Gred 54 Satu sistem pangkalan data yang merekodkan maklumat pelaksanaan dan rekod kehadiran staf yang menjalani latihan. Perancangan pembangunan kompetensi yang dirangka khusus untuk setiap staf Staf Pengurusan & Profesional UTM. Meliputi kursus, pendidikan, pertukaran, penempatan dan sebagainya yang dirangka untuk membangunkan kompetensi Staf Pengurusan & Profesional UTM. Cuti yang diluluskan oleh kerajaan kepada seseorang pegawai bagi mengikuti kursus jangka sederhana dan kursus jangka panjang secara sepenuh masa. Dalam tempoh tersebut, pegawai dibenarkan meninggalkan tugas dan berkursus serta tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. Satu bentuk skim latihan yang bertujuan memberi pendedahan industri, menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman serta mengikuti perkembangan teknologi terkini supaya pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan lebih berkesan serta menepati kehendak semasa. Aktiviti pembelajaran di luar bilik latihan yang boleh meningkatkan kompetensi staf PPP. 3

4 1.4 KONTEKS PERUNDANGAN Pembangunan Polisi Latihan Staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana (PPP) adalah berdasarkan: i. Pekeliling pentadbiran 16/1999 ii. Pekeliling perkhidmatan 13/1999 iii. Pekeliling perkhidmatan bil 6/2005 iv. Surat pekeliling perkhidmatan bil 2/2005 v. Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar kepada Pegawai Awam yang mengikuti Kursus Jangka Sederhana dan Kursus Jangka Panjang secara Sepenuh Masa.

Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
Latihan Amali hasil - NRE
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Dasar Keselamatan ICT ILKAP - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Pedoman Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan 2010 | i
garispanduan akreditasi institusi latihan maritim dan kursus yang ...
TAKWIM LATIHAN BAGI TAHUN 2013 - Login Portal PPUM
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana ...
leaflet kegiatan pelatihan dan magang di KJM UGM
Paparan Program Kursus dan Pelatihan Kreatif-Hotel Mega Anggrek
1.1 Pengenalan Algoritma - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn ...
Materi pelatihan table manner - Blog Sivitas STIKOM Surabaya
(BOP) Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
modul pelatihan identifikasi lesi rongga mulut dan penatalaksanaan ...
TAKWIM LATIHAN BAGI TAHUN 2013 - Login Portal PPUM
Latihan Dasar Menggunakan Ubuntu Desktop - btech.co.id
Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi
Petunjuk Teknis Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi ...
Modul Pelatihan Animasi Dasar