Views
8 months ago

POLISI LATIHAN

PERKATAAN / ISTILAH

PERKATAAN / ISTILAH Latihan Jangka Sederhana Staf Pengurusan Profesional & Pelaksana (PPP) Sistem Maklumat Integrasi Latihan Secara Elektronik (UTMSMILE) Pelan Pembangunan Individu (Individual Development Plan – IDP) Program Pembangunan Kepimpinan (Leadership Development Plan – LDP ) Cuti Belajar Program Attachment Latihan Semasa Bekerja (LSB) On the Job Training (OJT) TAKRIFAN / DEFINISI Kursus Sepenuh Masa yang tempohnya melebihi tiga (3) bulan tetapi tidak melebihi dua belas (12) bulan kalendar termasuk hari kelepasan mingguan, kelepasan am dan cuti mengikut kalendar akademik. Staf bukan akademik daripada Gred 1 sehingga Gred 54 Satu sistem pangkalan data yang merekodkan maklumat pelaksanaan dan rekod kehadiran staf yang menjalani latihan. Perancangan pembangunan kompetensi yang dirangka khusus untuk setiap staf Staf Pengurusan & Profesional UTM. Meliputi kursus, pendidikan, pertukaran, penempatan dan sebagainya yang dirangka untuk membangunkan kompetensi Staf Pengurusan & Profesional UTM. Cuti yang diluluskan oleh kerajaan kepada seseorang pegawai bagi mengikuti kursus jangka sederhana dan kursus jangka panjang secara sepenuh masa. Dalam tempoh tersebut, pegawai dibenarkan meninggalkan tugas dan berkursus serta tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. Satu bentuk skim latihan yang bertujuan memberi pendedahan industri, menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman serta mengikuti perkembangan teknologi terkini supaya pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan lebih berkesan serta menepati kehendak semasa. Aktiviti pembelajaran di luar bilik latihan yang boleh meningkatkan kompetensi staf PPP. 3

4 1.4 KONTEKS PERUNDANGAN Pembangunan Polisi Latihan Staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana (PPP) adalah berdasarkan: i. Pekeliling pentadbiran 16/1999 ii. Pekeliling perkhidmatan 13/1999 iii. Pekeliling perkhidmatan bil 6/2005 iv. Surat pekeliling perkhidmatan bil 2/2005 v. Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar kepada Pegawai Awam yang mengikuti Kursus Jangka Sederhana dan Kursus Jangka Panjang secara Sepenuh Masa.

2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Latihan Amali hasil - NRE
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
Muat Turun - Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara
Pelan Strategik ILKAP 2010-2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
pelatihan penul skripsi UNRAM [Compatibility Mode]
Pelan Operasi Latihan - Portal Rasmi Bahagian Pengurusan ...
MISEREOR Kalender 2012: Maret - Matematika Melatih Cara Berpikir
Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
Modul Pelatihan Animasi Dasar
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Kata pengantar - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Paparan Reformasi Bidang Kursus dan Pelatihan, Hotel Mega ...
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
(BOP) Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)
bab 7. geomorfologi - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
garis panduan latihan pekerja, pendaftaran pusat pengajar ... - Dosh