Views
6 months ago

POLISI LATIHAN

SEKSYEN 2:

SEKSYEN 2: POLISI 2.1 OBJEKTIF Objektif latihan dan pembangunan sumber manusia: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Memupuk profesionalisme pada setiap staf. Membentuk dan memantapkan kumpulan kerja yang efektif. Menekankan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Membentuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif. Menyediakan hala tuju kemajuan kerjaya. 2.2 STRATEGI PELAKSANAAN Dasar Latihan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia dilaksanakan dengan menggunakan strategi-strategi berikut: (i) (ii) (iii) Setiap Pusat Tanggungjawab / Jabatan hendaklah menyediakan peruntukan tahunan bersamaan sekurang-kurangnya satu peratus (1%) daripada peruntukan emolumen untuk tujuan latihan (Rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2005); Setiap Ketua Pusat Tanggungjawab / Jabatan hendaklah memastikan staf masing-masing di semua peringkat memperolehi 42 mata CPD (Rujuk: Pekeliling Pentadbiran Bil. 28/2015) iaitu bersamaan dengan mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun (Rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2005). Penubuhan Jawatankuasa Sumber Manusia. Terma rujukan seperti di Lampiran 1 5

6 2.3 PELAN OPERASI LATIHAN 2.3.1 Pelan Operasi Latihan disediakan pada setiap tahun untuk pelbagai jenis skim perkhidmatan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). 2.3.2 Mulai tahun 2014, pembangunan Pelan Operasi Latihan di peringkat UTM dibahagikan kepada (i) Kumpulan Staf Akademik (POL disediakan oleh pihak UTMLead); dan (ii) Kumpulan Pengurusan Profesional dan Pelaksana (PPP) (POL disediakan oleh Bahagian Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar). 2.3.3 Pelan Operasi Latihan yang disediakan adalah berdasarkan format yang diperlukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. 2.4 STRUKTUR LATIHAN Rajah 1: Struktur Pembangunan Latihan Penjawat Awam 2.4.1 Peringkat Latihan Kaedah Pelaksanaan pembangunan staf dibahagikan kepada tiga (3) peringkat seperti berikut: (i) Peringkat Permulaan - Untuk memberi kefahaman tentang etika kerja, pengurusan diri, masa dan kemahiran komunikasi.

Modul Pelatihan Animasi Dasar
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Kata pengantar - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Paparan Reformasi Bidang Kursus dan Pelatihan, Hotel Mega ...
bab 7. geomorfologi - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
garis panduan latihan pekerja, pendaftaran pusat pengajar ... - Dosh
2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Latihan Amali hasil - NRE
Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
Pelan Operasi Latihan - Portal Rasmi Bahagian Pengurusan ...
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
pelatihan penul skripsi UNRAM [Compatibility Mode]
Pelan Strategik ILKAP 2010-2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
Muat Turun - Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara
MISEREOR Kalender 2012: Maret - Matematika Melatih Cara Berpikir
Latihan Amali hasil - NRE
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Dasar Keselamatan ICT ILKAP - Institut Latihan Kehakiman Dan ...