Views
6 months ago

POLISI LATIHAN

- Untuk memberi

- Untuk memberi pendedahan kepada sistem organisasi dan kemahiran kerja. - Untuk membolehkan staf berkongsi dan memahami visi dan misi Universiti. (ii) Peringkat Pertengahan - Untuk membolehkan staf berkomunikasi dengan berkesan. - Untuk meningkatkan kemahiran bagi membolehkan staf melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang. - Untuk membolehkan staf mengurus dengan cekap dan berkesan. (iii) Peringkat Tinggi - Untuk memantapkan penampilan diri sesuai dengan kedudukan jawatan bagi staf kanan Universiti. - Untuk membolehkan staf mengurus projek dengan cekap dan berkesan. - Untuk memimpin organisasi dengan cemerlang. 2.4.2 Tahap Latihan Struktur Latihan penjawat awam dikelaskan kepada enam (6) Tahap Latihan yang merangkumi tahap-tahap berikut: (i) Tahap 1: Pendedahan Kompetensi Staf yang baru dilantik secara tetap di dalam perkhidmatan perlu mengikuti tahap ini, melainkan jika Jabatan telah menyediakan kursus Pra- Perkhidmatan. (ii) Tahap 2: Penerapan Kompetensi Tahap latihan yang akan dijalankan pada peringkat ini ialah Tahap Penerapan Kompetensi yang bersifat umum dan penekanan diberikan kepada perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan. Staf yang berkhidmat kurang daripada tiga (3) tahun perlu mengikuti tahap ini. 7

8 (iii) Tahap 3: Pembangunan Kompetensi Tahap Pembangunan Kompetensi dikhususkan kepada staf yang berkhidmat di antara tiga (3) hingga lima (5) tahun. (iv) Tahap 4: Peningkatan Kompetensi Tahap Peningkatan Kompetensi disasarkan kepada staf yang berkhidmat di antara lima (5) hingga sepuluh (10) tahun. (v) Tahap 5: Pengukuhan Kompetensi Staf yang layak mengikuti tahap ini adalah mereka yang berkhidmat lebih dari sepuluh (10) tahun. (vi) Tahap 6: Peralihan Kerjaya Peringkat Peralihan bertujuan untuk menyediakan staf yang akan meninggalkan perkhidmatan kepada pengetahuan dan persekitaran yang baru. Tahap ini disasarkan kepada staf yang akan meninggalkan perkhidmatan dalam tempoh sekurang-kurangnya dua (2) tahun sebelum bersara. 2.5 PELAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA UTM • POSU Rajah 2: Pelan Pembangunan Sumber Manusia UTM

Modul Pelatihan Animasi Dasar
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Kata pengantar - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Paparan Reformasi Bidang Kursus dan Pelatihan, Hotel Mega ...
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Modul Pelatihan Kader Dasar XXIV - pmii komisariat brawijaya
garis panduan latihan pekerja, pendaftaran pusat pengajar ... - Dosh
bab 7. geomorfologi - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Latihan Amali hasil - NRE
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
pelatihan penul skripsi UNRAM [Compatibility Mode]
Pelan Operasi Latihan - Portal Rasmi Bahagian Pengurusan ...
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
MISEREOR Kalender 2012: Maret - Matematika Melatih Cara Berpikir
Pelan Strategik ILKAP 2010-2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
Muat Turun - Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara
Latihan Amali hasil - NRE
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Dasar Keselamatan ICT ILKAP - Institut Latihan Kehakiman Dan ...