Views
7 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Menyediakan pengurusan

Menyediakan pengurusan kewangan Program NILAM. Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid. d. Penyelaras Program – Guru Perpustakaan dan Media Memberi taklimat tentang pelaksanaan Program NILAM pada setiap awal tahun. Menentukan program dan menyediakan kertas kerja aktiviti yang hendak dilaksanakan. Merancang anggaran perbelanjaan Program NILAM. Menganjurkan aktiviti Program NILAM peringkat sekolah. Memastikan program berjalan dengan lancar. Menjadi urus setia untuk pemberian anugerah NILAM di peringkat sekolah. Mengenal pasti dan membimbing calon untuk anugerah NILAM peringkat negeri. Mendapatkan pengesahan laporan dan data NILAM daripada Pengetua/Guru Besar. Menghantar laporan dan data NILAM ke PKG. Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid. e. Setiausaha – Guru NILAM Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat menyurat. Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal yang berkaitan. Membantu Penyelaras Program menjalankan aktiviti NILAM. Mempamerkan data dan maklumat di sudut NILAM. Mengumpulkan maklumat (kertas kerja, laporan, bahan, data) dan menyerahkan kepada penyelaras program. Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada Penyelaras Program dan salinan kepada Pengerusi. Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid. f. Penolong Setiausaha – Guru Data NILAM Mengumpul data rekod membaca dan aktiviti murid daripada Guru Tingkatan/Kelas setiap bulan. Memasukkan data ke pengkalan data. Menganalisis data rekod membaca dan aktiviti murid dan menyerahkannya kepada Guru NILAM Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid.

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 1 9 g. Ketua Bidang / Ketua Panitia Membantu pihak sekolah dalam pemilihan bahan bacaan untuk murid. Merancang dan menyelaras aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh menjurus ke arah pembacaan berkualiti. Membuat perancangan, anggaran perbelanjaan Program NILAM bersama-sama Penyelaras Program. Memantau pelaksanaan Program NILAM. Menyemak dan mengesah rekod bacaan dan aktiviti murid. i. Guru Kelas / Guru Tingkatan Menyediakan sudut bacaan di kelas masing-masing. Memastikan setiap murid mempunyai buku catatan. Menggalakkan murid mengikuti aktiviti Program NILAM secara aktif. Menyemak dan mengesah rekod bacaan dan aktiviti murid. Merekod bilangan buku yang dibaca ke dalam borang data NILAM. Membantu pelaksanaan Program NILAM mengikut perancangan. Menyerahkan data NILAM kepada Guru Data NILAM setiap hujung bulan. Mengenal pasti dan menyenaraikan murid yang layak diberi pengiktirafan. j. Guru Perpustakaan Membuat penggredan buku. Menyediakan bahan bacaan yang mencukupi bagi menjalankan Program NILAM. Mengagihkan buku pinjaman secara berkelompok (Projek Pukal) Membantu setiausaha menganjurkan sebarang aktiviti untuk menyokong Program NILAM. Menyemak dan mengesah rekod bacaan dan aktiviti murid. k. Guru mata pelajaran

Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Pedoman Pelaksanaan Program
Aturan Pelaksanaan TA [Compatibility Mode]
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
PANDUAN HIBAH
Panduan-PKM-Tahun-2013
panduan identifikasi - Tropenbos International
Download Panduan KreasiTronik - DataKreasi