Views
6 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Menggalakkan murid

Menggalakkan murid mengikuti program NILAM dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembacaan secara merentas kurikulum Menyokong dan menggalakkan murid melaksanakan aktivitiaktivit pembelajaran berasaskan kepada bahan pembacaan murid Menyemak dan mengesah rekod bacaan dan aktiviti murid. k. Wakil PIBG Menjadi pengantara untuk menyampaikan maklumat program NILAM kepada ibu bapa. PIBG berfungsi sebagai agen kepada penglibatan institusiinstitusi lain dalam menjayakan program ini dari segi khidmat nasihat, sumbangan buku dan kewangan. l. Ibu Bapa Peranan ibu bapa bukan setakat menyediakan keperluan asas untuk anakanak, malahan mereka turut memainkan peranan penting dalam menjayakan program ini. Matlamat program lebih mudah tercapai sekiranya mereka : Menggalakkan anak-anak membaca di rumah dengan bimbingan daripada ibu bapa. Menyediakan bahan bacaan di rumah (jika berkemampuan) Membuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain (Perpustakaan Awam, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Bergerak dan sebagainya) Memastikan anak-anak sentiasa mempunyai bahan untuk dibaca, menggunakan ilmu daripada bahan tersebut dan seterusnya membuat catatan. Mengesah dan menandatangani rekod bacaan anak-anak. (Sekiranya ditentukan oleh pihak sekolah) m. Pengawas Pusat Sumber Sekolah Pengawas PSS sama-sama terlibat menjayakan program NILAM ini. Mereka bukan sahaja dapat membantu guru PSS malahan merupakan agen penggerak program ini. Tugas mereka adalah seperti berikut : Membantu murid untuk meminjam buku di PSS. Membuat pameran buku-buku yang sesuai untuk dipinjam. Membantu guru PSS menyediakan pinjaman kelompok (bulk loan). Membantu guru PSS menganalisis data bacaan murid.

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 2 1 Mempamerkan graf-graf bacaan murid. n. Murid Program ini memerlukan penglibatan aktif murid-murid secara langsung. Mereka merupakan kumpulan sasaran yang akan menentukan kejayaan program NILAM atau sebaliknya. Peranan murid-murid adalah seperti berikut : Membaca sebanyak mungkin bahan-bahan bacaan. Memastikan mereka membaca bahan-bahan mengikut tahap yang telah ditetapkan. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi daripada hasil pembacaan tersebut dalam aktiviti-aktiviti pengayaan selepas pembacaan. Merekodkan bahan bacaan yang telah dibaca dan aktiviti yang telah dilaksanakan selepas pembacaan. 4. CARTA ALIR PENGURUSAN NILAM 4.1 Urutan Pengurusan NILAM Peringkat KPM ke JPN KPPM / PENGARAH BTP PENGARAH JPN PKG PPD BTPN SEKOLAH

Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Pedoman Pelaksanaan Program
Aturan Pelaksanaan TA [Compatibility Mode]
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
PANDUAN HIBAH
Panduan-PKM-Tahun-2013
panduan identifikasi - Tropenbos International
Download Panduan KreasiTronik - DataKreasi