Views
2 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Dijalankan secara formal

Dijalankan secara formal / informal. RP menyampaikan deklamasi sajak dihadapan pendengar. Pendengar boleh terdiri daripada sesiapa sahaja termasuk RP, guru, dan warga sekolah. Aktiviti direkodkan dalam Rekod Aktiviti RP. Mendapatkan pengesahan dan penilaian daripada guru pembimbing. i. Berpantun Berpantun dijalankan di dalam kelas, dewan perhimpunan, atau di peringkat yang lebih tinggi. Dijalankan secara formal / informal. RP menyampaikan pantun dihadapan pendengar. Pendengar boleh terdiri daripada sesiapa sahaja termasuk RP, guru, dan warga sekolah. Aktiviti direkodkan dalam Rekod Aktiviti RP. Mendapatkan pengesahan dan penilaian daripada guru pembimbing. j. Mencipta Lirik Lagu dan Persembahan. Mencipta lirik lagu berdasarkan buku yang dibaca dan dipersembahkan di dalam kelas, dewan perhimpunan, atau di peringkat yang lebih tinggi. Lirik dan lagu yang dicipta, merupakan lagu yang pendek dan mudah. Dijalankan secara formal / informal. RP mempersembahkan hasil karya dalam bentuk lagu dihadapan pendengar. Pendengar boleh terdiri daripada sesiapa sahaja termasuk RP, guru, dan warga sekolah. Aktiviti direkodkan dalam Rekod Aktiviti RP. Mendapatkan pengesahan dan penilaian daripada guru pembimbing. k. Radio Sekolah Radio Sekolah dijalankan di dalam bilik khas, bilik audio, studio sekolah, atau tempat yang telah disediakan. Radio sekolah merupakan program yang mengasah bakat RP menjadi seorang penyampai radio. Bahan persembahan boleh terdiri daripada promosi bahan-bahan di pusat sumber atau program-program sekolah. Dijalankan secara formal / informal. RP menyampaikan Radio Sekolah dihadapan pendengar On-Air Radio Sekolah. Pendengar boleh terdiri daripada sesiapa sahaja termasuk RP, guru, dan warga sekolah. Aktiviti direkodkan dalam Rekod Aktiviti RP. Mendapatkan pengesahan dan penilaian daripada guru pembimbing.

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 2 9 2. Penilaian dan pengesahan aktiviti di dalam dan di luar sekolah. Aktiviti-aktiviti pengayaan selepas pembacaan yang dilakukan oleh murid di dalam persekitaran sekolah ataupun aktiviti-aktiviti di bawah kelolaan sekolah tetapi dijalankan di luar sekolah, boleh dinilai dan disahkan oleh semua guru mata pelajaran di sekolah. Manakala aktiviti di luar sekolah, penilaian dan pengesahan boleh dilakukan melalui pengesahan Sijil Penyertaan / Sijil Penghargaan / Surat Penyertaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan. Semua aktiviti yang disertai boleh disahkan oleh beberapa orang seperti dalam senarai berikut : a. Pihak penganjur b. Pengerusi majlis program c. Presiden Kelab / Persatuan d. Ketua kampung e. Pengerusi PIBG f. Ibu / Bapa / Penjaga

Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Pedoman Pelaksanaan Program
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
Panduan Amalan 5S Sektor Awam - Mampu
BUKU PANDUAN PERPUSTAKAAN - UTHM Library
Nota Taklimat Panduan Pengurusan Pejabat
GARIS PANDUAN PERANCANGAN - JPBD Selangor
Panduan Mahasiswa Internasional - Fontbonne University
Panduan Berkomunikasi melalui media massa - psflibrary.org
Komik Buku Panduan Paralegal.pdf - psflibrary.org
Buku Panduan Kewangan - space - UTM
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
Aturan Pelaksanaan TA [Compatibility Mode]