Views
6 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Lampiran 1C DAPATAN SOAL

Lampiran 1C DAPATAN SOAL SELIDIK MENGAPA PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH KURANG MEMBACA BIL PERKARA JUMLAH PERATUS 1. Tidak ada masa 464 70.30 2. Membaca membosankan 328 49.70 3. Lebih suka bermain 255 38.64 4. Buku tidak menarik 253 38.33 5. Buku tidak cukup 209 31.67 6. Cenderung kepada bahan berunsur hiburan 199 30.15 7. Lebih suka menonton TV dan mendengar radio 192 29.09 8. Keletihan 177 26.82 9. Suasana tidak selesa / bising 176 26.67 10. Tidak ada peluang ke pusat sumber atau perpustakaan 161 24.39 11. Banyak kerja rumah / homework 161 24.39 12. Tidak minat membaca sejak kecil 156 23.64 13. Tidak mampu membeli buku 151 22.88 14. Tidak mahir membaca 137 20.76 15. Membantu kerja ibu bapa 132 20.00 16. Buku tidak sesuai 77 11.67 17. Malas 57 8.64 18. Tiada galakan ibu bapa 41 6.21 19. Penulisan yang tidak berkualiti 28 4.24 20. Media elektronik lebih menarik 14 2.12 Nota : 1. Bilangan responden terlibat sebanyak 660 orang. 2. Responden boleh memilih lebih daripada satu alasan.

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 3 3 SEJARAH JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM NILAM Lampiran 2 Tahun Sekolah Rendah Jauhari Sekolah Menengah Rakan Pembaca 1998 Tahun 1 1999 Tahun 1 & 2 Tingkatan 1 2000 Tahun 1 , 2 & 3 Tingkatan 1 & 2 2001 Tahun 1 , 2 , 3 & 4 Tingkatan 1 , 2 & 3 2002 Tahun 1 , 2 , 3 , 4 & 5 Tingkatan 1 , 2 , 3 & 4 Tahun 2001 - Mula pelaksanaan Tahap RP Program NILAM di sekolah rendah dan tahun 2002 di sekolah menengah. 2003 Tahun 1 , 2 , 3 , 4 , 5 & 6 Tingkatan 1 , 2 , 3 , 4 & 5

Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
GARIS PANDUAN PERANCANGAN - JPBD Selangor
Buku Panduan Kewangan - space - UTM
Komik Buku Panduan Paralegal.pdf - psflibrary.org
Panduan Mahasiswa Internasional - Fontbonne University
Panduan Berkomunikasi melalui media massa - psflibrary.org
Nota Taklimat Panduan Pengurusan Pejabat
BUKU PANDUAN PERPUSTAKAAN - UTHM Library
Panduan Amalan 5S Sektor Awam - Mampu
Panduan Pembuatan Dokumen SPM UNPAB - Universitas ...
Muat turun buku panduan membuat aduan - InsuranceInfo
Garis Panduan Untuk Anggota Farmasi Berurusan Dengan Wakil ...
Buku Panduan Penyekatan Parit.pdf - Wetlands International ...
panduan lapangan praktisi perjanjian konservasi laut - Marine ...
Panduan Pengisian Formulir - Komisi Penanggulangan AIDS