Views
7 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Lampiran 3 AKTIVITI

Lampiran 3 AKTIVITI MEMBACA Asas / Teras Pemupukan Membaca Pengayaan A. Akitiviti yang dilaksanakan bertujuan untuk memberi kemahiran asas kepada murid-murid. Kemahiran ini meliputi bacaan skimming, scanning, tinjauan menelaah dan bacaan tepat. A. Aktiviti yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan bacaan murid-murid dan memupuk tabiat membaca. A. Aktiviti yang dijalankan untuk menjadikan pembacaan sebagai satu budaya dan amalan berterusan. B. Penguasaan kemahiran asas membaca membolehkan murid-murid mendapat kemahiran belajar dan mencari maklumat. B. Kesemua aktiviti ini dijalankan serentak dan semua warga sekolah terlibat secara langsung. Waktu pelaksanaannya ditentukan oleh pihak sekolah. B. Melalui aktiviti ini muridmurid akan terus membaca dan menggabungkan kemahiran belajar, kemahiran berfikir, dan kemahiran mencari maklumat. C. Kemahiran asas membaca ini dilaksanakan melalui aktiviti seperti : - Projek CAKNA - Khemah Membaca - Bengkel Membaca - Minggu Membaca - Bulan Membaca - Kerja Projek - Projek Kemahiran Maklumat - Aktiviti Waktu Perpustakaan C. Contoh aktiviti yang dijalankan ialah : - Laluan Iqra’ - Membaca Bersama - Hentian Ilmu - Bacalah Sayang - Semarak Minda - Mindaku Berkreatif - 10 Minit Bersama Buku - Projek Banyak Membaca - Jejak Maklumat C. Antara aktiviti yang dijalankan ialah : - Choral Speaking - Pertandingan Bercerita - Bina Minda - Berbalas Pantun - Pidato - Perbahasan - Kuiz Pengetahuan - Perbincangan Buku - Pesta Buku - Pertandingan Buku Skrap - Resensi Buku

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 3 5 Lampiran 4 Contoh-contoh Aktiviti Bahasa Malaysia 1. Projek Pukal 1.1 Setiap kelas dibekalkan dengan buku-buku dalam kotak-kotak yang mengandungi antara 50–100 naskah buku pada peringkat awal dan ditambah dari masa ke semasa. 1.2 Setiap murid dibenarkan membaca dan meminjam buku setiap hari sebanyak yang mampu. 1.3 Kerjasama guru kelas amat diperlukan dalam memastikan kejayaan program. 1.4 Kerjasama ibu bapa dan penjaga juga diharapkan untuk membantu membaca / menceritakan kepada anak-anak mereka isi buku yang dipinjam. 1.5 Semua bahan bacaan akan dicatat dalam Rekod Bacaan NILAM. 2. Cergas! Cerdas! 2.1 Idea untuk projek galakan membaca Cergas! Cerdas! adalah daripada satu program galakan membaca yang dikemukakan dalam sebuah buku oleh Hilda K. Wisburg dan Ruth Toor yang berjudul ‘Elementry School Librarian’s Almanac : A Complete Media Program for Every Month of the School Year’. 2.2 Program yang dikemukakan di dalam buku tersebut kemudian diubahsuai dan diperkembangkan lagi supaya boleh dilaksanakan dengan mudah di peringkat sekolah. Untuk projek galakan membaca ini murid-murid digalakkan membaca serta membuat rekod bacaan bagi buku yang telah dibaca. Rekod bacaan murid adalah dibuat di atas borang rekod bacaan yang disediakan khas. Borang rekod bacaan yang disediakan membolehkan murid-murid yang menyertai projek membuat rumusan mengenai buku yang telah dibaca dengan mudah. 3. Program Banyak Membaca Program ini adalah khusus untuk Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua dikendalikan oleh seorang guru. Pelajar digalakkan membaca seberapa banyak buku dan dicatat dalam borang-borang khas yang mana akan dianalisis pada tiap-tiap akhir bulan untuk mengetahui jumlah buku yang dibaca oleh setiap menentukan pelajar yang banyak membaca. Insentif dalam bentuk hadiah diberi.

Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
Nota Taklimat Panduan Pengurusan Pejabat
BUKU PANDUAN PERPUSTAKAAN - UTHM Library
Buku Panduan Kewangan - space - UTM
Komik Buku Panduan Paralegal.pdf - psflibrary.org
GARIS PANDUAN PERANCANGAN - JPBD Selangor
Panduan Amalan 5S Sektor Awam - Mampu
Panduan Berkomunikasi melalui media massa - psflibrary.org
Panduan Mahasiswa Internasional - Fontbonne University
Muat turun buku panduan membuat aduan - InsuranceInfo
panduan lapangan praktisi perjanjian konservasi laut - Marine ...
Garis Panduan Untuk Anggota Farmasi Berurusan Dengan Wakil ...
Buku Panduan Penyekatan Parit.pdf - Wetlands International ...
Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium ...
Panduan Pengisian Formulir - Komisi Penanggulangan AIDS