Views
1 month ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Lampiran 6 REKOD BACAAN

Lampiran 6 REKOD BACAAN MURID SEKOLAH RENDAH Tarikh : ___________ Tahun Terbit : _________________ Bahan : Buku Bukan Buku (Bulatkan) Judul :_______________________________________________________ Nama Pengarang :_______________________________________________________ Penerbit : _______________________________________________________ Alamat URL (Jika sumber melalui internet) : ____________________________________ Buku : Bil muka surat buku : ___________ Bukan Buku: _____________ Kod : R 1.10 R1.20 R1.30 R1.40 R1.50 (Bulatkan) Kod : G1 G2 G3 G4 G5 (Bulatkan) Rumusan Sila tandakan √ pada ruangan yang sesuai Aktiviti Pengayaan Aktiviti √ Pengesahan Aktiviti √ Pengesahan Aktiviti √ Pengesahan Rumusan √ Wajib Mengeja Mendeklamasi sajak Amali Lakonan Lain-lain(nyatakan) ___________ Melukis Bercerita Jumlah Aktiviti : ( ) Jumlah Bilangan Keseluruhan Bahan Yang Dibaca Dibawa Ke Hadapan Buku : R1.10 ( ) R1.20 ( ) R1.30 ( ) R1.40 ( ) R1.50 ( ) Bahan Bukan Buku : G1 ( ) G2 ( ) G3 ( ) G4 ( ) G5 ( ) Aktiviti : ( ) * Sila rujuk jadual di hadapan berkaitan bahan dan mata ganjaran

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 4 5 REKOD BACAAN MURID SEKOLAH MENENGAH Tarikh : _________ Tahun Terbit : _________________ Bahan : Buku Bukan Buku (Bulatkan) Judul :_______________________________________________________ Nama Pengarang :_______________________________________________________ Penerbit : _______________________________________________________ Alamat URL (Jika sumber melalui internet) : ____________________________________ Buku : Bil muka surat buku : ___________ Bukan Buku: _____________ Kod : M 1.10 M1.20 M1.30 M1.40 M1.50 (Bulatkan) Kod : G1 G2 G3 G4 G5 (Bulatkan) Rumusan Sila tandakan √ pada ruangan yang sesuai. Aktiviti Pengayaan Aktiviti √ Pengesahan Aktiviti √ Pengesahan Aktiviti √ Pengesahan Rumusan √ Wajib Mengeja Mendeklamasi sajak Amali Lakonan Lain-lain(nyatakan) ___________ Melukis Bercerita Jumlah Aktiviti : ( ) Jumlah Bilangan Keseluruhan Bahan Yang Dibaca Dibawa Ke Hadapan Buku : M1.10 ( ) M1.20 ( ) M1.30 ( ) M1.40 ( ) M1.50 ( ) Bahan Bukan Buku : G1 ( ) G2 ( ) G3 ( ) G4 ( ) G5 ( ) Aktiviti : ( ) * Sila rujuk jadual di hadapan berkaitan bahan dan mata ganjaran

Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
Komik Buku Panduan Paralegal.pdf - psflibrary.org
Panduan Amalan 5S Sektor Awam - Mampu
Buku Panduan Kewangan - space - UTM
BUKU PANDUAN PERPUSTAKAAN - UTHM Library
Nota Taklimat Panduan Pengurusan Pejabat
GARIS PANDUAN PERANCANGAN - JPBD Selangor
Panduan Mahasiswa Internasional - Fontbonne University
Panduan Berkomunikasi melalui media massa - psflibrary.org
Panduan Pembuatan Dokumen SPM UNPAB - Universitas ...
Buku Panduan TF 2009 - Lembaga Hasil Dalam Negeri
Garis Panduan Untuk Anggota Farmasi Berurusan Dengan Wakil ...
Garis Panduan Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium ...
Buku Panduan Penyekatan Parit.pdf - Wetlands International ...