Views
6 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

SENARAI MATA GANJARAN

SENARAI MATA GANJARAN BAGI BAHAN BACAAN Mata Ganjaran Bahan Buku BIL KUMPULAN PEMBACA MIN JUMLAH MUKA SURAT MAX MATA GANJARAN KOD 1. 2. SEKOLAH RENDAH (PRA SEKOLAH- TAHUN 6) SEKOLAH MENENGAH (PERALIHAN – Tingkatan 6) Buku kanakkanak 40 10 R1.10 41 60 20 R1.20 61 80 30 R1.30 81 100 40 R1.40 101 Lebih daripada 101 50 R1.50 31 60 10 M1.10 61 90 20 M1.20 91 120 30 M1.30 121 150 40 M1.40 151 Lebih daripada 151 50 M1.50 Mata Ganjaran Bahan Bukan Buku BIL BAHAN BERCETAK /BAHAN MATA GANJARAN KOD BUKAN CETAK 1. Jurnal 5 G5 2. Laporan / Majalah 4 G4 3. Risalah / Brosur / Artikel / Rencana/ Peta / 3 G3 Cerpen/E-Bahan Pembelajaran/ Kit Pembelajaran/ Bahan Bantu Belajar CD Perisian Pendidikan/ Video Klip Berinformasi 4. Katalog/ Manual Pengguna / Buku Skrap / 2 G2 Buletin 5. Carta / Poster / Komik 1 G1

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 4 7 Disediakan oleh: Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Sekian

Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Pedoman Pelaksanaan Program
PANDUAN HIBAH
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
Aturan Pelaksanaan TA [Compatibility Mode]
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan ... - PDII – LIPI
dokumen perubahan pelaksanaan anggaran ... - diskominfo jabar
Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri - Badan Pemeriksa Keuangan
Panduan Perencanaan Evakuasi - GITEWS
PANDUAN EITI UNTUK LEGISLATOR
Buku Panduan Skuad Pengguna - 1Pengguna
Pandu Arah - Politeknik Kota Bharu