Views
2 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

SENARAI MATA GANJARAN

SENARAI MATA GANJARAN BAGI BAHAN BACAAN Mata Ganjaran Bahan Buku BIL KUMPULAN PEMBACA MIN JUMLAH MUKA SURAT MAX MATA GANJARAN KOD 1. 2. SEKOLAH RENDAH (PRA SEKOLAH- TAHUN 6) SEKOLAH MENENGAH (PERALIHAN – Tingkatan 6) Buku kanakkanak 40 10 R1.10 41 60 20 R1.20 61 80 30 R1.30 81 100 40 R1.40 101 Lebih daripada 101 50 R1.50 31 60 10 M1.10 61 90 20 M1.20 91 120 30 M1.30 121 150 40 M1.40 151 Lebih daripada 151 50 M1.50 Mata Ganjaran Bahan Bukan Buku BIL BAHAN BERCETAK /BAHAN MATA GANJARAN KOD BUKAN CETAK 1. Jurnal 5 G5 2. Laporan / Majalah 4 G4 3. Risalah / Brosur / Artikel / Rencana/ Peta / 3 G3 Cerpen/E-Bahan Pembelajaran/ Kit Pembelajaran/ Bahan Bantu Belajar CD Perisian Pendidikan/ Video Klip Berinformasi 4. Katalog/ Manual Pengguna / Buku Skrap / 2 G2 Buletin 5. Carta / Poster / Komik 1 G1

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 4 7 Disediakan oleh: Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Sekian

Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Petunjuk Tata Laksana Inkontinensia Urine
Pembelajaran Pelaksanaan Pos Gizi di Nias - Positive Deviance ...
TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan ... - PDII – LIPI
Jilid 3 : Pengurusan dan Pelaksanaan - ePublisiti - JPBD
isu-isu strategis dalam pelaksanaan pnpm mandiri ... - P2KP
Buku-Panduan-OSN-2015
Panduan Umum Gemastik 8
panduan-pkm-tahun-2013
PANDUAN%20HKS%202013_oke
isu-isu strategis dalam pelaksanaan pnpm mandiri ... - P2KP
Suskes-Pelaksanaan-PKM-2014-Imam-Santoso