Views
2 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

dan mengekalkan minat

dan mengekalkan minat membaca dalam kalangan murid-murid kita. 5. PROGRAM NILAM YANG DITAMBAHBAIK NILAM yang ditambahbaik merupakan kesinambungan kepada program NILAM terdahulu. NILAM yang ditambahbaik lebih berfokus kepada kualiti pembacaan berbanding kuantiti bahan di baca dalam NILAM terdahulu. NILAM yang ditambahbaik merupakan gabungan aktiviti pembacaan (kuantiti dan kualiti bahan) dan juga aktiviti-aktiviti pengayaan selepas pembacaan (peningkatan pengetahuan dan kemahiran selepas pembacaan) yang akan melihat kepada aspek kualiti selepas pembacaan. Bahan-bahan yang boleh dibaca lebih pelbagai dan tidak terikat kepada buku berbentuk fizikal sahaja. NILAM YANG DITAMBAHBAIK NILAM YANG DITAMBAHBAIK AKTIVITI PENGAYAAAN SELEPAS PEMBACAAN Buku Berbentuk Fizikal E- Book Bahan Bercetak Bahan Bukan Bercetak BUKU JUMLAH MATA GANJARAN BAHAN BUKAN BUKU AKTIVITI PEMBACAAN Rajah 2: Model Program NILAM Yang Ditambahbaik

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 7 5.1 Matlamat Matlamat Program NILAM yang ditambahbaik ialah melestarikan budaya membaca sepanjang hayat dalam kalangan murid-murid selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM 2013-2025) 5.2 Objektif Pelaksanaan program-program galakan pembacaan berkualiti bertujuan untuk :- a. Melestarikan budaya membaca berkualiti sepanjang hayat dalam kalangan murid-murid b. Membentuk kognitif, afektif dan psikomotor murid untuk terus menjana dan melahirkan idea kreatif dan inovatif melalui tabiat membaca berkualiti. c. Memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan yang mencakupi elemen jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS) d. Menggalakkan pelibatan semua warga sekolah dalam pelaksanaan program dan aktiviti galakan membaca e. Meningkatkan pelibatan masyarakat/komuniti setempat/pertubuhanpertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembinaan tabiat membaca berkualiti dalam kalangan murid. 5.3 Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan program NILAM yang ditambahbaik ini lebih memberi perhatian kepada kualiti bahan bacaan yang dibaca di samping mengekal kuantiti bacaan. Dari segi kualiti, murid mempunyai banyak pilihan bahan bacaan sama ada bahan buku, atau bahan bukan buku seperti brosur, poster, risalah, artikel, komik, majalah, laporan, jurnal, bahan pembelajaran digital yang boleh diperolehi dari pelbagai sumber dan format. Jumlah bacaan buku oleh murid yang terdapat dalam objektif NILAM terdahulu masih dikekalkan (yang bersifat kuantitatif) tetapi telah ditambah baik dari sudut kualitatif melalui kualiti buku yang baca. Pengukuran kualiti buku diukur melalui jumlah muka surat yang dibaca. Jumlah minimum muka surat telah ditetapkan bagi setiap kumpulan umur murid. Semakin tebal atau banyak muka surat buku yang dibaca maka semakin banyak mata ganjaran akan diberikan.

Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Petunjuk Tata Laksana Inkontinensia Urine
Pembelajaran Pelaksanaan Pos Gizi di Nias - Positive Deviance ...
TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan ... - PDII – LIPI
Jilid 3 : Pengurusan dan Pelaksanaan - ePublisiti - JPBD
isu-isu strategis dalam pelaksanaan pnpm mandiri ... - P2KP
PANDUAN%20HKS%202013_oke
isu-isu strategis dalam pelaksanaan pnpm mandiri ... - P2KP
Suskes-Pelaksanaan-PKM-2014-Imam-Santoso
Buku-Panduan-OSN-2015
Panduan Umum Gemastik 8
panduan-pkm-tahun-2013