Views
4 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Jadual berikut

Jadual berikut menunjukkan kumpulan umur murid, jumlah muka surat dan mata ganjaran. BIL 1. 2. KUMPULAN PEMBACA SEKOLAH RENDAH (PRA SEKOLAH- TAHUN 6) SEKOLAH MENENGAH (PERALIHAN – TINGKATAN 6) JUMLAH MUKA SURAT MIN Buku kanakkanak MAX MATA GANJARAN KOD 40 10 R1.10 41 60 20 R1.20 61 80 30 R1.30 81 100 40 R1.40 101 Lebih daripada 101 50 R1.50 31 60 10 M1.10 61 90 20 M1.20 91 120 30 M1.30 121 150 40 M1.40 151 Lebih daripada 151 50 M1.50 (SOKONG DENGAN DAPATAN KAJIAN/TINJAUAN BERKAITAN DENGAN KUALITI BUKU) Contoh: MURID (PRA SEKOLA H-TAHAP 1) JUM. BUKU BAHAN BUKU BAHAN BUKAN BUKU JUM. MG JUM. MUKA SURAT NILAI MG JUMLAH MG JUM. BAHAN BUKAN BUKU NILAI MG JUMLAH MG JUM. BAHAN BAHAN DI BACA (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) CTH A B C A x C = D E F E x F = G G ÷ 10 = H D + G = I A + H = J SEK 1 24 16 10 240 5 5 5 X 5 = 25 2 265 26 SEK 2 24 65 40 960 5 5 5 X 5 = 25 2 985 26 SEK 3 24 85 50 1200 5 5 5 X 5 = 25 2 1225 26 SEK 4 10 16 10 100 15 85 50 750 SEK 5 20 90 50 1000 20 5 4 5 4 X 5 = 20 2 870 27 20 X 5 = 100 10 1100 30 10 mata ganjaran bagi Bahan Bukan Buku = 1buku 5.4 Kawalan Sekolah membentuk satu mekanisma pengurusan program galakan membaca dan juga aktiviti-aktiviti pengayaan selepas membaca di sekolah. Masa untuk pelaksanaan aktiviti-aktiviti ini boleh dibuat di dalam

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 9 kelas semasa PdP secara merentas kurikulum dan juga aktiviti-aktiviti di luar kelas. Semua bacaan ini direkodkan dan diurus secara sistematik. Pengesanan pembacaan dibuat melalui rekod bacaan yang diisi oleh murd-murid. Rekod bacaan boleh disediakan berdasarkan contoh-contoh yang dilampirkan, (Rujuk Lampiran) BOLEH DIUBAHSUAI UNTUK KEBERKESANAN PENGGUNAAN. Pihak pengurusan sekolah perlu memastikan semua rekod bacaan murid disahkan dan jumlah pembacaan serta penghasilan selepas pembacaan mereka setiap tahun disedia dan dikemaskini. Tanggungjawab untuk pengesahan bacaan dan pembentukan kemahiran selepas membaca tidak terletak kepada guru kelas/tingkatan dan guru-guru bahasa sahaja, tetapi diperluaskan kepada semua guru mata pelajaran dan juga ibu bapa di rumah. 6. STRATEGI PELAKSANAAN 6.1 Pelaksanaan Pelaksanaan Program NILAM di peringkat negeri dilaksanakan di bawah seliaan JPN dengan kerjasama dan pemantauan oleh BTPN dan rangkaiannya sebagai urus setia. Pelaksanaan program NILAM di peringkat JPN dan BTPN serta rangkaiannya termasuklah memastikan pelaksanaan program NILAM itu sendiri seperti yang telah dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2005, menyelia, menilai dan melapor untuk tujuan penambahbaikan dan penyuburan. Dokumen panduan pelaksanaan program perlu disediakan mengikut kesesuaian sekolah. Walau bagaimanapun kerangka asas yang menjadi asas kepada konsep dan pelaksanaan Program NILAM yang ditambahbaik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah dipatuhi. Sekolah juga boleh menghasilkan aktiviti yang berkesan dan inovatif mengikut kreativiti masing-masing. Perkara yang perlu dihuraikan dengan jelas dalam dokumen panduan tersebut: a. Cadangan jenis aktiviti dan cara pelaksanaannya; Pelancaran NILAM, Promosi NILAM Bicara Buku Resensi Buku Literasi Maklumat Bicara buku dengan Penulis Penghasilan karya penulisan Buku skrap Folio Koleksi keratan akhbar Pengucapan awam/Kemahiran berkomunikasi

Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
Buku Panduan Kewangan - space - UTM
Panduan Berkomunikasi melalui media massa - psflibrary.org
BUKU PANDUAN PERPUSTAKAAN - UTHM Library
Nota Taklimat Panduan Pengurusan Pejabat
GARIS PANDUAN PERANCANGAN - JPBD Selangor
Panduan Mahasiswa Internasional - Fontbonne University
Panduan Amalan 5S Sektor Awam - Mampu
Komik Buku Panduan Paralegal.pdf - psflibrary.org
Petunjuk Tata Laksana Inkontinensia Urine
Panduan Pembuatan Dokumen SPM UNPAB - Universitas ...
Garis Panduan Untuk Anggota Farmasi Berurusan Dengan Wakil ...