Views
1 week ago

BAB I-VI_Harsy Tamimi_1113091000075

78 pengisian username

78 pengisian username dan password Pilih instansi Use Case ini Pelapor dan menggambarkan kegiatan server pemilihan instansi gawat darurat informasi kejadian Use Case ini menggambarkan petugas Server dan mendapatkan informasi kejadian list opsi rute Use Case ini Server dan menggambarkan kegiatan petugas melihat rute terpendek Tracking maps Use Case ini Pelapor dan menggambarkan kegiatan server untuk melihat posisi petugas oleh pelapor di aplikasi emergency call UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

79 c. Use Case Diargam Gambar 4.7.3 Usecase Diagram d. Narasi Use Case Narasi use case digunakan untuk mendeskripsikan interaksi dan langkah-langkah yang terjadi antara sistem dengan penggunanya secara tekstual. Berikut adalah narasi use case yang akan menjelaskan use case yang telah dibuat sebelumnya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perakitan Komputer(1)
“bukuAjar” — 2011/9/22 — 13:39 — page i — #1 - cs.unsyiah.ac.id ...
Jaringan Dasar(1)
to Come
bahagian i pengurusan kewangan badan berkanun persekutuan ...
PerancanganSistemKerja dan Ergonomi Industri Ji.. - UNS
smk12 TeknikTelekomunikasi PramudiUtomo
Bab 9 - Jabatan Pengajian Tinggi - Kementerian Pengajian Tinggi
Perakitan Komputer
teknik pemeliharaan dan perbaikan sistem elektronika jilid 3 smk
SISTEM PENGHANTARAN GELOMBANG MIKRO
PENGENALAN KEPADA SISTEM GENTIAN OPTIK
kelas12_alat ukur dan Teknik Pengukuran Jilid 3_sri