Views
8 months ago

Manual Penggunaan Classdojo

Gambar permainan

Gambar permainan Asteroids Gambar permainan Pong Gambar permainan Wordshoot

Markah akan dicatatkan dalam Leaderboard. Murid dapat main sambil belajar mengenai tema Identiti Negara Kita. Gambar Leaderboard “Jelajah Identiti Negara Kita” merupakan satu inovasi digital yang dihasilkan untuk membantu guru semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan serta menyediakan satu platform kepada guru untuk berkomunikasi dengan murid secara atas talian. Selain itu, guru juga boleh berkomunikasi dengan ibu bapa atau penjaga secara atas talian untuk meningkatkan perkembangan murid sama ada dari segi tingkah laku ataupun pencapaian. “Jelajah Identiti Negara Kita” telah banyak meringankan beban guru untuk menguji tahap penguasaan murid mengenai tema Identiti Negara Kita yang merangkumi lima topik iaitu Jata Negara, Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, Bahasa Melayu dan Bunga Kebangsaan. Melalui permainan yang dikongsikan oleh guru untuk menguji tahap penguasaan murid terhadap tema tersebut, murid dapat menyempurnakannya dalam keadaan yang menyeronokkan.

TATACARA PENGGUNAAN DAN KESELAMATAN ICT KKM
Kelas XII_smk_teknik_telekomunikasi_pramudi_utomo.pdf - FTP LIPI
Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan 2005 - Kementerian ...
Query Penjadwalan Matakuliah Menggunakan Basis Data Terelasi
bahaya penggunaan plastik sebagai pengemas ... - Staff UNY
Mari_Belajar_Seni_Rupa_Kelas_9_Tri_Edy_Margono_dan_Abdul_Aziz_2010
STANDARD dalam KEHIDUPAN HARIAN - Standards Users
Modul Pelatihan Animasi Dasar
Cover Biologi SMA 2.psd - SMPN 5 Malang
SENI RUPA Menjadi Sensitif, Kreatif, Apresiatif dan Produktif JILID 1
teknik penyiaran dan produksi program radio, televisi dan film jilid 2
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
SISTEM PENDAFTARAN PEMBEKAL
OPCAT Manual Bahasa Indonesia - Association for the Prevention ...
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat - JPBD
rekayasa perangkat lunak jilid 2 smk - Bursa Open Source